keskiviikkona, lokakuuta 29, 2014

VATT – Eläkeikä tulee nostaa 68 vuoteen – E65 ei riitä!

(Puoluekenttää repivä eläkeuudistus jää puolitiehen – kylmät matemaattiset kaavat, keskimääräinen eliniänodotteen nousu, ja työnteon ja työtätekemättömän ajanjakson välinen suhde vääristyy … samalla huomaamme, ettei E65/E68 ole yksittäinen ratkaisu, vaan joudumme pohtimaan paljon muitakin tekijöitä yhteiskuntamme kehittämiseksi)


[ … keskimääräisen eliniän nousu lisää sosiaali- ja terveysministeriön hallinnonalan kustannuksia – vaikka eletään yhä terveemmin, on kansakunnan kahtiarepeytyminen tosiasia, samaan aikaan yhä useampi on raihnaisempi, sairaampi ja pahoinvoivampi. Samaan aikaan kustannukset elinvoiman ylläpitämiseksi kasvavat – onko käsissämme Gordionin solmu **], joka aukeaa vain radikaaleilla keinoilla? … ]


Linkki takavuosien keskusteluun samasta aiheesta ~ http://ilkkaluoma.puheenvuoro.uusisuomi.fi/40512-u-elakeikakeskustelu-alkaa-vasta-nyt-todenteolla-e65e67 -

*] VATT = Valtion taloudellinen tutkimuslaitos ~ http://www.vatt.fi/ -
**] Gordionin solmu ~ http://fi.wikipedia.org/wiki/Gordionin_solmu -


[2009] Poliitikot, elinkeinoelämä ja media hyppäyttivät eläkeikäkeskustelun uudelleen parrasvaloihin E65:sta E67:een. Ent. pääministeri Matti Vanhasen aloittama eläkeikäkeskustelu ei ole päättynyt. Demareille eläkeikä nykyisessään oli kohtalokkaasti kynnys - ei voida nostaa.

Kreikassa palkat karkasivat käsistä, nurkan takana valtiollinen konkurssi. Meillä loppuvat työntekijät ja lopulta kilpailukyvyttöminä palvelemme vain toisiamme, missä mennään Suomi?


Eläkeikä on yksilöllinen päätös

Jokainen voi itse katsoa oman eläkkeelle jättäytymisen soveltuvuuden, mutta E65 tasaa työelämäkertymän 100 prosentin laskentatason. Alle E65:n jäävät kuittaavat 100% miinus 'jotain' eläkekertymän ja E65:n ylittävät saavat plushyvitystä lasketusta perustasosta.Suomi ei tule huomenna toimeen nykyisellä kokonaistyöpanoksella -

ei tehtävinä, eikä verokertyminä. Kansalaisten on aikaansaatava riittävä työ- ja tulokertymä valtion ja kuntien tulontasauskoneistoihin, mikäli haluamme pitää kiinni markkinatalouden pisteyttämästä elintasoajattelusta.


Suomi eläköityy

Elämme yhä vanhemmiksi ja samaan aikaan lääkkeiden ja lääkäritarpeiden kysyntä kasvaa. Hoivahenkilökunnan tarve lisääntyy myös. Meidän on varauduttava tuomaa koulutettua ja empaattista hoitohenkilökuntaa maahamme huolehtimaan eläkeläisarmeijaamme - jossa piilee suurien mahdollisuuksien varanto.


Yhteiskunnallinen ansainto!

Normaalisti työllänsä ansainneet kansalaiset ovat ansainneet huolehdinnan verokertymätaseensa mukaisesti - ja mikäli tasetta ei ole riittävästi, hoitaa yhteiskunnan tulontasauskoneisto hoivaamisen inhimillisen puolen. Samalla lapsien ja lasten lapsien vastuu sukuyhteisön mukana kasvaa järjesteltäessä vanhuksiemme huolehdintaa ja tässä ei ole haitaksi koko ajan kasvavat ja historiallisen suuriksi paisuvat perinnöt.Yhteiskuntamme on peruuttamattomasti työntekokeskustelun edessä -

kuinka, miten ja millä laadulla teemme yhteiskuntavelvoitteemme eli työn itsemme ja yhteiskuntajärjestelmämme eteen. Vastuu on meillä jokaisella - se on merkki yhteiskunnasta, jolla on henki, tahto ja yhteenkuuluvuus. Eläkekeskustelu on osa laajempaa yhteiskuntakeskustelua, jossa meille kaikille on vastuuroolinsa - myös valitsemillamme poliitikoilla.Ilkka Luoma
AL IL Vf Pz BL BLOG 43601

...Alla 9. maaliskuuta 2009 kirjoitettu eläke-, työ- ja moraalikeskustelu, joka pysyy ajankohtaisena niin kauan kunnes on nykyisyyteen ja huomiseenkin tarpeellinen työnteon kokonaismäärä selvitetty niin tarpeina, inhimillisyytena kuin tavoitteena ylläpitää ja/tai muuttaa nykyistä markkinatalousehtoista elintasomääritettä —

[09032009] Mikä on yhteiskuntatarpeiden mukainen politiikanhoito, työmäärä, kulutus ja elämänlaatu?
(Paljon puhuttu eläkeiän nostoesitys julkistettiin ensimmäisenä osiona tulevasta -http://www.adressit.com/elake65 — kansa nousi takajaloilleen ja ryhtyi ensimmäiseen ”kansanäänestykseen”)

[ …
työtä tehdään konttoreissa yömyöhään - väki vähenee. Ympäristöhaittoja seurataan kuluttajakohtaisesti muodostaen henkilökohtaista kulutustasetta. Tavalliset kansalaiset harjoittelevat suoravaikutusta 1] viikottaisiin kansalaiskyselyihin, samalla kun edustajamme yrittävät kerätä suosituimmuuspisteita pitkin vaalikautta … ]

Tänään kasautuu liian monia ongelmia yhteen nippuun. Länsimainen markkinamekanismi käy kuolinkamppailua sulavana näyttö- ja kulutustalouden jäänteenä. Ympäristö ajoi ohitse ja luonto varustautuu tasapainon palautukseen ihmisten liiallisen sormeilun jälkeen - alkoi kokonaisvastuun aikakausi.Mikä on se oikea eläkeikä?

Suomessa pitää nostaa eläkeikää
2], koska eläkeläisten määrä kasvaa ja ansaittu ”toimettomuusaika” kustantaa liiaksi vähenevälle aktiiviväestölle. Veroeurot loppuvat lääkeannoksien ja hoitokertojen määrän kasvaessa. Veroja ei haluta teetättää maahanmuuttajilla, joita tulisi ahkerina työmyyrinä mm. kaukoidästä palvelemaan ikääntyvää väestöä.


Ilman tervettä ympäristöä ei ole elämänlaatuista eläkeikääkään

Ympäristö loppuu kulutuksemme tieltä
3]. On pakko säätää verotuksen kulutuslait. Valmistaudumme pitämään reaaliaikaista kirjaa kulutuksestamme - saamme taseen, jossa ynnäytyy kulutusverotaakka haitta-asteiden mukaisesti 4]. Pluspisteitä saamme kotimaan työllistämisestä vähäpäästöisinä valintoina.


Kansallinen identiteetti lähtee tahdosta olla yhtenäinen kansakunta
(Tämä on ”välihypyllinen” osio perustelulla, että pohja pitää olla kunnossa)

Irtaudumme lopulta puhkikeskustellusta Nato eipäs-juupasrollaattorista - se ei enää jaksanut kansaa puhuttaa ja jäämme sitoutumattomaksi
5]. Venäjä tulee osaajaksi muille EU-valtioille. Suomi pitää samalla ylisuuren armeijansa luottaen omaan puolustukseen 6] - samalla keräämme maailmalle lähetetyt sotilaat takaisin, toimimaan vain YK:n lipun alta - pyydettäessä.


Politiikanhoito muuttuu vastuuajatteluksi eduskunnassa - eikä ennenaikaisiksi eläkkeiksi

Vaikuttavin muutos tulee yhteisten asioiden edustajiemme valintaan - eduskunnassa ehdokkuusalueeseensa ja asettumaansa ryhmään nähden eniten ääniä saaneet ovat suuressa salissa painoarvoltaan merkittävimpiä
7]. Tällä toimenpiteellä varmennetaan välittömämpi kansalaisvaikute, varsinkin kun jokaisella valitulla on valmiiksi valittu vastinedustaja, jos kansalaissuosio laskee säädetyn tason alle - astuu toinen tilalle.


Elämä on laatu- eikä määräajattelua

Merkittävin suuntaus tulee olemaan irtautuminen luolamiesten kaudelta peritystä ylihamstrauksen ominaisuudesta. Elämisen perusmalli purkautuu tasapainoisempaan arvoasetelmaan hyväksyä vain se välttämättömyys, millä luontevasti ja ympäristöllisesti tullaan toimeen. Näyttökliimaksi osoitetaan muilla arvoasteikoilla, kuin myös evoluutiota ylläpitävä kilpailuvietti.

Elintaso korvautuu elämisen laadulla, jolle asettuu arvoasetelma yhteenkuuluvuudesta, ryhmähengestä, kuin tavoiteasetannasta yhteisön ja ympäristön etuja silmällä pitäen. Kulutusvoima ei ole laatu, se on vain määrä paljoutena, josta sikisi nykyinen ympäristöongelma. Nurkkaan ajettu elinvoimanlähde - ympäristö ja sen suojelu kavensivat näennäisdemokratian
8] rajoja.


Palkkoja ei voida nostaa loputtomiin - on osattava myös luopua

Elämän laatuajatteluun ei sisälly palkkakilpailu, vaan ansainta, joka takaa terveen suvun jatkannan tai elämän valinnan, jopa ilman siirtoa jälkipolville. Maailmankatsomus alentaa palkkojamme tasoon, joka maapallollisesti kullekkin kuuluu - osuutemme kaventui 33 prosentilla
9] (kulutuksena ja päästöinä projisoituen palkka-alenemaan – minkä kansantaloustieteilijät osaavat euroiksi laskea).


Jokainen on sen laulun arvoinen ja paikkansa tavallansa ansainnut

Vaikeimmaksi asiaksi jää suunnitelma, jolla hyödyllistetään jokainen ihminen niin itselleen kuin yhteiskunnalle. Paljon puhuttu väestöpyramidi on vaarassa keikahtaa nurin, ja sille on jotain tehtävä, jotta kollektiivinen elo tasapainossa muun ympäristön kanssa sallisi yhteisten resurssien kestävämmän käytön.Luonto näyttää mallia - jo miljoonia vuosia

Lopulta ihiminen oppii katsomaan luonnosta mallia, sillä sieltä löytyvät kaikki ratkaisut ylikulutuksen estämiseksi ja tasapainon saavuttamiseksi. Luonto tasapainottaa hitaan varmalla tavalla kaikki mittansa mukaiseen lokeroon 10]. Maapallo ei ole, eikä koskaan ollut tarkoitettu vain ihmiskunnalle – Aropa 11]

.

11]
Aropa on anutan kieltä ja tarkoittaa suunnilleen jakamista tasan kaikkien kesken luoden tällä yhteenkuuluvuuden henkeä ja osallistumista niukkuudessa vähän jakamiseen x] - monet luonnonkansat elävät yhteisöissä, joissa aropa on merkittävin selviytytymisen keino.
.
Tyynellä valtamerellä Solomonin hallintoalueella on Anuta niminen saari [
http://en.wikipedia.org/wiki/Anuta ], jossa aropa on jokapäiväistä elämää. Anuta saaren päällikkö mm. kielsi kookospähkinöiden keräämisen, kun niiden määrä oli poikkeuksellisen vähäinen. Saarella työ, toimeentulo, ilot ja surut ovat yhteisiä - ryhmähenki ja yhdessä tekeminen ovat lähtökohta - kunnes saarelle ilmestyi rahaTekstissä olevien alaviitteiden selitykset:
(linkin jäkimmäinen osa avaa tarkennetun kohtion sivustosta)
1] http://ilkkaluoma.blogspot.com…3%A4%C3%A4 2] http://ilkkaluoma.blogit.uusis…skimaarin/ 3] http://ilkkaluoma.blogspot.com…sen+lailla 4] http://ilkkaluoma.blogspot.com…tusverolle 5] http://ilkkaluoma.vuodatus.net/blog/1722478 6]http://ilkkaluoma.blogspot.com…+armeijaan 7] http://ilkkaluoma.blogspot.com…ei+toteudu 8] http://ilkkaluoma.blogspot.com…+on+hokema 9] http://ilkkaluoma.vuodatus.net/blog/1844230 10]http://ilkkaluoma.blogspot.com…ajuoksevat

x]
Täman päivän talous- ja henkisessä kriisissä on paljon hyvin toimeentulevia selittäjiä ja päättäjiä. Olisiko saavutettavissa tehokkaampaa hallintoa, lainsäädäntöä kuin johtamistakin, jos päättäjillä olisi ”aropa-velvollisuus” keskimääräisestä paljon suuremmista palkoista, palkkioista ja muista etuisuuksista.
Olisiko mm. Suomen Pankin pääjohtaja Erkki Liikasen selityksissä ja päätöksissä enemmän tehoa (YLE/TV1 la. 7.3.), jos hän joutuisi puolittamaan palkkansa solidaarisuutena ja konsensushenkisenä heille, jotka nyt menettävät työnsä, pakolla lomautuvat ja ajautuvat hätään - ilman suoraa omaa syytään.
Kuinka olisi ministereidemme laita, entä yhtiöiden toimitusjohtajat jne… mihin on kadonnut markkinatalousmaistamme tuo tuhansia vuosia vanha aropa -henki?Ilkka Luoma


http://ilkkaluoma.vuodatus.netSent:

Sent: Monday, March 09, 2009 8:58 AM

Second sending:

Sent: Thursday, November 12, 2009 3:09 AMSubject: KANSALAISMIELIPIDE - Tosiasioiden kieltäminen on totuuden välttelyä - eläkeikä E65 -projekti1187 | 11399 

sunnuntaina, lokakuuta 26, 2014

Kuinka Venäjä asennoituu USA:n kutsumuskohtaloon

… ja miten Suomi sijoittuu tuossa kahden tulen välissä ---?

(Helsingin Sanomat 1] välitti omin lisäkommentein Venäjän presidentin Vladimir Putinin tuntoja nykymaailmasta, rooleista ja suurvaltapelistä – Neuvostoliiton hajottua Venäjän oli aloitettava miltei alusta, turvanaan vain maailman suurin pinta-ala ja vanhentuvat ydinaseet)

[ … Venäjän ja (Putinin) tarkastelu tulee aloittaa kaukaa historiasta 2], vaikka Putin on vain sattuman oikusta päässyt aikanaan entisen presidentin Boris Jeltsinin suosioon. Oliko niin, että Jeltsin näki Putinissa pelastuksen, koska hän oli jo osoittanut suurvenäläistä mentaliteettia sekä oli saanut erinomaisen KGB koulutuksen – hyvän saksankielen lisäksi? … ]


Venäjä on kuritettu kansakunta, mutta voittajiksi koulittu – varsinkin generalissimus Josif Stalinin aikana. Olihan niin, että ainoa suvereenina kuollut Saksan kolmannen valtakunnan nujertanut johtaja oli juuri Stalin. Josifin nujersi lopulta hän itse – sillä viimeisenä vuotenaan hän ei luottanut enää kehenkään, kaikkialla näkyi pettureita … elääkö Stalinin haamu edelleen?

(Stalinin valta oli niin pelottava, että viimeistä hiljaisuuttakin kesti muutamia tunteja, ennen kuin palvelijat uskalsivat isäntänsä yksityistiloihin – puhutaan myös myrkyttämisestä – Kaganovits´iä veikkaillaan)


Venäläiset ovat sydämellistä väkeä, ystävällisiä ja vieraanvaraisia

Heistä paistaa idän aurinko ja lännen kaipuu. Jo tsaareista lukien halu Länsi-Eurooppaan oli suuri, erityisesti Krimin valloittaja 3] Katariina Suuri rakasti läntistä koreutta, taidetta ja musiikkia – vaikka oma valtakunta kykeni kaikilla saroilla vähintäänkin yhtä komeisiin suorituksiin.

Venäläinen musikka oli ja on alakerroksissaan vähään tyytyväinen ja osaa iloita pienistä huomaavaisuuksista ja heidän historian kiinnostuksesta. Venäläisillä on pitkä historia, toisin kuin ydinasesuurvalta amerikkalaisilla – jenkki on eurooppalaisten jatke värjättynä mustalla. Venäläiset ovat idän jatke sekoitettuna kaipuulla hyväksytyksi tulemisesta, nimenoman lännestä! Maaorjuuskin poistetiin suunnilleen yhtä aikaa niin Venäjältä kuin USA:sta.


Venäläisillä on johdettuna itsetunto, joka hakee vertaistaan
[ ~ http://ilkkaluoma.blogspot.fi/2006/03/venj-lytmss-kadonneen-mahtinsa.html - ]

Kansakunta on kestänyt maailmanhistorian kovimman, raaimman ja verisimmän sodan – Saksan kolmatta valtakuntaa kohtaan. Tuo 1941-1945 välinen Suuri Isänmaallinen sota otti miljoonilta hengen – väitetään Stalinin tietoisesti kurittaneen kansaansa, laskien Wehrmachtin aivan Moskovan porteille.


Stalin halusi kansansa pysyvät herran nuhteessa,

ja jopa puolipelossa, joka taas rauhoitti Josifin tehtäväänsä – tehdä Neuvostoliitosta maailman mahtavin ja sitä se olikin heti vetypommin, Sputnik 1:n ja Juri Gagarinin jälkeen. Kuuhunkin vielä pääsivät ensimmäisinä, mutta vain kauko-ohjattuna. Neuvostoliitto halusi olla maailman suurin ja sitä herkkua se sai vähän aikaa.

...
Venäjä on meille suomalaisille erityisen merkittävä naapuri,

on ollut, on ja tulee olemaan. Venäläiset vaikuttavat meihin (halusimme tai emme) – kuten jo viimeiset yli 1000 vuotta 4] ja erityisesti viimeiset reilu 200 vuotta 5]. Venäjän tsaarit pitivät Suuriruhtinaskuntansa lempilapsena – kehittivät sitä, irtauttivat ruotsalaisuudesta ja myönsivät hitaan kehityskaaren itsenäisyyskehityksen, päätyen niin Vladimir Leninin ja muun muassa Josif Stalinin allekirjoittamaan itsenäisyysmyöntöön 3. tammikuuta 1918.

Me suomalaiset olemme niin lännestä kuin idästä (halusimme tai emme) – Karjalassa, siis itärajoilla vaikuttaa itä – jopa uskontona ja luonteen ominaisuuksina. Lännemmäksi mennessä turkulaisten ruotsikaipuu tulee vastaan Turun saaristossa ja erikoisasemassa olevalla Ahvennanmaalla. Pohjoisessa saamelaisten kulttuuri 6] on rajaton Venäjän Kuolan niemimaalta läpi Suomen aina Ruotsin ja Norjan pohjoisosiin saakka. Suomi on siis sekoitus monia ja monenlaista!


Me suomalaiset olemme idän ja lännen vedenjakajalla (tahdoimme tai emme) …

Kun talossamme oli isäntä, presidentti Urho Kekkonen 7], kansa tiesi, että itä oli hallussa ja länttä emme niinkään tarvinneet, ainakaan turvallisuuspolitiikassamme. Kekkosen aikana meillä oli oma raha, itsenäinen lainsäädäntö ja ennen kaikkea vapaus tehdä omia päätöksiä – kunhan emme astuneet Kekkosen varpaille, emmekä liiaksi sormella osoitelleet itään. Herran pelko oli viisauden alku – kansamme eli parasta ja toimeliainta aikaa Kekkosen valtavuosina 8].


Kekkonen junaili kansallemme töitä

idästä, silti hän käänsi hitaasti, mutta varmasti viisariamme myös länteen – kliimaksiaika oli ETYK, jossa Kekkonen sai balsamia koettelemuksiinsa. Suomi oli näin hyväksytty aidosti puolueettomaksi ja liittoutumattomaksi valtioksi, joka oli Kekkosen toinen päätavoite.


Ensimmäinen Kekkosen elinikäinen tavoite 1945 lähtien oli Karjalan palautus,

kerrotaan hänen olleen ”allekirjoituksen päässä” - tätä oli ollut todistamassa äämumyöhäiseen kestäneen saunomisen yhteydessä tuon ajan YIT-toimitusjohtaja. Saunominen tapahtui Imatran kupeessa Svetogorskissa – oli jälleen junailtu venäläisiltä töitä, tilauksia ja vaurautta kansallemme.

Jo presidentti J.K. Paasikivi sanoi ”tosiasioiden tunnustamisen olevan viisauden alku” - Paasikivi ymmärsi Leningradin läheisyyden ja pitkän 1300 kilometrisen itärajamme tosiasiat. Paasikivi oli myös se kolmas henkilö, joka vahvasti ja vakavasti oli varoittamassa vuoden 1939 hallituksen oikeistohenkeä ja luuloa lännen ja Ruotsin avusta …

kumpaakaan ei tullut, kun Stalin Molotov-Rippentropin voimaannuttamana kyllästyi vitkutteluumme tekemiään maanvaihtoehdotuksia kohtaan. Alkoi Talvisota. Ruotsi ilmoitti välittömästi pysyvänsä ulkona, eikä muualtakaan apuja virallisesti herunut.


Muuten … ne kaksi muuta,

jotka kehottivat kuuntelemaan herkällä korvalla Stalinin maanvaihtoehdotuksia, olivat – C.G.E. Mannerheim ja Rudolf Walden. Kaikilla kolmella oli suuri merkitys, kun 1939 hallituksen pontevuuspyykkiä pestiin – itsenäisyys säilyttäen. Tosin saimme päällystakin Paasikivenä ja myöhemmin Kekkosena. Stalin luotti Paasikiveen ja muut Neuvostoliiton myöhemmät johtajat Kekkoseen, varsinkin vuodesta 1965 lähtien.

...
Venäjä on tänään edelleen maailman suurin raaka-aineaitta ja energianlähde

Venäjä on raaka-aineiden suurvalta, kuten myös ydinaseiden. Puna-armeija sen sijaan rapautui pahasti, kun Neuvostoliitto kaatui USA:n presidentti Ronald Reaganin epäonnistuneeseen Tähtien sota suunnitelmaan. Venäläisten resurssit loppuivat ja Jeltsin hoiti loput panssarivaunun päältä puhuen.


Putin otti vastaan Venäjän, jonka talousluvut olivat alhaalla

nyt palkat, varallisuus, valuuttavaranto ja talouden toimeliaisuus on noussut osin jopa kymmenkertaiseksi 9]. Valtiolla ei ole velkaa, maassa on oligarkkien kaikkivoipa ahneus ja tavallinen kansa on edelleen vähään, mutta aiempaan nähden enempään tyytyväinen.


Historiasta totutulla tavalla Putin kurittaa hellällä kädellä – Staliniin nähden

Ei syödä suomalaista juustoa 0], puolalaisia omenoita tai ranskalaisia maatalousherkkuja. Nyt elintarvikkeet täytyy tehdä itse, maailman suurimmasta pinta-alasta, josta peltokelpoista on valtavat määrät. Venäjä tulee oleman merkittävä elintarvikkeiden tuottaja, nykyisen tuontinsa sijasta.


Putin ajaa suurempaa omavaraisuutta,

ja se voi tulla vielä pahana yllätyksenä EU:n omille turpeiksi kyllästetyille sisämarkkinoille – Japanin tauti lähestyy 11], ei jaksa kuluttaa lajiansa enempää ja näin viennin merkitys kasvaa – Venäjä oli hyvä kohde, mutta Putin saattaa napsauttaa rajat kiinni. Saksa on ensimmäisenä vaaravyöhykkeessä – siksi Saksa harjoittaa aivan omaa Venäjän politiikkaa – ehkä kohta schröderiläisessä hengessä.


Venäjää kuritetaan Ukrainan tilanteen vuoksi,

vaikka lännenmies ei saata kokonaisuutena ymmärtää slaavilaista luonnetta ja toimintamallia 12]. Putin sanoi selkein sanoin, että Kosovossa toimittiin väärin (siellä tehtiin ennakkotapaus Krimille 13]), kuten Serbiankin osalta – puhumattakaan Bosnia-Hertsegovinan länsipommituksista.

Putin oli lopulta kyllääntynyt lännenmiehen jatkuvaan toisten asioihin puuttumiseen – oli Venäjän vuoro käydä turvaamassa ”omansa” - Ukrainan äärinationalistisia aineksia padoten ja yrittäen luoda Itä-Ukrainan venäläismielisille turvasatama, joka on jo Krimille luotu.

Putin muistaa myös tekemänsä sopimuksen USA:n presidentti George Bush juniorin kanssa lännenmiehen puuttumattomuudesta Ukrainan sisäisiin asioihin – tosin tutkimukset Maidanin 14], Odessa ja MH17:sta 15] osalta ovat kesken ja Putin panttaa varmoja todisteita Maidanin ulkomaisista palkkasotureista äärinationalistien tukena – pitänee todistetta jokerikorttina, kun talven pakkaset kouraisevat ukrainalaisia …


Kun tarkastelemme rooliamme tähän saakka Ukrainan osalta

siintää siinä uusi liittoutumattomuuden siemen, joka on saanut jo konkreettista hyväksyntää Venäjän voimaulkoministeriltä – Venäjän ”andrei gromykolta” - Sergei Lavrovilta. Suomi on hyvää vauhtia EU-joustavoitetusti sveitsittymässä 16] idän ja lännen välisten konfliktien uskottavaksi ja natottomaksi välittäjävaltioksi. Tämä on meidän ratkaisu, se on myös ratkaisu kaikkiin ulko- ja turvallisuuspolitiikan haasteisiimme.

...
Lopulta voisimme havaita venäläisyyden positiivisen aikakauden nimenomaan Saksan ”schröderiläisenä” vuoropuheluna, jolloin Putin tuli erinomaisesti toimeen Saksan kanssa – suhteet olivat jopa veljelliset. Elettiin aikaa, jolloin koko EU-Euroopan osalta rauhan takuumiehinä olivat Saksa ja Venäjä 17], tästä on nyt muisto jäljellä ja onkin arvattavissa, että Saksassa kasvaa kaipuu tätä aikakautta kohtaan, jonka konkreetisena tuloksena oli muiden kiristämättömissä oleva kaasuputki – rauhanpiippu Venäjän ja Saksan välillä.


Venäjä on osa BRICS maita,

joita johtaa maailman suurin talousvaikuttaja ja kohta myös suurin kansantalous - Kiina, ollen sitä jo ostovoimakorjattuna tilastotietona 18]. Lännenmiehen pahin painajainen kohtaantuu talouskaavassa ”Kiina + Venäjä > USA + EU” 19], joka voi myös muuttua sotilasvoimakaavaksi, onhan molemmat idän mahdit ilmoittaneet tavoillansa, että USA:n maailmanpoliisirooli *] on illassaan, eikä mikään yksittäinen valtio voi enää muita määräillä vain omien lähtökohtiensa vaikuttamina.

...
Miksi meillä Suomessa on niin äänekäs,

jopa pääministerimme Alexander Stubbin 20] ilmaisemalla tavalla, russofoobikoiden älämölöjoukko. Tämä meluava pienvähemmistö saanee voimansa äidinmaidosta, ollen vihaa menetetystä Karjalasta, Kekkosen myllykirjeistä, Venäjän toimittamasta nootista ja pelosta, jossa Venäjä valloittaa maamme, vaikka mitään järkevää syytä tähän ei ole.


Usein russofoobikkomme ovat myös natotuksen vallassa 21],

haltioituen tilanteeseen, jossa Natoon liittymisen myötä saisimme olla sitä viholliskandidaatistoa 22], mitä Nato Venäjälle tänään merkitsee. Natottajat haluavat ehdoin tahdoin meidät natoaggressioiden valtaan joutuneiden terroristien maalitauluksi. Ilman Natoa olemme luonnollisesti nato-ongelmien ulkopuolella.


Nato ei toisi meille kuin epävarmemman huomisen lapsillemme
[ ~ http://ilkkaluoma.blogspot.fi/2008/01/nato-uskovaiset-lataisivat-suuren.html [v2008 - ]

Nato on menneen aikakauden tuote, jonka itälaajentuminen tullaan tuomitsemaan vääränä valtapolitiikkana – ajalta, jolloin lännenmies ei ymmärtänyt, että Venäjän kenraali Talven hankeen ovat tuupertuneet Euroopan suurimmatkin voimat.


Natottomana maana Suomelle,

siis meillä suomalaisilla säilyy mahdollisuus Karjalan uudelleen järjestelyihin. Palkkiona natottomuudesta saisimme kaikille 'karjalan kunnaiden' asukeille oman täysin itsenäisen vapaavaltion – kauppakeskittymänä idän ja EU:n väliin.

[VISIOINTIA] Karjalanmaa tasavaltana 23] olisi kiinalaisten ponnahduslauta Eurooppaan, venäläisille turvallinen näyteikkuna kaipaamaansa länteen sekä turvavyöhyke Suomelle. Kaikki hyötyisivät – tämän suunnitelman Putin tuntee, se on ollut Kremlin epävirallisilla vastaanotoilla jo käsittelyssä, eikä vähiten kiinalaisten innoittamina.


Uuden Karjalanmaan suunnitelma on osa laajempaa kokonaisuutta,

jolla ratkaistaan aluejaot myös kaukaisessa Itä-Siperiassa, samalla ratkeaa pohjois-kiinalaisten puhtaan veden saanto Baikal-järvestä. Baikalin vesi ja Siperian mittaamattomat raaka-ainereservit toimivat myös vakuutena kiinalaisten alkavalle massiiviselle Venäjän rahoittamiselle – Kiinahan vähentää koko ajan USA:n rahoitusta 24], ollen enää hiuksen hienosti Japania edellä.

...
Meille suomalaisille on maalattavissa toimelias huominen

Karjalanmaan rakentaminen, idän ja lännen neuvotteluvälittäjä, kiinalaisten Euroopan luottomiehenä oleminen vaikkapa Venäjän ja Kiinan välisten kauppasuhteiden konsulttina ja sisällöntuntemusasiantuntijana.

Valitsetko Sinä Naton meille huomisen tieksi - vai riippumattomuuden, omine päätöksinemme omasta turvallisuudestamme?

...
VIITTEET
1] Tälläiseen maailmaan Putin uskoo ~ www.hs.fi/ulkomaat/a1414129560560 - [HS]
2] Yhteinen historiamme ~ http://ilkkaluoma.blogspot.fi/2006/08/venjn-ja-suomen-yhteinen-historia-ja.html -
3] Krimin reviiritaistelu ~ http://ilkkaluoma.blogspot.fi/2014/03/reviiritaistelua-krimilla.html -
4] Kiovan Venäjä ~ http://fi.wikipedia.org/wiki/Ven%C3%A4j%C3%A4n_historia#Kiovan_Ven.C3.A4j.C3.A4 -
5] Suomen itsenäisyys saavutettiin idästä! ~ http://ilkkaluoma.blogspot.fi/2013/01/itsenaisyytemme-saavutettiin-idasta.html -
6] Tarjotaanko saamelaisille itsenäisyyttä? ~ http://ilkkaluoma.blogspot.fi/2014/02/tarjotaanko-saamelaisille-itsenaisyytta.html -
7] Kiistaton johtaja – Kekkonen ~ http://ilkkaluoma.blogspot.fi/2005/10/kiistaton-suomen-valtiomies-oli.html -
8] Kekkosen vuodet olivat parasta aikaa Suomelle ~ http://ilkkaluoma.blogspot.fi/2014/03/kansalaisen-paras-kausi-elettiin.html -
9] BOFIT – Venäjän taloustilastot ~ http://www.suomenpankki.fi/bofit/seuranta/venajatilastot/Pages/default.aspx - [BoF]
0] Sahaammeko oksaa, jolla istumme? ~ http://portti.iltalehti.fi/keskustelu/showthread.php?t=1099355 - [3095]
11] Ihmiskunta kiihdytti kuilun partaalle ~ http://ilkkaluoma.blogspot.fi/2014/06/ihmispopulaatio-kiihdytti-kuilun.html -
12] Miksi lännenmies ei ymmärrä slaavilaisuutta? ~ http://ilkkaluoma.blogspot.fi/2014/03/lannenmies-ei-saata-ymmartaa.html -
13] Todellisuutta Krimin takaa ~ http://ilkkaluoma.blogspot.fi/2014/03/ilkka-luoma-todellisia-vaikutteita.html -
14] Maidanin aktiivivähemmistö ~ http://ilkkaluoma.puheenvuoro.uusisuomi.fi/159300-ukrainalainen-aktiivivahemmisto -
15] MH17 – miksi kone lensi sotatoimialueella? ~ http://portti.iltalehti.fi/keskustelu/showthread.php?t=1094317 - [6033]
16] Sveitsittyminen ~ http://aamulehdenblogit.ning.com/profiles/blogs/suomalainen-sveitsittyminen-ja-keino-pelastaa-ven-j-n-kasvot -
17] EU-rauha takautuu Saksan ja Venäjän kanssa -yhdessä ~ http://portti.iltalehti.fi/keskustelu/showthread.php?t=1048367 - [9326]
18] Kiinalainen mobilisaatio ulottuu yli maapallon ~ http://portti.iltalehti.fi/keskustelu/showthread.php?t=877321 - [13918]
19] Natoexpansio kiihdyttää uutta talouskaavaa ~ http://ilkkaluoma.blogspot.fi/2014/03/natojasen-on-aina-potentiaalinen.html -
20] Luoko Alex Stubb turvaa vai turvattomuutta natotuksellaan ~ http://portti.iltalehti.fi/keskustelu/showthread.php?t=1112184 - [1196]
21] Natouskovaiset russofobistit ~ http://portti.iltalehti.fi/keskustelu/showthread.php?t=1099976 - [3426]
22] Nato-isäntämaasopimus – olemmeko jo viholliskandidaatti? ~ http://portti.iltalehti.fi/keskustelu/showthread.php?t=1113570 - [3474]
23] Välivaihe ennen Karjalanmaata ~ http://ilkkaluoma.blogspot.fi/2005/03/ikuinen-karjala-keskustelu-ers-nkkulma.html -
23] Karjalanmaa kokonaisena! ~ http://ilkkaluoma.puheenvuoro.uusisuomi.fi/60183-kokonainen-karjalan-tasavalta -
24] Maailmanpoliisi on miltei selvitystilassa! ~ http://ilkkaluoma.blogspot.fi/2013/10/de-facto-usan-liittovaltio-on.html
24] Kiina maailmanpoliisi USA:n rinnalle ~ http://portti.iltalehti.fi/keskustelu/showthread.php?t=954920 - [14632]


EXTRA*]
USA:n kutsumuskohtalo 3/3 ~ http://areena.yle.fi/tv/2152555 – YLE Teema
Lännenmies yrittää luhistaa Putinin Venäjän ~ http://portti.iltalehti.fi/keskustelu/showthread.php?t=1097438 – [9806]

Lännenmiehen hienovarainen ja syvälle ulottuva manipulaatio alkaa jo Hollywood elokuvista, joissa syötetään kunniaa isänmaallisuutta, oikeassa olemista, patriotismia, uhrautuvaisuutta, rehellisyyttä – ja voimaa nujertaa kaikki vastustajat, pahan lietsojat … muistamme aina sotien päättyvän lauseeseen: ”Ei enää koskaan”! Tämän niin moni suomalainenkin imaisee, ymmärtämättä ja näkemättä tapahtumien ja todellisuuden sisälle.


MUSIC
Sotien jälkeen sanotaan aina ”Ei enää koskaan” … silti idealisteja on olemassa … ~ http://youtu.be/lltJZ6XZ1kQ - Ruotsista Melissa Horn esittää viiltävän kauniisti asian!


Ilkka Luoma
http://ilkkaluoma.blogspot.fi
https://www.facebook.com/first.ilkka

Kuinka Venäjä asennoituu USA:n kutsumuskohtaloon**]
ja miten Suomi sijoittuu tuossa kahden tulen välissä

**] (YLE Teemalla käytetty termi dokumenttisarjassa USA:n ulkopolitiikasta)

...
AL   IL   Vf   Pz     -- BL - BLOG 43399
---25102014---

doc.: Putinin_venaja_25102014.doc – OpenOffice Writer

1767 | 16872

perjantaina, lokakuuta 24, 2014

Kansakunnan hiljaiset - sokea Johan Venninen näki ihmisten sisälle

~ http://ilkkaluoma.puheenvuoro.uusisuomi.fi/40815-u-yhteiskunnan-hiljaiset-kansalainen-johan-venninen – [kirjoitettu ensimmäisen kerran vuonna 2010.


(Kansalainen Johan Ebenhard Venninen [1909 – 2008] eli ja kuoli juuri siinä identiteetissä, jolla Suomen kansa on itsensä suosta nostanut ja itsenäisyytensä säilyttänyt - YLE TV 1 30.12.2008 1/)
.
[ …
99 vuotias, kokonaan sokea vanhus oli elänyt elämänsä omin avuin ja katseli itse tekemässään luolastossa jäätymätöntä kaivoa, joka oli hänen ennustuksen mukaisesti täyttynyt puhtaalla vedellä. Katsoessaan hän myös totesi, että sauna sekä pukuhuone ovat vielä kesken ja pitää pesuhuoneen kynnystä korottaa, ettei vesi pääse pukuhuoneen puolelle ... ]

Kansakunta ihmisinä on juuri niin vahva kuin se itse päättää. Johan Venninen eli työtä tehden. Johan järjesti vieä 90-vuotiaana kaiken työn ja tekemisen. Venninen ei valittanut kohtaloaan, vaikka oli sokeutunut kokonaan jo 50 vuotta aikaisemmin. Johan uskoi itseensä ja teki kaiken sen omin avuin, mitä näki tarpeelliseksi.


YLE:n lähettämät kaksi dokumenttia Johan Vennisestä liikuttivat katsojansa hiljaisiksi. Tuli olo, jossa ei olisi iljennyt omia pieniä vaivojaan valitella. Johanin mennessä yksin kalaan merelle, heräsi jo epäusko rohkeudesta ja varmuudesta, jossa Johan osasi kotirantaan jopa kuuden kilometrin souturupeaman jälkeen - täysin sokeana.


Tänään meillä on muualta maailmasta tullut talouskriisi

Tänään meillä on epäusko kulutustalouteen. Kansakunta ei jaksa loputtomiin ostaa, ja osoittaa näyttötaloutta - kun huoli ympäristöstäkin on herännyt. Johan Venninen teki kaiken tarpeellisen itse, hitsasi, höyläsi, porasi, siirsi ja rakensi. Johan eli luonnon ehdoilla - hän oli puhdas kasvissyöjä sekä eli harmoniassa ruoka-aittansa kanssa.

Johan Vennisen ruokaresepti oli yksinkertainen

Johan keräsi tarvittavat vihanneksen kotipihasta, nokkosen ja koivun lehtiä, voikukkaa ja muuta ruohoa, jotka tehosekoitti banaanien kanssa. Johan Vennisellä ei ollut paino-ongelmia. Ruumiinkunnosta kertoo hyvin se, että hän ei tarvinnut yli 90-vuotiaanakaan mitään apua omaan kulkemiseensa - kuin oman sokean keppinsä, jolla hän johdatteli kulkuaan.

Johan oli nokkela ja innokas kalamies

Hän modifioi oman kaikuluotaimen, suuntimaradion "silmikseen" ja äänilaitteen, jotta osaisi souduiltaan kotirantaan. Yleensä soutumatka oli noin 12 kilometrin mittainen, merellä - hänen omatekoinen merikorttinsa oli kohokuvioinen, jotta sormenpää karikot ja kivet tunnistaisivat.
.
Kalansaaliit olivat yleensä mukavat ja rannassa perkuujätteet saivat syöjänsä lokeista, Vennisen ystävistä. Kalaa Johan ei syönyt, koska katsoi sen olevan vastoin vihannessyöntiään. Peratut kalat menivät kyllä hyvin eteenpäin - siivotuille kaloille oli ottajansa.

Johan menetti lapsena toisen silmänsä omatekoisen räjähteen myötä -

Johanin isä oli kivimies ja poika halusi oppia isän salat. Lopullinen näkö meni työonnettomuudessa, jossa hänen päänsä puristui koneiden väliin ja verkkokalvo repesi irti, vieden lopullisesti valon. Venninen jatkoi työtään sokeudestaan huolimatta - oman sisäisen valon johdattamana.

Johan Venninen oli tunnettu hieroja ja helpotti satojen asiakkaidensa vaivoja,

joilta oppi myös kasvissyönnin. Johanin kädet auttoivat monia ihmisiä työhönsä helpottaen milloin minkäkin lihaksen toimintaa. Auttavainen Johan eli työllä, ja toisten auttamisesta. Itse hän ei apua pyytänyt. Johan eli työtä tehden loppuun saakka.
...YLE osasi ajoittaa dokumenttinsa vuoden loppuun,

sen vuoden, jossa Suomi meni kohti lamaa, surkua ja parkua huomisesta. Johan Venninen eli 99 vuotta, aloittaen työn sen ainoan kansakouluvuoden jälkeen jo 9- vuotiaana. Tämän jälkeen hän oli työssä kuolinvuoteelle saakka.

Johan "säästyi" kansakuntaa ravistelleelta sodalta näkökyvyttömyytensä vuoksi, sanoi sen säästäneen hänen henkensä. Olisikin voinut ajatella, että auttavainen ja uhrautuvainen Johan olisi ollut vaarassa kaatua tovereitaan auttaessaan. Auttaminen oli Johanilla sydämessä ja hänen henki oli selviytyminen itse.

Suurimman ihmetyksen herätti

Johanin kyky ja taito räjäyttää tontilleen suuri luolasto, johon oli ensin vain tarkoitus tehdä kaivo, joka ei jäätyisi talvella. Työteliäänä miehenä Johan rakensi kokonaisen luolaston, joka jäi hänen töistään ainoana kesken. Luolasto olihiljainen kunnianosoitus isälle, joka oli ollut kivimies.

Johanin ikä painoi

Taitoa ja halua olisi ollut, mutta vieteristä oli veto loppumassa, kuten hän kuolinvuoteellaan hiljaa sanoi lähimmäisilleen.

Johan poistui täysin työtä tehneenä, ketään vahingoittamatta,

luontoa arvostaen ja lähimmäistään kunnioittaen yhtä hiljaisena kuin oli työnsä koko pitkän ikänsä tehnyt. Johan nukkui lopulliseen lepoonsa lääkärin mukaan rauhallisesti ja saappaat jalassa. Johan Venninen kuoli kuten oli elänytkin - ääntä itsestään pitämättä, huolehtien loppuun saakka itsestään, olematta kenellekkään rasitteeksi.

Suomalainen identiteetti on löytänyt väkevimmän esikuvansa urheudesta, ahkeruudesta ja valittamattomuudesta. Johanin kaltaisella hengellä Suomi on itsenäisyytensä säilyttänyt, lamansa selättänyt ja vaikeutensa voittanut - niin kuten nytkin tulee tapahtumaan. Kansa on juuri niin vahva kuin yhteinen henki kestää.Ilkka Luoma
AL
...
Sent:

18.01.2009 - 13:26

Sent: Friday, January 02, 2009 10:01 AMSubject: KANSALAISMIELIPIDE - Tavallisen kansan suuria tekoja - Johan Venninen


doc.: johan_venninen_24102014.doc – OpenOffice Writer

723 | 6067