tiistaina, huhtikuuta 28, 2015

Työ ja toimeliaisuus ratkaisevat kansalliset ongelmammeTyökäsiä ulkomailta - kun omat eivät riitä?


Suomalaiset saivat uuden eduskunnan ja ylivoimaisen pääministerikandidaatin 1], joka valitaan tulevan kriisihallituksen vetäjäksi, ellei jotain aivan liki mahdotonta tapahdu.

[ … vielä nykyinen valtiovarainministeri ja SDP puheenjohtaja Antti Rinne kertoi, että meillä on 450.000 todellisuustyötöntä. ’Reiska ja Liisa’ avaavat ahkerasti työnvälityksen ovia – ei ole töitä –tarjotaan, vaikka kilpaa huudetaan työvoimaa ulkomailta. Miten priorisoimme – ensin erikoisosaajat vai etusijalle työmobilisaatio *], jolla palautetaan ihmisiä juurilleen eli työhön kokemaan tarpeelliseksi tuntemisen oloa? … ]


On sanottu, että työ on valtiovallan erityisessä suojeluksessa.  Presidentti Urho Kekkosen aikana 2] 60.000 työttömyys ajoi hätätilahallitukseen. Työtä arvostettiin ja työtä haluttiin. Nyt saattaa elo luonnistua helpommin sosiaalisten tukijärjestelmien myötä ja pätkätöitäkään ei vierasteta 3]. Vapaa-aika on saanut arvostusta työtoimeliaisuuden rinnalle.


Ihminen on luotu tekemään työtä, sanotaan

”Leipä on sinun otsasi hiessä ansaittava” – kerrotaan vanhan kansan sanoneen. Työllä osallistuvuutta ja iloa hyödyllisyydestä mitä voisi saada oman panoksen tuonnista yhteiseen yhteiskuntaamme. Työ vapauttaa myös turhalta vapaa-ajalta, joka saattaa aiheuttaa levottomia ajatuksia, jopa yhteiskuntarauhan näkökulmasta 4].


Entä itse työ, miksi sitä ei löydy?

On jo laajasti tunnettua, että olemme maailmanlaajuisessa työn uudelleenjaon taistelussa 5]. On kerrottu työnantajaleiristä, että kokonaispalkkakustannuksemme ovat liian korkeat 6]. Ulosmittasimme 2000 – luvun ensi vuosikymmenellä korkeat reaalipalkkojen nousun 7] – keskimäärin.


Tänään on työrajoitteisia enemmän kuin koskaan ennen, monestakin syystä

Mielenterveys pettää yhä useammilta 8], talousahdinko on sitä tyyppiä, ettei töihin kannata mennä – ulosotto vie kaiken 9]. Lopulta monilta on mennyt usko omaan osaamiseen, sosiaalisuuteen ja kanssakäymiseen työyhteisöissä, vaikka ammattitaito on tallessa tai pienin kertauksin nostettavissa täysin riittävään tasoon!


Työnantajat haaveilevat ulkomaalaisesta työvoimasta

Minkä vuoksi tarpeemme on esitetty työn ja tekijänsä kohtaamattomuudesta? Ei löydy osaajia omista, sanotaan. Pitää hakea ulkomailta nykyammattilaisia. On tosi, että erikoisosaajien tarve – muun muassa sairaanhoitajat, vanhushoitajat ja muu hoitohenkilökunta, on miltei ”huutava”, kun monet ovat kaikonneet ulkomaille paremman palkan myötä. Kiinasta voisi saada, jopa pienemmällä palkalla.


Onko meidän alennettava palkkatasoa kaikkinensa – ja kaikkien osalta?
[ Olisitko Sinä halukas alentamaan palkkaasi, siis ostovoimaasi, jos kaikki muutkin tekisivät niin? ~ http://www.iltalehti.fi/keskustelu/showthread.php?t=976157 - ]

Miten säädämme kilpailukykyämme, kun markkaa ei ole, eikä sen myötä devalvaatiomahdollisuutta piristämään vientitoimintaamme? Olisitko Sinä halukas työsi pelastamiseksi ottamaan osaa palkka-aletalkoisiin, vaikka sen väitetään peilautuvan kotimaiseen kysyntään vähentävänä?


Tosiasia on se, että monien kustannuserien ja hintojen alenema on jo tosiasia

Yleensä markkinatalous reagoi kysynnän vähentymään hinnan alennuksina, kuten elintarvikepuolella on ilmiselvästi käynyt lisääntyneen kilpailun myötä, on toteutunut niin kutsuttu Lidl - ilmiö. Lisäksi ainakin toistaiseksi ”viimeistä päivää punaiset -30 prosenttia aleliputus” ruokapakkauksissa pienentää ruokalaskua 0].


Onko kohta starttaava hallitus on selkä seinää vasten? 
[ Leikkauslistoja vai kansallista elvyttämistä? ~ http://ilkkaluoma.blogspot.fi/2015/03/leikkaamista-ja-elvyttamista-unohtuuko.html - ]

Pääministerikandidaatti Juha Sipilä entisenä yrittäjänä on ominut puoluetoverinsa Matti Vanhasen toimitusjohtajaperiaatteen – tulevana pääministerinä, sanoen, että tulos tai ulos.
Nyt puheissa on menoa ja meininkiä, mutta entä yhteiskuntasopimus ja työrauha, jos SDP ei tule hallituksen? Perinteellisesti punamullat ovat osanneet toimia kriisitilanteissa. Punamullassa kohtaavat sopivasti yrittämisen individualismi ja lattiatason solidaarisuuspyrkimykset kollektiiviajatteluna – joskin herää kysymys onko demareiden aatemaailma kadoksissa? 11].


Maamme työdilemmaa ei saada kuntoon repimällä, vain yhteistyöllä,
 … siksi Sipilä on oivaltanut haasteista suurimman – saada SAK kuvioon mukaan. Tosin ilman EK 12] vaikutetta sekään ei tuo onnistuvuutta – kautta linjan. Työnantajat ovat jo oivaltaneet, että ulkomailla, lähinnä Kaukoidässä toveri on paljon halvempi kuin lakkoherkkä pohjoismainen työrotumme – raflaavasti ilmaistuna.


Lakkoherkkyys on katoava luonnonvara

Mikäli työntekijät kokisivat luottamusta tulonjakoon hyvästä ja ansiokkaasta työstä, olisi osallistuminen kansallistalkoisiin saavutettavissa. Tämä luottamus toteutuu, jos lattiataso huomaa, että johtajisto, päälliköt, omistajat ja vapaamatkustajakuponginleikkaajat oivaltavat oman osuutensa palkka- eli ostovoima-alentamisen talkoissa.


Mitä Sipilä nyt tekee?

Projektikaavio on kuulemma viivoitettu ja sen päämääränä on kansallinen konsensus yhteiskuntasopimuksena, kutistettuna hallituksena, vastuunottona vanhan toimintamallin sijasta, kansallisen hengen nostattaminen yrittämisen mentaliteettina, mutta erityisesti luottamuksen nostona äänestäjiin nähden. Nythän edelliset kaksi hallitusta –

… ”Stubb nollapätkä ja kataiskuusilo” eivät luottamusta ansainneet 13] – valittiin jopa historiamme huonoimmaksi hallitukseksi, puhumattakaan Brysseliin paoista – kesken äänestäjien antamien luottamusvaltakirjojen. Itsekkyys ei ole nyt valttia, vaan uhrautuvaisuus, esimerkinanto ja kunnioitus isänmaata kohtaan luo jokerit, joilla maamme nostetaan yhteishengellä toimeliaisuuden uralle!


Kasvun huuto ei enää pelasta

On vihdoinkin ymmärrettävä, että jatkuvaa kasvua ei ole, on vain toimeliaisuus 14], joka tuo työtä, tarpeellisuutta, osallistumista. On oltava yhteisöllisyys, jossa tullaan kohtuudella toimeen ja luotetaan toisiimme, vastuulla lähimmäisistä ja omaisista.

Emme voi myöskään olla unohtamatta työyhteisöjen menestystä, joka lopulta on ainoa keino ylläpitää työllisyyttä ja työpaikkoja – itse jos kullekin.

LINKIT TARKENTAVIIN AIHEKIRJOITUKSIIN

1] Pääministeri Juha Sipilä? ~ http://www.iltalehti.fi/keskustelu/showthread.php?t=901277 – [50272]
6] Sammon takoja Stadigh – liian korkeat palkkakustannukset ~ http://www.iltalehti.fi/keskustelu/showthread.php?t=945297 – [16186]
7] Ulosmittasimme liikaa palkkoja ~ http://www.iltalehti.fi/keskustelu/showthread.php?t=946425 – [25512]
9] Muutetaan lakia ja helpotetaan velkakierteisiä! ~ http://ilkkaluoma.blogspot.fi/2015/04/kansalaisvoimalla-nostetaan-ihmisia.html -
0] Punaiset alelaput ovat varainsiirto ”rikkaalta köyhälle” ~ http://www.iltalehti.fi/keskustelu/showthread.php?t=1038794 – [13375]

11] Onko demareilla aate kadoksissa? ~ http://www.iltalehti.fi/keskustelu/showthread.php?t=1064771 – [12534]
12] ”Onko Suomi uppoava laiva?” – EK 6/2013 ~ http://www.iltalehti.fi/keskustelu/showthread.php?t=1008472 – [7393]
13] Kataisen eroilmoitus ~ http://www.iltalehti.fi/keskustelu/showthread.php?t=1049877 – [10667]
13] AAA’ n tarina ja jäljet sylttytehtaaseen ~ http://www.iltalehti.fi/keskustelu/showthread.php?t=1137511 – [12760]


JK *]

Kansallisen eheytyksen työmobilisaatio

Työ on ihmisen oleellisin tehtävä, heti ravinnon ja lisääntymisen jälkeen. Ilman työtä ei ole yhteisöjä – ja ilman yhteisöjä ei ole yhteistoiminnallista yhteiskuntaa. Nyt maassamme on de facto 450.000 työtöntä, joista noin 65.000 on ”ajelehtivia nuorisotyöttömiä” **] – unohtamatta noin 100.000 pitkäaikaistyötöntä kuin heitäkään, jotka eivät ole enää jaksaneet tai viitsineet hakeutua tilastoihin.
**] Varjossa olevat nuoret jäävät yhteiskuntarattaiden hampaisiin” ~ http://ilkkaluoma.blogspot.fi/2015/04/varjossa-olevat-nuoret-jaavat-jalkoihin.html -

Perustamme maahamme ’New Deal’ – Uusjakotyömobilisaation. Se tarkoittaa suurprojektia, jonka tavoitteena on työllistää yhteiskunnallisesti ja tarvittaessa vaikka velkarahalla koko maan kattava työllisyysoperaatio, johon osallistuu 40 - 60.000 henkilöä – eri tehtävänimikkein. Arviohinta projektille on yhden atomivoimalan hinta, ehkä 10 -15 miljardia euroa.

Olemme jo huomanneet, että kesäisin maatamme ravistelee yhä voimakkaammat myrskyt, jotka katkovat sähköjohtoja ja rikkovat tietoliikenneyhteyksiä. Nyt kaivamme kaikki järjelliset johdot, kaapelit ja putket kuin niiden tarvitsemat ohjaus- ja valvontajärjestelmät maan alle – seuraavan 3-4 vuoden aikana.

Suunnitelmaan kuuluu jakaa maamme sähköyhtiöruutuihin ja jokainen ruutu kunta-alueisiin. Kunnat koordinoivat kuntakohtaisen mobilisaation. Projektille perustetaan keskus, joka tekee perussuunnitelman valtiotasolla ja sähköyhtiöt kulminoivat suunnitelmat teleoperaattoreiden kanssa – kunnille jää yhteistoiminta vesi- ja viemärilaitosten kanssa. Jokainen kunta on työnjakamisen koordinaattori ja töiden järjestäjä ja maksumies.

Koko projektin kustannuslaskenta on valtiotasoinen ja jakaantuu sähköyhtiöruutuihin ja kuntatasolle. Kun kunnat toimivat koordinaattoreina, voidaan osaprojektit pilkkoa siten, ettei pakollista EU-tasoista kilpailutusta tarvita, vaan Uusjakomobilisaation kotimaisuusaste nostetaan hyvin lähelle 100 prosenttia. 

Nyt ohitamme kaikki turhat direktiivit ja työllistämme maksimaalisesti työttömiä tai työttömyysuhan alla olevia. Pienille yksityisurakoitsijoille varataan erityismahdollisuudet.  Kotimainen työ ja materiaalit kuin laitteistot ovat etusijalla.


Ilkka Luoma
Kansalaiskirjoittaja Helsingistä...
Tämä kirjoitus kuuluu sarjaan ”Mitä teemme huomenna, kun taistelu hyvinvointivaltion säilyttämisestä kiristyy ja kiihtyy” – ensimmäinen osa käsitteli ulko- ja turvallisuuspolitiikkaa ~ http://ilkkaluoma.blogspot.fi/2015/04/juha-sipilan-vayryskortti-helpottaa.html - Osa 3.


SENT


Sent: Tuesday, April 28, 2015 7:19 PM
Subject: KANSALAISKIRJOITUS - Työ ja toimeliaisuus ratkaisevat paljolti kansalliset ongelmamme?

...
AL.. IL .. Pz .. Vf.. BL.. BLOG 53120 FB
---28042015---

doc.: Tyo ja toimeliaisuus ratkaisevat kansalliset ongelmamme_28042015 – Microsoft Word Starter


|1107s | 1175s |

Ei kommentteja: