torstaina, maaliskuuta 12, 2015

GES Oy & Sulfator Oy

 LEHDISTÖTIEDOTE  
                                                                                            12.3.2015

 Yhteistyösopimus

Global EcoProcess Services Oy ja Sulfator Oy ovat tehneet yhteistyösopimuksen tavoitteena markkinoida ja myydä vesienpuhdistus ratkaisuja teollisuudelle. Yhdistämällä yritysten teknologiat saadaan lopputuloksena metalleista ja sulfaatista vapaata vettä, jota voidaan vaaratta johtaa ympäristöön.

EPSE- ja Sulfator -menetelmät mahdollistavat siten tehokkaan ja taloudellisen metallien poiston sekä sulfaatin hyötykäytön, jolloin sulfaatti on arvokas teollisen prosessin raaka-aine eikä vesistöjämme pilaava ympäristömyrkky.

Liiketoimintaa ja teknologioita todennetaan yhteistyössä GTK: n vetämän Kaivosvesiosaamisenverkosto  –projektin (rahoitus Pohjois-Savon EAKR-ohjelma 2014-2020) kohteissa Suomessa. Yhtiöiden tavoite on aloittaa kansainvälistyminen tämän vuoden aikana.


Sulfator Oy

Sulfator Oy on kehittänyt sulfaatin mikrobiologisen poistomenetelmän (pat.pending), joka täydentää EPSE - menetelmää erinomaisesti. Sulfator Oy:n menetelmässä voidaan tuottaa veden sisältämästä sulfaatista lämpöenergiaa laitoksen käyttöön ja valmistaa samanaikaisesti rikkihappoa, joka on kallis teollisissa prosesseissa käytetty kemikaali.


Global EcoProcess Services Oy

Global EcoProcess Services Oy on suomalainen vuonna 2012 perustettu cleantech-yritys, joka pyrkii merkittävään kansainväliseen liiketoimintaan. Yhtiö on kehittänyt uuden teollisten vesien, nesteiden, ja lietteiden puhdistusteknologian EPSE - menetelmän, joka soveltuu metallipitoisten vesien ja jätteiden käsittelyyn.

EPSE - menetelmässä metallit saostetaan liukenemattomaksi sakaksi. Sakka voidaan uusiokäyttää tai käsitellä pysyvänä jätteenä.


Lisätietoja:

Vesa Kainulainen                                                    Risto Aurola
Toimitusjohtaja                                                       Toimitusjohtaja
Global EcoProcess Services Oy                            Sulfator Oy
vesa.kainulainen@epse.fi                                     risto@aurola.fi    
doc.: Sulfator_GES_LEHDISTÖTIEDOTE 12032015 – Microsoft Word Starter 

Ei kommentteja: