keskiviikkona, tammikuuta 26, 2005

Lehdistö haluaa lukijoiden vaatimuksesta sensaatioita

2005 - 01 - 25

Lehdistö haluaa sensaatioita, koska me haluamme niitä lukea

Eduskunnan puhemies Paavo Lipponen hymyili lehtimiehelle ja sanoi: "Hyvin yritetty, mutta pieleen meni", kun tiedusteltiin Lipposen puheenjohtajavaaleihin osallistumista. Lehtimiehet turvaavat valtion ja kuntien viranhaltijoiden lisäksi ainoina vaalikausien välillä tapahtuvaa demokratiavalvontaa tiedotuksen osalta.

Poliitikoilla on huoli, miten heistä uutisoidaan; jos jokin ikävä asia tai huono päätös tai sen valmistelu tulee julkisuuteen, poliitikko suuttuu ja ilmaisee vapaan tiedonvälityksen ankaruudesta ja sensaatiohakuisuudesta. Lehdet julkaisevat juuri sellaisia juttuja, mitkä kuuluvat lehden linjaan ja mitä lukijat haluavat lukea. On turhaa kitistä iltalehtien lööppejä; ne ovat tehty juuri meille eli lukijoille. Kansa saa juuri sen eduskunnan, minkä se ansaitsee. Samoin me saamme juuri sellaiset lööpit, mitkä menevät kaupaksi.

Istuin iltaa muutaman lehtimiehen kanssa ja keskustelu luonnostaan maallikon kyselemänä ajautui lehtimiesten etiikkaan. Keskustelu oli hyvin selkeä; lehdistö kuin myös muukin tiedotusvälineistö hakee mm. yhä kauemmas kansasta ajautuneiden poliitikkojen aivoitusten ja selostusjargonian joukosta sitä oleellista informaatiota, jonka he lukijoilleen jakavat edustamansa näkemyksen mukaisesti. Maallikkona voisin uskoa suurimman osan tiedotusväestä olevan vilpittömällä linjalla sananvapauden ja informaation jaon osalta. Tavallinen kansalainen ei voi saada muualta tietoa kuin kolmannelta valtiomahdilta eli tiedotuskoneistolta, tosin anarkistinen internet on myös tiedonsaantipaikka.

Lehtimies on tasan yhtä inhimillinen kuin muutkin kansalaiset. Tiedonkuluttajilla on omat tapansa "syyllistyä" sensaatiohakuisuuteen; jos tuo naapurin mökin saunan takainen tunkio hiukan savuttaa, niin vähintään siellä pontikkaa keitetään tai ollaan hiillostamassa muuta lain vastaista..., näin me sen herkästi näemme.

Ikävien asioiden esille tuonti on aina syyllisistä katsottuna sensaation tavoittelua. Ikävän Aasian tapahtumien julkistus oli siviilien hallussa, valtiovalta ei ollut ajan tasalla. Lehdistö sai tietonsa omia kanaviaan pitkin ja tapahtuman jälkipuinti on nyt mankeloitavana. Olisihan tuo totuus saanut tulla aikaisemmin esille; pari päivää tietämättömyydessä on tuskaa, vallankin kun alkuinformaatio oli väärää ja lupauksia antavaa.

Lehdistöllä on niin suuri kilpailu jo keskenään kuin myös sähköisten medioiden osalta, että se aikaansaa laatua informaation sisältöön. Ne virheet, joita sattuu, ovat marginaaliasemassa kokonaistoimintaan nähden. Lööpit tehdään meitä lukijoita varten. Lööpeissä on aina siemeneksi totuutta.

Illan vanhetessa lehtimiestuttavani liputtivat voimakkaasti demokratian valvomisen ja sen toimivuuden sekä toteutuvuuden valvontaa ja informointia. Lopuksi oltiin sitä mieltä, että vaalikausien väliset ajat tuleekin kriittisyydellä ja ajanhengen mukaisesti kansanomaistaen välittää lukijoille ottaen riskit poliitikkojen saamista närästysvaivoista. Poliitikko on itse valinnut asemansa; hänen pitäisi edustaa valitsijoitaan. Lehdistön tuleekin seurata kuin hai laivaa ja saattaa kaikki merkittävät asiat, niin hyvät kuin huonot, kansalaisten saataville. Informaationjakajia tarvitsemme niin kauan kuin haluamme tehdä päätöksiä salassa ja sivullisten tietämättä. Salaisuudessahan on aina mukana jokin elementti, joka vahingoittaisi joitain muita, muutenhan sitä ei pidettäisi salassa.

torstaina, tammikuuta 13, 2005

Tiede; ratkaisu moniin ongelmiin, yhdistää myös kansalaisia*

2005 - 01 - 12

TIEDE; ratkaisu moniin ongelmiin, ... yhdistää myös kansalaisia

EU saavutti kaukaisimman kohteen minne ihminen on laitteitansa saanut ehjänä. Ranskassa EU julkistaa maailman suurimman matkustajalentokoneen. Nämä uutiset merkitsevät alkua yhtenäisempään EU:iin. Tieteen systemaattisella tuennalla, niin rahallisesti kuin poliittisesti, on vaikutusta uudessa globaalissa työnjaossa mikä on maailmassa meneillään.

Muutamia päiviä sitten pidetty Tieteiden Päivät Helsingissä oli kansalaismenestys (toivoisi myös samankaltaisia esityksiä muualle Suomeen); luentosali täyttyi ääriään myöten kun oli saatavilla tietoa Saturnuksen Titan kuun valloituksesta. Tilaisuudessa tunnelma oli käsin kosketeltava, kun Suomen Ilmatieteenlaitoksen reilut 10 vuotta projektissa ollut henkilö ilmaisi hämmästyksensä, kun luotain lähetti yli odotusten signaalia -180 asteen pakkasesta miljardien kilometrien päästä! Voi vain kuvitella vuosia kestäneen onnistuneen hektisen projektin jälkeen, millainen tunne osallistuneilla henkilöillä oli. Tavallinen kansalainen oli selvästi ylpeä suomalaisten saavutuksista yhteisessä ESA -, ...voidaan sanoa EU-hankkeessa (rehellisyyden nimissä on todettava, että Titaniin mentiin amerikkalaisten kyydissä). Moni ei tiedä kuinka arvostettu kumppani Suomen Ilmatieteenlaitos on maailmalla; normaalille veronmaksajalle se on tuttu lähinnä puoli yhdeksän uutisten sää tiedotuksesta.

Tiede ja sen saavutukset ovat aina kiinnostaneet ihmisiä, tässä on se mielenkiintoinen seikka, ettei siinä puhuta ihmishengistä tai järkyttävistä asioista, vaan saavutuksista joista useasti on inhimillistä hyötyä. Tiede ja sen osaaminen nostaa kansalaisten itsetuntoa, se on airuena myös yhdistämässä EU-henkeä, sillä esim. Titanin valloitus oli puhdas ja rehellinen yhteistyövoitto, jossa jäsenvaltiot puhalsivat yhteen hiileen. Puhallus oli onnistunut, ESA - EU:n avaruusjärjestö, saavutti merkittävän tavoitteen ja sillä on sparraava merkitys uusille hankkeille.

Tunnetusti amerikkalaiset ovat valmistaneet maailman suurimman matkustajalentokoneen; nyt tänä vuonna siivilleen on nousemassa EU:n oma saavutus; Airbus matkustajalentokone, joka peittoaa amerikkalaisten vastineen. Tässäkin projektissa Suomi ja suomalainen osaaminen on mukana; meille on projektoitunut voimavaroihimme nähden oikean kokoinen osuus yhteisestä koitoksesta.

Tieteen kehittyminen ja soveltaminen ympäröiviin ongelmiimme on myös ratkaisu työnjaon uudelleenoperointiin. Emme pärjää kokoonpanotyössä halpatyömaille. Me voimme osaamisemme myötä ratkaista mm. menetelmät energiansäästöihin, vesien ja ilman puhdistukseen, raaka-ainevarojen riittävyyteen sekä informaatiologistiikan hoitamiseen. Näillä ratkaisuilla on oleellinen merkitys saatettaessa tämä meidän ainut asuinpallo sellaiseen kuntoon, että se jaksaa kestävästi elättää ne kaikki ihmiset jotka tänne ovat siunaantuneet. Kehittyvät maat ostavat kilvan erityisosaamista, joilla nämä ongelmat ratkaistaan. On selvää, että kaikki ihmiset haluaa elää tasapainoisessa ympäristössä, jossa riittää puhdasta vettä ja taloudellista energiaa, siten että jyrkkä nykyinen epätasapaino eri maiden välillä pienenee. Nyt on menossa voimakas perustyönjaon uusjako. Yhdistämällä voimansa EU ja sen jäsenmaat ovat vahva vaikuttaja maapalloistuvassa yhteisössä. Koulutus ja systemaattiset tiedeohjelmat luovat osaltansa pohjan menestyksellemme.

sunnuntaina, tammikuuta 09, 2005

Lakien ja säädöksien ohjaamat virkamiehet ahertavat esimerkillisesti

2005 - 01 - 08" .. Hallituksen budjettikirjasta löytyy kuitenkin myös pitkä rivi miinusmerkkejä valtion virastojen toimintaan myönnettävistä määrärahoista. Vaikka joidenkin mielestä nämä leikkaukset ovat vain ”turhan byrokratian karsimista”, ei monikaan tule ajatelleeksi sitä, että näillä suunnitelmilla on erittäin suuri merkitys koko yhteiskunnan perustoimintojen ylläpitämiseen ja perusoikeuksien toteutumiseen. Nämä suunnitelmat kertovat paljon siitä, miten kulloinenkin hallitus arvottaa valtion keskeisiä toimintoja, kuten vaikkapa oikeushallintoa, sisäistä ja ulkoista turvallisuutta, koulutusta ja kulttuuria, työllisyyden hoitoa, verotulojen tehokasta keräämistä ja niin edelleen. .. " -23082016!

-Kuva - piirros otteineen lisätty 23042024!

***Lakien ja säädöksien ohjaamat virkamiehet tekevät esimerkillistä työtä

Jokaisella meistä on mielipide valtion tai kuntien virkamiehistä ja toimistotyöntekijöistä. Tämä suuri joukko säntillisiä ihmisiä vaikuttaa suuresti meidän joka päiväseen elämään. Heidän asiakaspalvelutaitonsa ovat suuresti lisääntyneet viime aikoina.

Satoja tuhansia verovaroin palkattuja ihmisiä osallistuu joka päiväseen päätöksentekoon ja osaltansa pyörittävät kotimaista tuotantoa ja ostovoiman kierrätystä; heidän palkkamääränsä on merkittävä osa kotimaisesta avainlipun omaavasta rahan käytöstä. 

Veronmaksajat ostavat heidän työpanoksensa kotimaamme markkinoilta valtiomme välityksellä -

 -- tuottaen rahan- ja ostovoiman siirtoa "taskusta toiseen" -toivottavasti suurelta osin kotimaan rahavirtoihin, vaikka kaikilla meillä on oikeus käyttää hankkimaamme ostovoimaa tavallamme -mutta toivottavasti näinä vaikeina aikoina "kotimaahan nojautuen"!


On ilolla ollut merkille pantavaa heidän osaamisensa ja tarkkuutensa työssään

Ne virheet, joihin kiinnitetään turhan suurta huomiota, ovat heidän kokonaistyömääräänsä (suoritteelliset tapahtumamäärät) nähden lähes mikroskooppiset. 

Kaikissa työtehtävissä missä inhimillisyys toimii, tapahtuu myös virheitä. Mikäli tarkastelemme kiihkotta tehtyä työpanosta ja saavutettua tulosta, on tunnustettava, että jos yksityisellä sektorilla hoidettaisiin kaikki pienetkin päätökset ja toimenpiteet samalla keskimääräisellä tarkkuudella ja huolellisuudella, olisi tuloksena huomattavasti parempi kokonaistulos tuottamaan muun muassa uusia työpaikkoja -ehkä aivan uusilta  toiminta-alueilta

Meillä kaikilla on kokemusta valtion - ja kunnallishallinnon työntekijöiden täsmällisistä ja oikeudenmukaisista palveluista; laput ja liput tippuvat juuri oikeaan aikaan postista (Kuljettajana Postin osalta jätämme tähän edelleen pienen-suuren kysymysmerkin), rahalähetykset löytävät perille ja ne tulevat silloin kun sovitaan. Pieneenkin palautteeseen esimerkiksi sähköpostilla vastataan ja kannanotot sekä perustelut pohjaavat lakiin ja säädöksiin.

Aikaisemmin virkamiesten työtä on rasittaneet viiveet ja byrokratia; viiveet lyhenevät tällä nettiaikakaudella ja annos byrokratiaa on aina demokratiassa, siksi voimmekin luottaa päätöksiin ja ratkaisuihin. 

Tiedän, että tästä kirjoituksesta nousee suuri häly; aina löytyy se tapahtuma, joka ei mennytkään juuri oikein. Epäonnistuneet tapahtumat ovat niin pieni pilkku niiden miljoonien juuri oikeiden tapahtumien joukossa, että ne eivät ansaitse kuin reunamerkintähuomautuksen. Juuri tässä kohdin keskiarvoajattelu nousee aiheellisesti pintaan.


Nykyistä toimintaa sävyttää myös asiakaspalvelu; 

veikkaisinkin, että niin valtio kuin kunnat ovat järjestäneet läjäpäin ihmissuhdetoimintakursseja virkamiehilleen ja työntekijöilleen. 
Jos yksityissektori laajasti omaksuisi samat tinkimättömyyden perusteet, voisi asiakaspalaute olla positiivisempaa ja kuin myös asiakasuskollisuus. 


Tyytyväinen asiakas on aina se paras asiakas niin hallinnossa kuin businessmaailmassa

Panee useasti miettimään, kuinka mainosmarkkoihin syydetään miljoonia ja asiakaspalvelussa tyyttää vain varattu tai "pimpelipom -musiikki"; vertaa teleoperaattoreiden massiiviset markkinaiskut. 

Viranhaltijat eivät tuhlaa rahojamme markkinointiin vaan palveluun, he vastaavat asiakkaan haasteeseen saada oikeasti parempaa palvelua. Me emme tarvitse niinkään kauniita ja nokkelia mainostemppuja temppuilevine autotallinovineen (ote erään operaattorin mainos kavalkadista) kuin oikeata asiakkaasta huolehtimista. 

Virkamies ei mainoksilla kikkaile, vaan on ottanut tavoitteeksi selvästi paremman asiakaspalvelun.


Hiljaiset puurtajamme ansaitsevat heille kuuluvan arvonannon; 

 -- he ovat se ryhmä, joka pitää tavallisen suomalaisen ihmisen pyörät pyörimässä. Heidän työpanos on tae demokratian säilymisestä käytännössä sekä osoitus, että oikeudenmukaisempaan maailmaan on yhä kannattavaa pyrkiä.

__
PS

On selvää että nykyinen tekoälykehitys yhtenäistämisineen, järjestelmäverkostoineen ja monivaihetietovarastoineen (toivottavasti erinomaisen tarkoin jälkitarkastuksin, ettei synny hallitsemattomuutta -katso HUS: Apotti!) tuottaa (tässäkin toivottavasti) hallituin menetelmien tuottamaa valvontaa, kun nykyistä virkamiehistöä poistuu ansaituille eläkkeille ..
 
- saattaa tulla myös pulaa vastuuta kantavista asiaosaajista, sillä Suomessa syntyvyys pienenee huolestuttavasti ja tämä projisoituu varmasti tulevaisuuteen, jossa kuitenkin tarvitaan demokratian valvontaa kansalaistemme etuja valvoen ja tässä puhutaan juuri yhteiskunnallisista tehtävistä - virkamiehistöstä; vai pitäisikö kirjoittaa virkahenkilöstöstä?Keskimääräisyyttä emme voi nyt unohtaa tässä näiden satojen tuhansien "virkatyöläisten" osalta!

__ 

Juuri nyt presidentin valta on inhimillistä vaikuttamista

2005 - 01 - 07

Juuri nyt presidentin valta on inhimillistä vaikuttamista

Innokkain puolueväki ja osa arvioitsijoista on jo aloittanut spekuloinnin tulevista presidentinvaaleista. Nykyistä "istutetaan" jo kansainvälisiin tehtäviin antamaan inhimillistä aloitetta uudenajan maapalloistumiseen.

Kautta aikojen presidentti-instituutio Suomessa on ollut kansalaisten kestopuheenaihe. Urho Kekkosen valtakausilla tämän arvioiminen oli vain harvoilla ja tarkasti piilossa. Kekkosen aika muistetaan voiman valtakautena, jossa presidenttiys identifioitui väkevään vaikuttamiseen ja jalustalla oloon, jossa arvioita annettiin vain yhteen suuntaan. Kansa muistelee vieläkin noita aikoja (enimmäkseen positiivisesti). Suomi alkoi tuolloin muistuttamaan isäntäänsä ja jälkeenpäin todettuna voi sanoa rehdisti: Vaikeina aikoina tarvittiin miestä, jolla oli karismaa.

Tilanne on nyt toinen. Inhimillisyys nostaa päätään, maapalloistuminen on suuri mahdollisuus ja taitamattomasti hoidettuna uhka. Meillä on nyt ymmärtävä aikakausipresidentti. Monia ennen mahdottomia asioita on voitu nostaa julkisuuteen, monia aivan uusia näkökulmia on saatettu julkiseen tarkasteluun. Suomen kansa on osannut valita itselleen "omantunnon", jolla olisi nyt tie kansainvälisyyteen.

On hyvin kannatettavaa, että tuemme tuota hiuksen hienoa spekulaatiota tulevista kansainvälisistä tehtävistä, sille on juuri nyt myöskin tilaus. Uusi globaali maapallo tarvitsee "omaatuntoa" ja inhimillistä lämpöä, jolla voidaan levittää vastuuntunnon politiikkaa sekä oikeasti yhteisten asioiden hoitoa. Meillä on kunnia osoittaa siihen tehtävään kansainväliset mitat täyttävä humaani toimija, jota myös kuunnellaan.

Seuraavissa presidentin vaaleissa Suomen kansa taas valitsee itselleen parhaan aikakausipresidentin. Olemme kulkemassa kansainvälisyyden myötä jälleen uuteen tilanteeseen, jossa tarvitaan mm. liiketoiminnallista yhteistyöominaisuutta ja -taitoa, kun kulutusvoimaa ja työnteonmahdollisuutta jaetaan maailmanlaajuisesti uudelleen.

tiistaina, tammikuuta 04, 2005

Meille niin ihmeellinen Kiina ja tämän päivän uutisointi

2005 - 01 - 03

Meille niin ihmeellinen Kiina ja tämän päivän uutisointi

Meitä suomalaisia varoitellaan innokkaista kiinalaisista, jotka vievät kaikki meidän aivotuotoksemme omia pyrkimyksiään edesauttamaan omaan kaukaiseen maahansa. Kiinalaiset voivat olla ratkaisu meidän tulevaan työvoimapulaan, jos me osaisimme tehdä maamme haluttavaksi asumiseen ja työskentelyyn.

Viimeaikoina on uutisoinnissa puhuttu ja kirjoitettu kiinalaisten teollisuusvakoilusta ja epärehellisyydestä. Tuntuu siltä kuin tämä uutisointi olisi tietoista ja päämäärähakuista. Suomessa on paljon kiinalaisia henkilöitä niin opiskelemassa kuin työnteossa, he ovat aiheellisesti huolissaan omasta tulevaisuudestaan täällä.

On kohtuutonta ja hyvin epäoikeudenmukaista näin yleistää suurta osaa maailman ihmisistä. Ensinnäkin historian sivu on ollut esimerkkejä lähes kaikkien maiden harjoittamasta tiedustelutoiminasta. Toisekseen historia kertoo paljon esimerkkejä liioitelluista väitteistä, esimerkkinä amerikkalaiset olivat vakaasti sitä mieltä, että Irakissa tehdään joukkotuhoaseita. Kiinalaiset ovat nyt joutuneet Suomessa turhan suuren yleistyksen kohteeksi.
Voin käytännön kokemuksesta todeta aivan erilaisia asioita: mm. ahkeruus ja täsmällisyys työtehtävissä ovat erinomaista luokkaa, samoin heiltä ei kuulu turhaa nurinaa, jonka voisi joskus sanoa olevan meille suomalaisille ominaista. Työtehtävissämme on ollut useita kiinalaisia niin opiskelijoita kuin jo työiässä olleita ja työn jälki on ollut esimerkillistä eikä mitään ristiriitoja ole ollut, lisäksi he ovat olleet poikkeuksetta rehtejä, joustavia sekä avuliaita.

Eräs silmiinpistävä asia on ollut se, että kiinalaisilla ei ole tarvetta puuttua meidän sisäisiin asioihin, voisin myös todeta, että ei meidänkään tulisi puuttua muiden sisäisiin asioihin. Antaa kunkin kansan tehdä omalla tavallaan omat asiansa. Voimme puuttua niihin seikkoihin missä olemme oleellisesti mukana ja mitkä meihin suoraan vaikuttaa. Kysymyksenä voisi asettaa: Kuinka jonkin suomalaisen parin tuhannen asukkaan kunnan kunnanjohtaja antaa neuvoja kuinka Helsinkiä hoidetaan...

Kaikissa kansoissa on joukko epärehellisiä ihmisiä; meidänkin vankiloissa on yhden hengen huoneet muuttuneet kahden asuttaviksi. Vain muutamien esimerkkien pohjalta on väärin tehdä voimakkaita yleistyksiä; se on epäoikeudenmukaista ja sillä voi olla vaikutuksia kaupankäyntiin. Tänä päivänä suomalaisten on syytä tunnustaa maailmantalouden realiteetit: siellä missä kuluttajat siellä myös kaupalliset aktiviteetit. Suomalaisten kannattaa olla innokkaita kauppahenkilöitä, meillä on osaamista ja sen myötä vientikykyä. Meidän ei tulisi puuttua liiaksi muutamiin yksittäisiin tapahtumiin, puhumattakaan asioiden liioitteluun, vaan oppia tuntemaan erilaisia kulttuureita, pyrkiä olemaan vilpittömiä ja uteliaita. Avoin suhtautuminen ja kauppakumppanin arvostus ja heidän kulttuurin kunnioitus avaa neuvotteluovia, joista voi olla reitti taloudelliseen ja kulttuurilliseen menestykseen. Jätetään turha yleistys ja asioiden paisuttelu pois ja keskitytään oleellisiin asioihin: huolehditaan omastamme ja kuunnellaan mitä toiset voisivat haluta sekä katsotaan mistä yhteistyöstä on molemminpuolista hyötyä.