lauantaina, maaliskuuta 26, 2016

Helikopteriraha – ilmainen kansalaisraha

blogID 12100797
...


(Kansalaisten piiriin on levinnyt sana helikopteriraha *], eurokansalainen 0] on innostanut ilmaisesta todellisesta, mutta ilmeisen lyhytnäköisestä euromaiden yhteisistä eduista, joita ei tähän mennessä menestystarinoina ole paljoa esiintynyt – ehkä vain edullisina korkoina)

*] ~ http://www.arvopaperi.fi/blogiareena/elite/tarua-vai-totta-seuraavaksi-helikopterielvytys-6149219 -
*] ~ http://www.talouselama.fi/uutiset/arvio-maailmalta-nama-2-asiaa-pitaa-tapahtua-ennen-kuin-rahahelikopterit-lahtevat-taivaalle-6535802 -
0] 338 miljoonaa eurokansalaista[ … kansalainen Erkki mietiskelee mitä tekisi kun EKP – Euroopan Keskuspankki, haluaa nyt jakaa 250 euroa jokaiselle kansalaiselleen 1], sijoituettavaksi pörssiosakkeisiin – tässäpä nyt tulevalle kansankapitalistille pähkinä, kun tuo raha on pakko jakaa kahtena vuosieränä oman kotimaansa pörssiosakkeisiin, itse vapaasti valiten!

kansalainen Liisa miettii kuumeisesti, kun EKP jakoi myös helikopterirahaa toiset 250 euroa jaettavaksi oman kotikuntansa hyödyksi antamalla kansalaislainan kotikunnalleen - työllistämiseen ja koulutukseen, nyt sai valita ennalta ruksaten mihin työllisyys- ja koulutushankkeeseen Liisa sijoittaa tuon EKP' n lahjan – ilmaisen helikopterirahan! … ]


Noissapa onkin kansalaisille visainen pähkinä

Japanissa *] on mitä ilmeisimmin pohdittu myös tästä helikopterirahasta saatavia hyötyjä. Uutisointi kertoo, etä Japanin keskuspankki olisi jakamassa jenejä köyhille nuorille, heidän kulutukseensa – mitähän sitten ostaisivat? Mitä tuo ilmaisraha merkitsisi Japanin kansantaloudelle, kun sen käyttöä ei säädeltäisi millään tavoin?

*] Japanissa jaettaisiin rahaa? ~ http://www.talouselama.fi/uutiset/helikopteriraha-tulee-japaniin-hallitus-aikoo-jakaa-lahjakortteja-nuorille-6535403 -


Pakko-osoite ilmaiselle helikopterirahalle

On vanha sanonta, ettei ”lahjahevosen suuhun ole katsominen”. Tässä ilmaisen rahan suurjaossa, ei voi katsoa suuhun, sillä sieltä paistaa pohjaton nielu, koska kansakunta imee monissa maissa paljon enemmän kuin antaa, tästä todisteena lisääntyvä velkaantuminen.

Nyt tosin ilmaisraha-annissa voisi olla toki ruksauskohta, jolla kansalainen voi lyhentää valtionsa velkaa 2] – onhan se myös kansalaisen velkaa – lopulta.


EKP jakaa nytkin ilmaisrahaa

Tänään euromaiden yhteiselin EKP painaa rahaa katteetta 3], niin sanottua printti- ja/tai bittirahaa jaettavaksi monimutkaisin tasekikkailuin valtioille ja kohta yrityksillekin – niin miksei myös kansalaisille, jollain systeemillä, josta olisi pidempiaikaista hyötyä euroyhteiskunnille. Pitäisi saada pitkän tarkasteluvälin hyötyä ja enusteellisuutta kansantalousjärjestelmiin.


Ilmaiseksi saatuun voidaan määrätä sääntöjä

Kansalaisdemokratia ei paljon meidän tämän hetken demokratiassamme anna mahdollisuuksia suoraan kansalaisvalintaan ja -vaikuttamiseen 4], vain esimerkiksi meillä neljän vuoden välein eduskuntavaalit 5]. Näin eduskuntavaaleilla demokratia on huolehdittu ja eduskunta päättääkin sitten 199 voimin mitä tehdään, EU' n tahdottamana ja valvomana.

Nyt välillisen demokratian sijasta tarjottaisiin kansalaisille suoraa mahdollisuutta vaikuttaa saatujen ilmaiseurojen jakoon – toivottavasti yhteisen edun ja hyödyn nimissä, saaden samalla mahdollisuuden ansaita osinkoja ja pientä korkoa.


Pörssipeli ja kansankapitalismi
[ pörssipelien autuus ~ http://ilkkaluoma.blogspot.fi/2013/05/porssipelien-autuus-ja-sopulimainen.html - ]

Mitä tapahtuu pörsseissä, kun kaikki kansalaiset tulevat ostamaan osakkeita – kukin 250 eurolla? Esimerkiksi Suomessa se merkitsisi ~ 5.400.000 x 250 € kahdelle vuodelle eli ensimmäisen vuoden osalta se merkitsee ylimääräistä noin 1.350 miljoonan euron ostopursketta ja seuraavana vuonna samaiset 1.350 miljoonaa euroa.

Näihin osakkeisiin määräytyisi myymättömyyssääntö puolelle osakkeista viideksi vuodeksi ja puolelle määrästä 10 vuotta – osingot vapautettaisiin verosta. Neljän lapsen perhe saisi sijoituspotikseen 1.000 euroa. Mitä tosiaan merkitsisi, jos tekisimme ”pakolla” ja ilmaisella helikopterirahalla kansalaisistamme pikkukapitalisteja – mikä olisi tuon toimenpiteen filosofinen ja asenteellinen merkitys meille aivan tavallisille ihmisille?


Kuntien ahdinko ja jatkuva rahan puute

Nyt kansalaiset tulisivat kuntiensa avuksi tuolla ylläolevalla helikopterirahalla – kukin 250 eurolla, se merkitsisi esimerkiksi 100.000 asukkaan kaupungille 250 miljoonaa euroa koulutukseen ja työllistämiseen. Saataisiinko näin turvattua työtä työttömille 125 miljoonalla eurolla? Entä koulutus kussakin kunnassa, kun tarjolle tulisi esimerkkimme kohteeseen 125 miljoonaa.

Toki tuo jakoprosentti voisi olla muutakin kuin 50/50 – jonka itse kunta tai kaupunki valtuustona saisi päättää, kuten ne työllisyys- ja koulutuskohteet, joihin sitten monivalintatehtävänä kansalainen saisi itse ruksaten päättää minne nuo vaikkapa tuolla samalla jaolla 125 miljoonaa euroa jaettaisiin.


Valtion velka 2]

Moni kansalainen kokee pörssipelin vieraaksi, jolloin hän voisi antaa tuon 250 euroa valtiolleen obligaatiolainana – kiinteällä korolla, laina-aika olisi 10-15 vuotta ja saatu korko kullekin tämän maksamien verojen suhteessa, siten, että vähiten tienaavat saisivat suuremman koron kuin enemmän tienaavat – näin samalla tasoitettaisiin huimiksi nousseita tuloeroja 6]. Obligaatiokorko olisi lisäksi verosta vapaa.

Kansalainen voisi ruksata helikopterirahasta suoraan valtiolle obligaationa tuon 250 euroa, pörssipelien sijasta, kun hän ei kuitenkaan saisi osakkeita heti myydä – vaan säädellyn ajan jälkeen.

Jälleen nelihenkinen perhe olisi näin antanut valtiolleen 1.000 euron lainan, jolloin esmerkiksi miljoona kansalaista vähentäisi valtiovelkaa 250 miljoonalla eurolla. Eipä tuo paljoa merkitsisi, onhan valtiomme velkaa jo liki 100 miljardia, siis satatuhatta miljoonaa.


Kolmas vaihtoehto voisikin olla sijoitus turvallisuuteen
[ Suomen kansa haluaa turvallisuutta ~ http://ilkkaluoma.blogspot.fi/2013/05/mika-on-maanpuolustustahtosi.html - ]

Näin kansalainen voisi korvamerkitä saadusta EKP -ilmaisrahasta haluamallaan jaolla tuon 250 miljoonaa poliisille/ Suojeluskuntien uudelleen perustamiselle 7] tai armeijalle vaikkapa jakosuhteella 50/50 – Suojeluskunnille 125 euroa ja Suomen puolustusvoimille toiset 125 euroa per eurokansalainen.


Mikä merkitys tällä helikoperirahalla sitten olisikaan?

Oleellista tuon jaon osalta olisi se, että nyt kansalainen saisi suorademokratian nimissä jakaa rahaa omalle yhteiskunnalleen, tosin ohjatusti – ikäänkuin opastettuna. Ovathan lopulta kaikkien euromaiden ihmiset heitä, jotka lopulta kaikki 'viulut maksavat' ja nyt annettaisiinkin säädellysti jako-oikeus kansankanavalle.

Osaisivatko kansalaiset näin suoraan edesauttaa omien yhteiskuntiensa kehitystä? EKP joka tapauksessa, muutamien päättäessä jakaa tuota inflaatiota ruokkivaa ilmaisrahaa – rahan painaminen vastikkeetta synnyttää ostovoimaa lisäävän efektin eli saattaisi syntyä joidenkin tuotteiden osalta niukkuutta, joka aina nostaa hintoja eli näin myös kohottaa inflaatiota.

EKP haluaa inflaation olevan vajaa kaksi prosenttia. Tähän perustuu tuo jatkuva kasvuhokema, joka vihdoin voitaisiin korvata sanalla toimeliaisuus 8]. Siis kansalaistoimeliaisuutta, muun muassa työnä, josta olisi hyötyä niin tekijälle kuin teettäjälle.


Operaattori

Näiden EKP-helikopterirahojen jakokoordinaattoriksi ja menetelmäkehittäjäksi voitaisiin värvätä luontevasti Suomen Pankki, josta tulisi samalla kansalaisten luottamuspankki 9]– ilman liike- ja osuuspankkien kovaa tuottovaadetta.


Vastuukysymys

Nyt esitetyn kaltaisella säädellyn ilmaisrahan jaolla voisi syntyä vastuuajattelua suoran demokratia nimissä, jolloin vastuu myös yhteiskuntakehityksestä sälyttyisi itse kansalaisille itselleen – ohi valintademokratia eli välikäsimallin. Lähestyisivätkö näin ihmiset uutta käsitettä – suoran vaikuttamisen vastuullista ja pidemmän jänteen tasapaino-ajattelun mekanismia?JK
Euromaissa on tänään kansalaisia 338 miljoonaa. Tämä tarkoittaisi helikopterirahan määräksi kokonaisuutena 338 miljoonaa x 500 euroa eli 169.000.000.000 euroa eli noin 170 miljardia euroa. Nyt voidaan tätä summaa projisoida EKP' n rahapoliittisiin siirtoihin ja Suomesta ”paenneen” Euroopan komission varapuheenjohtaja Jyrki Kataisen mandaattiin jakaa rahaa näivettyviin EU- ja eurotalouksiin. Jatketaan jossittelua, jos jaetaankin kaikille eurokansalaisille 1.000 euroa – merkitsisi se yhteissummana noin 340 miljardia euroa.


Tekstin numeroidut lisäkohdat

0] Eurokansalaisten määrä ~ http://ec.europa.eu/economy_finance/euro/index_fi.htm -
1] Euroalue ~ https://fi.wikipedia.org/wiki/Euroalue -
1] Euroalueen kehitys ~ https://www.ecb.europa.eu/euro/intro/html/map.fi.html -
2] Velkakello – 18.600 €/ suomalainen ja 101 miljardia valtion velkaa ~ http://velkakello.fi/ -
3] EKP painaa rahaa tyhjästä! ~ http://ilkkaluoma.puheenvuoro.uusisuomi.fi/92553-ekp-painaa-tyhjasta-rahaa -
4] Kansalaisvaikuttamisen prototyyppi ~ http://ilkkaluoma.puheenvuoro.uusisuomi.fi/43030-kansalaisten-aanestystulos-ei-toteudu-eduskunnan-omissa-aanestyksissa -
5] Kansalaisluottamus äänestyksissä ~ http://ilkkaluoma.blogspot.fi/2013/06/aanestaja-antaa-luottamuksensa.html -
6] Tuloerot ja kuinka paljon ~ http://ilkkaluoma.blogspot.fi/2013/12/median-lausumattomat-kysymykset.html -
7] Perustetaan Suojeluskunnat! ~ https://www.facebook.com/groups/754975281237923/ -
8] Toimeliaisuus ~ http://ilkkaluoma.blogspot.fi/2013/03/kasvuhokeman-mahdottomuus-kay-luonnolle.html -
8] Työ ja toimeliaisuus ~ http://ilkkaluoma.blogspot.fi/2015/04/tyo-ja-toimeliaisuus-ratkaisevat.html -
9] Kansalaisen luottamuspankki ~ http://ilkkaluoma.blogspot.fi/2007/10/suomen-pankki-kansalaisen.html -EXTRA
Hyperinflaatio ~ https://fi.wikipedia.org/wiki/Hyperinflaatio -Ilkka Luoma
Kansalaiskirjoittaja Helsingistä

http://ilkkaluoma.blogspot.fi
https://www.facebook.com/first.ilkka


SENT

To: maria.lohela@eduskunta.fi
Cc: sanna.marin@eduskunta.fi ; laura.huhtasaari@eduskunta.fi ; li.andersson@eduskunta.fi ; susanna.koski@eduskunta.fi ; katri.kulmuni@eduskunta.fi

Sent: Saturday, March 26, 2016 2:50 PM
Subject: KANSALAISKIRJOITUS - Ilmaista katteetonta rahaa suoraan kansalaisille?


AL | US | PZ | BL | BLOG 72293
---26032016---

DOC: helikopteriraha_26032016.doc – OpenOffice Writer
1052 | 10234

torstaina, maaliskuuta 24, 2016

Jk 2 - Brysselin terrori-iskut

ORIG ~ http://ilkkaluoma.puheenvuoro.uusisuomi.fi/214148-eurooppaterrorismin-alkusyyt-syvalla-historiassa

...

Jatkokirjoitus Brysselin terroristi-iskuun, käyttäen suomalaisen median otteita
(Kuhunkin otteeseen on lisätty niin kutsuttu omaingressi - kursivoituna, allekirjoittaneen huomio itse jutusta)


1
Nyt löytyy jo asiasisältöä ja nimenomaan lähiajan nykytavoitteet terrori-iskuille. Syitäkin esitellään tämän päivän lähtökohdista. Edelleen puuttuu syvällisempi analyysi.

2
Brysselin isku

3
Iskuilla Eurooppaan pitkä historia – Isis kuvioihin vasta viime vuosina
[MTV3] ~ http://www.mtv.fi/uutiset/ulkomaat/artikkeli/iskuilla-eurooppaan-pitka-historia-isis-kuvioihin-vasta-viime-vuosina/5803970 ... Lähihistoriaa, mutta syy-seuraussuhdetta ei viedä riittävän kauas, että todelliset syyt paljastuisivat.

4
Kokoomuksen kansanedustaja vaatii puolueen viestintäpäällikön eroa Bryssel-viestinnän vuoksi
[MTV3] ~ http://www.mtv.fi/uutiset/kotimaa/artikkeli/kokoomuksen-kansanedustaja-vaatii-puolueen-viestintapaallikon-eroa-bryssel-viestinnan-vuoksi/5803960 - Prototyyppi - kokoomuslainen liikkeellä.

5
PS - kansanedustaja kutsui Brysselin iskuja after partyiksi: "Vitsailen ja vi**uilen mieleni kuntoon"
[MTV3] ~ http://www.mtv.fi/uutiset/kotimaa/artikkeli/ps-kansanedustaja-kutsui-brysselin-iskuja-after-partyiksi-vitsailen-ja-vi-uilen-mieleni-kuntoon/5803622 -... Reviiripuolustajat äänessä.

6
Asiantuntija MTV:lle: Näistä syistä Isis iski Brysseliin
[MTV3] ~ http://www.mtv.fi/uutiset/ulkomaat/artikkeli/asiantuntija-mtv-lle-naista-syista-isis-iski-brysseliin/5804006 -... Tyhjähköä selitystä, kun tarkkaan luetaan.

7
Asiantuntija: Brysselin iskuissa on tyypilliset globaalin jihadismin piirteet
[Yle] ~ http://yle.fi/uutiset/asiantuntija_brysselin_iskuissa_on_tyypilliset_globaalin_jihadismin_piirteet/8760305 -... jälleen melko tyhjää tekstiä.

8
Ulkoministeri Timo Soini: Euroopassa on vakava terrorismiongelma 
[Yle] ~ http://yle.fi/uutiset/soini_euroopassa_on_vakava_terrorismiongelma/8761040 -... Soinilta melko turhaa tekstiä - ne vakiot, jotka tiedetään. Sen sijaan voisi miettiä miksi näitä iskuja tulee.

9
Analyysi: Eurooppa vapisee – terroristit tuntuvat olevan jatkuvasti askeleen edellä 
[Yle] ~ http://yle.fi/uutiset/analyysi_eurooppa_vapisee__terroristit_tuntuvat_olevan_jatkuvasti_askeleen_edella/8760900 -... Näinköhän pidätetty kertoo ja pettää toverinsa? Ei, mieluummin kuolee, sillä kosto suuntautuisi hänen perheeseen ja sukuun. Sen sijaan hän voi kertoa miksi isketään. Tähän tosin tiedetään jo vastaukset.

10
Terrorismista Euroopassa kertovia taulukoita voidaan projisoida moneen tarkoitukseen - erilaisin, mutta toteen perustuvin grafiikoin.
[Infographic] ~ https://www.statista.com/chart/4093/people-killed-by-terrorist-attacks-in-western-europe-since-1970/ - Havaitaan, että terrori-iskuja Euroopassa on tehty 1970 – luvulta lähtien paljon enemmän kuin viime vuosina – ja tiheämmin.


Perustuu alkuperäiseen kansalaiskirjoitukseen ~ http://ilkkaluoma.blogspot.fi/2016/03/brysselin-kostonisku-uskoen-tekonsa.html -

261 |

keskiviikkona, maaliskuuta 23, 2016

Brysselin kostonisku, uskoen tekonsa oikeuteen


(Otsikko on hätkähdyttävä – ja yhtä hyytävä oli Belgian kuninkaan Leopold II:n |1 toimet Afrikan Kongossa; tapetun mustan kuitiksi kelpasi tuotu vasen käsi, jolla nosti tapporahan. Rujon hyytävää, ja aina viattomat kärsivät)

[ … sivusta seurannut Erkki halusi nähdä kaikki kuvat itsemurhaiskijöiden aiheuttamasta katastrofista, siksi taajaan meidänkin media lietsoo aihetta |2. Tätäkin lentokenttä ja metroiskua on huudatettu uutisoinnissa |3 – toistokierteellä – jo kymmeniä kertoja – ja kaikki tämä palvelee iskun tekijöiden takaisia voimia, jotka juuri haluavat tämän julkisuuden! … ]


Eurooppa on sovelias kohde. Lontoo, Pariisi, Madrid ja nyt Bryssel – näillä täytyy olla jokin yhteinen nimittäjä – unohtamatta 9/11 kaksoistornien lentoiskua.  Yhdeksi nimittäjäksi saamme Naton – lännen sotilasliiton. Tämä ei riitä. On jotakin muutakin, paljon patoutuneempaa. Tarkastellaan historiaa |4. Eteen tulee vääjäämättä kolonialismi |5
|5 Kolonialismi ja imperialismi ~ http://www.tieteessatapahtuu.fi/0805/sarkka.pdf -


Lähi-itä on ruutitynnyri

Koko Lähi-itä oli englantilaisten ja ranskalaisten hallinnassa |6. Rajoja piirreltiin mielin määrin ja raaka-aineita vietiin Eurooppaan pilkkahintaan. Omaa kristillisyyden uskoa vietiin alusmaihin – jo läheisen Jerusalemin tähden, olihan se kolmen uskonnon alkukoti.  Täytyy myös tarkastella arabien, muhamettilaisten ja juutalaisten kipupisteitä |7 – unohtamatta valkoisen eurooppalaisen isännän otteita.


Kolonialismi

Eurooppalaiset valloittivat miltei koko maapallon – Amerikoista Aasiaan. Tavoitteena oli saada riittävä raaka-ainesaanto kehittyvälle teollisuudelle, siis lopulta kulutukselle, jonka myötä muun muassa kuningashuoneet rikastuivat ylläpitämään sotavoimia ja laivastoja tuoden järjestystä valloittamillaan alueilla. Alussa esitetty yhteys mustan Afrikan liitoksesta Belgiaan oli karmeudessaan poikkeuksellinen.

On selvää, että eurooppalaiset isäntämaat ryöstivät alusmaitaan. Alusmaina olivat myös Lähi-itä, Afrikka ja Aasia – juuri sellaiset valtiot, joista tulee nyt EU - Eurooppaan hallitsemattomasti pakolaisia |8 – elintaso- tai muista hädän syistä.

EU – pääkaupunki Bryssel on ottanut paljon vierastyöläisiä kaupunkiinsa, niin paljon, että sinne on muodostunut puolittaisia ghettoja, kuten Ranskaankin. Muistamme Ranskan mellakat jo kymmenen vuoden takaa |9. Kaikkeen tähän juontuu syy-yhteydet dominoina kolonialismiin. Voisimme varovaisesti sanoa, että nyt niitämme sitä mitä kylvimme. Ihmisten muisti on pitkä.


Euroopasta lähti liikkeelle maailman vallankumous

Uteliaina ja riittävän laivanrakennustekniikan kehittäneinä muun muassa portugalilaiset ja espanjalaiset löytöretkeilivät itselleen uusia mahdollisuuksia laajentaa valtaa, kauppaa, ryöstöä ja kuningashuoneidensa rikastumista tai niiden velkojen maksua.  

Muistamme koko Väli- ja Etelä-Amerikan valloituksen. Tuolloin ja myöhemminkin oli kiivaimmillaan ristin ja miekan tie |9 – alkuasukkaan kuin eurooppalaisen henki oli halpa. Valkoinen koki olevansa ihmisyyden herra – hyväksymässään sivistyksessä.


Nyt tämä vallankumous on kesken –

EU on suurimman haasteensa edessä. Rajat pullistelevat, pakolaisia tulee kaikista väylistä, ja kun tukit yhden – aukeaa toinen. Voimme vain arvailla kuinka paljon pakolaisten sekaan on soluttautunut ”soluja”, jotka vain odottavat toimenpidekäskyjä – jopa Suomeen. Olemmehan Irakissa USA:n rinnalla kouluttamassa kurdeja sotimaan |10. Olemme myös Afganistanissa – talebanien ja muslimien maassa |11.


Miksi Euroopassa ei katsota asioita niiden ytimiin?

Nyt uutisointi tuottaa aineistoa hirveyksistä, kuolleiden määrästä – haavoittuneista, verisistä kuvista ja meidän vapaudesta kuin erinomaisuudesta kansojen joukossa. On aivan selvää, että teot ovat ehdottoman tuomittavia, mutta tuon hokeminen ei estä seuraavia iskuja.

Nuo seuraavat iskut estyvät vain yhdellä tavalla; on avattava kaikki mahdolliset keskustelukanavat ja tartuttava härkää sarvista ja katsottava tämä syy-seurauksien dominopeli sen alkujuurille saakka. Ei ole muita vaihtoehtoja.


Maapallo ei ole vain lännenmiehen pallo,

 … se ei ole mustien pallo – ei kiinalaisten pallo. ei myöskään minkään yhden uskonnon pallo. Me olemme ihmiskunnan ja muun biosfäärillisen elämän pallo, jonka kaikki ihmisyyden voimavarat on keskitettävä jättimäisen ympäristö- ja ilmasto-ongelmien hoitoon |12. Tuohon hoitoon tarvitaan niin muslimi, kristitty kuin pakana tai keltainen -, punainen -, musta - ja valkoinen mies.


Lopulta kysyn miksi me suomalaisina olemme Afganistanissa ja Irakissa kuin Afrikan Malissa? |13 Eikö meidän olisi syytä keskittyä omiin ongelmiimme – näin me emme luo alustaa meille näihin terrori-iskuihin. Kantavatko päättäneet poliitikot vastuunsa, jos me saamme ensimmäisen iskun|14 tänne rauhaisaan lintukotoomme?


EXTRA
Terrorismin taakse kätkeytyy pohjaton epätoivo ja mistään välittämätön piittaamattomuus ~ http://ilkkaluoma.blogspot.fi/2005/07/terrorismin-takana-piilee-eptoivo.html -Tekstiin liittyvät viitenumerot

|4 Eurooppalainen siirtomaapolitiikka ~ https://fi.wikipedia.org/wiki/Eurooppalaisten_siirtomaavalta -
|6 Picot & Sykes salainen sopimus ~ https://en.wikipedia.org/wiki/Sykes%E2%80%93Picot_Agreement -

|7 [tyhjä]


|12 Ympäristö- ja ilmasto-ongelmat ~ http://www.hs.fi/tiede/a1458537700454 -Ilkka Luoma
KansalaiskirjoittajaAL | US | PZ | BL | BLOG 72005
---22032016---

DOC: Kostoisku_terrorismi_22032016 Microsoft Word Starter

615 | 735.

maanantaina, maaliskuuta 21, 2016

EU – Turkki ihmisvaihtokauppasopimus

U
...
[U] Pakolainen!

(Iltalehti julkaisi sen mitä ei olisi saanut tuoda kaiken kansan näkyville ~ http://www.iltalehti.fi/ulkomaat/2015090220287365_ul.shtml - kuvasta [1] on rasteroitu pois se hylkäämisen päättöpiste – pieni poika, joka hukkui ja löydettiin Turkin rannalta, kun pakolaiset olivat kilvan kiivenneet kumilauttoihin ja matkalle ”vapauteen, toivoon ja uuden alkuun”)


[ … kansalainen omassa ahdingossaan [2] – ilman kuoleman vaaraa – ihmettelee miksi huolehdimme sellaisista, joilla on jo isänmaa, jossa heidät tulisi tulla ymmärretyksi tuon isänmaan äidinkielellä a] – kansalainen edelleen ihmettelee missä kulkee vastuunoton, inhimillisyyden rajat ja velvollisuus, kun leikkaukset b] ahdistavat työtöntä, kun ei edes oma toimeentulo riitä normielämään … ]
[1] … tämä kuva on lohduton! ~ http://revolution-news.com/heartbreaking-images-of-drowned-refugee-boy-requires-humanity-take-action/ - tuli kyyneleet, kun avasin linkin – älä avaa, jos olet herkkä!
[2] … loputtomat leipäjonot! c] ~ http://www.iltasanomat.fi/kotimaa/art-1441003880621.html -


Tasavallan presidentti Sauli Niinistö peräänkuulutti vastuuta [3], yhteisöllisyyttä yli rajojen ja inhimillisyyttä sellaisia kohtaan, jotka tulevat ”kuoleman kentiltä” – sukulaiset tapettuina, henkensä kaupalla – osan hukkuessa Välimeren aaltoihin, jossa demokratian laivat purjehtivat jo pari tuhatta vuotta sitten.
[3] Presidenttimme peräänkuulutti malttia ~ http://suomenmaa.fi/etusivu/7627588.html -Tässä on toivottu pakolainen!
[... saksalaiset muuttivat Suomen Lappiin – Ivalon saareen, pois elintasokierteestä, kiireestä ja tavoittelevat yhteyttä luontoon ~ http://www.hs.fi/koti/a1440731746407 - ]

Saksa ottaa vastaan valtavasti pakolaisia, miksi? Syy on selkeä – pakolaiset tuovat toimeliaisuutta, talouden aktivoitumista – mikäli motivoituneina ottavat osaa uuden isänmaan työtehtäviin. Alkuperäsaksalainen (mikä hän sitten onkaan) ei aina halua tehdä jotain sellaista, jota taas pakolainen haluaa tehdä – jos joku osasi hänet innostaa osaksi saksalaista yhteiskuntaa.

Nyt saksalainen media patistaa kärjistäen meitä suomalaisia kantamaan osavastuun EU- Eurooppaa ravistelevasta pakolaisongelmasta ~ http://www.iltasanomat.fi/ulkomaat/art-1441080725827.html -
Lisälinkki saksalaisesta mediasta ~ http://www.iltalehti.fi/ulkomaat/2015090120276932_ul.shtml -


Suomea riivaa työttömyys

Kerrotaan, että maahanmuuttajat ovat miltei kaikki työttöminä, no – osa on, osa ei. He jotka integroituvat ja ovat luonnoltaan ahkeria (mitä se sitten tarkoittaakaan) – saavat töitä, varsinkin jos he tyytyvät pienempään palkkaan [4] c] kuin alkuperäsuomalainen (mitä tuo nyt sitten tarkoittaa) –

Herää kysymys synnyttävätkö lisääntyvät pakolaismäärät lopulta kansalaispalkan, kun jo nyt työttömät hyödyntävät 300 euron kuukausittaista lisäansaintaa korvauksiensa päälle [5] – aukaiseeko tämä kansalaispalkka-aihio d] meille tien nähdä maahanmuuttajatkin työssä osallistumisena yhteisiin yhteiskuntatalkoisiin. Osaammeko kotouttaa – herääkin kysymys.


Kansalaisten pulina- ja pöhinälaarit

Jokainen talousvaikeuksissa piehtaroiva mediatalo ylläpitää ilmaisia ja vapaita keskustelulaareja meille tavallisille ja erikoisimmillekin ihmisille.

Laarien kiihkeimmät jutut liittyvät pakolaisiin, maahanmuuttoon, verotukseen ja Venäjään – ollaan puolesta ja vastaan ja sanan säilä halkoo ilmaa tylsänä ja terävänä, niinkin tylsänä, että jo ensimmäiset keskustelulaarit suljettiin ~ http://nyt.fi/a1305981595801 - tuotekehityksen ajaksi, sillä kansalaisen ääni on tullut nyt lopullisesti maksetun ja osin manipuloivan toimittajuusmedian rinnalle. Kansalaismedia on oikeasti nyt tuotekehityksensä uuden alun aamussaan!


Suomi on suuri maa – pinta-alaltaan

Liki vastaavan kokoinen neliökilometrimäärä Japanissa ylläpitää yli 110 miljoonan populaatiota. Meillä Suomessa on tunnetusti noin 5,7 miljoonaa kansalaista, siinä seassa suhteellisen pieni määrä maahanmuuttajia; olemmehan Euroopan periferia ja EU’ n ”Kainuu”.

Meillä on käynnissä maaltamuutto eli ihmisaallot pakenevat ~ http://www.hs.fi/kotimaa/a1440817687162 - ”pakolaisina” tiivistyviin ja kasvaviin kaupunkeihin – kuin muurahaiset jo miljoonia vuosia sitten.

Pakkautuva elämä ja yhteiskunta näyttäisivät muurahaisille olevan kestävä elämänmuoto, täydennettynä proletariaatin diktatuurilla – kuljemmeko mekin samaan suuntaan hunajakennomaisissa huomisen ekokaupunki - keskittymisissämme, joista voisi tulla myös uuden osaamisemme ”nokia” ~ http://yle.fi/aihe/artikkeli/2015/08/31/myytti-tiiviista-ekokaupungista-eli-kertomus-siita-miten-ajatusharhasta-tuli -

Laitammeko lisääntyvät pakolaisvirrat asumaan tyhjenevälle maaseudullemme, jossa lämpenevien vuosien myötä yhä suuremmat osat maasta saadaan hedelmälliseen maatalouskäyttöön tuottamaan ruokaa niukkeneville alueille, joita kuivuus ja maaperäeroosio riivaavat, vrt. Etelä-Eurooppa – Välimeren maat. Mahtuuko meille ’huomenna ja ylihuomenna’ 20 miljoonaa pakolaista vaikkapa viljelemään maata? e]


Reviirit ja Schengen f]

Oli selvää, että Schengen sisäpiiriraja vuotaa – alusta alkaen. Virosta saamme rikollisuutta, halpaa viinaa ja toistaiseksi edullisia tovereita rakentamaan kasvukipukeskuksiamme.
Miten sitten reviiriajattelu tähän synkronoituu. Eipä se synkronoidu, koska evoluutio rakensi meihin itsesäätelymekanismin, joka varovaistuu ja epäluuloistuu, kun kohtaamme vieraan ja oudon.


Meidän suomalaisten tapoja ei harjoiteta muualla, paljoakaan

Olemme jurottajia, kateellisia, hyväuskoisia, inhimillisiä omiamme kohtaan – ainakin tappelun jälkeen. Olemme osin melankolisia, surumielisiä – mutta tiukan paikan tulen seisomme juoksuhaudassa – niin lahtarina kuin punikkina - rinnakkain. Pitääkö rajat laittaa kiinni, hakea omavaraisuutta g] ja vaalia omaa kulttuuria ja omia tapoja – mitä Sinä tähän sanot?


Pakolainen – maahanmuuttaja

Ihminen itsessään normaalina perintötekijänä luo toimeliaisuutta, ainakin itselleen ja vastuullisena myös muille. Ihminen on yhteiskuntaolio, joka tarvitsee verkostoonsa vähintään yhden ystävän, muuttaman kaverin ja työyhteisön. Työyhteisön pitää olla turvallinen, kestävä ja huomista luotsaava.

Miten Sinä ottaisit yhteisöösi mukaan ”oudon, tuntemattoman, jopa värillisen” – ystäväksi, kaveriksi ja vaikka alkuun työtoveriksi? Saksan voima taloudessaan pohjaa myös suureen määrään toimeliaita ihmisiä – miksi juuri Saksa ottaa vastaan jopa satoja tuhansia pakolaisia ja maahanmuuttajia? – Helppo vastaus: ”Ihmiset luovat talouden kulutuspisteitä ja aikaansaavat rahankiertoa, joka taas luo kansantaloutta ja toimeliaisuutta”.

Aina lopulta palaamme tuohon herkkään sanaan toimeliaisuus, joka korvaa puhki kuluneet termit – kasvu ja kasvuhoenta! h]


Mitä teemme?

Saimme persujytkyn eli potkun persuuksiin, kun PS (perussuomalaiset) kiipesivät suureksi oppositiopuolueeksi vuonna 2011 – paljolti teemalla ”Ei enää pakolaisia” [5]. Nyt uupunut ’jatkojytkyn jytkytys’ vei Perussuomalaiset hallitukseen – vastuuseen ja velvollisuuksiin - äänestäjiään ja kansalaisiamme kohtaan.


Nyt saamme enemmän kuin koskaan pakolaisia

Mitä tekevät ulkoministeri Timo Soinin joukot, laittavatko rajat kiinni vai jatkavat tyhjän jytkyn jytkytyspuhetta? Ei, perussuomalaiset kantavat nyt vastuuta ja rajat pysyvät auki – ja otamme vastaan pakolaisia, vaikka osa tulee rahan ja entiseen nähden helpon elämän vuoksi.


Suuri osa pakolaisista on kuitenkin hädässä – todellisessa hädässä

Tämän kirjoituksen alussa oleva linkki ja sieltä kuva rannalla makaavasta pienestä pojasta muutti kaiken ja vastuunkanto voitti kansallisen reviiriajattelun i] – maapallo on yhteinen ja kaikkien meidän esi-isä on sama – täysin sama, jos luomiskertomukseen ja/tai evoluutioon on uskominen.
Milloin Sinä aloitat oman vastuunkannon ja miten?
[5] Nyt tosin maahanmuuttovastaisuuden apostoli Jussi Halla-ahokin (Ps) taipuu … ~ http://www.iltasanomat.fi/kotimaa/art-1441238505197.html -Tekstin lisäkirjoitukset
c] Työtä alemmalla palkalla ~ http://www.iltalehti.fi/keskustelu/showthread.php?t=976157 – [12856]
e] Mitä teemme tulevina vuosina? ~ http://www.iltalehti.fi/keskustelu/showthread.php?t=1002372 – [101187]


EXTRA
Persu ja kansanedustaja Olli Immonen – taisteluni


EXTRA II
Tieteessä tapahtuu 1/2015 – ”Jumalattomat markkinageenit”

JKIlkka Luoma
Kansalaiskirjoittaja Helsingistä


AL  ..  AL2 ..  IL  ..  Vf  ..  Pz .. US ..  BL  ..  BLOG 59920
---03092015---
---21032016---

doc.: Pakolainen_03092015 – Microsoft Word Starter
doc.: Ihmisvaihto_Pakolainen_21032016 – Microsoft Word Starter
1006 | 1049