tiistaina, marraskuuta 22, 2011

Uudistuuko Putin - myrskyvaroitus Duuman vaaleista!

ORIG ~ http://ilkkaluoma.puheenvuoro.uusisuomi.fi/89600-kyteeko-venajalla-vaalikapina - 
..[U] Pietarin duumasta vieraili Spravedlivaya Rossiya puolueen 1] ryhmäpuheenjohtaja Oleg Nilov avaamassa Venäjän historian ensimmäisen vaalikampanjan länsimaissa - aloittaen sen Suomesta 2]  -haastattelu Radio Sputnikin 3] tiloissa 22. marraskuuta 2011. Duuman vaalit olivat 4. joulukuuta 2011

[ ... Spravedlivaya Rossiya puolueen tunnettu keulahahmo Sergey Mironov erosi eräiden arvioiden mukaan painostuksen alla Venäjän Duuman ylähuoneen puheenjohtajuudesta. Mironov oli astunut liiaksi pääministeri Vladimir Putinin varpaille, arvellaan - oli jäänyt musta pallo käteen, kuten Venäjällä asia arvoituksellisesti ilmaistaan. Venäjän kansalainen niin Suomessa kuin Venäjällä arvelee, onko Duuman vaaleista esialkua Putinin syrjäytymiselle ...]

Suomen ja Venäjän välinen raja on hyvin kiistelty raja - vuosisataisesti "veteen piirretty viiva", vaikka EU:iin liittyminen edellytti raja-asioiden olevan "lopullisesti" kunnossa. Pietari on Venäjän historiallinen pääkaupunki ja sitä puolustetaan lujasti, kuten nähtiin 1940 luvulla niinä 900 piirityksen päivänä, jolloin miljoona leningradilaista siviiliä kuoli nälkään, kylmään ja saksalaisten pommituksiin, muttei suomalaisten.

Maailman laajuiseen Sosialistiseen Internationaaliin tukeutuva ja Suomen Sosiaalidemokraattisesta puolueesta ystävää hakeva 'rehellisyyden ja oikeudenmukaisuuden' puolue, kuten he kampanjassaan ilmaisevat. Mironovin puolue hakee vahvempaa asemaa Duumasta, jolloin kanssakäyminen heidän kanssaan tuottaisi kaupallisesti enemmän läntisen maailman periaatteita - tämä voisi lisätä entisestään kauppavaihtoa maidemme välille - näin lupailtiin. Toisihan se myös töitä Suomessa asuville passivenäläisille, joilta tavoitellaan 20, jopa 50 prosenttia annetuista äänistä.

Oleg Nilov antoi haastettelun Radio Sputnikissa 4] vedoten Suomessa asuvien passivenäläisten tuntemuksiin nimetylle edustajalleen Michail Brjachak´lle 2], joka on Pihkovan alueelta ja Nilov itselleen mm. lappeenrantalaisten ja imatralaisten passivenäläisten toivomina ääninä. Suomessa asuu 38.000 äänioikeutettua venäläistä. Passivenäläiset voivat äänestää kaikissa Venäjän konsulaateissa ja suurlähetystössä Helsingissä. Venäjällä ei äänestetä henkilöä, vain puoluetta.


Nilov vetosi venäläisten tuntoihin lupaamalla rehellisyyttä ja oikeudenmukaisuutta
Kuulostaa tutulta ja hyvin suomalaiselta. Kuinka hyvin venäläiset vakuutteluihin ja lupauksiin uskovat, paljastuu ääntenlaskennan yhteydessä - jos ääntenlasku on rehellinen. Mironovin joukot eivät ole täysin vakuuttuneita ääntenlaskun periaatteista. Arvelevat Putinilla olevan ääntenlaskoneisto hyvin hallussaan. Nyt kuitenkin kriittisyys tulevaan laskentatulokseen on jo etukäteen eri tasolla kuin aiemmin.

Oleg Nilov syttyi ajatukselle täysin itsenäisestä Karjalasta,
ja varsinkin sen vapaakauppaominaisuudesta - lopulta jäi epäselväksi miten Nilov ymmärsi kokonaan itsenäisen Karjalan. Nilov vetosi, että ensi tulisi saattaa nykyinen vapaakauppa-alue kuntoon, lähinnä Venäjän etelärajoilla.

Nilov ei ottanut kantaa Suomen natokeskusteluihin
- toki ymmärsi haastattelijan arvion Suomen kansan nihkeästä halusta Natoon johtuvan osin epäilystä, että liittyminen voisi heikentää kauppamahdollisuuksia Venäjälle. Nilov alleviivasi paranevien kauppasuhteiden merkitystä passivenäläisten työnsaantimahdollisuuksille Suomessa ja koko Itä-Suomen elinvoimaisuuden kasvulle määrällisesti lisääntyvien venäläismatkailijoiden johdosta. Suomea pidetään turvallisena maana matkailla ja sijoittaa.

Oleg Nilov kiitti kotoisia demareitamme
Nilov halusi kiittää Suomen Sosiaalidemokraattista puoluetta niistä monista avuista, joiden myötä Sosialistinen Internationaali on edesauttanut tapahtumia mm. Venäjällä. "Oikeudenmukaisuuspuolue" haluaa avata suhteita laajemminkin Suomeen ja mikäli vaaleissa saavutetaan menestystä avaa puolue Suomeen toimiston lujittamaan maiden välisiä' "uuden ajan suhteita" - mitä se sitten tarkoittaakaan.
Mikäli Oleg Nilov onnistuisi Pietarin alueelta Venäjän Duumaan ja Michail Brjachak menisi myös läpi Pihkovan alueelta, erityisesti Suomessa asuvien passivenäläisten avulla - voisi odottaa heidän vaalipiirien alueelta monia "etuisuuksia" Suomen kaupalle ja esitetylle Kiina-Suomi-Venäjä kauppatrianggelille.
Suomalaiset voisivat koordinoida esimerkiksi peltomaan vuokrausta, tavoitteella viljellä kiinalaisten tarvitsemia ravintokasveja. Suomi olisi luonteva koordinaattori ja konsultti - näin on myös Kiinasta pyydetty ja Venäjältä hyväksyvästi nyökytelty. Suomi olisi ikäänkuin suurien maiden luottojärjestelijä sveitsiläisen mallinnuksen mukaisesti.

Duuman vaalit saattavat vaikuttaa suuresti Venäjän presidentinvaaleihin
Onkokaan Putinin valta-asema ylivertaisen vahva, vaikka hänen takanaan seisovat niin FSB ja hätätilatoimenpiteiden ministeriö, jotka ovat yksiä Venäjän suurimpia työnantajia. Kansalaisten keskuudesta on ilmennyt jupinaa ja alustavaa vaalikohinaa. Mutta miten käy Mironovin ja Nilovin joukkojen "suomalainen nuorallatanssi" - sillä meillä on vahvoja tahoja, jotka ovat hyvissä suhteissa Putinin järjestelmiin. Samaan aikaan Suomessa huhuttiin kiertävän myös toinen venäläinen puolue vakuuttelemassa kansalaisiaan ...

Lopulta jää kysymys, mikä on "ylivoimaisen" Vladimir Putinin perimmäinen ajatus ja päämäärä? Onko se kuitenkin kansansa rakastaman äiti Venäjän mahtavuuden palautus ja asema aiheellisesti maailman suurimpana raaka-ainelähteenä? 


1] A Just Russia ~ http://en.wikipedia.org/wiki/A_Just_Russia ----![Wiki]
2] Michail Brjachak´in vaalikampanja-aloitus Suomessa ~http://ilkkaluoma.puheenvuoro.uusisuomi.fi/89060-venajan-duuman-vaalit-tulivat-nyt-suomeen    ----![US_P/IL]
3] Radio Sputnik ~ http://radiosputnik.fi/fi/    ----![WEB]
...
Ilkka Luoma
SENT
Sent: Friday, November 25, 2011 10:29 PM
Subject: VENÄJÄN DUUMAN VAALIT - Kyteekö vaaleissa kapinamieliala Putinin hallintoa vastaan?
...

Kyteekö Venäjällä vaalikapina?

sunnuntaina, marraskuuta 13, 2011

Ihmisoikeudet ovat joustava suure, jossa valta määrittää sen tavoitteet

(Läntinen media käy innolla itäisten ihmisoikeuksien kimppuun - löytäen aina huomautettavaa - ollen näkemättä mitä kotopesissämme tapahtuu - amerikkalaisten hätähuuto kaduilta rahan voimasta ja sen karsinoivasta ihmisoikeusperiaatteesta - Wallstreet syndrooma)

[ ... perheenäiti katsoo tilinauhaa niin Suomessa kuin Kiinassa ja näkee oman euron ja yuanin olevan vain 75-85 prosenttia miesten vastaavasta. Lännessä lapsien oikeuksia poljetaan vapauden ihannointina - lapset jää usein kasvattamatta. Itäinen äiti koettaa vaalia perhe- ja sukuyhteyttä, vaatien yhä parempia suorituksia lapsiltaan kovenevassa kilpailussa, paikasta auringossa - perheen kunniakin on kyseessä, silti lapsella on oikeus saada kasvatusta ... ]

Kiinalainen delegaatio Anhuin maakunnasta Naisten Federaation presidentin rouva Huang Hong´in johdolla tutustui kanssasisariinsa Suomen eduskunnassa syyskuussa 2011 1). Näin Kiina aloitti valmistelut muutoksiin, joissa tutkitaan tarkoin miten sisaret lännessä ovat menestyneet lasten- ja naisten oikeuksissa sekä perheiden sisäisessä tasa-arvossa, unohtamatta työoloja naisten ja miesten välillä.


Kiina valmistautuu merkittävään Kansankongressin istuntoon alkavan vuoden 2012 helmikuussa - edellisessä kongressissa (vastaa suunnilleen meidän eduskuntaa) lyötiin lukkoon modernisti seuraavan suunnitelmatalouden viisivuotisjakso - ympäristö-, työ- ja kansalaishyvinvointipainotteisesti. Nyt vaihtuu osa korkeimmasta johdosta, joka juuri oli siunannut tämän historiallisen Naisten federaation vierailun Suomeen ja Ruotsiin. Ensi vuonna vaihtunee Kiinan pääministeri ja delegaatio oli juuri tulevan pääministerin kotimaakunnasta.


Läntinen tapa hymistellä ihmisoikeuksista - usein vain sana ilman todellisuutta

(Lännessä on aloitettu mm. internetin suitsiminen, jota taas Kiinassa on harjoitettu koko netin historian ajan)

Meillä ihmisoikeudet ovat mainostetusti sanan- ja kokoontumisen vapautta ilmaista hyvinkin eksoottisia mielipiteitä individualismin puitteissa ja nimissä. Meillä yksilö on voimaa, vaikka yksilöllä harvoin on ilman rahaa, siis ostovoimaa, juurikaan vaikuttamismahdollisuutta. Meillä mennään raha edellä oikeuksiin - oikeudessakin. Mutta meillä on tehokas tulonjakokoneisto, joka on oireellisin ja oirehtivin saavutuksemme ihmisoikeusrintamalla.


Kiinalainen tapa toteuttaa reaalista ihmisoikeutta - usein kollektiivisin metodein

Kiinassa vallitsee kungfutselainen 2) perushierarkia, jo tuhansia vuosia. Kungfutsen perustat ovat nyt uudelleen nousemassa valtion viralliseen ohjelmaan, syrjäyttäen lopullisesti yksinvaltaisen kommunistisen puolueen [CPC 3)] Marx-Engels teemat. Kommunistisen järjestelmän manifesteja ei ole enää ollut viimeisen 30 vuoden aikana juurikaan käytännön käytössä - vain vaikutuskanavamekanismi, joka muistuttaa enempikin keisareiden valtahierarkia-aikakausia.


Kiinassa ollan hitaissa muuttujissa 4) paljon nopeampia,

mutta harkitsevaisempia kuin meillä lännessä. Kiinassa on korkeilla virkamiehillä vastuuperiaate, ottaa ainakin periaatteessa vastaan "alamaisten purnauksia" määräpäivinä. Meillä valitusmenettely on hyvin byrokraattinen ja monet oikeusprosessienkin kautta tuodut epäkohdat katoavat byrokratiakohinaan ja todisteyhteiskunnan näyttöongelma-mahdottomuuksiin (arvioidaan, että meillä on vääriä oikeuden tuomioita noin 20-25 prosenttia).


Niin Kiinassa kuin Suomessa naiset päättävät milloin lisäännytään

- vain sillä erolla, että Kiinassa puolue määräsi yhden lapsen politiikan, joka on kutistanut lasten tasa-arvomahdollisuudet vieden pojat kovenevaan kilpailuun vapaista tytöistä. Lukumääräepäsuhde on konkreettinen ja näin kiinalaiset pojat jäävät osaksi ilman vaimoa, ellei sitten Venäjältä löydy apua pulaan.


Kiinassa työ on ahkeruutta, kuuliaisuutta ja vastuuta omasta panoksesta

Kiinassa ei lakkoilla. Toistaiseksi "lakottomuus" tukee kansantalouden kehitystä. Työyhteisöoikeuksissa Kiina onkin meitä reippaasti edellä [!], sillä nuoret kiinalaiset haluavat yrittäjiksi. Yrittäjyys on oikeuksia toteuttaa itseään laajimmalla tavalla - kantaen myös vastuuta juuri omista tekemisistään. Pärjääminen on vain itsestä kiinni. Kiinassa yritteliäisyys on voimissaan ja sitä tuetaan - jopa matkien materialistisia päämääriä meiltä lännestä - mutta millaisin seurauksin?


Terveenä olemisen oikeus on Kiinassa meitä edellä -

lääkkeitä syödään vain murto-osa meidän kulutuksesta. Kiinassa turvaudutaan luonnonlääkitykseen - vuosituhantisin periaattein. Oikeus olla terve, on ihmisoikeuksista suurin, sillä se takaa parhaat edellytykset kehitys- ja sopeutumiskykyiseen lisääntymiseen, jolla taas on merkitystä kansakunnan yhteisvoimana.

Kiinassa ei ole kaltaistamme sosiaaliturvaa tulonjakoperiaatteella - kollektivismista individualismille. Kiinassa pitää pärjätä itse. Niin kornia kuin se näkökulmastamme onkaan - niin eläinkunnassa vain oma päättäväisyys ja voima takaavat elämisen ja terveen lisääntymisen. 

Suomessa syömme "terveytemme" eteen enemmän pilleripolitiikkaa kuin missään muualla. Meillä pursuavat niin kutsutut "läntiset elintasosairaudet", olemme ylipainoisia (tunnetuin seurauksin) - sen sijaan Kiinassa toistaiseksi kasvisvoittoisen ravinnon merkitys pitää kansalaiset keskimäärin sopusuhtaisina - ilman mm. diabetes II:sta. Syöpä ei katso kehittyneissä valtioissa ihmisoikeustilannetta, se on lahjomaton ja raivaa elintilaa evoluutiolle - suurimmalle ihmisoikeusvaikuttajalle.

Kiinassa monet läntistä markkinataloutta maistaneet ovat yhden lapsen pakossaan lihottaneet "mäkkärikulttuurilla" ja ylenhoivaamisella ainokaisen poikansa kuntoon, joka ennustaa samankaltaista tautiluettelointia myöhemmäksi kuin meilläkin.


Suurin ihmisoikeuskysymys on yhteenkuuluvuden tunne

Tunteeseen liittyvät niin perhe- kuin sukuyhteys ja ylpeys olla osallisena jossain, missä arvostetaan ja saadaan hyväksyntää omista ominaisuuksista ja tekemisistä. Arvostuksen tunne laittaa yrittämään perheensä ja sukunsa eteen. Meillä yksilökeskeinen ajattelumalli on kadottanut suurelta osin siteet keskinäisyyteen ja seurauksena on tuhannet sinkut, yksineläjät, lesket, eronneet, erakoituneet ja vailla ystävää olevat - niin maaseudun poikamiesten peräkammareissa kuin kaupunkien yksinäisissä kerrostaloyksiöissä. Tietoisku: Kiina on tänään maailman suurin kerrostalojen rakentaja.


Mitä historiallinen naisten delegaatio Kiinasta haki meiltä Suomesta?

Anhuin 5) Naisten Federaation delegaatio kuunteli tarkkaavaisesti kansanedustajiamme, jotka olivat tulleet keskustelemaan naisten- ja lasten oikeuksista ja tasa-arvokysymyksistä, perhekeskeisesti. Kiinalaiset kuuntelivat ja esittivät muutamia kysymyksiä. Millaisen viestin he vievät mukanaan, jää meille arvoitukseksi. Tosiasia on kuitenkin se, että Kiina on aloittanut tämän päivän oikeuskäsitepohdintansa. Delegaation vierailu toteutettiin suomalaisen Ympäristöteollisuus ry:n *) toimesta, Kiinasta pyydettynä.


Ihmisoikeus on veteen piirretty viiva,

jossa kunnioitus toisen erilaiseen ajatustapaan ja kulttuuriin pohjautuu reviiriin, missä kukin yhdenvertaisuusryhmä, kansakunta tai muu populaatio kokevat yhteistä tavoitetta ja toistensa kunnioitusta puuttumatta muiden ulkopuolisten asioihin - antaen heille tilaa kehittää oikeuksiaan omalla heille soveltuvalla ja hyväksytyllä tavalla.


Ei ole mitään kaiken katseellista universaalia, sillä emmehän mekään näe nurkan - tai toisen ulko-oven taakse. Arvostus ja kunnioitus ovat suurin tae ymmärtää jotain sellaista yhteistä, mille maapallokeskeisyys antaa rajoitteensa. Maailmamme suurin haaste ja ihmisoikeuskysymys on epätasajako 6), joka vallitsee kehittyneiden -, kehittyvien - ja kehitysmaiden kesken.

VIITTEET
1) Kuvakansio Anhuin maakunnan Naisten federaation Suomen vierailusta ---   http://www.kodakgallery.com/gallery/sharing/shareRedirectSwitchBoard.jsp?token=763422667212%3A410929461   ---

2) Kungfutselaisuus [WIKI] ---   http://fi.wikipedia.org/wiki/Kungfutselaisuus   ---

3) CPCCommunist Party of China ---   http://en.wikipedia.org/wiki/Communist_Party_of_China   ---

4) "Hitaat muuttujat" on paljolti tutkimaton ilmiö ja huomenna uusi tieteenala, jossa muutokset tapahtuvat niin hitaasti, ettei niiden hetkittäinen ja tarkka havainnointi ole käytännössä mahdollista - ikäänkuin muuttujia "ryömimällä", jossa ihmisperiaatteellinen vaikuttaminen on tapahtumakohtaisesti jollain ajanhetkellä miltei mahdotonta - se on ajanvirrassa olevia muutoksia, joilla on vain virtaama - missä ajelehdimme ---   http://ilkkaluoma.blogspot.com/2007/05/hitaat-muuttujat-voivat-kiihty.html   ---

5) Anhui Province [WIKI] ---   http://en.wikipedia.org/wiki/Anhui   ---

6) Lähinnä oikeudenmukainen lähtökohta käsitellä yhteisen maapallon resursseja, raaka-aineita kuin energiavarojakin on jakauma kansallisten populaatioiden [kansakunta, itsenäinen valtio] koon mukaan maapallon kokonaisväestöön nähden - esimerkiksi Kiinan osuus olisi 1,35/6,95, USA:n 0,35/6,95 ja mm. Suomen 0,0053/6,95 jne ...


....
Ilkka Luoma
Kiina vientikonsultti ja neuvonantaja
Ympäristöteollisuus ry*]
0400 607080
HELSINKI


*]
Ympäristöteollisuusyhdistys ry on uusi ympäristöalan toimijoiden edunvalvoja, joka aloittaa jäsenhankinnan vuosien 2012-2013 aikana. Yhdistys on solminut yhteistyö-, neuvonanto- ja edunvalvontasopimuksen mm. Beijing-Mentougou Eco Human Alliance [BMEHA] kanssa, toimien heidän neuvonantajanaan koskien Suomen ja EU:n alueita.
...
Kirjoittaja on laatinut tämän kirjoituksen omissa nimissään. Ympäristöteollisuus ry:llä ei ole poliittista kantaa tämän kirjoituksen asiasisältöön, ainoastaan edunvalvontaominaisuus suomalaisten ympäristötoimijoiden eduksi ja hyödyksi, sekä vastuusitoumukset allekirjoitetuihin sopimuksiin niin Suomessa kuin Kiinassa.

...
SENT
Sent: Tuesday, October 11, 2011 9:10 PM
Subject: IHMISOIKEUSMIELIPIDE - Ihmisoikeudet joustavat arvioitsijansa ja valtaapitävän mukaisesti
...

Ihmisoikeudet ovat joustava suure, jossa valta määrittää sen tavoitteet

YK:n turvaneuvosto - suurvaltojen käsikassara

(YLE-AamuTV:n uutiset meuhkasivat Kiinan ja Venäjän olevan uskollisia ystäviä Syyrialle, aivan kuten USA on uskollinen ystävä Israelille --- veetto-oikeus estää muutoksia ja ajaa suurvaltojen omaa kansainvälistymispolitiikkaa eteenpäin, heikkojen haitaksi)

[ ... Gazan kaistalla palestiinalaislapset ja -siviilit elävät jatkuvassa kuoleman uhassa, talvella 2009*/ juutalaiset sotilaat kehottivat siviilejä hakeutumaan turvaan sairaaloihin - meni hetki ja perään tuli ohjusisku - runsaasti tapettuja siviilejä. Libanonissa siviilit juoksevat karkuun niin kapinallisia kuin Gaddafille uskollisia joukkoja - tuloksena jälleen eniten - juuri siviiliuhreja ... ]


Libyassa länsimaat äänestivät YK:n turvaneuvostossa de facto sodan julistuksen puolesta**/ - Kiina äänesti tyhjää, ei halunnut sekaantua itsenäisen maan omiin sisäisiin asioihin. Tänään juuri kukaan ei tiedä tarkasti ketä nämä kapinalliset Libyassa todellisuudessa ovat. Syyrian osalta Venäjä ja Kiina käyttivät veetto-oikeuttaan - näin Syyria saa rauhassa kurittaa omia kapinoivia kansalaisiaan nykylaillisen esivallan kautta.

USA on ahkera veetto-oikeudenkäyttäjä, kun on kyseessä esimerkiksi Israelin ja juutalaisten edut. Viimeeksi USA esti palestiinalaisten itsenäistymispyrkimykset - Kiina ei kommentoinut, kuten ei kommentoi muutoinkaan toisten itsenäisten ja suvereenien valtioiden sisäisiä asioita - eikä liioin pidä suotavana, että sen omiin sisäisiin asioihin puututaan..

USA ja länsi sen sijaan innolla levittävät oppiaan vapaasta kaupasta ja markkinataloudesta, verhoten sen läntiseen kasvuhakuiseen "näyttötalousdemokratiakäsitteeseen". Syyriaan olisi lännen mukaan pitänyt puuttua, mutta palestiinalaisille ei sallittu itsenäisyyttä ja suvereeniutta, koska se olisi ollut haitaksi Israelille ja juutalaisille.


Läntinen tapa sekaantua muiden asioihin

Valkoinen mies on kautta aikain sekaantunut muiden asioihin talous- ja valtapyyteidensä vuoksi. Jo espanjalaiset ryöstivät Väli- ja Etelä-Amerikat kullan himossaan täydentääkseen kuninkaansa aarrekammioita. Valkoinen mies ahdisti Pohjois-Amerikan intiaanit reservaatteihinsa degeneroitumaan. Valkoinen mies ahdisti Australian alkuperä-aboriginaalit pienille aavikkokaistaleille riutumaan ja katoamaan genetiikan kartoilta.

USA sekaantui Koreioiden nimimaalle, USA sekaantui Vietnamiin - ajatuksena padota vapaata maailmaa "riistävä" kommunismin leviäminen. USA kurmootti Saddamia kaksi kertaa, jolloin toisella kertaa saatiin diktaattori hengiltä. USA röykyttää afgaaneja ja nimenomaan talibaaneja, jotka karkottivat venäläiset aikoinaan, niin kuin brititkin vielä aikaisemmin.


Turvaneuvosto - USA:n käsikassara, nyttemmin myös Venäjän ja Kiinan

YK edustaa miltei kaikkia maailman maita ja kansoja. YK on yhdyselin, jolla pitäisi olla voima toteuttaa sodan jälkeiset kuuluisat sanat: "Ei enää koskaan" - näin ei kuitenkaan käy, koska ihmisissä asuu sotimiseen ja tappamiseen kiihdyttävä "stimulanttigeenibitti".
YK mandatoi USA:n ja Naton moukaroimaan Libyan yhteiskuntakoneistoa maan tasalle, jotta saadaan tilaa miltei tuntemattomille kansannousijoille, jotka huomasivat "facebookkien" toimivan kiihdyttimenä, niin Tunisiassa kuin Egyptissäkin. Onko todellisuudessa suurelle hiljaiselle kansalle saatu näin mitään todellista parannusta, kuin vain hengenkohotukset, kun valtapyyteitä on ottajilleen täytetty?  Seuratkaamme Tunisiaa, Egyptiä ja Libyaa - toimiiko läntisen maailman "vapautuskoneisto" tuhoelementteineen.


USA on menettämässä maailmanpoliisin roolinsa,

ainakin taloudessa ja myöhemmin sotilaallisestikin. Kiina nousee ja jos Kiina ja Venäjä lähentyvät - maailma napaistuu kahteen leiriin; raaka-aineiden ja maailmantehtaan Kiina-Venäjä allianssiin ja USA johteiseen läntiseen markkinatalouskoneistoon***/. Asetelmat ovat jo hahmottumassa. EU-Euroopalla on tässä irtiotonpaikka, jossa Saksan johdolla voidaan rakentaa oma EU-Venäjä vakauttamisallianssi, myös sotilaallisesti - se olisi paras tae yleiseurooppalaiselle rauhalle.

Valkoinen mies valtasi miekoin ja ristein. Kiina asemoituu maailmalle rahalla ja tavaralla. Kumpiko parempi? Kyseessä lienee maailmanhistorian suurin johdettu tasaistusprojekti, jossa resurssit ja raaka-aineet koetetaan jakaa väkilukujen suhteessa käytettäväksi [?]


Epätasapaino - mikä käytäntö ja malli vakiintuu yleismaailmalliseksi?

Kiina on sanonut, ettei yksikään valtio tai kansa voi olla toistaan korkeammalla, kukaan ei voi sanella toisten suvereenien asetelmia omien valta- ja talouspyyteiden vuoksi. Mikään maa ei näin voisi esimerkiksi ryöstökalastaa somaleilta ikiaikaisia kalansaaliita - mikään maa ei voisi ryöstöviljellä rahan voimalla Botswanan pelloilta ravintoraaka-aineita Eurooppaan, nyppäämällä ateria itse botswanalaisten suusta. Nigerian öljynkin pitäisi tuottaa laajempi hyöty itse nigerialaisille.


Turvaneuvosto on rikkaiden ja voimakkaiden käsikassara

YK:n turvaneuvostossa ajetaan viime kädessä suurvaltojen etuja. Siellä ei pysyvinä jäseninä, veetto-oikeudella ole kuin voimakkaimmat - vahvemman oikeudella. Suurvalloilla on etupiirinsä - USA ajaa juutalaisten uskollisena ystävänä Israelin etuja, jo vuosikymmenet ja on näin torpannut mm. käytännössä Israelia kohtaan osoitetut yksiselitteiset vetäytymislauselmat rajoille ennen 1967 kesäsotaa.

Nyt Kiina ja Venäjä estivät USA:n ja Naton sekaantumisen Syyrian valtion sisäiseen kapinointiin - koska kapinoivilla ei ole mitään tunnettua statusta tai humanitääristä tavoitetta, kuin poliitikoille ominaiset hokemat demokratiasta ja vapaudesta. Kiina ja Venäjä saattavat tosin pelätä moissa maissaan vastaavia "kansannousuja" - ja näin hakevat "hyväksyntää" omille mahdollisille toimilleen. Emme voi unohtaa myöskään USA:ssa nousevaa kapinahenkeä ahneutta ja riistoa vastaan.


Missä mennään valkoinen mies ja lahoamassa oleva nykymallinen läntinen markkinatalous?

Maailmalla on käynnissä globaali työn uudelleenjaon taistelu. Ostovoima- ja kulutuserot ovat revenneet - todetusti jo todettu "rikkaat rikastuvat ja köyhät köyhtyvät" on muuttumassa "rikkaat lihovat ja köyhät laihtuvat". Mistä löytyy se voima, jolla resurssit, ravinto, raaka-aineet ja energiat saadaan jakoon väkilukusuhteisina - esim. Kiina 1,35/6,95, USA 0,35/6,95 ja Suomi 0,0053/6,95****/.


Mistä löytyy se YK:n voima, jolla ihmiskunnan läpeensä turvottama ahneus saadaan tasaistettua kaikille yhtäläiseksi, kun aatteellista heräämistä ymmärrykseen luontovarojen loppumisesta ei saada tajuntajakeluun - saataisiin edes ahneus tasavertaiseksi, niin kansojen kesken kuin kansojen sisällä!
*/ Kansannousu Gazassa - YK ei kyennyt estämään osittaista kansanmurhaa"
**/ Suomalaiset eturivin natomaanikot ja läntisen tappamisen hyväksyjät huusivat "Me pommitamme, Me tuhoamme" ...
***/ Markkinatalouskoneisto on mekanismi, joka itsesanotusti tasaa ostovoimaeroja - pitkällä tähtäyksellä, mutta syventää elintaso- ja elämisentasokuiluja lyhyellä tarkastelujaksolla - köyhdyttäen myös sisäisesti materiaalisia kulutusjuhlatalouksia, näyttötalouden hiipuessa ostovoiman puutteeseen ja haluttomuuteen olla jatkuvasti lisäämässä kasvua kasvulle. Kiina oppimassa läntisen markkinatalouden [?]
****/ Luvut kuvastavat asianomaisen valtion/ kansakunnan väkilukumäärää per koko maapallon yhteinen väkiluku - tämän suhdeluvun puitteissa pitäisi tapahtua paljon puhuttu " WGND - World Global New Deal"


...
SENT
Sent: Wednesday, October 05, 2011 9:26 AM
Subject: KANSALAISMIELIPIDE - YK:n turvaneuvosto - maailmanpolitiikan raadollinen näyteikkuna
...

YK:n turvaneuvosto - suurvaltojen käsikassara

Eurooppalainen ongelma - kreikkalaisella filosofialla

(Uutisointi jylisee omilta nahkurinorsiltaan lööppiä lööppien perään - totta vai tarua? Missä mennään media, missä mennään ihmiset ja missä mennään kuluttajat ja näyttötalous - kun velkaa puskee kaikista ovista ja nuoretkin voivat huonommin kuin koskaan...)

[ ... naiset juovat kahvia entisestään, kun jalostetun papukemian havaittiin torjuvan masennusta. Nuoret kemikalisoivat itseään enemmän kuin milloinkaan - toisille suureksi laittomaksi veroja tuottamattomaksi businekseksi, ja nuorille itselleen harhaistavaksi aivokemiaksi, kun havaittiin sen olevan ainoa keino saavuttaa jotain, kun vanhemmatkin unohtivat lapsensa omassa oravanpyöräjuoksussaan ... ]

Velkaa, enemmän velkaa - näin saatiin näyttötaloutta, kulutusjuhlaa ja arvostusta materialismin alttareilta. Ihmiset monissa maissa söivät itsensä lääketieteelliseen kuntoon, jossa loppuiäksi odottavat elintasosairaudet ylipainosta alkaen. Ihmiskunta on syönyt suunnilleen syyskuussa koko vuoden biosfäärituotannon - so. ravinto- ja ravinnetuotanto elättämään vuosikasvusta koko biosfääri - loppuvuosi meneekin sitten "lopullisesti" varannoista pois.

...
Edessämme on vain kovia teesejä

EU:n pitäisi pärjätä maailmanlaajuisessa työn uudelleenjaon taistelussa USA:lle ja erityisesti Kiinalle, tämän vuosisadan talousveturille, joka ravistaa koko maailmaa. Kiina ottaa väestöosuutensa [1,34/6,9] yhteisestä maapallotuotannosta ja -varannosta - USA johteinen epätasajako [tod. 0,35/6,9] ja maailman talouspoliisiaikakausi on nyt ehtoossaan.


Ravinto, ruoka ja biosfääri
Elintason noustessa, lisääntyy lihan ja kalan syönti. Meret ehtyvät ja peltopinta-ala ei riitä lihakotieläinten ravinnon kasvatukseen. Terveydeksemme joudumme paljolti siirtymään kasvisravintoon, mikäli vain puhdasta vettä ja viherkasvun lisäravinteita on riittämiin. Ravinnosta tulee lähivuosina maailmanlaajuinen pula. Käyttökelpoiset peltopinta-alat nousevat arvoonsa ja ruoanhinta nousee kaksi-kolminkertaiseksi. Suomessa me käytämme tänään keskimäärin noin 13 prosenttia käytettävissä olevista tuloistamme ravintoon (Suomen Pankin tilasto - 02.2011).


Kilpailukyky kohenee palkka-alennustalkoilla
Toveri kaukoidässä tekee työtä kymmenesosalla meidän kokonaispalkkauskustannuksista. Kiinassa ei ole juuri "häiritseviä" lakkoja - se on juuri nyt siellä ajanhenki, vaikka muutoksen tuulet jo väreilevät*/). Suomi tuo tuotteita ja kulutusjuhlaa ulkomailta - nuo tarpeelliset ja tarpeettomat jutut tulee maksaa. On vain yksi tapa maksaa, se on vienti. Kun Paavo Lipponen (sdp) oli pääministeri, hän piti SAK:n aisoissa ja vallitsi EK:n iloksi palkkamaltti, joka nosti maamme "ikuiseen" vientiylijäämään, joka on nyt hiipumassa.


Reviiripuolustus on ainut muuttumaton perintötekijä
Perussuomalaiset ovat omaksuneet "maalaisliittolaisen" tavan puolustaa omaansa kehäreviirillä. Maalaisliittolaiset (nykyiset keskustalaiset väyrysläisineen**/) rakensivat perhepiiritorppansa ja -asumuksensa kehään suojaksi villieläimiltä ja naapurikylien naistenryöstäjiltä (geeniperimän jalostajat). Perussuomalaiset omivat halla-aholaisittain reviiripuolustuksen kilveksi kriittiselle maahanmuuttokeskustelulle, vaikka reviirit ovat ainoita täysin muuttumattomia eliö-ominaisuuksia kautta koko olevaisuushistorian.


Velka - kreikkalainen suo ja filosofia
Kiltti suomalainen maksaa keskimäärin hyvin velkansa - se on kunniakysymys. Suomalainen ei valehtele, ... kuin vain omiksi tarpeikseen - sitä kutsutaan puhumattomuudeksi. Mallioppilas on nyt avannut soinilaisina suunsa - ja heristävä sormi on tanakasti pystyssä. Ei rahaa keplottelijoille, ei rahaa silmään sahaajille. Timo Soini [ps.] on oikeassa - nyt rysäytetään kunnolla ja tuhkasta nousee uusia filosofioita ymmärtämään, että kaita tie johtaa yhteisöllisyyteen ja luottamukseen. Eläköön uusi uljas Suomi ja kansallinen eheyttävä edistys!


Kadotettu sukupolvi
Nuoriso riutuu neulojensa kanssa - c-hepatiitti leviää. Subutex pohjaiset huumeet eri sekoituksineen valtaavat kemiallisina prosesseina ohjaamaan kadotettuja sieluja, kun yhteyttä vastuuta kantavaan yhteiskuntaelämään ei löytynyt eväitä - vanhemmillakin oli niin kiire, että jälkikasvu monilta unohtui, kun piti tavoitella leikimökin kokoisia pihagrillejä ja heinäladon mittaisia citymaastureita (kuinka kauan voimme huutaa kasvua kasvulle?).
Nuoriso hakee identiteettiään kemioista, joita esimerkiksi designhuumeina on yllinkyllin tarjolla - puhutaan, että valvova yhteiskunta on menettänyt otteensa ja toistaiseksi hukassa olevia sieluja on kymmenin tuhansin...


Kiina suuremmaksi kuin USA + EU
Suomalaiset eivät halua kuulua Natoon. Suomalaisilta ei kysytty eurosta. Kuitenkin saimme vakaan koron, joka nosti asuntojen hinnat pilviin, ja monilta tavoittamattomiin. Nyt maksamme hintaa euroyhteisöllisyydestä. Miksi sitten EU? - Vastaus on helppo. Onnistuessaan EU on maailman voimakkain talous ...nousevan Kiinan jälkeen. Jätämme USA:n taakse ja voimme olla parhaimmillaan uusi elämänfilosofia, kun nykyinen länsimaalainen markkinatalous on tuhkaksi palanut***/ ja uusi aika koittaa ... (toivottavasti Kiina ei omaksu liiaksi tapojamme kulutus- ja näyttötaloudestamme, jotka toistaiseksi ohjaavat toimiamme) 


Naamakirja avasi lukkiutuneen markkinaihmisen inhimillisyyteen
Markkinatalouden huippuilmentymä "naamakirja" on avannut umpeloista suomalaista enemmän kuin Kekkosen aikakauden puhumattomuus ja jupina ehtivät sulkea. Nettiyhteisöllisyys yhdistää ja herkistää - tänään puhumme ja kirjoitamme asioista, jotka olivat tabuja eilen. Sähköinen elinpiiri avartaa ja laittaa löytämään yksinäisille konkreettista lohtua, jopa seurustelua yksinäisiin kaupunkilaisyksiöihin ja autioituviin poikamiesmaatalouksiin - odotamme nyt paluumuuttoa juurillemme 4/


Kansakunnat ja EU tarvitsevat vahvoja johtajia
Eräät mepit ovat heränneet siihen, että EU ja kansallisvaltiot tarvitsevat vahvoja johtajia. USA:ssa ja Kiinassa on vahvat johtajat. Euroopan luontainen veturi on Saksa, joka on de facto ainut maa, jolla on kykyä viedä koko Eurooppaa eteenpäin.

Saksa tietää mikä on Venäjä, kuten mekin. Saksa on käynyt Venäjän kanssa maailmanhistorian verisimmän ja suurimman sodan. Maiden välillä vallitsee tänään konsensus ja luottamus. Saksa on EU:n peruskivi, jota mm. Kiina aidosti kunnioittaa. Saksan liitto Venäjän kanssa on koko Euroopan turvallisuuspassi - Natoa emme tarvitse, sen korvaan Euroopan nato, johon kuuluu myös Venäjä. Saksa yritti kauan sitten asein - epäonnistui. Nyt se onnistuu rahalla ja talouden voimalla.


...
Me uskomme, että Suomi on huippuvireessä. Pääministeri ja valtiovarainministerikin uskovat niin. Me emme ole huippuvireessä - me häviämme työtehtäviä edullisemmille ja "ahkerammille" kaukoidän tovereille. Nokiakin teki ja tekee voittonsa Kiinasta - ei Suomesta. Insinöörityötkin siirtyvät osaksi kaukoitään; nk. Pöyry-ilmiö.
Kertautuvat virheet


Jouluna 2007 nuori ja tuore valtiovarainministeri Jyrki Katainen (kok.) hoksasi tuloveron kevennykset lääkkeeksi ravita kotimaista kulutusta, kun amerikkalaisten sub-primekriisiä lähdettiin torjumaan - tosin Katainen oli todennut medialle ja kansalle, että kriisi purjehtii ohitsemme. Näin ei tapahtunut, vaan kansa koki ravistukset jo keväällä 2008, josta alkoi Suomen velkaantuminen ja pitkäaikaistyöttömyyden kasvu.

Katainen arveli 2007 tuloveron kevennyksien lisäävän kulutusta ja tuovan työtä. Näin ei käynyt. Töissä olevat jemmasivat lisääntyvän palkkanetto-osuuden pankkiin, sijoituksiin ja sukanvarteen - ei kulutukseen. Kataisen olisi pitänyt nostaa väliaikaisesti tuloveroja, jotta olisimme vuodesta 2008 lähtien voineet lisätä työllisyysohjelmia pelastamaan työtehtäviä kansalaisillemme. Tehty verotusvirhe oli kohtalokas.

Jälleen nyt, kun Katainen on pääministeri, annetaan työmarkkinajärjestöille porkkanaa tuloveron kevennyksistä, jottei syntyisi järjettömiä palkkaratkaisuja tuhoksi kilpailukyvyllemme. Miksi Katainen ei oppinut vuoden 2007 virheestään ja on nytkin suuntaamassa työtä tekeville lisää nettoa jemmattavaksi pankkeihin tai vaikkapa sijoituksiin, kun halpoja osakkeita pörssit ovat juuri nyt pullollaan.

Miksi Katainen ei noteerannut Suomen Pankin vakavaa varoitusta jo jouluna 2007? Oliko SP:n demaripääjohtajan varoittava sormi liikaa Siilinjärven miehelle - joka tiettävästi ei juuri koskaan ole tehnyt tavan kansalaisten työtä, kokien arkielämän niukkuutta, onnea ja ahdinkoa? Minkä hinnan kansakunta maksaakaan näistä kohtalokkaista virheistä alkaen joululta 2007 ja jatkuen nyt vuoden 2011 lopulla?


Loppulauseet

Jokainen ihminen elää onnessaan, surussaan ja tyytyväisyydessään omien aivokemioiden vallassa - synapsien 5/ maailmassa. Olemme oppineet huumaamaan itseämme sallitusti ja laittomasti. Mikä ajaa meidät illusoitumaan maailmoihin, joissa kymmenen näkyy satana ja velkakin muuttuu saatavaksi?

Kohtuus on elämän suola, jonka Bolivian presidentti Evo Morales puheessaan esitti, kun läntinen kulutusjuhlamaailma moitti inkaintiaanien kokapensaiden viljelyn olevan turmio läntisen maailman nuorille - kokaiinina. Evo vastasi:

"Me pureskelemme, jaksaamme tehdä työtä, kahvinpapuihin verrattavia kokapensaan piristäviä lehtiä. Me emme vahvistaneet lehtipiristettä tuhatkertaiseksi, sen teitte Te valkoiset, kun mikään ei Teille riittänyt". Näin syntyi laboratorioissamme kokaiini, joka tappaa - kokapensaan lehdet eivät tapa sen enempää kuin kahvikaan. Näin Evo Morales, kun piti puheen Helsingin yliopiston juhlasalissa 6/ keväällä 2010.

Löytyykö inkojen ja muinaiskreikkalaisten filosofioista jotain meille, jotka "pimeydessä vaellamme"?VIITTEET

*/ Suomessa kävi arvovaltainen kiinalaisdelegaatio eduskunnassamme keskustelemassa naisten  - ja lasten oikeuksista - unohtamatta tasa-arvoa työssä ja kotona. Delegaatio oli Kiinan kommunistisen puolueen [CPC] valtuuttama ja delegaatiota johti Anhuin maakunnan [64 miljoonaa asukasta] Naisten federaatio presidentti Huang Hong - vierailu oli pelinavaus, joka johtanee uudistusilmoituksiin ensi vuoden Kansankongressin istunnossa, kun Kiina vaihtaa samalla ylintä johtoaan.
**/ Viiden vuosikymmenen poliitikko - presidenttiehdokas Paavo Väyrynen - kriisiajan johtaja?
***/ "Kun markkinatalous palaa tuhkaksi?"
4/ "Mitä teemme tulevina vuosina - alkaako paluumuutto juurillemme?"
5/ Synapsi [WIKI] - http://fi.wikipedia.org/wiki/Synapsi  --
6/ Bolivian presidentti Evo Morales Suomessa - kuvakansiot

...
SENT
Sent: Friday, September 30, 2011 12:02 PM
Subject: KANSALAISMIELIPIDE - Eurooppalainen ongelma kreikkalaisella filosofialla
...

Eurooppalainen ongelma - kreikkalaisella filosofialla

Reviiripuolustuksen geeniperimä

Sent: Thursday, September 15, 2011 10:03 AM
Subject: KANSALAISMIELIPIDE - Reviiripuolustuksen geeniperimä (Jussi Halla-aho ja Jari Tervo)
...


Reviiripuolustuksen geeniperimä

(Uutisointi innostui villihevosen lailla, kun kansanedustaja ja eduskunnan hallintovaliokunnan puheenjohtaja Jussi Halla-aho [PS] marssitti tankit ja sotilasjuntan Kreikan kaduille - suunnilleen samaan aikaan suomalaisten suosikkikirjailija Jari Tervo julkaisi uuden romaanin - Layla)

[ ... kansa huutaa keskuudessaan tosiasioita, eikä tosiasioista kuitenkaan eroteta suomalaisuudesta. Äänestäjät taluttivat persut eduskuntaan huolehtimaan kansallisesta reviiripuolustuksesta. Edustaja Teuvo Hakkarainen [PS] on kansanmies, joka muistuttaa kovin monia meistä. Kirjakaupoissa käy sutina, kun reviiriromaani katoaa kirjaesittelyhyllyistä kansalaisten ahnaisiin käsiin, miksi? Siksi, että reviiripuolustus on se oikea sana tekaistulle rasismille ja sallitulle maahanmuuttokritiikkikeskustelulle ... ]


Tervo toi esille sen mistä halutaan puhua, mutta ei saa puhua. Halla-aho läpsäytti edustajatovereitaan korville, koska uskalsi puhua verrannolla sellaisesta, josta piti puhua jo vuosia sitten. Mikä yhdistää Tervoa ja Halla-ahoa? Reviiripuolustus yhdistää, kuten se yhdistää kaikkia kaltaisryhmiä yhteenkuuluvuuteen - oli verrantona sitten yhteinen kieli, kulttuuri, uskonto, perityt tavat tai keino hankkia maallista omaisuutta länsimaisin tavoin...

---

[LÄHIHISTORIASTA] Reviiripuolustus synnytti joukkomurhan Norjassa. Teon tekijä oli suomalaisen oppineen kansallisvaltiokannattajan Jussi Halla-ahon kannattaja (mainitsee tekstissään). Kuulemmeko tulevassa oikeudenkäynnissä reviiripuolustuksen päämäärät viikinkien jälkeläiseltä? Norja on kuitenkin kansallisvaltio, joka tarvitsee työperäistä maahanmuuttoa!


Perussuomalaiset, halla-aholaiset ja aitosuomalainen reviiripuolustus

Perussuomalaiset ovat oivaltaneet yhdenasianliikkeenä maahanmuuton tuomittavuuden, joka on jo enemmistön taholta hylätty osittaisrasistisena toimintamallina. Suomi tarvitsee maahanmuuttoa, mutta meillä on oikeus reviiripuolustukseen ja se onkin laajojen kansanjoukkojen hyväksymä oikeudenmukainen tapa suojella itseämme - olematta rasisti. 

Näin kirjoitimme, kun muutkin puolueet heräsivät vuosimiljoonia vanhaan tosiasiaan --- Toisaalta demareiden Heinäluomakaan ei ole antamassa potkuja töissäoleville - oli ihonväri mikä tahansa. Monet hommat eivät ole kelvanneet valkoisille alkuasukkaille - mm. siistijät, ...työtehtäväalue, jota ilman hukkuisimme paskaan. Demareiden vaalipuhereviiripuolustus on tarkoitettu niille työtehtäville, jotka tulevat jakoon tänään ja huomenna. Olemmeko valmiit alentamaan palkkatasoamme - se on se ainoa keino torjua edullisemmat toverit "halvemmista maista"?


[06012008 ... Pääministeri Vanhanen julisti Tallinnassa uuden liikkuvuuden alkaneen, kun mm. Eesti liittyi Schengen-alueeseen. Nyt vaihtuvat Suomen ja Eestin välillä työ, vapaa-aika, tavarat ja rikokset helpommin ja nopeammin kuin aiemmin ... ]

Ihmisten ja eläinten yhteisöt ovat kuitenkin kaikkinensa täynnä rajoja - niin heimollisina, suvullisina kuin alueellisina. Rajat ovat tehdyt turvaksi aina jotakin vastaan. Raja on merkki uuden vaikutusvallan alkamisesta. Suomen ja Venäjän raja on vedenjakaja, jossa kohtaavat uskonnot, kulttuurit, tavat, politiikka ja kauppa.

.

Maailma jakaantuu - meillä on reviirimme, konfliktimme, mutta myös velvollisuutemme sekoittaa geenejämme. Olemme yhtä eripuraista perhettä - minne menet ihminen? - Kuva otettu Tieteiden Päiviltä Helsingin Yliopistolta tammikuussa 2007 - aiheina oli rajat - sen kaikissa muodoissa ~ yksi raja on sivilisaatioiden rajat, jotka eniten nostattavat sotia...-----------------------
(EU- Schengen avasi uusia maita vapaan tarkastamattoman liikkumisen helpottamiseksi ja nopeuttamiseksi)
...

Eläinkunnassa on miljoonia vuosia vaikuttaneet muuttumattomat reviirit. Reviireillä turvataan suvunjatkantaa, hallitsemista ja riittävästi niukan toimeentulon hankkimista. Rajat aitaavat reviirin lajikohtaisesti ruoan hankinta-alueeksi kuin geenistöllisen jatkumon turvaksi. Raja on este vieraan vaikutteen uhalle aina joltakin vallatulle alueelle, jolla halutaan yllläpitää sille jyvittynyttä valta- ja hallintajärjestelmää. 
  
Välttääkseen yksipuolista geeniperimää, eläinkunnassa aika-ajoin käydään taistelu vallasta ja suvunjatkamisen oikeutuksesta. Vahvempi voittaa ja jatkaa perintökaarensa ominaisuuksia päämääränä puhdas itsekkyys oman vahvuuden jatkamiseksi. Eläinkunnassa harvoin reviirit sekoittuvat samalla lajilla - sotakin syttyyy vain rajoilla tai sen ylityksestä. Raja on periaatteessa rauhan takaaja ja turva omien geenien lisääntymiselle.

Rajat takasivat reviireinä erilaisuuden ja monet tavat, jotka värittävät ihmiskunnan alueellisia eroja niin tapoina, uskontoina kuin yhteiskuntamalleina. Kansakuntien monimuotoisuus on perua reviireistä ja rajoista.

Rajoja on suljettu ja avattu, mutta aina meille on jäänyt vähintään henkilökohtaiset reviirit. Rajoja on valtiotkin täynnä - kunta, maakunta, suku, perhe ja lisääntymisreviirit. Samankaltaiset hakeutuvat yleensä yhteen, ja rajat tekevät erilaisuutta valintoihin.


Voimakas suku, laji tai eliö valtaa aina tilaa heikommalta

Passiton ja avoin raja helpottaa lisääntymisalttiimpia helpomman elämän alueille toteuttamaan omia tapojaan ja mallejaan. Osa sulautuu ja osa jakaantuu. Uskonnot pysyvät ja tavat leviävät uusille alueille.
Sitkeimmät ja konservatiivisimmat maahanmuuttajat hiljalleen valtaavat heikomman jo alueella tai maassa olleen elintilan. Historia kertoo runsaasti degeneroituneista kansoista, jotka ovat hiljalleen hävinneet historian hämärään..
Avoimet rajat haastavat "alkuperäväestön". Luonnollinen sikiäminen sekaannuttaa ja monipuolistaa kulttuureja kuin tapoja ja uskontojakin. Syntyy suvaitsevuutta, mutta myös ristiriitoja - äärimmillään rasismia, jossa alkuperäinen vastustaa uusia virtauksia jo geenistöllistenkin syiden vuoksi. Eläinkunnassa vallitsee edelleen vahvat reviirirajat turvaten sopivasti geenistöllisen "puhtauden".


Eurooppa on ottanut vastaan runsaasti maahanmuuttajia,
koska "valkoiselle markkinaihmiselle" eivät kelpaa "alimmat" suoritetyöt - näin tapahtuu myös Suomessa. Maamme saa kaivattua työvoimaa, koska ikääntymisemme, vähälapsisuutemme ja innoton suvunjatkanta eivät tuota riittävästi omaa "verta" omine tapoinemme ja malleinemme.
Schengen avaa rajoja myös rikollisuudelle, se haastaa poliisit huumeiden vastaisessa taistelussa, kuin järjestäytynyttä rikollisuuttakin vastaan. Ennen kaikkea rajojen avaus passittomuudelle avaa työvoiman mm. Latviasta, joka esimerkiksi voitti EY-tuomioistuimessa ratkaisevan työehtosopimuksiin liittyvän kiistan. Ruotsissa voidaan EY-päätöksen jälkeen tehdä työtä myös Latvian työehtosopimuksilla.
Latvialaiset, kuten puolalaisetkin voivat nyt tulla Suomeen tekemään samalla vapautuksella työtä huomattavasti pienemmillä palkoilla kuin omamme. Samalla ratkaisemme työvoimapulamme ja kilpailukykymme - palkkakustannukset pienenevät, mutta saamme lisääntyvästi uutta verta kansallisesti peri konservatiiviseen maahamme.


Suomi on perinteellisesti ollut varauksellinen maa maahanmuuttajille

Meillä on tapamme, mallimme ja luonteemme - me emme halua liiallista sekoitusta. Suomalaiset ovat itse sekoitusta pitkältä kansainvaellukselta, joka alkoi noin 12.000 vuotta sitten Aasiasta, haaraumaveljiemme esiintyessä Väli- ja Etelä-Amerikan alkuperäintiaaneina!
Viimeiset dna-tutkimukset kertovat heimoreviirillisen vaelluksemme alkaneen nykyisiltä Kiinan alueilta läpi Venäjän. Suomi on kaltaisensa kansa, joka sai paljon vaikutteita myös lännestä - olemme todella vedenjakajalla ainutlaatuisessa asemassa EU:n jäsenenä. Meille on ratkaisevasti erilainen identiteetti kuin esim. ruotsalaisilla.

Suomi pysyy parhaiten monimuotoisena ja omannäköisenään lisääntyen riittävän omaehtoisesti tukien piirteitämme kansojen kirjossa. Vaimon ja miehen hakumatkat ulkomaille/ulkomailta ottavat vastaan aika-ajoin vieraita geenejä reviiriemme ulkopuolelta turvaksi kehitykselle.

Eläinkunta on pärjännyt maailmassa reviiriajattelulla miljoonia vuosia muuttamatta elinympäristöään liiaksi. Rajojen avaamisella on puolensa ja ennustetaankin, että viimeinen suomalainen blondi kuolee yksinäisyyteen Pohjois-Karjalan korvessa noin 250 vuoden kuluttua. Elämme koko ajan hitaiden muuttujien maailmassa.

Ilkka Luoma

KESKUSTELU --- TIEDE [25487]
...

Kirjoitukseen liittyvä kuvakertomus-

[kuvia saa käyttää vapaasti ylläolevan mielipidekirjoituksen yhteydessä - copyright by Ilkka Luoma 2007]
Teksti
Avoin maahanmuuttopolitiikka on inhimillistä muuttajille - pääsevät Suomessa paremman sosiaaliturvan piiriin ja säästävät henkensä. Somalit osoittavat mieltään Suomessa heidän heimoveljiensä heikosta asemasta itse kotimaassaan Somaliassa. Olisiko parempi ja tehokkaampi tapa esittää mielenilmaus itse paikan päällä?


Teksti
Suomi on sisältä kansallisesti rikas maa - meillä on mm. eteläpohojalaaset vängällä murteella ja ahkeralla, jurolla ja hiukan ylipiällä mielellä. Suomi kehittyy parhaiten omien siittoisuudella, tällöin säilyy omanlaisemme "melankolinen" tyyli ja tapa. Rajat aukaisemalla alkuperäinen väestö laimenee hitaasti, mutta varmasti.


Teksti
Kansallisesti Suomi on ominensa laaja, mutta eheä maa. Nuoret ikäluokkamme alkuperäisinä pienenevät - tässäkin Helsingin Vanhassa kirkossa Ressun abit saavat lakkinsa - kansainvälisenä kouluna lakin saajissa on myös muita kansallisuuksia kuin alkuperäsuomalaisia. Suomi on suomalaisten maa.


Teksti
Suomalainen on kristitty ja kuuluu kirkkoon käymättä siellä kuin Jouluna, häissä ja hautajaisissa. Olemme uskontojen suhteen ainakin itsellemme kovin suvaitsevaisia, mutta kuinka on maahan tulevat meille tuntemattomammat uskonnot, kuinka suvaitsevaisia ne ovat? Kuinka suvaitsevaisia sitten meidän tulee lopulta olla muita reviiriemme ulkopuolelta tulevia vaikutteita kohtaan?


Teksti
Rajojen auetessa saamme uutta työvomaa - se on mahdollisuus ja haaste [muotitermi]. Hiljalleen halvemmista maista tulleet laskevat palkkatasoamme, mutta toisaalta saamme työvoimaa sinne, missä emme itse enää viitsi työtä tehdä. Kierre on joka tapauksessa olemassa ja raksoilta se alkaa, kuin siivouksestakin - se työhän ei meille enää kelpaa.


Teksti
Me ikäännymme ja olemme loivaliikkeisiä siirtämään omia perinteellisiä geenejämme. Vanhukset ovat merkittävä osa väestöämme, ovat yksin ja osa pelaa. He tarvitsevat hoivaa, ja hoivaa tuleekin ulkomailta, kun omat loppuvat. --- Meillä ei ole kohta enää luonnonmukaista reviiriä.


Teksti
Ahkerat kiinalaiset tuovat kauppojaan ja tapojaan meille. Kiinasta tavara maksaa murto-osan meillä tuotetuista. Kuinka on kulttuurimme, kun hyökyaalto tosissaan pääsee vauhtiin. Erilaisuus rikastuttaa, mutta hiljalleen väkevämpi valtaa heikomman alueet. Kerrotaankin, että 150 vuoden kuluttua viimeinen blondi kuolee Pohjois-Karjalan saloseuduilla - sukupuuttoon. Eläinkunnassa reviirit suojelevat lajikehitystä ja geenisiirtymää maltillisin muutosprosessein.