sunnuntaina, maaliskuuta 29, 2015

Leikkaamista ja elvyttämistä – unohtuuko jotain?

!
(Uutisointi mouruaa vastauksia ehdokaspoliitikoilta – leikataan, elvytetään. Leikataan 2-9 miljardia 1] ja vain harva haluaa ottaa velkaa lisää, yllättävää. Valtiomme velka on lukuna hallinnassa, jos luottaisimme itseemme!)

[ … terveyskeskuksen odotussalissa porisee hiljaa kokenut kansalaisjoukko, lähinnä eläkeläisiä – odotusaika on mummojen mielestä pitkä; mutta leikataan 2]. Toisaalla yrityksiä runnoo yhteistoimintalain mukainen ulkoistus- ja ulostusralli, pitää vähentää väkeä – kulut liian suuret, kauppa ei käy. Pitää leikata, ei uskota huomiseen – kasvua huudetaan … ]


Vain itseensä ja toisiinsa luottava uskoo huomiseen – otetaan velkaa ja elvytetään täsmällisesti ja kunnolla. Talousasiantuntijat pyörittelevät päätään, kasvua huudetaan, vientiä hoetaan. Pitäisi säästää, ja leikata – ihmisiä pihalle, ja heidän toimeentulokseen tulontasauskoneistoon lisää syömävelkaa. Velalla 3] on karkeasti kaksi funktiota – jokapäiväinen syömä- ja sijoitus huomiseen velka.


Osa suomalaisista uskoo väkevästi itsenäiseen kykyyn ratkaista ongelmia

Osalla kansalaisistamme on voimakas usko itseensä ja ryhmähenkeen, jossa osataan tehdä ja osataan sopeutua, onhan se evoluution perusohjelman luonnollinen hyppykäsky – yli vaikeuksien. Tänään jo hienokseltaan ennustellaan pientä kasvua 4], jota voitaisiin vastuumielessä kutsua toimeliaisuudeksi 5].


Meitä moitittiin innostavasti negatiivisesti ajatteleviksi 6],

väistyvä hallitus niin totesi, kun mikään ei sujunut – ei edes hoksattu katsoa hallituspeiliin. Kansaakaan kun ei voinut vaihtaa. Mutta nyt voimme vaihtaa Stubb pätkänolla-hallituksen 7]. Eduskuntavaalit ovat 19. huhtikuuta 2015. Kansakunta on nyt kaappinsa päällä 8] – meitä kuunnellaan, vai kuunnellaanko?


Merkittävä joukko suomalaisista on valmis yhteisiin luottamustalkoisiin

Vaikka se merkitsisi projektina suhteellista tulotason alentamista. Kaikki ottavat osaa kansalaistalkoisiin ja se merkitsee sitä enemmän osallistumista, mitä enemmän on ostovoimaa – alimmat tuloluokat jätetään ostovoima-alentamisen ulkopuolelle. Kaikki tämä tehdään idealla, jossa turvataan työt, tehdään väliaikaisesti pienemmällä palkalla ja laitetaan oikeasti tämä suomalaisuus kuntoon – monellakin tavalla!


Luottavainen kansalainen on valmis talkoisiin, jos hän voisi uskoa päättäjiin

Tämä luottamus on rapautunut pahasti 9]. Parantaaksemme luottoa vaikkapa eduskuntaan – suoritetaan sielläkin esimerkin vuoksi palkkioalennus kahdeksi vuodeksi, mitä toivottaisiin myös kansalaisilta. Kansalaisiin kuuluvat kaikki – myös päälliköt, virkamiehet, johtajat ja pääjohtajatkin – myös minimin ylittävät eläkeläiset ja enemmälti pääomilla toimeen tulevat.

Yhteisövero nostetaan kahdella prosenttiyksiköllä ja jaettavista osingoista maksetaan myös 1-4 prosenttiyksikköä enemmän osinkoveroa – tämäkin kahden vuoden ajalta.

Ruoan ja ravinnon arvolisäveroa lasketaan kahdeksi vuodeksi samoin kahdella prosenttiyksiköllä – tämä on Verohallinnon talkoo-osuus, kuten virkamiesten lomaedun kavennus arkitoverien tasolle. Samalla luovutaan kahdeksi vuodeksi lomalta paluurahasta, jota nykyään kutsutaan lomarahaksi. ’Pekkasetkin’ jäävät historiaan – lopullisesti.


Tuntuuko julmalta?

Näin varmaan, kun nopeasti tunteella ja perinteen voimalla ajattelemme. Tosiasia on se, että meillä on menossa kehitys, jossa aktiivisia veronmaksajia on yhä vähemmän suhteessa eläkkeellä ja veronkannon ulkopuolella oleviin nähden. 

Olemme olleet jo vuosikausia maailmanlaajuisessa työn uudelleen jaossa 11] – Salcomp Oy sen aloitti Kemijärveltä – siirsivät koneet Kiinaan, toverit jäivät Kemijärvelle – ilman hommia.

Nyt korkeakoulutettujen Tieto Oyj siirtää hommia edullisempien toverien maihin. Tämähän on tuttua. Tiedon poistetuille tarjotaan Virosta työtä – virolaisella palkkatasolla. Helsinkiä rakentavat virolaiset raksamiehet – halvemmalla kuin aitokotimaiset timpurit. Palkat alenevat, joka tapauksessa – de facto.


Samaan aikaan huomaamattamme – kuin yllättäen

Saimme keskimäärin korkeammat reaaliostovoiman korotukset 2000 – luvun ensi vuosikymmenellä, siis lisää tavaraa ja enemmän ulkomaan matkoja – kesämökillekin saatiin monien osalta talvilämpö. Nyt kokonaispalkkakustannukset ovat liian korkeat 12] – halvempien maiden toverit voittavat kovassa kilpailussa työtilauksia 13].


Toisaalta tänään esimerkiksi kodinelektroniikka on halvempaa kuin koskaan –

litteätelevisiot suurenevat olohuoneiden seinillä. Asuntoakin on vaihdettu olemattomien korkojen myötä – aiheuttaen hiipineen asuntokuplan, joka odottaa vain röyhtäisyään. Osalla on asuntovelkaa 14] enemmän kuin valtiolla kuunaan suhteessa vuosituloihin ja valtion verokertymiin nähden - verrantona.


Yllättäen yhteiskuntamme voi ottaa velkaa!

Emme ota syömävelkaa, vaan otamme velkaa järki-investointeihin, joilla käynnistetään nykyhistoriamme suurimmat yhteiskuntainfrastruktuuriprojektit – aloitamme kätkemällä kaikki merkittävät siirtoväylät maan poveen, piiloon koko ajan lisääntyviltä kesä- ja syysmyrskyiltä 15]. Eikä vain sähköjohdot, vaan kaikki mikä on kokonaisvaltaisesti järkevää samoihin kaivantoihin ja kanaaleihin.

Kun ensimmäinen ’New Deal – Uusjako I’*] saadaan 70 % valmiuteen, aloitamme toisen vastaavan yhteiskuntaprojektin – ratahankkeet, niin kaupungeissa kuin kaukomatkoilla – aina Jäämerelle saakka ja kaikki sähköistetään Suomenlahden ali Tallinnaan.

Toisen vaiheen edetessä 80 % tasoon alkaa osa III – ja näiden jälkeen meillä ei ole järkevästi ottaen työkykyisiä työttöminä. Historia on näyttänyt mallia, että määrätietoisuudella siirretään sananmukaisesti vuoria.

Tiukoissa paikoissa kansakunta venyy, yhtenäistyy ja voimistuu – meillä on siitä esimerkkejä – nyt voimme asennoitua sotaan epäluottamusta ja uskonpuutetta kohtaan.


Miksi me otamme lisävelkaa?

Asia on hyvin yksinkertainen – aloitamme samalla kansalaistemme uskon palautuksen yhteisiin asioihin ja huomisen elämiseen. Nyt on enemmän ajelehtivia, mielenterveysongelmissa kamppailevia 16], huumeisia harhamaailmoissa matkailevia 17], väkivaltaisia tahtomattaan, iäkkäitä yksinäisiä – yksinäisiä työtätekeviä, työn loppumisen pelossa olevia ja pudonneita, jotka eivät enää luota edes seuraavaan päivään.

Tämä yllä esitelty on myös tätä päivää – puheiden aika on ohi, nyt on vain työ, uskon ja luottamuksen palautus ja teot, joissa oma itsekkään yksittäinen päättäjän etu väistyy yhteiskuntaedun edestä.

Nyt tarvitaan vastuunkantoa, luottamuspalautusta – Eduskuntavaalit 2015. Tee Sinä päätös ja valitse huominen, ei enää eilistä. Valitse itsenäisesti vastuupäättäviä 18] ja Sinua kuuntelevia!

*]
Kansallisen eheytyksen työmobilisaatio
Työ on ihmisen oleellisin tehtävä, heti ravinnon ja lisääntymisen jälkeen. Ilman työtä ei ole yhteisöjä – ja ilman yhteisöjä ei ole yhteistoiminnallista yhteiskuntaa. Nyt maassamme on de facto 450.000 työtöntä, joista noin 65.000 on ”ajelehtivia nuorisotyöttömiä” – unohtamatta noin 100.000 pitkäaikaistyötöntä kuin heitäkään, jotka eivät ole enää jaksaneet tai viitsineet hakeutua tilastoihin.

Perustamme maahamme ’New Deal’ – Uusjakotyömobilisaation. Se tarkoittaa suurprojektia, jonka tavoitteena on työllistää yhteiskunnallisesti ja tarvittaessa vaikka velkarahalla koko maan kattava työllisyysoperaatio, johon osallistuu 40 - 60.000 henkilöä – eri tehtävänimikkein. Arviohinta projektille on yhden atomivoimalan hinta, ehkä 10 -15 miljardia euroa.

Olemme jo huomanneet, että kesäisin maatamme ravistelee yhä voimakkaammat myrskyt, jotka katkovat sähköjohtoja ja rikkovat tietoliikenneyhteyksiä. Nyt kaivamme kaikki järjelliset johdot, kaapelit ja putket kuin niiden tarvitsemat ohjaus- ja valvontajärjestelmät maan alle – seuraavan 3-4 vuoden aikana.

Suunnitelmaan kuuluu jakaa maamme sähköyhtiöruutuihin ja jokainen ruutu kunta-alueisiin. Kunnat koordinoivat kuntakohtaisen mobilisaation. Projektille perustetaan keskus, joka tekee perussuunnitelman valtiotasolla ja sähköyhtiöt kulminoivat suunnitelmat teleoperaattoreiden kanssa – kunnille jää yhteistoiminta vesi- ja viemärilaitosten kanssa. Jokainen kunta on työnjakamisen koordinaattori ja töiden järjestäjä ja maksumies.

Koko projektin kustannuslaskenta on valtiotasoinen ja jakaantuu sähköyhtiöruutuihin ja kuntatasolle. Kun kunnat toimivat koordinaattoreina, voidaan osaprojektit pilkkoa siten, ettei pakollista EU-tasoista kilpailutusta tarvita, vaan Uusjakomobilisaation kotimaisuusaste nostetaan hyvin lähelle 100 prosenttia. 

Nyt ohitamme kaikki turhat direktiivit ja työllistämme maksimaalisesti työttömiä tai työttömyysuhan alla olevia. Pienille yksityisurakoitsijoille varataan erityismahdollisuudet.  Kotimainen työ ja materiaalit kuin laitteistot ovat etusijalla.

Yle Uutiset - 27. maaliskuuta 2015:
Suomi on edelleen vauras maa – 5. taantumavuodesta huolimatta” – Standard & Poor’s  - [HS]


ASIALINKIT TARKENTAVIIN KIRJOITUKSIIN

1] Taloustieteen professori Bengt Holmström ~ http://www.hs.fi/talous/a1427079537432 -
1] Taloustieteen professori Pertti Haaparanta ~ http://www.hs.fi/talous/a1426913818570 -
1] Taloustieteen professori Sixten Korkman ~ http://www.hs.fi/talous/a1426993941941 -
1] Toimitusjohtaja Vesä Vihriälä (Etla) ~ http://www.hs.fi/talous/a1305942335498 -
4] Uutisoidaan pientä kasvua, jonka pitäisi luoda uskoa ja varmuutta uskaltaa ottaa investointilainaa, jolla taas taitetaan työttömyyttä!
7] Stubb & Rinne – liian vähän liian myöhään ~ http://www.iltalehti.fi/keskustelu/showthread.php?t=1084213 – [5343]

11] Maailmanlaajuinen työn uudelleen jaon taistelu ~ http://ilkkaluoma.blogspot.fi/2013/01/maailmanlaajuinen-tyon-uudelleenjaon.html -
12] Ulosmittasimme liikaa palkkoja? ~ http://www.iltalehti.fi/keskustelu/showthread.php?t=946425 – [24603]
12] Sammon Stadigh – liian korkeat palkkakustannukset ~  http://www.iltalehti.fi/keskustelu/showthread.php?t=945297 – [15497]
13] Hinnoitteliko paperimies itsensä ulos? ~ http://www.iltalehti.fi/keskustelu/showthread.php?t=928536 – [38429]
15] Gaia kuumenee – jäähdytelläänkö kulutustamme? ~ http://www.iltalehti.fi/keskustelu/showthread.php?t=880405 – [43079]
16] ”Katkennut oksa” – yhteiskunnassamme ~ http://ilkkaluoma.blogspot.fi/2014/05/katkennut-oksa-yhteiskunnassamme.html -
17] Ruohosta kierteiden kautta ajelehtimiseen ~ http://www.iltalehti.fi/keskustelu/showthread.php?t=1002372 – [69083]


Ilkka Luoma
Helsinkiläinen kansalaiskirjoittaja

Sent: Sunday, March 29, 2015 9:14 AM
Subject: KANSALAISKIRJOITUS - Leikkaamista ja elvyttämistä - unohtuuko jotain?
...

Leikkaamista ja elvyttämistä – unohtuuko jotain?

AL .. IL .. Pz .. Vf .. BL .. BLOG 51351 - 189
---27032015--- ver. II

doc.: Leikkauksia vai elvytystä_27032015 – Microsoft Word Starter

1336s | 189 HELSINKI

keskiviikkona, maaliskuuta 25, 2015

Puoluetuet ja poliittinen vaalinäkyvyys

!
(Aina ennen vaaleja suurimmat mediat kertovat: ”Vaalipaneelipaikat ovat rajatut, vain eduskuntapuolueet pääsevät” – näin eduskunnan ulkopuoliset puolueet ja kansanliikkeet eivät saa tasapuolisesti näkyvyyttä kuin rahalla)

[ … kansalainen taas pohtii äänestääkö vai ei 1]. Suomen suurin ”puolue ja kansanliike” on ollut ja on tunnetusti Nukkuvien puolue. Politiikka ei kiinnosta 2] – on mennyt luottamus tai usko ehkä molemmat … ]


Puoluetuki on kansanedustajien itsensä keksimä keino saada ehdokkaaksi asettajilleen rahaa, jotta se voisi viedä omaa sanomaa, aatetta ja ideologiaa eteenpäin kansalaisten piiriin, joiden pitäisi sitten äänestää. Heikosti on mennyt, koska Nukkuvat ovat suurin ryhmä, ja ottaisivat eduskunnasta reilusti yli 60 paikkaa! 3]


Pitäisikö olla äänestyspakko?
[Belgia  ~ http://fi.wikipedia.org/wiki/Belgian_vaalit - [Äänestysvelvollisuus]

Eräissä EU-maissakin on äänestyspakko – tällöin uurnaan on jotain tipahdettava – kuponki ”aku-ankkana, kirkkoveneenä tai tyhjänä”, kuitenkin kannanottona.  Pakolla ei tule kuin ’heikkopäisiä kansanedustajia’ – siksi nykyistä muotoa ei muuteta. Vai pitäisikö muuttaa?
HS ~ http://www.hs.fi/paakirjoitukset/a1418443675121 - [ Australiassa on äänestyspakko ]Näkyvyys vaaleissa

Eduskunnan ulkopuoliset puolueet ovat monille ’myrkkyä ja haitakkeita’, aivan kuin Björn Nalle Wahlroosin mukaan kansalaiset, jotka toivat kengissään pankkisaleihin vain hiekkaa. Pienpuolueita ei oteta isojen mukaan, voisivat vaikka esittää harmillisia kysymyksiä tai esittäisivät sellaista, jotka sytyttäisivät nukkuvia ja sehän ei käy, koska eduskunnan paikkajako menisi aivan uusiksi. Usein pienet ja ärhäkät uskaltavat esittää jotain uutta – sellaista jota juuri nyt tarvittaisiin.


Media voisi arpoa vaaliesiintymiset!

Arvalla onneen, Lottokin tuo, jos myös vie. Kaikki ehdokkaita asettaneet tahot pitäisi saada samalle viivalle, ja jos 16 on liikaa – tehdään kaksi ryhmää. Arvalla nuo ryhmät sekaantuvat mukavasti ja kansalaiset saavat huvia ja hyötyä koko rahalla. Erityisesti näin todentuu paljon hoettu tasa-arvo ja demokratia.


Puoluetukea ei voi arpoa
[ mutta sen voisi toki jakaa rehdisti suoraan äänestävälle kansalle – KKRVR ]

Puoluetuki voidaan sen sijaan jakaa kokonaissummasta siten, että kokonaismäärä on yhtä paljon kuin äänioikeutettujen yhteismäärä eli 100 %, ja jokainen äänioikeutettu on pisteytetty 10 euron arvoiseksi.


Otetaan helppo esimerkki: Äänioikeutettuja olisi 100, ja äänestäneitä 70, suurin puolue A saisi vaikkapa 50 % äänistä ja seuraava B 25 % - Nukkuvia D olisi 30 % - yksinkertaistamme laskentaa, otetaan vain kaksi ulkopuolista ei puoluetta, jotka eivät päässeet kovasta yrittämisestään huolimatta Arkadian mäelle ja näille olisi tullut ääniä E 15 % ja F 10 % . Tällöin esimerkiksi 100 euron kokonaispuoluetuki jakaantuisi seuraavasti:

A saisi puoluetukea 50 % 70 eurosta eli 35 euroa ja B saisi samalla kaavalla 17,5 euroa ja rannalle jääneet saisivat tukea seuraavaa kertaa varten – E saisi 15 % 30 eurosta eli 3 euroa ja F saisi vielä 1,5 euroa – näin tuet olisivat yhteensä 57 euroa – loput 43 euroa jaettaisiin hyväntekeväisyyteen tai kansalaisvalistukseen – miksi kannattaa äänestää. Rehtiä – eikö?


Taulukko puoluetuista uuden kaavan mukaisesti

Puolue           Äänimäärä äänioikeutetuista                      Puoluetuki    
A                    35/100            (50 % äänistä)                       35,00€/70€:sta - Äänestäneiden osuus        
B                    18/100            (25 % äänistä)                       17,50€/70€:sta - Äänestäneiden osuus
C                    11/100            (15 % äänistä)                       04,50€/30€:sta - Nukkuvien osuus
D                    07/100            (10 % äänistä)                       03,00€/30€:sta - Nukkuvien osuus
Jäännös                                                                           40,00€        hyväntekeväisyyteen ja vaali-infoon 

                                            
Nämä kaksi ajatusta voisivat tasoittaa puntteja perinteellisten puolueiden ja vielä pääsemättömien uudistajien välillä, vielä enemmän kuin nyt kansalaistemme varoilla ylläpidettävä YLE’ n tarjous jokaiselle vaaliehdokkaalle neljästä minuutista vaalivideota, joka on jo selvä alku jollekin uudelle.

EXTRA A – Koko kansan rehellinen vaaliraha
EXTRA BArvokas kansanedustaja!

AIHELINKIT

3] Häviön koki perinteellinen puoluepolitiikka ~ http://ilkkaluoma.blogspot.fi/2007/03/vedenjakajaeduskunnassa-suurimman.html -


Ilkka Luoma
Helsinki, kansalaisaktivisti


AL  ..  IL  ..  Vf  ..  Pz  ..  BL  ..  VVD ..  BLOG 51184
---25032015---

doc.: Puoluetuet ja poliittinen näkyvyys_25032015 – Microsoft Word Starter

588s | 189

sunnuntaina, maaliskuuta 22, 2015

Postia tavallisille ihmisille

!
2.2.2010 18:31 Ilkka Luoma 
·          
 (Vuoden 2009 Jussi-patsaan sai  Klaus Härön 1] ohjaama elokuva  ’Postia pappi Jaakobille’  2])


[...huolella ja kansanomaisesti muotoiltu lause ei tavoittanut isältä pojalle, jolloin olisi ollut aikaa. Nyt anteeksipyynnön viesti ei enää tavoittanut isää pojalta - mieli oli sammumassa terveelle kokemattomien hirvittävien kipujen väkisin lievittämisen vuoksi - aika oli juossut ohi ymmärryksen. Posti ei tullut enää perille...]

Elokuvat ovat aina sykähdyttäneet ihmisiä, niin väkivallassa, menestyksen tavoittelussa, rakkaudessa kuin nyt myös huomioimisessa ja kuuntelemisen taidossa. Pappi Jaakob oli kadottanut tarpeen näyttää maallista voimaansa ja näyttöä ulkoisilla merkeillä.


Jaakob oli sen sijaan löytänyt tavan huolehtia lähimmäisistä olemalla kohde, jolle puretaan ylikuormaa, joka usein oli syntynyt juoksusta elintason perässä tai epäonnistumisessa siinä. Pappi oli uskossaan voimakas ja jakoi lahjaansa ilman maallista näyttämisen perintövelvoitetta.

Elokuvateollisuus kykenee välillä muuhunkin kuin väkivallan, näyttämisen ja arkipäiväisen materialismin tunnekuohujen villitsemiseen. Aikaansa kutakin, sanoi se kuuluisa pässikin, olematta pässi - vaan näkijä, jolloin tarve ja ympäröivä maailma muuttui lopullisesti.


Arvomaailman muutos kohtaa ennen materialismin mahdottomuutta

Tie kohti henkisyyden suurempaa arvostusta herättelee arvoista, jotka olivat kadoksissa kuin yhteys isään, ukkiin, äitiin tai mummiin. Arvot kohtaavat tasapainossa ja arvostuksessa saatua elämän arvoa ja lahjaa kohtaan. Herkkyys havaita ympäröivä hätä on inhimillisyyttä jatkuvan tavaroiden perässä juoksemisen sijasta.

Postia pappi Jaakobille on elokuva, joka pysäytti kohtaamaan lähellä olevan hätähuudon ymmärtämään, että minä tai Sinä olemme tuossa tilassa jonain hetkenä - joko yksin tai tärkeimpien ympäröimänä. Lähtö on aina lopullista, vaikka biologisesti elämä jatkuu ja energiana se jatkuu loputtomiin.

Pappi Jaakob oli tuntemattomille lähimmäisille ajassa - unohtaen itsensä. Oli vain vihkimys uutteroittajana ja hetken vaalijana. Postia tuli hädästä päivittäin - postinkantaja oli lähettiläs, joka ei sisältöä tuntenut. Mekin olemme joskus viestintuojia ja -viejiä löytämättä sen sisältöä, koska paluuposti jäi saamatta tai ymmärtämättä.

Klaus Härön elokuva puhutti karuudessaan ja herkässä kuuntelun taidossa hiljaiset ja jurot suomalaiset, joille tunne on voimakkaampaa kuin itse sitä haluamme julkisesti näyttää. Elokuvissa on lupa itkeä, arkielämässä ei, koska sisumme patoaa sen.

Elokuvissa sisu voi hellittää ja katse suoraan omaan sieluun on sallittua - löytäen sen oman postin, joka on usein jäänyt lähettämättä. Lähetä postisi ajoissa, jottei se jää pikalähetyksen varaan tai kadonneen, ehkä virheellisen osoitteen vuoksi perille menemättä.

Meillä jokaisella on oikeus saada, tallentaa ja lähettää postia. Pappi Jaakob tallensi postinsa huolellisesti ja tunsi kaikki lähettäjänsä. Tunnistatko Sinä saamasi postin ja tiedätkö osoitteet, joissa postiasi odotetaan?

doc.: Postia tavallisille ihmisille_22032015 – Microsoft Word Starter
402s |

189

AL  .. IL  .. Vf .. Pz .. BL  -  BLOG 50935

[U] ---22032015---