lauantaina, huhtikuuta 27, 2013

Asia, josta ei puhuta - SS

SS


!
27.4.2013 15:06 Ilkka Luoma 

129 kommenttia 
·          
Tätä kirjoitusta ei pitänyt kirjoittaa. Tämä tyrmätään heti – vaikka sitä ei edes luettaisi loppuun. Herkkänahkaiset ja yleensä vähemmän tietävät, ”tietävät” tästä aihealueesta ”eniten”, ainakin omasta mielestä. Saksassa tämä on virallisesti kielletty – siitä saa puhuakin vain kuiskaten. Kysymyksessä on Saksan kolmannen valtakunnan Schutzstaffel 1] eli lyhennettynä kylmät väreet aikaansaava SS.

Saksalaiset olivat oivaltaneet lehtitiedon mukaan, että heidän suositun televisiosarjasta hyvin tuttu tähti Horst 'Derrick' Tappert olikin palvellut SS:ssä, tarkemmin ilmaistuna Waffen SS:ssä 2] – II Maailmansodan itärintamalla, joka oli sotana maailman historian verisin, raaoin, tappavin sekä siviileille armottomin – siellä ei säästelty keinoja, puolin eikä toisin, se oli tuhoamistaistelu, jossa paha kostettiin pahalla.

Suomalainen kosketus eliittijoukkoihin

Suomalaiset aihetta lukeneet muistavat panttipataljoonan 3], joka oli nimityksenä virheellinen – meidän nuoret miehet menivät vapaaehtoisina Waffen SS:ään – itärintamalle, kokivat liki Stalingradin ja Kaukasuksen. Suomalaiset SS-miehet saivat arvostetun aseman taistelijoina (myös saksalaisten SS-miesten keskuudessa), jotka täyttivät määräykset ja toteuttivat hyvin annetut tehtävät, loppuun saakka.

SS on tabu –

SS oli alun alkaen Adolf Hitlerin henkilökohtainen vartiokaarti, jonne pääsyyn oli erittäin tiukat vaatimukset. Vain pohjoinen ”arjalainen” rotu, riittävän pitkinä, kelpasivat – rikosrekisteriä ei saanut olla ja muutoinkin piti olla täysin nuhteeton elämäntapa, eikä ”väärää verta suvussa” suvaittu. Tuolloin ihanteita maalattiin rotuopeista, joiden tutkintaa Suomessakin harjoitettiin – muun muassa lasten lääkärinä kuuluisaksi tulleen Arvo Ylpön 4] toimesta.

Hitlerin valiokaarti laajeni nopeasti, laskelmoivan, hiljaa puhuvan ja hyvämuistisen Heinrich Himmlerin 5] toimesta eliittiarmeijaksi 6], jossa palveli yli 10 maan kansalaisia (eräänlainen ylieurooppalainen sotavoima) – muslimeja myöten! Erityisen kunnostautuneita vierasmaalaisia olivat eestiläiset, tanskalaiset ja itävaltalaiset – tosin Anschslush 7] oli Itävallan liittänyt Saksaan jo 1930 -luvun loppupuolella.

SS oli laaja organisaatio,

kuin valtio valtiossa, sillä oli oma liiketoiminta, varainhankinta, teollisuustuotanto, sairaalajärjestelmät ja omaa asetuotantoa – näin se täytti kaikki ne elementit, joilla muodostetaan eliittijoukot, joita kaikki viholliset pelkäsivät ja jopa kunnioittivat. Tässä kirjoituksessa emme puutu kuin Waffen SS:n ominaisuuksiin ja tekoihin – tuo toinen puoli SS:stä on saanut riittävästi synkkää mainetta ja palstametrejä toimistaan keskitysleireissä ja niin edelleen.

Kansallistunteen kohottajat

Kolmannen valtakunnan kansalaiset olivat ylpeitä Waffen SS -joukoista; he tiesivät systemaattisen propagandan myötä näiden joukkojen olleen nk. tulipalojoukkoja, jotka hälytettiin paikalle, kun Wehrmacht 8] ei enää pystynyt saavuttamaan asetettuja tavoitteita, syystä tai toisesta.
Waffen SS taisteli raskain omin tappioin – heillä oli vala, joka oli annettu suoraan Adolf Hitlerille – se ei sallinut joukkoantautumista. Tunnetuimmat SS-divisioonat olivat Das Reich 9] ja SS Leibstandarte Adolf Hitler 10] sekä suomalaiset vapaaehtoisetkin sisällään pitänyt SS Wiking 11].

Miksi tällainen luomus piti tehdä?

Syy on hyvin selvä; tänäänkin esimerkiksi USA:lla on vastineensa – Delta Force, englantilaisilla on omansa ja meilläkin on taistelusukeltajat tai vaikkapa laskuvarjojääkärit. Kautta aikain on rakastettu jostain erikoisesta, sellaisesta, joka tekee enemmän kuin muut, uhrautuen ja itseään säästämättä.
Waffen SS oli ikään kuin ylimmän johdon luottoarmeija (joka tosin rintamilla oli alistettu Wehrmachtin alaisuuteen omina yksiköinään), jossa lopulta palveli yli miljoona miestä (Wehrmacht noin 15 miljoonaa) – kaatuneiden määrä suhteutettuna vakioarmeija Wehrmachtiin oli kaksin-kolminkertainen. Toisaalta viholliset tunsivat erityisen hyvin Waffen SS:n toimintatavat, jolloin viholliselle aiheutetut tappiot olivat tuntuvia.

Sodissa ei tunneta sääliä ja usein kaikki keinot ovat sallittuja –
[ … tässä emme voi unohtaa amerikkalaisten massiivisia mattopommituksia Pohjois-Vietnamissa 1965-1971, jonne pudotettiin enemmän pommeja kuin koko II Maailmansodassa Eurooppaan yhteensä – lähinnä siviilien sekaan! … ]

Hävinnyt joutuu aina kantamaan vastuun rikoksista ihmiskuntaa kohtaan. USA ei joutunut kantamaan mitään vastuuta 400.000 japanilaissiviilin murhasta Hiroshiman ja Nagasakin atomipommiverilöylyissä- mutta USA oli voittajavaltio ja perusteli atomiaseiden käyttöä omien sotilaiden säästönä.

Waffen SS kantoi raskaan taakan maineestaan –

usein rintamalla vangiksi joutunut SS-sotilas ammuttiin sen kummemmin kyselemättä. SS:n malli toimia oli suoraviivaisen raaka, ja tästä ominaisuudesta hinta maksettiin vuosien 1945 - 1948 aikana – esimerkiksi Neuvostoliittoon vangeiksi passitetuista SS-miehistä ei juuri kukaan palannut kotimaahansa, ei edes ruumisarkussa.
Maineesta maksettiin, ja sotatilan ollessa yllä, uhrautuvaisesta työstä saatiin erikoiskohtelu. Saksalaiset tiesivät rintamalla olleiden SS-joukkojen saavutukset ja heitä ihailtiin Saksan turvana ja pelastajana.
Kuriositeettina on mainittava, että viimeiset toukokuussa 1945 Berliiniä puolustaneet joukot olivat ulkomaalaisia Waffen SS -joukkoja, tanskalaisia, ukrainalaisia, jopa ranskalaisia … mainittakoon, että sodan ajan kuuluisin taistelijamme Lauri Törnikin 12] palveli lyhyen ajan Waffen SS:ssä, saaden II luokan rautaristin palveluksistaan Saksan kolmannelle valtakunnalle.
  
...
Tosiaan tätä kirjoitusta ei pitänyt koskaan tulla,

tämä on pannassa – ja siihen ei voi koskettautua, vaikka nuo erityiskoulutetut miehet täyttivät vain annetut käskyt – vastuu kannettiin saksalaisen tavan mukaan ylimmässä johdossa, ja he ovat tekonsa maksaneet, usein hengellään.
Nyt voisi olla aika katsoa tätä osaa Saksan kolmatta valtakuntaa kiihkotta, sillä entisiä Waffen SS -miehiä on edelleen paljon hengissä ja he nauttivat hiljaista arvonantoa ilman sanoja nykyisistäkin saksalaisista – Waffen SS edusti kansallista tunnetta, ja tänään Saksa on Euroopan rauhan takuumies yhdessä Venäjän kanssa, sekä ennen kaikkea Euro EU - Euroopan veturi ja maksumies.

Se mitä Saksa ei saanut 1933 - 1945 asein, saa se sen nyt osaamisella, rahalla ja tuotannon voimalla – unohtamatta sen ylivertaista kykyä tuottaa sellaista laatua, mistä usein muut vain uneksivat ” ...

..
Tämä kirjoitus on samalla kunnianosoitus niille suomalaisille miehille, jotka vapaaehtoisina menivät isänmaan asialla Saksaan palvelemaan aseveljeä, joka suuresti vaikutti itsenäisyytemme säilymiseen kesällä 1944 – joka samoin tätä edellisinä talvina ruokki kansaamme, kun oma vilja oli loppu. Suomalainen SS-sotilas oli arvonsa mittainen, ja vaikutti Saksan ylimmän johdon auttamishaluun niinä hetkinä, kun vihollinen kävi päällemme liian ylivoimaisena.

VIITTEET
4] Arvo Ylppö ~ http://www.hs.fi/muistot/Arvo+Ylpp%C3%B6/a1364352283583 - lisäksi ”Palanen tutkivan journalismin mustaa historiaa” ~ http://www.tutkiva.fi/images/mot-analyysi.pdf -
7] Kun Itävalta liitettiin Saksaan ~ http://de.wikipedia.org/wiki/Anschluss_%C3%96sterreichs -
9] SS Panzer Division ”Das Reich” ~ http://de.wikipedia.org/wiki/SS-Verf%C3%BCgungsdivision -
12] Lauri Allan Törni ~ http://fi.wikipedia.org/wiki/Lauri_T%C3%B6rni -


Ilkka Luoma
~ http://fi-ilkkaluoma.blogspot.fi  - 
..
|  AL  |  SUOMI24  |  VU  |  FB  |  Vapaa sana  |  FB BLOG  |  Twitter  | 

BLOG 17713 IL

tiistaina, huhtikuuta 23, 2013

Aitosuomalainen sisu*


Media tietää kertoa, että USA:ssa on aloitettu tieteellinen työ *] sisun määrittämiseksi ja sen sisällön selvittämiseksi.

Suomalaiset palaavat keskusteluissa usein vieläkin Talvisotaan, joka kiistatta yhdisti kansaa, vaikka äärikommunistit jätettiin kotirintamalle tai kourallinen heistä pinnasi rintamapalveluksesta metsäkarkulaisina. Talvisodasta syntyi käsite – suomalainen sisu, sitä käytiin ihmettelemässä median toimesta talvella 1939-40 ulkomaita myöten, koska oli muutoin menossa rauhallinen II Maailmansodan asemasotavaihe.

Suomalaisen sisun vastustajaksi asettui suuri itäinen naapurimme ja heidän luulo, että kansa Suomessa pettää yhteiskuntajärjestyksensä; luulo ilmentyi Terijoen hallitukseksi. Suomalainen sisu tuli yllätyksenä myös itselleen suomalaisille – olihan veljessodasta, pääoman ja työtätekevän väkevästä sisällissodasta kulunut vain reilu 20 vuotta.


Nyt sisua tutkitaan myös Yhdysvalloissa
*] LINK ~ ”sisua tutkitaan juuri nyt – Yhdysvalloissa” - YTM, psykologian maisteriopiskelija Emilia Lahti tekee sisusta lopputyötään Pennsylvanian yliopistoon Yhdysvalloissa -julkaistu Suomen Kuvalehdessä.


Talvisodan juoksuhaudassa seisoi niin kaupunkilainen kuin peltojen mies, rinnatusten, joskin usein oman kylän/ korttelin miehet samoilla juoksuhautametreillä. Kansallista yhtenäisyyttä toi erinomaisesti yhteinen ja oma äidinkieli – mehevine arkiväännöksineen ja kirosanoineen. Tupakki paloi ja vihollista kaatui. Niin toveri kuin ”lahtarikin” seisoivat rinnatusten – oli yhteinen uhka.


Suomalainen sisu voidaan määrittää monella tavalla –

kaatuneina vihollisina omaa kaatunutta kohden, tai sinnikkyytenä, miten rintamalinjat etenivät suuntaan ja toiseen. Syntyi käsitteitä aitosuomalaisesta korpisoturista, jolle lumi, puukko ja kivääri tutussa kotimaisemassa olivat arkipäivää ja näin tehosti vihollisharvennusta. Omaa puolustetaan aina vahvasti – olihan kyse myös reviiritaistelusta.


Sisun suure ja määre
[ … olisi luettava huumorilla, kuitenkin vakava ilme suupielessä … ]

Sisulla on suure ja määre, se on maksimissaan yksi Talvisota [ts], joka jakautuu 10:aan Kollaaseen [kk = ”Kollaa kestää”] 1]. Korkein sisun määrä on siis 1 ts. Tällä asteikolla voidaan määrittää myöhempiä tapahtumia, jos niistä halutaan nimenomaan kaivaa esille sisua, tuota äidinmaidosta imettyä väkivoimaa – niin hengessä kuin fyysisenä vääntönä – perkele.


Sisulla on myös ajallinen funktio,

jolle voidaan löytää mittayksikkö Jatkosodasta ja Tali-Ihantalasta. Ajallinen suure on maksimissaan yksi Tali-Ihantala [TI] 2], joka taas jakautuu 10:aan Viipurinlahteen [vl] 3]. Siis suurin ajallinen sisun kestävyys on yksi TI – aitosuomalaiset kykenivät tuolloin yhdessä Saksan kolmannen valtakunnan avun 2] kanssa patoamaan itäiset suuret puna-aallot – kerrotaan yhtenäisyyden kruunuksi, että viimeiset Tali-Ihantalan suomalaiset puhuivat keskenään suomenruotsia.


Sisu on henkistä voimaa pääosiltaan,

toki se esiintyy taisteluna monissa urheilulajeissa – ehkä nykyaikana viimeisin olisi esimerkiltään tenniksestä Jarkko Niemisen peli maailmanlistan 15. vastaan. Esimerkiksi käy myös F-1 ajaja Kimi Räikkösen ajovarmuus viimeisiltä 15 GP:ltä.

Takavuosien sisua edusti edelleenkin voittamattomana mäkihyppääjänä pidetty Matti Nykänen sekä edelleen jääkiekkoa ammatikseen pelaava Teemu Selänne – molemmat esittivät/ esittävät suomalaista sisua parhaimmillaan. Lasse Virenin kaatumiseltaan tuotu 10.000 metrin kultamitali Olympialaisista kertoo myös yrittämisestä, jossa oli väkevää sisua.


Tavallisen kansan parista löytyy paljon sisua,

mutta ne harvemmin kimpoavat mediaan – eräs maininnan arvoinen on kansalainen Johan Venninen, joka eli ja työskenteli itsellisesti sokeana, aina 99 vuotiaaksi saakka 4] – käyden merellä yksin jopa kalassa, todellakin sokeana!


Revitty kansakunta


Suomi on tänään revitty hallituspolitiikan myötä kahtia, jopa kolmeen osaan. Suomeen on syntynyt ryhmä kansalaisia joiden sisu on lannistettu, monin eri syin ja seurauksin. Tämä kansa ei kestä sisuuntumatta, mutta sitä on ensin ”kiusattava” riittävästi, jotta se äkääntyy ja nousee puolustamaan arvojaan ja elämänsä oikeutta.


Arkikansa kaipaa karismaattista johtajaa

Tavallisen kansan sisun lähteeksi nousee usein kansalaisliikkeitä vahvalla johtajuudella. Onko Perussuomalaiset 5] yksi tämän tyyppinen kansanliike, jää nähtäväksi. Toinen vaihtoehto on uuden positiivisesti poikkeavan ja tuottavaa työtä tehneen puheenjohtajan saanut Keskusta 6], josta saattaa puhaltua uudet sisuuntumisen tuulet tuomaan aitosuomalaisen arvomaailmaa uudelleen eduskuntaan, jossa nyt puhuroivat tietämättömyyden vilpittömät tai vilpilliset tuulen puuskat.

Arkikansan sisuuntumista edustaisi hyvin ennenaikaiset eduskuntavaalit 7]. Kansan kahtiarepiminen on loputtava ja uuden karismaattisen johtajan esillemarssi aikaistuttava. Pitäisikö nykyiselle presidentille järjestää lisää vaikutus- ja päätösvaltaa? 8]


Päättösanat sisulla

Aitosuomalainen kansalaissisu nousee parhaiten ”hyvistä käsistä”, sillä annetulla tunteella kansakunnalle, että Te voitte luottaa johtajaanne, joka seisoo itseään säästämättä eturivissä kohtaamassa vaikeudet, haasteet ja vihollisen. Haaste voi olla nyt syntyään maamme sisältä – ulkoista uhkaa meillä ei juuri nyt ole, ainoastaan se oleellinen: ”Olemme maailmanlaajuisessa työn uudelleenjaon taistelussa 9]


...
VIITTEET
1] Kollaan taistelu - ”Kollaa kestää” 1939 ~ http://fi.wikipedia.org/wiki/Kollaan_taistelu -
6] Tuleva pääministeri Sipilä yhdistää vielä perussuomalaiset ja keskustaväen? ~ http://ilkkaluoma.blogspot.fi/2013/04/paaministeri-juha-sipila.html -
7] Vaatiiko kansakunta sisuunnuksissaan ennenaikaiset eduskuntavaalit? ~ http://ilkkaluoma.puheenvuoro.uusisuomi.fi/40871-u-vaaditaan-ennenaikaiset-eduskuntavaalit -
9] Maailmanlaajuinen työn uudelleenjaon taistelu ~ http://portti.iltalehti.fi/keskustelu/showthread.php?p=12111717 -


...
EXTRA
Tänään nykyhallitus voisi esittää suomalaista hallitussisua käynnistämällä laajat kansalaisoperaatiot (työttömät töihin hyvällä motivaatiolla) ja infrastruktuurihankkeet Pohjanmaan tulevien tulvien estämiseksi luontaisella tavalla (on vahvasti oletettavaa, että ilmasto ja säätilatyyppi on muuttunut niin paljon, että tämän keväiset tulvat uusiutuvat tulevina vuosina) – samoin laajemmin koko maassa olisi käynnistettävä kansallisen yhtenäisyyden nimissä kuljetus- ja tiedonsiirtoverkostojen laajat saneeraukset ja uudistukset – otsikolla ”levitetään toimeliaisuuden sisua kaikkialle maahamme – helpottamaan asukkaiden jokapäivästä elämää ja toimentuloa” ---Ilkka Luoma
...
Sent

Sent: Saturday, April 20, 2013 12:25 PM
Subject: SISUMIELIPIDE - "Aitosuomalainen sisu saa nyt tieteellisen perustan"


...
OT/ 584.
Aitosuomalainen sisu...
ALUS
BLOG 17384 IL
---20042013---

maanantaina, huhtikuuta 22, 2013

Nyt Kiina kiinnostaa!


Mediakin on oivaltanut, että kiinalaisten toimenpiteet koskettavat jo koko maailmaa 1] – vielä 10 vuotta sitten aihealue ei kiinnostanut kuin ihmisoikeustökkimisenä – olemmehan mallimaan ja besserwisserismin maineessa, ovatko muuten omat asiamme kaikin puolin kunnossa? 2]


Kiinan monimutkainen puoluekoneisto uusi ylimmän johtonsa. Muuttuuko mitkään? Eipä juuri meidän sumeiden länsilasien läpi katsottuna. Me jäämme ainoastaan murehtimaan Kiinan bruttokansantuotteen alentumista, koska se vaikuttaa meihin – onhan Kiina suuri korkeateknologian ja raaka-aineiden maahantuoja – läntisistä maista, ainakin vielä.


Kiinassa on kehityssuunnitelmat aina 2100 -luvulle saakka. Painopisteet ovat – ei niinkään, kasvupainotteiset, vaan ympäristö- ja kansanolotilapainotteiset. Tuloerot runnotaan pienemmiksi jo seuraavan viiden vuoden aikana. Samalla Kiinan keskushallinto valmistautuu ottamaan ”erityiskohteluun” monia maakuntia, koska siellä muhii valtava pankki- ja velkakriisi!


Kiinan etu meihin nähden on voimakas jopa itsevaltainen keskushallinto, joka kylläkin nauttii kansansuosiota – sehän on se henkireikä jonne valitetaan, kun aluehallinto kohtelee kaltoin esimerkiksi maa-aluepakkolunastuksissa. Kiinassa vain yhteiskunta voi omistaa maata 3] – ja sen ympärillä pyörii suuri vuokraoikeusliiketoiminta, tulonlähteenä maakunnille ja kunnille.

Meillä on Kiinan kansantalouden ymmärtämisen ongelma – he eivät toimi kuten me. Kiinalaiset toimivat täysin omien kaavojensa mukaan. Ainoa asia, mikä heillä on yhteistä meihin, on sisäpiiri- ja perhe-/sukujamelaatiot – Kiinassakin henkilöverkostot merkitsevät, kuten meillä piskuisessa Suomessa.


...

[Vastine Wordpress artikkeliin* ]

Ylitettäessä tuntemattomia jokia, on varpailla tunnusteltava jokaista pohjan kiveä” 

-Deng Xiaoping´in kerrotaan näin kannustaneen maamiehiään etenemään valitulla linjallaLännessä nähdään Kiinan talouskasvu vain meidän lasien ja suodattimien lävitse - ja kiinalaisille on eduksi, että nän myös meillä ajatellaan. Sen sijaan itse kiinalaiset omissa piireissään tähtäävät aivan eri tavoin huomiseen. Suurimmat uudistukset satsataan ympäristöön, uuskungfutselaisuuden ylösajoon ja sisämaan elinolojen parantamiseen, sisältäen suurien tuloerojen kaventamisen (maaseutu ~ 100 €/kk – kaupungit ~ 300 €/kk).Kaikki lähtee raaka-aineista ja ravinnosta

Eräs merkittävä päätös on avata vuoteen 2023 mennessä 200 uutta kaivosta, ja mitä ei saada omasta maaperästä, se lähdetään hakemaan priorisoiduista valtioista - kuten Suomesta. Tällä hetkelläkin maassamme selvitetään muun muassa uusien kaivosvaltauksien hankintaa konsulttitutkimuksen puitteissa.

Kiinassa, meillä pakkosuosiossa olevat biopolttoaineet eivät tule menestymään – ravintoa ei yksinkertaisesti haluta jalostaa materiaalisen liikkumisen energiaksi – tästä voi vielä juontua lopulliset vaikeudet metsäteollisuuden kaavailemille puupelloille.


Omavaraisuuden siemenet lähtevät maasta, osaamisesta ja kansasta

[ … jo 1400 -luvulla Kiina oli mahtivaltio, ja operoi miltei kaikkialla tunnetussa maailmassa, tuolloin maailman suurimmat laivastot vierailivat muun muassa Afrikassa, esitellen keisarin valtaa ja kaupantekohalukkuutta, kuten nytkin. Aikansa kulutettuaan resurssejaan ja ”valloittajakeisari” Zhu Di´n kuollessa Kiina veti ”oven kiinni” - ja keskittyi silloisiin maailman suurimpiin koti- eli sisämarkkinoihinsa … ]

Kiina hakee omavaraisuutta - varautuen maailmanlaajuiseen lamaan ja heillä tätä varten on reservissä maailman suurin sisämarkkina. Kiinan keskushallinnon kehityspainotus suuntautuu omien kansalaisten ostokykyyn suhteutettuna niukkenevaan työvoimaan kuin raaka-aineiden saantoon. Kiina tulee purkamaan riippuvuuttaan sarjatuotantolinjojen tuotteiden viennistä - sen sijaan keskitytään jatkojalostamiseen (liikennelentokoneet, atomivoimalat, tietokoneprosessorit jne.).Afrikka!
[ The EconomicsLINK ]

Painotteet ulkomaalaistoiminteissa ovat Afrikassa (raaka-aineet ja omien jatkojalosteiden kauppa sekä työnjohto) - Kiina oli viimeeksi voimakkaasti Afrikassa 1400 -luvulla, tuolloin he keräsivät sieltä veroja - nyt kehitetään afrikkalaisten yhteiskuntarakenteita ja työmentaliteettia, jotta raaka-aineet ja tavarat liikkuisivat nopeammin, tuoden samalla vaurautta afrikkalaisille. Kiina hamuaa myös vuokrapeltoja ravinnonlähteiksi 4]


Suunnitelmallisuus - viisivuotiskehykset

Kiina on muuten ainoa valtio, jolla on kehityssuunnitelmat aina 2100 luvulle saakka. Monien harmiksi läntinen liikemies ja taloustieteilijä ei näe 'metsää puilta', me vain tuijotamme "kasvua" - kiinalaisilla on muitakin arvoja, jotka ovat meille osin tuntemattomia, tai olemme niiden edessä sokeita. Eräs arvoista on kansalaisten toimeliaisuus järjestäytyneesti, tehokkaasti ja yhteiskuntaymmärretysti.Pääministeri Li Keqing - Anhuin maakunnasta

Kiinan uusi pääministeri avaa uusia uria suunnitellusti, ja jo edellisen johdon "siunauksella" - herra Li on Anhuista ja on ollut mahdollisuus kuulla hänen kaavailujaan jo vuosia sitten - jolloin hänen "ylösajo" Kiinan ylimpään johtoon alkoi.


Ainutlaatuista informaatiota oli tarjolle – meille suomalaisille

Meillä suomalaisilla oli mahdollisuus saada virallisilta Kiinan edustajilta tulevaisuusvisioita jo vuonna 2004, jolloin pidettiin Helsingin Tieteidentalossa Luonnonfilosofian seuran [Lfs] luento huomisen Kiinasta - herra Li´n toimesta - tuolloin arvon tohtorit ja professorit eivät täysin ymmärtäneet, mitä uuskungfutselaisuus tulee merkitsemään.

Olimme ensimmäinen läntinen valtio, jolle tämä uuskungfutselaisuuden ennakkotieto julkistettiin; kyky nähdä 'metsää puilta' oli tuolloinkin Tieteidentalossa lähes olematon – taholtamme (meillä oli kunnia olla ensimmäisiä myös eräässä toisessa julkistuksessa, mutta tästä lisää tekstin lopun viitteestä 5]).


BOFIT – Suomen Pankki
(Suomen Pankin siirtymätalouksien tutkimuslaitos – viimeisin BOFIT viikkotiedote ~ http://www.suomenpankki.fi/bofit_en/seuranta/viikkokatsaus/Documents/w201316.pdf - )

Suomessa on yksi ymmärtäjä, joka näki jo 2000 luvun alkupuolella mihin Kiina kulkee - tuolloin pidetyssä Suomi-Kiina seuran tilaisuudessa tuolloinen Suomen Pankin siirtymätalouksien tutkimuslaitoksen johtaja tohtori Pekka Sutela ennusti milloin mikäkin länsivaltio jää Kiinan taakse - Sutela ei juurikaan erehtynyt minkään vuosiluvun osalta – oliko tuolloinen kansantalouden kasvuvauhti noin ennustettavissa?

Eräässä Kiinan suurlähetystön juhlassa kysyttäessä Kiinan kansantaloudesta ja sen kehityksestä saimme hienon ja diplomaattisen vastauksen keskushallinnon vierailevalta kiinalaiselta: "
Kysykää teidän Pekka Sutelalta - hän usein tietää paremmin asiamme kuin me itse" -toki tässä oli kiinalaistyyppinen hymy - mutta ei savua ilman tulta.


Kiinalainen luonteenlaatu ja mielenliikkeet

Yleisesti ajatellaan, että pelihullu kiinalainen ottaa suuria riskejä – näin se ei tee, vaan on yksi säästävimmistä kansoista maailmassa. Tänään Kiinassa on jo maailman suurin yritys, valtavan taseen omaava ICBC pankki – tase on noin 2000 mrd euroa, muistamme, että Suomen bkt on vuodessa noin 45 mrd euroa – on kuin vertaisi Enontekiötä Helsinkiin, kun Kiinaa vertaillaan Suomeen.


Pelimiehet

Pelihulluudesta voi tulla suomalaisillekin peliyhtiöille yllätys näiltä pelin suurilta markkinoilta – kiinalaiset äidit saattavat laittaa pannaan tietokonepelit, sillä niiden negatiiviset vaikutukset ylittävät saatavan hyödyn, eikä tue kiinalaista kasvatusmetodia. Kiinassa kotien vastuu on nimenomaan äideillä.


Yhdellä lapsella ja toinen rahalla, tai käydään synnyttämässä USA:ssa

Muutoinkin yhden lapsen politiikka on kasannut ennakoitua suuremmat ongelmat – moni kiinalaismies jää ilman kiinalaisvaimoa. Kiinaan tulee ravistelemaan myös työvoimapula, kun ”ehtymättömät” maaseudun ”siirtotyöläisarmeijat” kalutaan loppuun. Kaiken kukkaraksi Kiinassa on meneillään maailmanhistorian suurin maaltamuutto kaupunkeihin.


Kasvojen menetys on meillä ymmärretty asia –

ja osaamme jo tuon ominaisuuden tunnistaa – sillä mekin haluamme julkisuudessa arvokasta kohtelua ”minäämme” kohtaan – olimme sitten kuinka ”alhaisia” tahansa, silmänlumetta, mutta sillä on Kiinassa vuosituhantiset perinteet. Säilyttääkseen kasvonsa kiinalainen osaa muuntaa taitavasti totuutta, ja unohtaa suvereenisti eilisen sanomiset. Tässä me eroamme suuresti ja meitä arvostetaan tässä – juuri tässä!


...
Kiina nousee USA:n ohi – on vain ajan kysymys

Jo nyt joillain tunnusluvuilla – kansan todellisella ostovoimalla mitattuna – Kiina on ohittanut USA:n. Kiina edustaa maapallolla ihmisrotuamme suhdeluvulla 1,345/7,05 – tämä on väkilukusuhde. Tässä piilee monia haasteita ja mahdollisuuksia. On selvää, että kiinalaiset ottavat väestöosansa maapallollisista resursseista. Mikäli nyt kiinalaiset kuluttaisivat kuten me eurooppalaiset ja amerikkalaiset -ei paljon jaettavaa muille jäisi – näin tullaan kuuluisaan kaavaan pyj 6]


Ympäristö tuhoutuu?

Ei tuhoudu. Eurooppalaiset aloittivat massiivisen ympäristötuhon jo noin 200 vuotta sitten – kiinalaiset pääsivät vauhtiin vasta noin 1980 -luvulla, siis tehokasta ympäristötuhoa noin 30 vuoden ajan. Jos laskemme ympäristöjäljen per capita tältä 200 vuoden jaksolta, on pelottavaa, jos kiinalaiset saavuttavat meidät eurooppalaiset. Eivät saavuta, sillä kiinalaiset ovat ilmoittaneet laittavansa ympäristöasiat kuntoon vuoteen 2030 mennessä – siis vain 50 vuodessa, kun meiltä meni noin 150 vuotta.Maapallollinen työn uudelleenjaon taistelu

Työn kustannukset kaikkinensa ovat karanneet lännenmiehen käsistä – eikä tuotannon teho, laatu ja hyöty- /tuottosuhde voi kiriä sellaista vauhtia, että pärjäisimme toistaiseksi halvemmille kaukoidän tovereille. Kiinassa valmistuu 360.000 insinööriä, joka vuosi. On alkanut nk. Pöyry -ilmiö, Kiinasta saa suomalaisella insinöörillä kolme kiinalaista insinöörä – ovat kuulemma hyvin ahkeriakin.


Länsi siirsi bulkkituotannon Kiinaan

Siirtoon vaikutti kolme oleellista seikkaa – halpa työvoima, valtavat lähimarkkinat ja olemattomat ympäristölait – paskansimme kiinalaisten taskuun. Asia muuttuu, Kiinassa astuu voimaan uusia ympäristölakeja jo alkaen 2015 – hyvin tiukkoja, ja lyhyellä siirtymäajalla. Tehokas yhteiskuntakoneisto osaa nopsasti sitten sulkea saastuttavat tehtaat. Tuolloin menetetään bulkkitehtaita Vietnamiin, Kambodshaan ja Indonesiaan sekä Afrikkaan – mutta kiinalaisethan ovat jo siellä – siirtyykö näin paskalasti ihmisen alkukotiin?


Afrikkaa ei uhrata ympäristömyrkyksi

Kiinalaiset tulevat sijoittamaan Afrikassa juuri ympäristöasioihin – tässä on meille suomalaisille saksalaisten kanssa yhdessä loistava polku – menestyksen polku, osaammeko herätä? Afrikkaa ei uhrata, koska sen maa-alueen biosfäärivaikutus on vieläkin suurempi kuin Brasilian sademetsien. Kiinalaiset tietävät Afrikan mahdollisuudet – ja juuri ympäristöohjelmillaan he ostavat ”suosituimmuutta” itselleen – projektit alkavat jo vuodesta 2015, kiihtyvästi.


Lopuksi vesi – joka kuuluu kaikille ja on ollut ”aina”, eikä uusiudu

Kiinassa on vesikriisi jo nyt, moni paikoin – muun muassa Pekingissä, pohjaveden pinta on alle hälytysrajojen. Kiinan pohjoisosat aroutuvat aavikoiksi – pölymyrskyt leviävät jo joka vuosi pääkaupunkiin saakka. Baikalin vesi on Venäjälle merkittävä neuvotteluvaltti – muutoinkin nämä kaksi maailman suurinta lähestyvät toisiaan – niin aseiden, energian, raaka-aineiden kuin ehkä naimattomien naistenkin osalta!

Ehkä huominen on kiinalaisten ja venäläisten yhteistoiminnan vahvuutta -johon erityisesti Euroopan Unionin pitäisi pystyä vastaamaan, Saksan johdolla, sillä heihin Kiinassa luotetaan – jo historiallisistakin syistä! 7]
...
VIITTEET
2] Tasavallan presidentti Sauli Niinistö toi vihdoin esille sen, mitä liike-elämä on odottanut – ettemme puuttuisi kovin innokkaasti pienenä toimijana muiden itsenäisten sisäisiin asioihin – saimmehan ”siipeemme” jo YK -turvaneuvostovaaleissa hingustamme olla opettamassa muita [ei sanatarkka lainaus presidentin toteamuksesta]. Pysykäämme lestissämme!

3] Kiinan maakunnat ovat reippaasti velkaisia ja maan vuokraoikeuksien myynnistä (10-70 vuotta) ei loputtomiin heru pääomaa ... tämä asia tuli tutuksi, kun Suomeen tarjottiin kokeilumielessä grynderioikeuksia Anhuin maakuntaan Hefei Citiin (Li´n kotimaakunta) - teimme kalkyylit, ja tuolloin oli se kuuluisa tuhannen juanin paikka (voisi olla vieläkin tietyissä maakunnissa) - mutta ”maakuntaselvitystilat” ovat mahdollisia, mutta onneksi Kiinalla on oma täysin hallinnassa oleva valuutta ja nopea lainsäädäntö reagoimaan taloudellisiin hätätiloihin.
4] Kiinalaiset maan ostajat/ -vuokraajat ovat liikkeellä ympäri maapallon – myös meihin suomalaisiin on otettu yhteyttä, muun muassa eräiden maustekasvien viljelyn suhteen [meidän ”yöttömään yöhön” on ihastuttu] – kysymyksessä olisi aluksi noin 5000 hehtaarin määräala – viljelyn voivat suorittaa niin suomalaiset kuin kiinalaiset, ja yhtiömuoto on vapaasti valittavissa. Asia vaatii vielä paljon tutkimista ja työlainsäädäntöön perehtymistä.

5]Kiinasta vieraili maassamme syksyllä 2011 Ympäristöteollisuus ry:n kutsumana ja isännöimänä Anhuin maakunnan Naisten Federaation presidentin delegaatio – he tulivat lasten- ja naistenoikeuksien näkökulmasta – on todettava, että he eivät saaneet itselleen mitään uutta eduskunnastamme, paitsi Rovaniemellä hienosti järjestyn ex tempore tutustumisen suomalaiseen päivähoitoon ja peruskouluun … ~ http://ilkkaluoma.puheenvuoro.uusisuomi.fi/85645-kiinalainen-ihmisoikeus-lansimaiden-hampaissa -

6] pyj = pienin yhteinen jaettava; maailma elää tasaisen jaon mukaan jatkuvassa niukkuudessa. Biosfäärimme ei kykene järjestämään eurooppalaista tai amerikkalaista materiaalisen elintason onnea ja autuutta koko maapallolle. Tosiasia on se, että kuilu rikkaiden ja köyhien välillä kasvaa – ja kun kiinalaiset + myöhemmin intialaiset tulevat ”saaliin jaolle”, alkaa todellinen puute ja seuraavan suursodan siemenet tulevat näin kylvetyksi.

7]1930-40 -luvulla kiinalaiset oppivat käyttämään talojensa katoilla Saksan kolmannen valtakunnan hakaristilippuja – torjuakseen tai epäröittääkseen japanilaisia pommikoneita, jotka moukaroivat Mantshuriassa kaupunkeja ja maalaiskyliä – japanilaiset eivät uskaltaneet pommittaa taloja, joissa liehui hakaristilippu – olivathan japanilaiset ja saksalaiset yhteistyössä – kuuluisassa akselisopimuksessa.


...
EXTRA
D] Poikkeava kirjoitus maailmaa kiihdyttäneestä Tienanmenin verilöylystä – mies tuntemattomuudesta pysäytti kansanarmeijan panssarivaunun ~ http://ilkkaluoma.blogspot.fi/2007/06/yksilsuoritus-joka-ji-elmn-tienanmenin.html -
Ilkka Luoma...
LINK
AL US


BLOG 17440 IL

---21042013---