torstaina, lokakuuta 27, 2011

Saksa johteinen liittokunta

blogID 12100979
ORIG ~ http://ilkkaluoma.puheenvuoro.uusisuomi.fi/86993-saksa-johteinen-liittokunta[U]
...
Kansalaiset lukevat mediasta, osaksi ymmärtämättä mitä eurokriisieuroopassa oikein tapahtuu. Onko ylitetty rajat, joiden taakse ei enää voida perääntyä ja kätkeytyä? - Kokenein nykyaikamme ulkoministeriErkki Tuomioja [sdp] kirjoittaa Helsingin Sanomissa kannustaen Turkkia ja Islantia mukaan EU:iin.
[ ... markkinatalouskulutusihminen ihmettelee alennusmyynneissä mitä ostaisi, vaikkei välttämättä mitään tarvitsisi. Romaanikerjäläinen istuu pahvimuki kädessään anelemassa almuja - ei ole millä ostaa, juuri mitään. Tavallinen suomalainen puolustaisi omaa reviiriään ymmärtäen, että hedelmällinen ja harvaan asuttu maamme on lottovoitoista se suurin ... ]

Eurokriisieurooppa kulutti liikaa. Euroihminen ja muukin EU käytti ostovoimaa enemmän mitä maapallollinen tasajako olisi edellyttänyt. Me söimme itäisten ja afrikkalaisten pöydistä - meille oli siunaantunut kohtuuttomasti ja ympäristö-oikeuttamattomasti ostovoimaa varantoihin, jotka eivät meille kuuluneet. Muistamme kuinka Portugal ja Espanja rahtasivat osto- ja kulutuskäyttövoimaa löytöryöstöretkeilijöinä alueilta, minne valkoisen miehen miekan ja ristin ei pitänyt milloinkaan valloittajana sivaltaa.

...
Nyt valkoisen miekka sivaltaa ympäri maapalloa -
Libya, Israel, Afganistan, Irak - kohta Syyria, kohta Iran - mikä on se ihmeellinen autuus ja valtuutus, joka laittaa tappamaan ja menemään sekaantuen asioihin, jotka eivät meille kuulu? Vaikka se hymistelykulttuurissamme tuntuisi julmalta - ei meillä ole asiaa toisten suvereenien sisäisiin asioihin. Meidän tulisi hoitaa vähintäänkin ensin omat asiamme kuntoon. Kiina, jonka ihmisoikeusasioita ronkimme kilpaa, on lupautunut auttamaan itse synnyttämäämme näyttötalouskriisiä.

Nyt huudetaan tiukempaa talouskuuria,
nyt huudetaan ylisuurien palkkojen *] ja tehottomien yhteiskuntakoneistojen alasajon puolesta. Ostovoimamme oli karannut käsistä - kun rakensimme maallisen mammonan hyvinvointiyhteiskuntaa - unohtaen paljolti mm. lapsiemme vastuullisen "näe ympäristöäsi ja koe itsesi osana vastuuta" kasvatuksen. Ympäristökasvatukseen kuuluu myös oppi yhteisöllisyydestä - eikä vain oppi näyttötaloudesta, johon viitaten vastuuttomat huutavat materiaalista kasvua kasvun perään.

Maapallo on vain yksi pallo,
vaikka tuntuu siltä, että kaikkein kiihkeimmät kasvuhokijat eivät sitä taloustehokiihkossaan näe. Näkevät vain oman elinpiirin ja ostovoiman jatkuvan kasvattamisen. Olisikin aika miettiä, kuinka alennamme ostovoimaa, koska itäiset toverit tulevat ottamaan rajallisesta pallostamme sen, mikä heille kuuluu. Oppi populaatiosuhteesta 1] käytettävissä oleviin resursseihin ja varantoihin on aasialaisten koulujen opetusohjelmissa jo nyt.

Oppi elintilasta kaikuu historiasta - minne ulotamme rajamme ja miten? 
Euro-eurooppa on vedenjakajallansa, Saksa johtajanaan. Saksan kyky tiedetään - kun aseilla ei saatu, niin rahalla sitten - mutta nyt uusin keskustelevin ja ojentavin menetelmin. Saksassa ei ole nyt riittävää johtajaa, vaikkakin uuden alku näkyy ahkerassa demokratiakyselyssä valtion kansan valitsemalta parlamentilta. Kriisien koittaessa nykydemokratia sana- ja menetelmäepäselvyytenä väistyy ja tilalle astuu valistunein arvaus ja arvaaja [näkijä] - riittävän vahvalla tahdolla nähdä jonnekkin ja jotain, mitä massat niin kansalaisina kuin poliitikkoina eivät näe.

On meneillään globaalitalouden työn uudelleen jaon taistelu
(Puhutaan kiinalaisten vuosisadasta)
Itäinen toveri haluaa omansa, sen mikä hänelle maapallollisessa tasajaossa kuuluu. Tasajaolle on vain yksi este - se on ahneus, joka on geenistöön istutettu pyrkyryytenä viedä perimäänsä eteenpäin ja sehän istuu lujassa. Antaa istua - sille on yksi este ja rajoite, se on reviiripuolustus, jolla ahneus rajataan pienempään hallittavaan muotoon. Vuosimiljoonainen muu kuin ihmiseläinkunta on rakentunut tehokkaasti reviiripuolustukseen, jossa kulkevat tiukat rajat. Näiden rajojen taakse ei ole pääsäännön mukaan kurkittu, vaan rajan takainen on toisten asia ja elämä.

Sota on aina rajakysymys
Konfliktit rajoilla ovat ihmisperäiselle eläinkunnalle myöskin tuttuja. Rajoja on ylitelty ahneuden, elintilan ja veden kuin naaraidenkin haennassa. Nyt on ollut muotia hakea rajojen takaa kokemuksia, oppia sekä raadollisemmin raaka-aineita, energiaa ja työvoimaa.
On vallalla EU-eurooppalainen vapaa liikkuvuus - ilman reviirirajoja [schengen 2]]. Liikkuvuus sotkee veren, tavat, geenit sekä uskonnot, kulttuurit ja historian. Sota on näin valmis ja tuo sota syttyy vääjäämättä 3]. Sopeuma ei ole niin liukas liikkumaan kuin markkinatalouden ympäristösyöpänä leviävät tavara- ja pääomavirrat.

Nyt haikaillaan vastuuta ja vastuun jakamista
- siihen tarvitaan uusia lisämaksumiehiä. Vastuunjakaminen on kuin vakuutus ja jälleenvakuutus. Ostetaan ja myydään vastuuta muilta, antamalla jotain, jotta saadaan velalle (joka muodostuu yhteiseksi velaksi) jakajia. Turkkia hamutaan EU-Eurooppaan - se toisi talousyhteenkuuluvuutta 78 miljoonan ihmisen verran lisää - miltei Saksan verran (82,3 miljoonaa) ja Brysselin valtatuolit menisivt uusjakoon - perinteelliselle reviirille tulisi uhka, vai tulisiko?

Me tarvitsemme voimaa, tuotannon ja kulutuksen lisävoimaa
- näin huutavat talousoppineet. Kiina on maailman suurin valtio - se on ylihuomenna suurempi tasajako-oppien mukaisesti kuin USA ja koko EU-Eurooppa - tämän vuoksi meidän eu-euroopalaisten on lisäännyttävä likelle miljardia ihmistä, jotta olisimme tasapainottava kokonaistoimija Kiinan nousulle. On jo selvää, että Kiina ajaa USA:n ohi - USA populatiosuhde on vain 0,309/6,95, kun se Kiinalla on 1,43/6,95 meillä EU:ssa 0,50/6,95 ja Suomessa 0,00539/6,95 .
On kysymys väestö- eli kuluttajamäärästä [W], joka kantaa yhteisesti vastuuta, ettemme syö ympäristöämme loppuun.

Nyt ympäristökyky tasapainoravinnekierron osalta loppuu jo lokakuun aikana, 
jolloin vuotuinen normaali biosfäärillinen kierrossa oleva kasvu on kaluttu - loppuvuosi menee syötäessä varantoja, jotka eivät uusiudu kokonaan lyhyellä aikavälillä. Me euro-eurooppalaiset syömme niin paljon, jotta jos kiinalaiset ja intialaiset tekisivät samoin, ei meille jaettavaa sitten jäisikään. 

Vastuun tulee olla globaali ilmiö, koska hylkäsimme [?] reviiriajattelun
Reviiri täytyy korvata jollain - ja se ei voi olla kuin suvaitsevaisuus ja kyky osata jakaa oikeudenmukaisesti. Niukkuus on vallinnut maapallolla aina ja jatkuvasti - maallisuuden yltäkylläisyys on ollut vain harvojen herkkua. Suurin osa biosfääristä on elänyt ja elää jatkuvassa taistelussa elintilasta, ravinnosta ja lisääntymisestä.
Meidän ihmisten populaatiomassa on noin muurahaiskolonnioiden luokkaa - muurahaiset elävät tiukassa reviiriajattelussa rajoinensa - jo vuosimiljoonat. Me emme sen sijaan elä biosfääriharmoniassa, me haluamme lisää, lisää ja vielä kerran lisää - kunnes kestokykyseinä on vastassa. Tuo seinä häämöttää meille nyt.
Oletko Sinä valmis ostovoimasi puolitukseen?

...
*] ylisuurien palkkojen mittausmääre perustuu kokonaispalkkakustannuksiin -erittelemättä tuloeroja ja matalapalkkaryhmiä
1] populaatiosuhde on tasapainokaava, jossa ihmisyksilö saa painoarvon tasa-arvoisena kuluttajana ja vastuunkantajana "reviirirajallisena" elinyhteisönä (valtio tms. kokonaisuus, jolla on yhtäläinen tavoite-asetanta tulevaisuudelle) huomioiden koko evolutiivinen populaatiolaji - so. tässä tapauksessa homo sapiens. Lopulta kokonaisvaltaiseen populaatiosuhteeseen tulee laskea koko biosfäärillinen ravinne- ja kulutusmassa sekä niiden keskinäissuhteet.
2] Reviirirajojen rikkominen sekottaa veren, kulttuurit, uskonnot, tavat ja vihamielisyydet ~http://ilkkaluoma.blogspot.com/2008/01/reviirien-ja-rajojen-avaaminen.html   ---![BLOG/IL]
3] Ihmiskunta on aina vaatinut sotansa - sen "puhdistavan" vaikutuksen takia ~http://ilkkaluoma.puheenvuoro.uusisuomi.fi/46819-ihmiskunta-vaatii-aina-sotansa-olemmeko-valmiina   ---![US_P/IL]

---
LOPUKSI
Euro-eurooppa käy juuri nyt ratkaisevaa elinvoimakamppailuevoluutiotansa ryhmänä ja ryhmätoimijana, jossa rajoja revitään ja madalletaan tavoitteena saavuttaa yhtenäisempi, yhteisvastuullisempi ja kyvykkäämpi toimija uusmaapallolliseen voima-akseliasetantaan, jonka muodostavat suuralueina - Kiinan -, USA:n - ja Euroopan vaikutepiirit. Suuri kysymysmerkki on siinä mihin vaikutepiiriin Venäjä liittyy, vai yrittääkö Moskova muodostaa jättiläismäisine energia- ja raaka-ainevaroineen omansa? Saksa tietää EU-euroopan veturina ja tulevana johtajana sen, että Kiina
katselee Siperiaa ja Venäjä ei pitkään kuuntele sitä vihamielistä asennetta, mitä läntinen mies itäistä kolleegaansa kohtaan esittää. EU:lla on vain yksi tie ... sitä pohjustetaan juuri nyt - olisiko niin, että filofinen ymmärrys populatiotasapainosta syntyy filosofien alkukodista - Kreikasta!

Meidän suomalaisten on syytä muistaa, ettemme ole vain läntinen maa. Olemme yhtälailla itäinen kuin läntinenkin. Nyt itäiset veljet elättävät itäisiä osiamme, joilla on vahvat ja perinteelliset siteet alueeseen, jota myöhemmin voidaan ehkä kutsua kokonaiseksi ja itsenäiseksi Karjalan liittotasavallaksi, jolloin EU-Suomen ja Venäjän välinen raja poistuu eteläisimmiltä osiltaan [valistunut visio, jolle Putin saattaa ystävällisesti nyökyttää päätään]  ...!
On myöskin mainittava, että hyvin kokeneen ulkoministerin maineessa on myös Paavo Väyrynen [Kesk.] - tunnettu myös presidentti Urho Kekkosen "valittuna ja suosikkina", joka kantaa muistissaan "Kekkosen perintöä".
---

Ilkka Luoma


SENT

Sent: Thursday, October 27, 2011 8:51 AM
Subject: YHTEISKUNTAMIELIPIDE - Kokonaisvastuun ja yhteisöllisyyden ponnistus, toivona jostain
...

Kokonaisvastuu ja yhteisöllisyys leviävät rajojen siirtyessä?


.