keskiviikkona, kesäkuuta 16, 2004

Pohdintaa loputtomuudesta ja olemattomuudesta

Tapsa,

... ajatuksesi on aivan oikein, jos lähestymistapana on juuri ihminen ja hänen käyttäyminen. Mikäli tarkastelukohtana on kaiken olevaisuus, ei siihen pelkkä ihmisen ominaisuus ja rajallinen "aistimus" riitä. Ihminen on samanlainen osa kokonaisuutta kuin mikä tahansa materiaalinen "möykky", siis viime kädessä ihminenkin on vain energiavärähtelyä eli kimppu erilaisia energiatihentymiä! Kuinka mittalaite tutkii mittalaitetta -syndrooma.

Meidän tulee muistaa tai "ymmärtää", että katsomus on ehdottomasti aina vain sen "katsojan" silmissä, kuka arvion antaa. Olisi mielenkiintoista "havaita" kuinka "maailma" näyttäytyy koiran/ kissan silmin ja mitä siellä"aivokopassa" pyörii (sehän on siitä riippuvainen mitä aistinelimet ottavat vastaan; kuinka muuten ihminen, joka jo syntymästään lähtien on ollut sokea, kuuro ja ilman tuntoaisteja "ajattelee" tästä maailmasta). Olisi vieläkin mielenkiintoisempaa "nähdä" miten muurahainen/torakka jne..."näkevät ja kokevat" maailmansa (ne tuskin havaitsevat ihmiselle mitään erityistä asemaa tai eivät saata havaita sitä ollenkaan!). Mutta vieläkin mielenkiintoisempaa olisi havaita "ympäristöä" molekyylintasolta; millaiselta se "näyttäisi"? Uskoisin, että torakan ja muurahaisen ominaisuudet ovat kadonneet tyystin. Mutta kuinka "näkymä" on bakteerin tai viruksen "silmin"; ne eivät varmaan tunnista muurahaista eikä torakkaa; ainoastaan sen informatiivisen"väreilyn", joka lähtee juuri heitä ympäröivästä maailmasta eli siis solutasolta, jossa ei enään ole mitään niitä aisteja, mitä meillä on.

Kuinkakohan "maailma" näyttäytyy atomitasolla ja erityisesti jos "istut" elektronin matkassa kiertoradalla, jota tänä päivänäkään ihminen ei osaa luonnehtia juuri millään tavoin (ihminen pystyy mittaamaan millä kuorikeroksella elektroni on, ei juuri muuta). Elektronit voivat "kokea" toisiansa hyvin kummallisessa maailmassa meille, mutta "heille" se on jo huomattavan selkeä; jokainen elektroni on lähes täydellisessä tyhjyydessä ja lähes täydellisen yksin; on vain ominaisuus vuorovaikuttaa jonnekkin, mitä ei enään meidän tavoin näe, vaan se "aistitaan", siis elektroni "kokee" muut "kolleegat" gravitaationa (huom! ihminen ei ole löytänyt sitä ratkaisevaa hiukkasta eli gravitonia, joka ilmeisesti "liimaa" kasaan koko tämän systeemin atomeista galakseihin saakka). Mutta kuinka kvarkit voivat kokea "elämän", väitän, että suuremmat kokonaisuudet kuin esimerkiksi neutroni, protoni, atomi, virus, bakteeri,muurahainen, torakka, koira ja kissa sekä siinä seassa ihminen ei tunnistaudu enään millään tavoin, koska kvarkit ovat "viimeiset" meidän jollain mitattavissa olevat "osaset", joilla on vain keskinäissynergia täydellisessä harmoniassa; järjestelyssä jonka evoluutio alkoi singulariteetista eli kaiken keskipisteestä, jolla ei ollut ulottuvuutta ja joka ei pääty ilmeisesti pääty milloinkaan!

Täydellisenä teoriana on kaiken pohjalla puhdas ja universaali värähtely, kun poikkipinta-alaton "kuminauha" päättömänä tai päällisenä, siis suljettuna värähtelyrenkaana tai "tilavuudettomana" hiuksena, joka täydellisesti vuorovaikuttaa kaikkeen, siis meidän näkökulmasta ei mihinkään! Tämän teoriatason "aistimus" ketjun "suuremmista" osasista on puhdasta filosofiaa, koska supersäie ei "näe enään mitään", vaan täydellisen"olemassaolokenttänsä" sisällä tai äärettömyydessä suorittaa vain värähtelyä, joka voi vain "hallita" kaikkea.

Kaikki muu supersäikeiden jälkeen "suurempaan" päin tai ajattelun osalta on illuusiota, joka havaitaan ainoastaan pienen pienellä ihmisen "järjellä" ja"mittalaitteilla", joilla ei ole mitään merkitystä supersäietasolla, koska nuo kvarkit, neutronit, atomit, molekyylit, virukset, bakteerit,muurahaiset, torakat, kissat, koirat ja lopulta ihminenkin on vain supersäikeiden värahtelysinfoniaa.

Uskoisin, että tämän ylläkuvatun "ketjun" olemuksesta ja lopullisesta syvyydestä mm. Hawkings on kiinnostunut ja hänen lopullinen yhtenäisteoria on juuri nuo energiatihentymät siellä loputtomuudessa mihin meillä ei ole koskaan asiaa, sillä olemme vain ja ainostaan niiden illusionäärinen ilmentymä maailmassa missä rajallinen aisti ja rajallinen äly koettaa selvittää asioita.

Tämä tapa "nähdä" maailmaa (siis näkemys energiatihentymistä) olemattomana ja täydellisenä ei saata olla kovinkaan väärässä, koska se antaa mahdollisuuden kokonaisvaltaiseen harmoniaymmärrykseen siitä, mitä me todellisuudessa olemme eli emme siis mitään! (edelleen tulee muistaa, että tämäkin yllä kuvattu mielenpurkaus oli ihmisen aikaansaannos ja sen pelkästään ihmisten keskuudessa saama kannatus on enemmistöstä kiinni.

Me vain voimme yksittäisinä ihmisinä hiljaisesti uskoa siihen, mikä meille kullekin on soveliainta ja turvallisinta!

Terv. Ilu

kirjoitettu varhaisena aamuna 16.kesäkuuta 2004 klo 5:45 - 7:04.

VASTINETTA EDELLISEEN

----- Original Message ----- From: "Tapio Reunanen" <tapio.reunanen@hilimanet.net>To: "markku pellinen" <markku.pellinen@welho.com>; "Ilkka Luoma"<ilkka.luoma@keski.fi>Sent: Monday, June 14, 2004 9:43

PMSubject:
Tarvitaanko täydellistä yhtenäisteoriaa maailmankaikkeudesta?

No totta mooses ei tarvita. Sen sijaan tarvitaan täydellinenyhtenäisteoria ihmisestä, siitä minkä maailmankaikkeus on synnyttänyt sillä muodolla, jonka se on saanut. Siis täydellinen yhtenäisteoria on oikein sanottuna Täydellinen Absoluuttinen Totuus maailmankaikkeudesta.

Koska enää ei ole kyse teoriasta eli puutteellisesta esityksestä, vaan LopullisestaTotuudesta. Siis sitä ei tarvita, koska täydellisen maailmankaikkeudenrakenteen tarkoitus oli luoda elämä ja yhtenä elämän edustajan ihminen.

Mitä tarvitaan ja mikä on riittävä juttu?

Se on Täydellinen Absoluuttinen Totuus ihmisen elämästä eli ihmisen käyttäytymisestä. Ja sehän on allekirjoittaneen tekemänä valmis.

Että miten suu pannaan!

Tapio

Ps Pelliselle:

Jos minä koen, että minulla on em. tieto hallussa - en muuten ole vielä ottanut yhtä lasillistakaan - niin eikö siitä synny jo sitä tehtävää ja eikö se toisaalta anna ohjeet tuleville tekemisille.Yhtä asiaa on syytä painottaa: Minulle kerrottiin kun olin vaipumassa uneen joskus 1987-8 tienoilla joulukuussa:

"Sinulle on kerrottu kaikki marraskuussa!" Siispä tieto ei ole minun. Se on kerrottu minulle. Silmäräpäyksessä ja Absoluuttisen Kaikki - tämä paradoksilta tuntuva on selitetty 'kirjojen Kirjassa'.

Mr. Tapio Reunanen

tiistaina, kesäkuuta 15, 2004

Filosofiaa vai luonnonfilosofiaa?

VUOROPUHELU:

Tapsa,

allaoleva selostuksesi on ihmisen filosofiaa ja saattaa aikaansaada uutta ajattelua nimenomaan filosofien keskuudessa. Sillä ei ole kuitenkaan mitään tekemistä luonnonfilosofian kanssa. Ansiokas ja ehdottomasti kehittelyn arvoinen teesikokoelmasi on nimenomaan ihmiskäsitteen pohdiskelua, jota olisi syytä jatkaa.

----- Original Message -----
From:
Tapio Reunanen
To:
markku pellinen ; Ilkka Luoma
Sent: Monday, June 14, 2004 5:10 PM


Subject: Tämä on minusta ydin.

TR-merkinnällä on esitetty minun kommenttini. Muu teksti on Hawkingin.

8. Maailmankaikkeuden synty ja kehitys

Miksi maailmankaikkeus on juuri sellainen, kuin miltä se näyttää? Vastaus on yksinkertainen: jos se olisi toisenlainen, ei meitäkään olisi!

Mahdollisesti joskus kehitetään täydellinen yhtenäisteoria, josta nämä vakiot voidaan laskea.... nämä vakiot näyttävät olevan hyvin tarkasti juuri sen suuruisia, että elämän kehittyminen on mahdollista. s. 160

TR: Tässä on ydin. Vakiot ovat sellaisia, että elämä kehittyi. Siis maailmankaikkeus on sellainen, että elämä kehittyi. Maailmankaikkeus on kuin kohtu. Sen oli oltava. Tarvitseeko meidän tietää maailmankaikkeus ja sen vakiot? Ei, koska ydin on ELÄMÄ. Mitä me tiedetään ihmisen käyttäytymisestä eli siis elämästä? Onko se ydin? On, eikä siitä tiedetä tuon taivaallista. Näyttää kuitenkin siltä, ettei luonnonvakioissa ole älyllisen elämän synnyn kannalta paljonkaan pelivaraa. s. 160

TR: ELÄMÄSTÄ on kyse seuraavassa. Ihminen on siis älykäs olento. Mihin hän käyttää maailmankaikkeuden antaman mahdollisuuden? Hän alkaa tutkia maailmankaikkeutta eli siis kohtua, joka tämän älyllisen olennon on synnyttänyt. Miksi älyllinen olento on synnytetty? Eikö olisi luonnollisempaa sanoa, että hänet on synnytetty selvittämään se seikka, miksi hänelle otollinen ympäristö on suotu ja mistä elämässä on kyse.

Tapio

PS. Siitä selviää se, minkä on ollut minulle annetun tehtävän luonne ja merkitys. Nyt on siis vain kyse siitä, että saan selityksen kuntoon ja tukikohdan mahdollisesti perustettua.

Yhtenäisteoriaa sattumalta vai ohjatusti?

tämäkin on totta mitä alla kerrot. Se on näkemys puhtaasti ihmisen lähtökohdasta ei asioiden valotusta kokonaisuudesta; hankalana asiana on se, ettemme voi hypätä vaillinaisuutemme ohi, vaan kehitämme ajatuksia kerrosrakenteen välimaastossa; kts. aikaisemmin tullut pitkä selostus "kerrosrakenteesta" eli matkasta ihmisen, koiran/kissan, muurahaisen/torakan, bakteerin, viruksen, molekyykin, atomin, elektronin, kvarkin ja supersäikeiden kautta täydelliseen harmoniaan...


----- Original Message -----
From: Tapio Reunanen
To:
Ilkka Luoma
Sent: Monday, June 14, 2004 5:12 PM


Subject:

Re: Nyt löytyi ydinasia.

Me olemme olemassa. Me eli elämä on maailmankaikkeuden lainalaisuuksien ydin. Siis ydin ei ole maailmankaikkeuden selittäminen.Tapio

On 14.6.2004, at 17:07, Ilkka Luoma wrote:
Niin, yhtenäisteoria on kiinnostanut ihmisiä jo 30 luvulta lähtien, tuolloin oli vireä Wienin ryhmä, joka hahmotteli asiaa, mutta Suur-Saksan toimenpiteet hajotti ryhmän...

Supersäieteoria kaiken ytimestä eli olemattomuudesta valtaa nyt alaa... tuo teoria antaa mielenkiintoisen sävyn: mitään ei olekkaan olemassa!

t. Ilu

----- Original Message -----

From: Tapio Reunanen To: Ilkka Luoma Sent: Monday, June 14, 2004 4:27

PMSubject: Nyt löytyi ydinasia.

8. Maailmankaikkeuden synty ja kehitys

Mahdollisesti joskus kehitetään täydellinen yhtenäisteoria, josta nämä vakiot voidaan laskea.... nämä vakiot näyttävät olevan hyvin tarkasti juuri sen suuruisia, että elämän kehittyminen on mahdollista. s. 160TR: Tässä on ydin. Vakiot ovat sellaisia, että elämä kehittyi. Siis maailmankaikkeus on sellainen, että elämä kehittyi. Maailmankaikkeus on kuin kohtu. Sen oli oltava. Tarvitseeko meidän tietää maailmankaikkeus ja sen vakiot? Ei, koska ydin on ELÄMÄ. Mitä me tiedeään ihmisen käyttäytymisestä eli siis elämästä? Onko se ydin? On, eikä siitä tiedetä tuon taivaallista.

Terve mieheen Tapio.

sunnuntaina, kesäkuuta 06, 2004

In Memoriam Ronald Reagan 5.6.2004

2004 - 06 -05

IN MEMORIAM RONALD REAGAN 5.6.2004

B-luokan näyttelijäksi tituleerattu Ronald Reagan ei koskaan saavuttanut tähteyttä näyttelijöiden lavoilla. Hän saavutti tähteyden maailman vaikeimmassa tehtävässä ollessaan Yhdysvaltain presidenttinä kaksi täyttä kautta. Hän jäi pois presidentin tehtävistä suosituimpana USA:n presidenttinä koko viime vuosisadalla. Hän oli todellinen tähti maailman estradeilla sillä tavoin, että A-luokan näyttelijät eivät koskaan voi edes siitä uneksia.

Hänen maallinen vaellus päättyi 5.6. 93-vuotiaana. Hän saa luonnollisesti valtiolliset hautajaiset huomenna perjantaina; hautajaisiin on osallistumassa erityisen arvokas osallistujajoukko. Reaganin aikana tehtiin kaikki viime vuosisadan lopun oleelliset muutokset; hän omalla lujalla tahdollaan, Nancyn avustamana sekä hyvien neuvonantajien toimesta lopetti Neuvostoliiton voimakkaalla amerikkalaisella Isänmaallisuudella julistaen sodan pahuutta vastaan. Silti hän kykeni saamaan mm. viimeisen Neuvostoliiton presidentin Gorbatsovin ja Englannin pääministerin rautarouva Thatcherin vankkumattoman ihailun "ratsastavana" sinitakkina, joka airueen lailla on puolustamassa eturintamassa Maailman Vapautta. Reagan loi mielettömän Tähtien Sota järjestelmän, joka jo syntyessään tiedettiin tuolloisena tieteellisenä ponnistuksena mahdottomaksi; sen tarkoitus oli ainoastaan luhistaa Pahan Valtakunnat.

Reaganin poismenoa Maailman rahavallan messias Wall Street sulkeen ovensa perjantaiksi kunnioittaakseen edesmennyttä suurta miestään, joka laittoi Pahan Akselille suitset suuhun ja osaltaan toi rahavirroille vapaammat väylät. Tulee myöskin muistaa, että noilla Reaganin toimilla oli oma merkityksensä Suomenkin kohtaloille; mm. EU-jäsenyys tuli helpommaksi.

Reagan kulki aina virallisissa tilaisuuksissa musta puku päällään oli helle tai ei; ihmiset muistaa hänen vierailun Suomessa Koiviston aikana. Monet pitivät Reagania hyvin karismaattisena henkilönä, vaikka useat aikalaiset tuomitsivat hänet vain B-luokan näyttelijäksi. Ehkä se olikin niin; mutta se amerikkalaisten elokuvien perushenki, kuten esim. The Independent Day, omassa naiviudessaankin toi sen amerikkalaisen tunnelatauksen esille, jolla he oman näkemyksensä mukaan kulkevat Maailman Vapauden tuojana kaikille kansoille Sinitakkien trumpettien soidessa. Tätä henkeä Ronald Reagan todennäköisesti aidosti edusti ja hänestä siitä suuresti pidettiinkin, ainakin omassa maassaan. Herääkin kysymys, miksi nuo amerikkalaiset elokuvat mm. The Patriot, ovat niin suosittuja niin meillä Suomessa kuin ympäri maailman; kumpuaako niissä se meille niin tukahdutettu ykseyden, isänmaallisuuden ja yhteenkuuluvaisuuden henki?

Amerikkalaiset eivät hevillä anna elossa olevan ihmisen nimeä heidän armeijansa eli tässä tapauksessa laivastonsa suurimmille aluksille; joka tapauksessa jo Reaganin eläessä yksi atomikäyttöisistä lentotukialuksista nimettiin hänen mukaan; ikään kuin viestinä vapauden purjehtimisesta maailman merillä voimakeskittymänä joka hakee vertaistaan.

Kunnia Reaganille ja perjantaina hiljainen hetki ratsastavalle sinitakille, joka hengitti sanomansa trumpetin läpi Maailman Vapaasta tahdosta harjoittaa avointa kauppaa kaikkien kanssa niillä ominaisuuksilla mitä meille kullekin on luotu.


Ilkka Luoma