sunnuntaina, marraskuuta 21, 2010

Tulevaisuuden viitoittajat ja rakentajat - jo tänään


Piirros: ~ https://www.luke.fi/asiantuntijapalvelut/ecomodules/ - piirros lisätty 29072021 (40V - LL!)


***


(Joukko määrätietoisia ja eteenpäin katsovia ympäristöihmisiä päätti perustaa ryhmän… voidaanko sanoa diplomaattisesti: ’ekotulkkaajat –ryhmän’, joka systemaattisesti koostaa tietoa muun muassa kuinka osaisimme tulkata ympäristöämme kestämään hyvinvointimme aikaansaamat materiaalikoetukset ja -jäljet)

[ … saksalaissyntyinen Michael Lethenmeier 1/ aamuvoimistelututti ryhmää luennon aluksi vasemmalta oikealla, sen mukaan mitä oli mieltä taululle kirjoitetusta väitteestä. Hajontaa oli – kaikki eivät ole ympäristöasioissa samaa mieltä, emmekä ole koskaan kysyneet sitä itse ”ympäristöltä” … ]


Viestintäkonsultti Jami Taipalinen 2/ (Hill & Knolton Oy) evästi viestinnän merkitystä tavoitteiden tunnetuksi tekemisessä. Jami kehotti ryhmää markkinoimaan tiivistettyä ympäristöosaamistansa yrityksille ja kunnille, jotta näiden päätöksille saadaan oikea kompassisuunta diplomaattisella ekotulkkausohjauksella.

Ekotulkkaus on ympäristöarvojen sovittamista markkinatalouden parametreihin riittävän aikaisessa vaiheessa, ettei viimeiseksi jää se pahin parametri – ’hiilijalanjäljen 3/ jättikokoinen mustapekka ’, jolla ei ympäristöpeliä enää tasapainoteta.

Ekotulkkaus on korkeaa ammattitaitoa ymmärtää tapahtumat ympärillämme. Diplomatiaa taas on esittää se muodossa, jolla saavutetaan kaikkia osapuolia ajatellen päämäärä, jossa ympäristö ja ihmiset pääsevät hengähtämään.Viitoittajat eli ekodiplomaatit

Viitoittajat eli ekodiplomaatit ovat ryhmä jo perustaltaan laajan ja perinpohjaisen koulutuksen saaneita monipuolisen työelämä- ja ammattikokemuksen omaavia ’puskanravistelijoita’, joille ympäristöhuolehdinnasta tulee elinkeino, ammatti ja väline viedä kestävää kehitystä eteenpäin.

Voidaan todeta, että motivaatiolla ja aktiivisuudella jokaiselle on paikkansa, missä nuo diplomatia ja tulkkaus voidaan soveltaa ja sovittaa hyödyllisesti; itse omia ihmistoimiamme ja ympäristön kestokykyä 4/ synkronoitaessa.Ryhmän henkilöt markkinoivat itseään ympäristön ja ihmistoimintojen sovittajina

Ryhmä markkinoi itseään ekodiplomaatteina, joilla on ’työkalu’ nimeltä ekotulkki. Ekotulkki voi asiantuntijan käytössä antaa suuntausta esimerkiksi kunnille/ kaupungeille; mitä voitaisiin tehdä, jotta kuormituksemme pienentyisi elättäjäämme, siis ympäröivää luontoa kohtaan.

Ryhmä on perehtynyt mm. ISO määrityksiin 26000 5/ ja standardiin ISO 14000 6/. Ryhmän ekodiplomaatit osaavat tehdä heinäkuun 2011 jälkeen kestävän kehityksen malleja yrityksille ja kunnille – ekotulkki työkalulla voidaan mallintaa ympäristötapahtumia koko elinkaariajattelun pohjalta.Miksi ryhmä muodostui?

Ryhmällä oli halua saada osaamisensa esille ja markkinoille, koska ekotulkkauksien kysyntä kasvaa seuraavien vuosien aikana moninkertaiseksi. Yksinkertaisesti niin yritykset kuin kunnat/ kaupungit tarvitsevat erilaisia mittareita 7/ osoittamaan omaa ympäristön tilaa sekä -jälkeä ja sen pienentymiseen johtavia välineitä sekä keinoja. Ryhmän yhteinen nimittäjä oli Aalto –yliopiston Ympäristön erikoistumisohjelma 8/ - 2. marraskuuta 2010 – 4. heinäkuuta 2011, erikoistumisjakso.Alussa on ekodiplomaattien osaamispankki

Ekodiplomaatit ovat pohtineet toimintamuotoaan. Ensin se on osaamispankki henkilöinä. Seuraavaksi se voi olla markkinointielin tarvitsijoille. Lopulta se voisi olla jopa osuuskunta, joka markkinoi ja myy palveluitaan ympäristötietoisille vastuunkantajille, joilla on halua tehdä osuutensa, tässä meille kaikille kuuluvassa kulutusjäljen rutistuksessa.

Kulutusrutistus on tarpeellinen, jos haluamme jatkaa eloamme nykymuotoisella maapallolla, joka toimii luonnon itsensä hallitsemissa biokierroissa puhtaan veden 9/ antamin perusedellytyksin.

Tulkkaukset ovat konkreettisia tutkimuksia, keinovalikoimia ohjaavan muutoksen aikaansaamiseksi ja lopulta apuvälineitä päätöksille tehdä ympäristömuutos – mutta kenen eduksi?

Meidän kaikkien eduksi ja hyödyksi.Ympäristökustannukset nousevat, jo kulutus- eli ympäristöverojen 10/ vuoksi

On varmaa, että kustannukset positiivisten ympäristömuutoksien voimaan saattamiseksi kasvavat, mutta nyt tehtynä hintalappu on pienempi kuin siirrettäessä vastuunkantoa vuosilla eteenpäin. Ekotulkkauksessa voidaan myös säästää kustannuksissa, kun tapahtumaketjuja analysoidaan kokonaisvaltaisesti energiankaan käyttöä unohtamatta. Elämme voimistuvassa hyötysuhdemaailmassa 11/.Luonto kiittää!

Ympäristö ei odota, se toimii. Ihminen ei voi odottaa, sen on toimittava. Puheet eivät riitä, on ryhdyttävä tekoihin. Teot ovat toimenpiteitä, joilla on mitattava suure, mitä on saatu aikaiseksi. Aikaansaannos on luontohuomioimisen teko ja prosessi, jossa ihmisen oma toiminta, biokierto, veden riittävyys, hengitettävän ilman ja terveen maaperän yhteistoiminta kohtaavat toisensa.Ihminen luonnossa ja luonto ihmisessä

Ympäristön ja ihmisen yhteistoiminnot tarvitsevat ekodiplomaatteja tulkkaamaan mitä on tehtävä. Kaikki alkaa analyysista, mitä nyt, … tämän jälkeen voidaan sanoa, mitä tehdään. Seuraavaksi tehdään, mitataan, testataan korjauskertoimia, jälleen mitataan ja tarvittaessa muutetaan toimintaparametreja – lopputuloksena pitää olla harmonisempi luontoympäristö, sillä sieltä saamme elantomme – eilen, tänään ja huomenna, ylihuomistakaan unohtamatta.Lopussako kiitos seisoo?

Mehän muistamme, että ilman elintoiminnoillemme soveltuvaa ruokaa voimme elää muutamia kuukausia, ilman puhdasta vettä muutamia päiviä ja ilman hengitettävää riittävän puhdasta ilmaa vain muutamia minuutteja.

Aika aloitukselle on nyt, ryhdy tekoihin ja liity kannatusryhmäämme! ~ Lapsenlapsemme kiittävät …Tekstin viitteet


1/ MIPS – Michael Lethenmeier --- http://www.kodakgallery.com/gallery/creativeapps/slideShow/Main.jsp?facebook=true&sourceId=984136008703 ---


2/ Jami Taipalinen – VIESTINTÄ --- http://share.ovi.com/album/ilkka.luoma.YMP_101110 ---


3/ CO2 – ROMAHTAAKO ELINTARVIKETUOTANTO? --- http://ilkkaluoma.vuodatus.net/blog/2238126/romahtaako-ravinnekierto-ihmisen-toimesta/ ---


3/ SYÖMME VELAKSI SYYSKUUSTA ALKAEN --- http://ilkkaluoma.vuodatus.net/blog/1844230/ympariston-kestokyvyn-ylitys-maksetaan-nyt-talouden-shokkiaaltona/ ---


4/ YMPÄRISTÖEVOLUUTIO --- http://ilkkaluoma.vuodatus.net/blog/1754769/evoluutiolla-ei-ole-tunteita-adjektiiveja-eika-sinansa-ihmista-tai-elainta/ ---


5/ ISO 26000 --- http://www.kodakgallery.com/gallery/creativeapps/slideShow/Main.jsp?facebook=true&sourceId=984136008703 ---


6/ ISO 1400[1] --- http://share.ovi.com/album/ilkka.luoma.YMP_121110 ---


7/ EVALUATOR – EPEC --- http://www.facebook.com/album.php?aid=228792&id=660652363&l=4a22306a14 ---


8/ AALTO-YLIOPISTO, YMPÄRISTÖALAN ERIKOISTUMISOHJELMA --- http://www.dipoli.tkk.fi/otaura/ymparistoala/index.html ---


9/ LIKAINEN VESI TAPPAA 3400 LASTA JOKA PÄIVÄ --- http://ilkkaluoma.vuodatus.net/blog/2238117/vesi-vanhin-voitehista-myos-tappaa/ ---


10/ KULUTUSVERO --- http://ilkkaluoma.blogspot.com/2007/01/ja-koko-kansa-oli-kulutusverolle.html ---


11/ MATALANERGIATALOT --- http://ilkkaluoma.blogspot.com/2006/12/ihminen-kytt-luonnottomasti-energiaa.html ---Ilkka Luoma
Ympäristöteollisuus ry
http://www.ymparistoteollisuus.com/

perjantaina, marraskuuta 12, 2010

Kansalaisten kultalautanen muutokselle ja perussuomalaisille


  • Perussuomalainen ehdokas, jolla on nimenomaan sanoma oman vaalipiirin äänestäjille, eikä turhaa yleisdiipa-daata.
    Perussuomalainen ehdokas, jolla on nimenomaan sanoma oman vaalipiirin äänestäjille, eikä turhaa yleisdiipa-daata.
[ ... kansalainen lukee perinteellisten toimijapuolueiden vaalirahoituskähinöitä (nyt demareiden urheilusäätiö epäilyksien alle */), samaan aikaan perussuomalaiset muutosaktivistit ja eduskuntavaaliehdokkaat tykittävät nettikeskusteluissa hersyvää intoaan gallupkäyrien noususta ja suitsuttavat itseään ja toisiaan ... ]

Kansa on kattanut perussuomalaisille kultalautasen - vaalisosiaalinen tilaus on historiallinen. Gallupeissa ilmaistaan intoa ja juuri tutkimusajankohdan kannatusta puolueille. Kun kansakunta siirtyy vaaliuurnille äänestämään, ei siellä listassa ole ehdokasta "maija tai pekka perussuomalainen" - siellä on joukko ihmisiä, joista pitäisi valita.

Kansalaiset ovat nostaneet perussuomalaiset ja ehkäpä piilossa myös Muutospuolueen estraadille. Muutosta ei mahdollisesti edes gallupeissa tarjoilla vaihtoehdoksi, tai kansakunta ei koko puoluetta muista tai tiedä? Joka tapauksessa kansakunta on antanut jo moneen kertaan vakavan varoituksen omille perinteellisille puolueilleen ja ehdokkailleen!

Mitä tekevät perussuomalaisten ehdokkaat?
Aktiivit persuehdokkaat ovat ajamassa itseään äänestäjien tietoisuuteen palstoilla, blogeilla ja eri tyyppisissä sosiaalisen median foorumeilla. Oma sosiaalinen kirjoittelu on halpa ja "iholla oleva" tapa mainostaa itseään. Toistaiseksi vaaliraharyvettymättömät persuehdokkaat tykittävät lujaa palstoilla, mutta mistä he kirjoittavat ja mitä he tuutin täydeltä töräyttelevät?
Nopeasti kasvanut Uuden Suomen nettilehti Puheenvuoropalstallaan on oiva esimerkki persuehdokkaiden vilpittömän innokkaasta tavasta markkinoida itseään ja puoluettaan (tässä järjestyksessä). Sisältö on usein hymistelyä korkeista gallup-numeroista, demereiden ja keskustalaisten tölvimistä ja vihreiden jopa alta lipan arvostelua. Yhteishenkeä luodaan myös 'Me hyvä, muut huonoja' -filosofialla. Hyvä tietysti niinkin, mutta mitä uurnille siirtyvät kansalaiset odottaisivat ojentamalleen kultalautaselle?

Kansakunta odottaa ohjelmaa, arvoja, lupauksia ja mielipiteitä!
Äänestävä kansakunta valikoi jo monesti ennen äänestyskoppiin menoa henkilön ja nyt tämä tilaus on tehty perussuomalaisille tai jopa Muutoksen ehdokkaille. Mutta mitä kansalaiset tietävät tänään itse ehdokkaista? Ovatko ehdokkaat kertoneet mitä he tekisivät kansalaisten eteen ja nimenomaan oman vaalipiirin äänestäjien eduksi ja hyödyksi? Ei tarvitse edes luvata, kunhan kertoo mitä tekisi omalle vaalialueelleen, jos pääsisi Arkadianmäelle.
Palstoilla, blogeilla ja mm. Facebookissa ei tarvitse sättiä muita (muistammehan, että Suomen tavalliset kansalaiset eivät pidä ilman syytä sättimisestä, tuolloin ääni saattaa napsahtaakin itse kopissa sille sätitylle) - olisikin edullista keskittyä asioihin, vaaliohjelmaan, omien ideoidensa esittelyyn, tekoaikomuksiin ja kykyyn tulla eduskunnassa toimeen myös muiden kanssa, jopa naapuripuolueiden edustajien kanssa.

Oman vaalipiirin asiat
Suomi on tunnetusti suuri maa pienellä populaatiolla, mutta hyvin erilaisella kansalaisvalikoimalla. Turkulaiset säilyttäisivät toisena kotimaisena ruotsin, imatralaiset haluaisivat painoa venäjänkielelle. Helsinkiläiset halunnevat vahvaa pääkaupunkia ja lappilaiset luontoarvoja matkailijoille. Vaasan pubeissa ajatellaan eri tavalla kuin Kuopion toreilla. Hämenlinnassa pohditaan vakaasti arvoja ja Oulussa syödään Leijonaa ja kasvetaan kansainväliseksi ohjelmisto-osaajaksi.
Ehdokas on aina vaalipiirinsä lähettiläs, ja usein tekee äänestysalueensa muidenkin edustajien kanssa yhteistyötä saadakseen omia, omalle alueelle tärkeitä asioita eduskunnassa läpi. Vaaditaan yhteistoimintaa, siksi paljon näitä puolueita meillä Suomessa on. Oman vaalipiirin asiat ovat piirissä asuvien äänestäjien sydäntä lähellä olevia toiveita, tavoitteita ja jopa haaveita.
Maahanmuuton estäminen yleisellä tasolla ei ole vaaliteema - vaaliteema voi olla se, mitä meille tullaan tekemään ja millä ehdoin. Tämäkin asiaseikka käsiteltyy erilailla eri puolilla Suomea. Suomi ja suomalaiset eivät tarvitse yhdenasian liikkeitä - Suomi ja suomalaiset tarvitsevat määrätietoista ohjelmaa, miten me muun muassa pärjäämme maailmalla riehuvassa työn uudellen jaon taistelussa.

Vaaliteemat ja tavoiteohjelmat
Jokainen ihmistä äänestävä kansalainen haluaa tietää ehdokkaansa arvot, mielipiteet ja tavoitteet. Olisi viisasta keskittyä juuri nyt gallup-prosenttien hymistelyn sijasta itse vaaliohjelmaan ja ajatuksiin, mitä minä ehdokkaana ajan ja haluan tehdä äänestäjieni hyväksi. Jokaisella ehdokkaalla pitää olla oma ohjelma ja oma tavoitteisto edustamansa puolueen päälinjojen lisäksi.
Naapuripuolueen mollaaminen vie kopissa sen kultalautasella tarjoillun mahdollisuuden ja äänestäjä antaa sen ainokaisensa sille 'tutulle ja turvalliselle' - "eihän se kuitenkaan niin suurta rötöstä tehnyt edellisessä vaalirahoituksessa, ... on sillä ainakin kokemusta eduskunnasta ja on sillä vieläpä mielipide ja tavoite, jonka minä äänestäjänä tiedän". 

Suomi voisi olla nyt vedenjakajalla, positiivisesti
Nyt on muutoksen aika. Kultalautanen on esillä. Ehdokas itse ihmisenä ratkaisee. Ei tarvita kalliita vaalikampanjoita, kansa lukee palstoja, blogeja ja sosiaalista mediaa. Kerro ehdokas hyvä, mitä Sinä haluat antaa äänestäjille. Kerro arvomaailmasi, oli se sitten mikä tahansa, kunhan kerrot sen mitä Sinä olet ihmisenä mieltä ja mitä Sinä haluaisit tehdä. Kyllä kansa osaa valintansa tehdä - eikä kaikkien tarvitse olla samanlaisia, ei me äänestäjätkään olla.
...

[*/ ... äänestävä kansalainen jäi pohtimaan Keskustan Asuntosäätiön jälkeen mikä säätiö kimmahtaa Kokoomuksen kaapeista, ettei se vaan olisi kohtalokas "hautaussäätiö", jolla päätetään mennyt tapa, se maassa maan tapa, mikä vallitsi vuosikymmenet rapauttaen tavallisten kansalaiset uskon ja luottamuksen nykypuoluepolitiikkaan ja keskinäisjargonisoituneihin poliitikoihin?  Vaaleissa toteutuu nyt kansakunnan oma "maassa ja ajassa maan tavalla"  -aikakausitapa! ... ]
...

Ilkka Luoma


Sent:
Sent: Tuesday, November 09, 2010 10:26 PM
Subject: KANSALAISMIELIPIDE - Kansalaiset ovat kattaneet kultalautasen muutokselle ja perussuomalaisille?
...

Kansalaisten kultalautanen muutokselle ja perussuomalaisille.