perjantaina, toukokuuta 29, 2009

Yhteisöllisyyden naamakirjat - Facebook avaa ihmisiä

blogID | 12100979(Netissä ihmisten kesken leviää ilmiö Facebook 1) - "Naamakirja", jossa tehdään sitä mitä on aina tehty. Uutisointi seurailee kansalaisten omaa suoravaikuttamista, uutisvälitystä ja seurustelupäiväkirjaa)

[ ... ihminen sosiaalisena eläimenä haluaa hyväksyntää, osallistumista ja joukkoon kuulumista. Internet kaikkien verkkojen äitinä yhdistelee ujommankin äänettömänä tai äänekkäänä, nimellä tai ilman sitä. Naamakirjassa puhutaan vapaasti, avoimesti ja osin salaisuuksia varjelematta ... ]

Niskavaivat ja PC:n äärellä syödyt snacksruoat ovat suurin uhka terveydelle - vastapainoksi saamme "naamakirjoista" - tunnetaan mm. Facebook -ilmiönä - henkistä tyydytystä kisassa ystäväkirjan paisumisesta merkiksi, että olemme huomioidut ja hyväksytyt ... jonnekkin.

Amerikkalainen opiskelija hikeentyi, 
 ... kun ei löytänyt opiskeluyliopistonsa opiskelijaluetteloita mistään - vapaasti ja helposti. Kirjoitti tietokoneella muutaman ohjelmarivin ja pyysi "kalastusverkkoonsa" ihmisiä kertomaan itsestään ja etsimään muita harhailevia yksinäisiä. Lista opiskelijoista rakentui. Myöhemmin koodinkirjoittaja sai Facebook yhteisöstään satoja miljoonia, kun luopui muutamasta prosentista sen omistuksesta.


Mitä tämä paljon puhuttu "Naamakirja" oikein on? 
Facebook ja muut vastaavat ovat yksinkertaisesti kohtaamisareenoita, joissa haetaan tunnettuutta, erikoistumista ja esilläoloa - kukin vapaaehtoisesti tavallansa. Tietonsa ja tekemisensä saa kukin ilmaista sillä vapaus- ja avoimuusasteella, mikä itselle ja omalle persoonalle parhaalta tuntuu. Facebook on avatun elämän areena, jossa käyttäjät ilmaantuvat omin erityispiirtein "kehiin" etsimään muita - tuttuja ja ehkä tuntemattomiakin.


Hiljainen tieto, yhteisöllisyys ja tallenteet jälkipolville

Parhaillaan työelämää vaivaa "hiljaisen tiedon" karkaaminen eläkkeelle. Hiljaista tietoa on kaikissa ikäluokissa, ei vain suurissa. Itse suuri sininen, IBM - tuo tietokoneyhtiö, joka muuttui palveluoperaattoriksi yhdistelemään osaamista, rahavirtoja ja ihmisiä rakennutti oman "facebookkinsa" omaan sisäiseen verkkoonsa. Naamakirjat ovat jo arkipäivää IBM sadoille tuhansille työntekijöille.


IBM koki murroksensa samoihin aikoihin kuin kotoinen Nokiamme, 
... 1990-luvun alkutaipaleella. IBM oli aaltonsa pohjalla - nyt, kuten Nokiakin - aaltonsa huipulla. IBM hyväksyi tosiasian, että ihmiset kaikilla tasoilla tekevät busineksen ja asiakaspalvelun, ei organisaatiot tai käskytykset korkeuksista. Kaiken ideaksi syntyi avoimuus, uteliaisuus ja yhteenkuuluvuus kuin keskustelu anarkistiskollektivisteina - "löydä lisää omaan - siitä voi syntyä uutta ja saan vahvistetta itselleni - olinko oikealla vai väärällä tiellä".  --- IBM hyväksyi ihmisen oikeasti osaksi IBM-yhteisöä sen kaikilta päätöstasoilta.


Tekijöille annettiin arvo - 
 ... ryhmät IBM:n sisällä kehittivät vapaasti muotoutuen kehitysprojekteiksi, joille esimiehet antoivat edellytysten täyttyessä rahoituksen. Malli oli aivan uusi. Mallia tuki oma sisäinen "naamakirja" - koska se avautti mieliä, ideoita ja näin innovaatioille oli tie viitoitettu. Jatkuvasti kompleksoituva maailma vaatii yhä suurempia panoksia ymmärtää, oivaltaa ja haluta tehdä yhteisesti synergiaa ja harmoniaa ratkaisuiksi, kuin itse yksin siihen pystyisi.

Huomista maailmaa tehdään jo nyt yksityisten kansalaisten toimesta netissä ja näissä "naamakirjoissa", joissa ryhmätyö hakee nyt suuntiaan ja menetelmiään - ollen tiensä alkutaipaleella. Rakenne, pohja ja perustukset ovat valmiina. Tarpeemme salata asioita heikkenee, koska olemme ymmärtäneet, että vain yhä suurempi yhteen hiileen puhaltava keskitetty vapaan tiedonmuodostuksen "frame" -kehys, voi ratkoa jatkuvasti suurentuvia yleismaailmallisia ongelmia, jotka eivät ole enää yksittäisten maiden, vaan koko globaalin yhteisön yhteisiä.

...
Facebook ja muut naamakirjat avaavat rajat, 
 ... sekoittavat rodut, värit, uskonnot ja mielipiteet, jättäen silti reviirit sellaisiksi, joissa turhaa sotaa maasta, vedestä ja puhtaasta ilmasta ei tarvitsisi käydä. Suomi on suomalaisille, Ranska ranskalaisille ja USA amerikkalaisille kuten Intia intialaisille. Verkko ulottuu yli rajojen turvallisesti - ilman fyysistä jännitettä, kun metrossa väri- ja uskontokirjot ylittävät kiusallisuuden rajat.


Naamakirja on avoin kaikille 
Suomalaisia tuolla yhteisössä lienee noin 200.000 ja luku kasvaa joka päivä. Verkossa ovat myös blogit, kuva- ja videoarkistot kuin keskusteluareenat - kullekin mieltymyksiensä puitteissa. Yhteisöllisyyden verkostollinen vallankumous alkaa näiden MySpace -, Flickr -, Panoramio -, "naamakirjojen" ja blog-alueiden yhdistelystä. Yhdisteleminen synnyttää virtuaalisia maailmoja tekijälleen juuri siihen tarpeeseen mitä halu, uteliaisuus, tarve ja kyvyt uskallukseen pystyvät synnyttämään.


Maailma on nyt verkoiltaan avoin ja tavallinen kansalainen voi jo harjoitella omaehtoista itsepäätäntää niin kulutusinformoinnissa, politiikassa kuin muissakin yhteisissä asioissa. Maailma muuttuu kansalaista kohden poistaen täyttä riippuvuutta edustukselliseen länsidemokratiaan - olemme tiellä kohti suoraa kansalaisvaikutetta.
...1)
Facebook --- LINKKI
http://fi.wikipedia.org/wiki/Facebook  


...............................
Kuvakertomus ylläolevaan mielipidekirjoitukseen-
[ kuvia saa käyttää vapaasti ylläolevan kirjoituksen yhteydessä - osa kuvista on kuvattu julkisessa seminaarissa, lähteet: IBM ja Sofor Oy (lähde näissä mainiten) --- kuvina copyright by Ilkka Luoma 2008 ]


LISÄKUVAT (kooste)
http://www.kuvaboxi.fi/julkinen/28ptt+ilkka-luoma-hiljainen-tieto.html

Kuvat
---   http://www.panoramio.com/user/500685/tags/Hiljainen%20tieto%20~%20Silence%20knowledge   ---
Kuvatekstit linkin alta... ryhmänä.

.

keskiviikkona, toukokuuta 27, 2009

Ekologinen ajattelu tiivistää asumista - reviirit kutistuvat


(Ekologinen ajattelu tiivistää ihmisiä - puutarhakaupungit lähentävät maalle ja luontoon ~ ekotahokkain tapa tiivistää ihmiset "muurahaiskennoihin")

[ ... tehokkaimmassa mahdollisessa hyvin tiukkaan pakatussa "supercityssä" ja absoluuttisesti ympäristöönsä soveltuvassa ja harmonisoituneessa muurahaispesässä vallitsee työläisten peritty diktatuuri, jossa kuningatar on vain synnytyskone uusille työläisille - säännöt ovat ehdottomat ja noudattaminen on säädetty jatkuvan työnteon kautta perittynä ominaisuutena ... ]


Ihmismaailma käy kohti suurinta ympäristökriisiänsä kulutettuaan 100 vuodessa öljymäärän muun muassa liikkumiseensa, jonka tuottamiseen luonnolta meni miljoona vuotta; satoja miljoonia vuosia sitten. Ihmiset aloittivat oman pakkautumisensa kaupungistumisen myötä, kun huomattiin alkaneen maatalouden tuottavan enemmän kuin "tilayhteisö" itse tarvitsi.


Konfliktiton ihmiskunta on vain silloin, kun yhteisössä on yksi jäsen! 
Heti toisen tullessa vuorovaikutusryhmään alkaa kilpailun myötä riski yhteenotoista. Mitä enemmän ryhmässä on jäseniä, sen tiukemmiksi säännöt ja lait muodostuvat. Yhteisöasuminen on aina kompromisseja, jottei aina lain tai säännön käyttöä ja tulkintaa tarvittaisi.

Ylivoimaisesti eko- ja hyötysuhdetehokkaimmat yhteisöt ovat termiittien ja muurahaisten kekoyhteiskunnat. Muurahaiset olivat jo silloin, kun ihmisestä ei ollut tietoakaan, muurahaiset ovat nyt ja tulevat olemaan silloinkin, kun meistä ei ole mitään jäljellä. Miksi muurahaisyhteiskunnat, joita biologiselta elopainoltaan on suunnilleen sama määrä kuin ihmisiä, ovat niin tehokkaita, yhteisöllisiä ja suoriteaktiivisia?


Muurahaispopulaation teho piilee työntekijöiden ennalta perityssä diktatuurissa 
Työläisarmeijat ylläpitävät koko järjestelmää - keskittyen huolehtimaan ohjelmoidusti kuningattarestaan ja kuhnureistaan, jotta perimä siirtyisi. Perimän siirto tapahtuu keskimäärin työläisten ehdoilla (lajiriippuvaisuus) - siis kuinka he esimerkiksi järjestelevät kuningattaren, kuhnureitten ja muurahaismunien ylläpitoprosessit.

Tehokkain sääntö ja laki on peritty toimintamalli, jossa ei ole poikkeamia, eikä siis kompromissejäkään. Tiukkaan pakatun yhteisön elinehto on säännöstö, joka on ehdoton. Reviiri on säännöstön ulottuvuusalue, ja aluetta suojellaan ja puolustetaan viimeiseen saakka - kuolema tai "sotavankeus".


Muurahaisten evoluutio on rakentanut populaation, 
 ... jonka elämisen edellytykset ovat takuuluokkaa, koska "kuri"*) on ehdoton ja yhteenkuuluvuus järkkymätön. Kuinka ihmiskunta ratkaisee tihentyvän asumisensa kasvavat ongelmat? Kuinka ihmiskunta - vähemmän evaluoituneena kuin muurahainen - kykenee ylläpitämään mahdollisuuksiansa - lähinnä itseään vastaan?


Kaupunkiyhteisö luo konflikteja kuten maaseutuyhteisökin 
Pienemmissä yhteisöissä yhden johtajuus ja myös keskinäisvoima ylläpitävät järjestystä. Kyläyhteisöissä harvemmin jäädään yksin - muurahaisyhteisöissä kukaan/mikään ei jää yksin, koska siihen ei ole aikaa. Yksin jääminen, yhteisön ulkopuolelle ajautuminen ja erakoituminen on ensimmäinen merkki yhteisöhuolehdinnan rappiosta.


Tiukkaan pakatut populaatiot vaativat säännöt, 
 ... jotka estävät luonnostaan eristäytymisen. Eläinkunnan yksineläjät ovatkin sitten eri asia - niiden evoluutio on tehnyt niistä "yksin toimeentulevia" -luonnollisesti. Ihminen on laumaeläin ja hakeutuu yhteisöllisyys- ja yhteenkuuluvuusryhmiin hakemaan sosiaalisuutta ja tarpeelliseksi tuntua, jotka ovat vallitsevia normipiirteitä ihmiskunnassa.

Kilpailutilanne tuottaa konflikteja ja niiden hallintaan tarvitaan sitä tiukemmat, selvemmät, hyväksyttävämmät ja auktorisoidummat säännöt ja lait, mitä tiheämmästä asutuskeskittymästä ja vuorovaikutusyhteisöstä on kysymys. Mikäli säännöstöstä annetaan liikaa tulkintaa, syntyvät samantien konfliktit. Vapaa-ajattelu ei lopulta sovi tiheisiin kilpailuyhteisöihin - muutoin vastassa on vain "vahvemman laki".

Muurahaispopulaatiot ovat kehityksen huippu, jossa jokaisella on tarkka tehtävä, päämäärä ja palvelufunktio yhteisöä kohtaan - "ajopuita" ei ole.


Ihminen on kehityksensä välivaiheessa, hakien sijaansa
 ... moraali on nähty heikoksi ja voimakas kilpailuvietti rikkoo moraalikäsitteen vähintäänkin siinä, kun yksilöreviiri on uhattuna. Jännitteet yksilöinä luovat taistelua - jännitteet yhteisönä, kollektiivisesti koettuna, luovat taistelutahtoa ja puolustuskykyä koko yhteisölle, kun sitä uhkaa ulkoinen vaara. Ulkoinen vaara on aina olemassa - jo sisältäkin päin! 


Tiiviiden kaupunkiyhteisöjen ratkaisu on kollektiivinen jännite yhteistä uhkaa torjumaan ja/tai - tälle tämän päivän kulutus- ja näyttötaloudelle harvinaisempi moraali toisista ja empatia hädässä oleville. Muurahaisyhteisöissä ei ole heikkoja - ne eliminoituvat. 

Dumas käytti Muskettisoturit teoksissaan sanontaa: "Kaikki yhden ja yksi kaikkien puolesta" Kyvyssä jatkaa tehokkaimmin populaatiota on kysymys evoluution harmoniataistelusta ja siinä harvemmin on ihmiskunnan kaltaista näennäisinhimillisyyttä.


Ilkka Luoma

...
Mielipidekirjoitukseen liittyvä kuvakansio tiukkaan pakatusta ihmisyhteisöstä -
[kuvia saa käyttää vapaasti ylläolevan kirjoituksen yhteydessä - copyright by Ilkka Luoma 2008]

Kansio
---   http://www.kuvaboxi.fi/julkinen/28kbm+ilkka-luoma-shanghain-vilinaa.html   ---
...

Sent:
08.11.2008 - 14:21


.