maanantaina, syyskuuta 11, 2006

Business ja yksityisyys törmäävät sähköposteissa

Markkinatalous on jatkuvassa sotatilassa kilpailunsa vuoksi. Sähköposti on liian helppo tapa jopa vahingossa levittää liikesalaisuuksia. Vasemmisto haluaa suojata yksilönoikeuksia ja karsastaa henkilökuntavalvontaa. Yrityksen kilpailukyky voidaan menettää yhden ainoan väärän sähköpostiliitteen varomattomalla/ tahallisella lähetyksellä.

Työntekijä on yrityksen merkittävin voimavara ja pääoma. Ilman ihmistä ei toimi mikään systeemi, paitsi luonto. Yritys on jatkuvassa vaarassa sen kytkeytyessä verkkoyhteyteen helpottaakseen omaa informaatiologistiikkaansa. Kaikilla toimihenkilöillä on sähköposti, koska se on myönteisyydessään ylivoimaisen helppo tapa hoitaa tiedon kulkua.

Jokainen yksittäinen tietokone yrityksen pöydällä on tietoturvariski ja ihminen sen jatkeena tietovuodon mahdollistaja tahallaan tai tahattomasti. Periaatteessa tietovuotoriski alkaa välittömästi, kun kaksi ihmistä kohtaavat toisensa fyysisesti tai sähköisesti.

Työnantajan liikesalaisuudet kiihtyvässä maapallollisessa kilpailutilanteessa ja työn uudelleen jaossa ovat ensiarvoisen tärkeää suojata. Mm. Suomen kilpailukyky on innovaatioissa/ keksinnöissä, koska emme enää jaksa tehdä kuin osan siitä työmäärästä mitä esim. kiinalaiset tekevät, näin keksintömme ja liikeideamme ovat merkittävä tae menestyksellemme. Yrityksillä on selvä oikeus turvata kykynsä valvomalla kuinka heidän keksintöjään ja innovaatioitaan liikutellaan ja informoidaan. Paras keino tiedon säilyttämiseen yhtiössä on sitouttaa niiden keksijät/ tekijät kannusteellisuudella ja vastavuoroisuudella turvaamaan tietosuoja.

Ihmiset voivat "kuljettaa" tietoja yrityksestä myös muulla tavoin kuin sähköpostilla, useasti se on rikoslaissa määritetty varastamiseksi. Työntekijä voi innoissaan paljastaa myös tietoja puhumalla liikaa esim. ravintolassa, lentokoneessa, junassa tai bussissa; korvia on joka puolella. Lisäksi olisi muistettava tietoturvassa kannettavat tietokoneet sekä koti- ja etätyö.

Kokoomuslaisuus ja yrityselämä haluavat suojata tiedon ja ovat myönteisimpiä työntekijöiden sähköpostivalvontaan. Valvontaan liittyy myös yleinen netin käyttö työpaikalla, koska kaikilla ihmisillä on mahdollisuus perustaa omia nettipohjaisia sähköposteja, missä ja milloin tahansa.

Vasemmistolaisuus ja työntekijät itse eivät pidä työntekijöiden valvonnasta; se on jo perinteellisesti työnantaja-työntekijä vastakkain asetelmassa. Muistaessamme, että ihminen on suurin yrityksen voimavara, olisikin viisasta luoda työpaikoilla yhteenkuuluvuutta, arvostusta hyvästä työstä, tarpeelliseksi tuntemisen lisäämistä sekä kannusteellisuutta yrittää parhaansa, sillä menestyvä yritys syntyy työstä ja työn tekevät ihmiset.

Työntekijän ylpeytenä pitää olla menestyvä työnantajayritys ja menestyvän työnantajan ylpeytenä taas osaava ja motivoitunut henkilöstö. Motivoitunut, huolehdittu ja parhaalla mahdollisella tavalla järjestetty työolosuhde kiinteyttää tekijänsä yhtiöön ja työpaikkaan, jolloin kunnia-asiana on estää ja suojata kaikkinainen tietovuoto.

Markkinatalous ja rahallinen pääoma eivät tule toimeen ilman tekevää ja osaavaa ihmistä. Ihmiset ovat tietovuotojen pahin uhka. Luottamus rakentuu vain tunteesta olevansa tarpeellinen ja arvostettu osaamisestaan. Lojaalius on työntekijän suosituspassi.

Ilkka Luoma

Ei kommentteja: