tiistaina, huhtikuuta 28, 2015

Työ ja toimeliaisuus ratkaisevat kansalliset ongelmammeTyökäsiä ulkomailta - kun omat eivät riitä?


Suomalaiset saivat uuden eduskunnan ja ylivoimaisen pääministerikandidaatin 1], joka valitaan tulevan kriisihallituksen vetäjäksi, ellei jotain aivan liki mahdotonta tapahdu.

[ … vielä nykyinen valtiovarainministeri ja SDP puheenjohtaja Antti Rinne kertoi, että meillä on 450.000 todellisuustyötöntä. ’Reiska ja Liisa’ avaavat ahkerasti työnvälityksen ovia – ei ole töitä –tarjotaan, vaikka kilpaa huudetaan työvoimaa ulkomailta. Miten priorisoimme – ensin erikoisosaajat vai etusijalle työmobilisaatio *], jolla palautetaan ihmisiä juurilleen eli työhön kokemaan tarpeelliseksi tuntemisen oloa? … ]


On sanottu, että työ on valtiovallan erityisessä suojeluksessa.  Presidentti Urho Kekkosen aikana 2] 60.000 työttömyys ajoi hätätilahallitukseen. Työtä arvostettiin ja työtä haluttiin. Nyt saattaa elo luonnistua helpommin sosiaalisten tukijärjestelmien myötä ja pätkätöitäkään ei vierasteta 3]. Vapaa-aika on saanut arvostusta työtoimeliaisuuden rinnalle.


Ihminen on luotu tekemään työtä, sanotaan

”Leipä on sinun otsasi hiessä ansaittava” – kerrotaan vanhan kansan sanoneen. Työllä osallistuvuutta ja iloa hyödyllisyydestä mitä voisi saada oman panoksen tuonnista yhteiseen yhteiskuntaamme. Työ vapauttaa myös turhalta vapaa-ajalta, joka saattaa aiheuttaa levottomia ajatuksia, jopa yhteiskuntarauhan näkökulmasta 4].


Entä itse työ, miksi sitä ei löydy?

On jo laajasti tunnettua, että olemme maailmanlaajuisessa työn uudelleenjaon taistelussa 5]. On kerrottu työnantajaleiristä, että kokonaispalkkakustannuksemme ovat liian korkeat 6]. Ulosmittasimme 2000 – luvun ensi vuosikymmenellä korkeat reaalipalkkojen nousun 7] – keskimäärin.


Tänään on työrajoitteisia enemmän kuin koskaan ennen, monestakin syystä

Mielenterveys pettää yhä useammilta 8], talousahdinko on sitä tyyppiä, ettei töihin kannata mennä – ulosotto vie kaiken 9]. Lopulta monilta on mennyt usko omaan osaamiseen, sosiaalisuuteen ja kanssakäymiseen työyhteisöissä, vaikka ammattitaito on tallessa tai pienin kertauksin nostettavissa täysin riittävään tasoon!


Työnantajat haaveilevat ulkomaalaisesta työvoimasta

Minkä vuoksi tarpeemme on esitetty työn ja tekijänsä kohtaamattomuudesta? Ei löydy osaajia omista, sanotaan. Pitää hakea ulkomailta nykyammattilaisia. On tosi, että erikoisosaajien tarve – muun muassa sairaanhoitajat, vanhushoitajat ja muu hoitohenkilökunta, on miltei ”huutava”, kun monet ovat kaikonneet ulkomaille paremman palkan myötä. Kiinasta voisi saada, jopa pienemmällä palkalla.


Onko meidän alennettava palkkatasoa kaikkinensa – ja kaikkien osalta?
[ Olisitko Sinä halukas alentamaan palkkaasi, siis ostovoimaasi, jos kaikki muutkin tekisivät niin? ~ http://www.iltalehti.fi/keskustelu/showthread.php?t=976157 - ]

Miten säädämme kilpailukykyämme, kun markkaa ei ole, eikä sen myötä devalvaatiomahdollisuutta piristämään vientitoimintaamme? Olisitko Sinä halukas työsi pelastamiseksi ottamaan osaa palkka-aletalkoisiin, vaikka sen väitetään peilautuvan kotimaiseen kysyntään vähentävänä?


Tosiasia on se, että monien kustannuserien ja hintojen alenema on jo tosiasia

Yleensä markkinatalous reagoi kysynnän vähentymään hinnan alennuksina, kuten elintarvikepuolella on ilmiselvästi käynyt lisääntyneen kilpailun myötä, on toteutunut niin kutsuttu Lidl - ilmiö. Lisäksi ainakin toistaiseksi ”viimeistä päivää punaiset -30 prosenttia aleliputus” ruokapakkauksissa pienentää ruokalaskua 0].


Onko kohta starttaava hallitus on selkä seinää vasten? 
[ Leikkauslistoja vai kansallista elvyttämistä? ~ http://ilkkaluoma.blogspot.fi/2015/03/leikkaamista-ja-elvyttamista-unohtuuko.html - ]

Pääministerikandidaatti Juha Sipilä entisenä yrittäjänä on ominut puoluetoverinsa Matti Vanhasen toimitusjohtajaperiaatteen – tulevana pääministerinä, sanoen, että tulos tai ulos.
Nyt puheissa on menoa ja meininkiä, mutta entä yhteiskuntasopimus ja työrauha, jos SDP ei tule hallituksen? Perinteellisesti punamullat ovat osanneet toimia kriisitilanteissa. Punamullassa kohtaavat sopivasti yrittämisen individualismi ja lattiatason solidaarisuuspyrkimykset kollektiiviajatteluna – joskin herää kysymys onko demareiden aatemaailma kadoksissa? 11].


Maamme työdilemmaa ei saada kuntoon repimällä, vain yhteistyöllä,
 … siksi Sipilä on oivaltanut haasteista suurimman – saada SAK kuvioon mukaan. Tosin ilman EK 12] vaikutetta sekään ei tuo onnistuvuutta – kautta linjan. Työnantajat ovat jo oivaltaneet, että ulkomailla, lähinnä Kaukoidässä toveri on paljon halvempi kuin lakkoherkkä pohjoismainen työrotumme – raflaavasti ilmaistuna.


Lakkoherkkyys on katoava luonnonvara

Mikäli työntekijät kokisivat luottamusta tulonjakoon hyvästä ja ansiokkaasta työstä, olisi osallistuminen kansallistalkoisiin saavutettavissa. Tämä luottamus toteutuu, jos lattiataso huomaa, että johtajisto, päälliköt, omistajat ja vapaamatkustajakuponginleikkaajat oivaltavat oman osuutensa palkka- eli ostovoima-alentamisen talkoissa.


Mitä Sipilä nyt tekee?

Projektikaavio on kuulemma viivoitettu ja sen päämääränä on kansallinen konsensus yhteiskuntasopimuksena, kutistettuna hallituksena, vastuunottona vanhan toimintamallin sijasta, kansallisen hengen nostattaminen yrittämisen mentaliteettina, mutta erityisesti luottamuksen nostona äänestäjiin nähden. Nythän edelliset kaksi hallitusta –

… ”Stubb nollapätkä ja kataiskuusilo” eivät luottamusta ansainneet 13] – valittiin jopa historiamme huonoimmaksi hallitukseksi, puhumattakaan Brysseliin paoista – kesken äänestäjien antamien luottamusvaltakirjojen. Itsekkyys ei ole nyt valttia, vaan uhrautuvaisuus, esimerkinanto ja kunnioitus isänmaata kohtaan luo jokerit, joilla maamme nostetaan yhteishengellä toimeliaisuuden uralle!


Kasvun huuto ei enää pelasta

On vihdoinkin ymmärrettävä, että jatkuvaa kasvua ei ole, on vain toimeliaisuus 14], joka tuo työtä, tarpeellisuutta, osallistumista. On oltava yhteisöllisyys, jossa tullaan kohtuudella toimeen ja luotetaan toisiimme, vastuulla lähimmäisistä ja omaisista.

Emme voi myöskään olla unohtamatta työyhteisöjen menestystä, joka lopulta on ainoa keino ylläpitää työllisyyttä ja työpaikkoja – itse jos kullekin.

LINKIT TARKENTAVIIN AIHEKIRJOITUKSIIN

1] Pääministeri Juha Sipilä? ~ http://www.iltalehti.fi/keskustelu/showthread.php?t=901277 – [50272]
6] Sammon takoja Stadigh – liian korkeat palkkakustannukset ~ http://www.iltalehti.fi/keskustelu/showthread.php?t=945297 – [16186]
7] Ulosmittasimme liikaa palkkoja ~ http://www.iltalehti.fi/keskustelu/showthread.php?t=946425 – [25512]
9] Muutetaan lakia ja helpotetaan velkakierteisiä! ~ http://ilkkaluoma.blogspot.fi/2015/04/kansalaisvoimalla-nostetaan-ihmisia.html -
0] Punaiset alelaput ovat varainsiirto ”rikkaalta köyhälle” ~ http://www.iltalehti.fi/keskustelu/showthread.php?t=1038794 – [13375]

11] Onko demareilla aate kadoksissa? ~ http://www.iltalehti.fi/keskustelu/showthread.php?t=1064771 – [12534]
12] ”Onko Suomi uppoava laiva?” – EK 6/2013 ~ http://www.iltalehti.fi/keskustelu/showthread.php?t=1008472 – [7393]
13] Kataisen eroilmoitus ~ http://www.iltalehti.fi/keskustelu/showthread.php?t=1049877 – [10667]
13] AAA’ n tarina ja jäljet sylttytehtaaseen ~ http://www.iltalehti.fi/keskustelu/showthread.php?t=1137511 – [12760]


JK *]

Kansallisen eheytyksen työmobilisaatio

Työ on ihmisen oleellisin tehtävä, heti ravinnon ja lisääntymisen jälkeen. Ilman työtä ei ole yhteisöjä – ja ilman yhteisöjä ei ole yhteistoiminnallista yhteiskuntaa. Nyt maassamme on de facto 450.000 työtöntä, joista noin 65.000 on ”ajelehtivia nuorisotyöttömiä” **] – unohtamatta noin 100.000 pitkäaikaistyötöntä kuin heitäkään, jotka eivät ole enää jaksaneet tai viitsineet hakeutua tilastoihin.
**] Varjossa olevat nuoret jäävät yhteiskuntarattaiden hampaisiin” ~ http://ilkkaluoma.blogspot.fi/2015/04/varjossa-olevat-nuoret-jaavat-jalkoihin.html -

Perustamme maahamme ’New Deal’ – Uusjakotyömobilisaation. Se tarkoittaa suurprojektia, jonka tavoitteena on työllistää yhteiskunnallisesti ja tarvittaessa vaikka velkarahalla koko maan kattava työllisyysoperaatio, johon osallistuu 40 - 60.000 henkilöä – eri tehtävänimikkein. Arviohinta projektille on yhden atomivoimalan hinta, ehkä 10 -15 miljardia euroa.

Olemme jo huomanneet, että kesäisin maatamme ravistelee yhä voimakkaammat myrskyt, jotka katkovat sähköjohtoja ja rikkovat tietoliikenneyhteyksiä. Nyt kaivamme kaikki järjelliset johdot, kaapelit ja putket kuin niiden tarvitsemat ohjaus- ja valvontajärjestelmät maan alle – seuraavan 3-4 vuoden aikana.

Suunnitelmaan kuuluu jakaa maamme sähköyhtiöruutuihin ja jokainen ruutu kunta-alueisiin. Kunnat koordinoivat kuntakohtaisen mobilisaation. Projektille perustetaan keskus, joka tekee perussuunnitelman valtiotasolla ja sähköyhtiöt kulminoivat suunnitelmat teleoperaattoreiden kanssa – kunnille jää yhteistoiminta vesi- ja viemärilaitosten kanssa. Jokainen kunta on työnjakamisen koordinaattori ja töiden järjestäjä ja maksumies.

Koko projektin kustannuslaskenta on valtiotasoinen ja jakaantuu sähköyhtiöruutuihin ja kuntatasolle. Kun kunnat toimivat koordinaattoreina, voidaan osaprojektit pilkkoa siten, ettei pakollista EU-tasoista kilpailutusta tarvita, vaan Uusjakomobilisaation kotimaisuusaste nostetaan hyvin lähelle 100 prosenttia. 

Nyt ohitamme kaikki turhat direktiivit ja työllistämme maksimaalisesti työttömiä tai työttömyysuhan alla olevia. Pienille yksityisurakoitsijoille varataan erityismahdollisuudet.  Kotimainen työ ja materiaalit kuin laitteistot ovat etusijalla.


Ilkka Luoma
Kansalaiskirjoittaja Helsingistä...
Tämä kirjoitus kuuluu sarjaan ”Mitä teemme huomenna, kun taistelu hyvinvointivaltion säilyttämisestä kiristyy ja kiihtyy” – ensimmäinen osa käsitteli ulko- ja turvallisuuspolitiikkaa ~ http://ilkkaluoma.blogspot.fi/2015/04/juha-sipilan-vayryskortti-helpottaa.html - Osa 3.


SENT


Sent: Tuesday, April 28, 2015 7:19 PM
Subject: KANSALAISKIRJOITUS - Työ ja toimeliaisuus ratkaisevat paljolti kansalliset ongelmamme?

...
AL.. IL .. Pz .. Vf.. BL.. BLOG 53120 FB
---28042015---

doc.: Tyo ja toimeliaisuus ratkaisevat kansalliset ongelmamme_28042015 – Microsoft Word Starter


|1107s | 1175s |

torstaina, huhtikuuta 23, 2015

Juha Sipilän väyryskortti helpottaa itäpeliä

!

Suomi sai ennakoidusti Keskustasta vaalivoittajan ja saa sen puheenjohtajasta Juha Sipilästä seuraavan pääministerin 1]. Kansa antoi luunapin Kokoomukselle ja demareille – aiempi Kokoomuksen puheenjohtaja ja pääministeri Jyrki Katainen oli paennut Brysseliin 2] ja Antti Rinteestä tullut demareiden uusi puheenjohtaja 3]

[… kadunmies ja – nainen ihmettelevät kun päällä on median ja vähemmistöpoliitikkojen täyslaidallinen Natoon liittymiseksi.  Kansalaiset eivät Natoa halua 4], vaan meidän pysyttäytymistä sotilaallisesti liittoutumattomina, koska olemme lännen ja idän vedenjakajalla 5]. Emme myöskään halua USA’ n sotiin, joka on käynyt kaikki sotansa aina kaukana omilta rajoilta muiden mailla ja muiden maihin …]

Suomessa on kolme muhivaa kriisiä – 1) suurtyöttömyys (maailman laajuinen työn uudelleen jaon taistelu 6]), 2) sisäinen turvallisuus ja yhteistoiminta täällä olevien kaikkien kansallisuusryhmien kanssa 7] sekä 3) ulko- ja turvallisuuspolitiikka (itävaikute, Venäjä ja Naton laajentumispyrkimykset Venäjän rajoille).


Aloitetaan ulkopolitiikasta,

joka toimiessaan on paras este konfliktien ja sotien syntymiselle. Muistamme erkkolaisuuden itsepintaisuudet 1938 - 39 maanvaihtoneuvotteluissa Neuvostoliiton kanssa 8] – onko nyt havaittavissa samankaltaista itsepintaisuutta – pyrittäessä viemään Suomea Natoon, jopa kansan enemmistömielipiteen ohi? 9]


Sipilälle oiva kansalaisten välittämä vinkki ja neuvo

Ikuisuus poliitikko Paavo Väyrynen on nyt europarlamentissa, ja valittiin myös eduskuntaamme 7000 äänellä Lapista. Paavo on kertonut, ettei tule eduskuntaan, ellei tarjolle tule ministeripostia. Paavo voi operoida kahta ministeripostia suvereenisti – ulkoministerin ja ulkomaankauppaministerin postia.

Oli myös aika, jolloin Katajanokalla istuivat molemmat ulkopolitiikkamme ikänestorit ja asiaosaajat vailla vertaa – demareiden Erkki Tuomioja ja Keskustan Paavo Väyrynen.


Sipilä helpottaa yhden painopistealueen pois ongelmien muodostumisesta,

 .. valitsemalla ulkoministeriksi joko Väyrysen tai Tuomiojan. Väyrynen tunnetaan jo presidentti Urho Kekkosen ajoilta 0] – Suomen nuorimpana ulkoministerinä ja Neuvostoliiton kävijänä. tosin Paavo erehtyi Neuvostoliiton ikuisuudesta, mutta myöhemmin huomasi olleensa oikeassa, kun Moskova säilyi kuitenkin pääkaupunkina.


Venäjä ja Suomi tulevat hyvin juttuun,

 … kun Paavo ohjastaa Katajanokan linnoitusta, oletuksella, etteivät demarit nouse sittenkään hallitukseen. Paavo ymmärtää Venäjän, venäläisyyden 11] ja tulee toimeen Kremlin kanssa – koska ymmärtää kaksi kolme kiveen hakattua tosiasiaa: 1. Olemme Suomena idän ja lännen vedenjakajalla 12], 2. Olemme suomalaisina niin lännestä kuin idästä 13] ja 3. Paasikivimäisesti ilmaistuna – ”Tosiasioiden tunnustamisesta alkaa viisauden alku”.


Väyrysen valinta ulkoministeriksi takaisi suhdetoiminnan Venäjälle
[ … sen sijaan vielä nykyisen puolustusministerin Carl Haglundin (rkp) irtiotto oli kansakuntaamme ajatellen jopa vaarallista ~ http://ilkkaluoma.blogspot.fi/2015/04/tulella-leikkivaa-vaalitemppuilua-rkp.html - ]

Presidentti Sauli Niinistö on jo harjoittanut kokeilevaa ’EU-joustavoitettua sveitsittymistä’ 14], omine suorine kontakteineen Venäjän presidentti Vladimir Putiniin 15]. Niinistökin on huomannut kartasta, että meillä on 1300 kilometriä yhteistä maarajaa Venäjän kanssa, samoin on oivallettu, että Eurooppa jatkuu Uralille saakka 16] kuin myös se, että olemme eläneet jo 70 vuotta rauhan aikaa EU - Euroopan itärajalla!


Kansalaiset vinkkaavat Sipilälle –

”Tee kansalaisteko pääministerinä valtiomme ja kansakuntamme eduksi ja valitse Paavo ulkoministeriksi, niin saadaan alussa mainituista kolmesta ongelmakeskittymästä yksi pois päiväjärjestyksestä. Näin voisit keskittyä koko tarmollasi kahteen muuhun alussa mainittuun ongelmapesäkkeeseen”.


TARKKENTAVAT KIRJOITUSVIITTAUKSET

1] Pääministeri Juha Sipilä ~ http://www.iltalehti.fi/keskustelu/showthread.php?t=901277 – [50088]
2] AAA’ n tarina ja ’kataispyrkyryyden’ syltyt ~ http://www.iltalehti.fi/keskustelu/showthread.php?t=1137511 – [12665]
3] Rinne & Stubb – ”liian vähän, liian myöhään” ~ http://www.iltalehti.fi/keskustelu/showthread.php?t=1084213 – [5677]
4] Kansalaisviisaus erottaa meidät Natosta ~ http://www.iltalehti.fi/keskustelu/showthread.php?t=1029728 – [35758]
7] Menimme Irakiin – omaksi uhaksemme! ~ http://www.iltalehti.fi/keskustelu/showthread.php?t=1174702 – [2755]
9] Kokoomus ’keulii’ Natoon, jopa kansakunnan ohi! ~ http://www.iltalehti.fi/keskustelu/showthread.php?t=1170117  - [2712]

11] Rikoimmeko itä-länsikeskustelun? ~ http://www.iltalehti.fi/keskustelu/showthread.php?t=1122243 – [5250]
14] EU-joustavoitettu ’sveitsittymisemme’ ~ http://ilkkaluoma.blogspot.fi/2014/08/eu-joustavoitettu-sveitsittymisemme.html -
15] Putin kunnioittaa kansamme natomielipidettä ~ http://www.iltalehti.fi/keskustelu/showthread.php?t=1077063 – [18614]


Ilkka Luoma
Helsinkiläinen kansalaiskirjoittaja


...
AL .. IL .. Vf .. PZ .. BL .. BLOG 52848
---23042015---


SENT

Sent: Thursday, April 23, 2015 1:55 PM
Subject: KANSALAISKIRJOITUS - Juha Sipilän väyryskortti helpottaa itäpeliä?

doc.: Juha Sipilän väyryskortti helpottaa itäpeliä_23042015 – Microsoft Word Starter

472s |  611s | 676s

tiistaina, huhtikuuta 21, 2015

Kansalaisvoimalla nostetaan ihmisiä takaisin aurinkoon

!

( 1] Tänään on enemmän luottohäiriöisiä henkilöitä kuin koskaan aiemmin. Ulosottoon virtaa koko ajan lisää työttömiä, ajelehtivia nuoria ja elämänhalun menettäneitä kansalaisia, muiden ”normaalien” lisäksi 2] – ongelma on perustavaa laatua, ja sille on operoitava ratkaisut – unohtaen puoluepolitiikka ja keskittyen kansakunnan kokonaisetuun ja kansalaisiinsa itseensä )

LYHENNELMÄ  - [BLOG]

Seikkaperäisempi ja taustoittavampi seloste velkaperinnän kokonaisongelmasta

[ … työttömäksi jäänyt ja opiskelunsa kesken jättänyt nuori katseli nippua ulosotosta tulleita maksuvaatimuksia – kahdeksan kappaletta, joiden ulosottokelpoinen velkapääoma on vain 450 euroa, mutta kulut, korot ja ulosottomaksut per maksuvaatimus ovat yhteensä miltei saman verran kuin velkapääoma! Itse velka ei noiden maksujen jälkeen lyhene juuri lainkaan. On niin pienet nettotulot, ettei voida ulosmitata kuin nippanappa nuo kulut ja korot! … ] 3]


Velka on maksettava ja sanotaan myös, että ’velka veli otettaessa ja velipuoli maksettaessa’ 4]. On niin helppo ottaa velkaa, kun luottotiedot ovat vielä kunnossa – kännykällä hetkessä tilille rahaa ja ei kun höyläämään Visa Electron korttia.
Velan otto on tehty helpoksi, koska pienlainat ovat erinomainen liiketoimi pikavippaajille 5]. Kännykällä on muutoinkin helppo maksaa pienmaksuja puhelinlaskuun. Näin velkapommi on valmis dominoitumaan – syttyäkseen roihuksi.


Lopulta nuo laskut ajautuvat maksumuistutusten, perintäkirjeiden ja muiden perintäyritysten jälkeen ulosottoon – valtion virastoon, joka toimii lakien ja asetusten mukaisesti 6] – osin myös provisio-ohjatusti tuloksien tehostamiseksi 7].

Ulosotto leikkaa ulosotettavia asiakkaitaan korko edellä ja jakaen perityn velkasumman tasan kaikkien velkojien kanssa; näin syntyy tilanne, jossa pieni velkapääoma lyhenee hitaasti – tuskallisen hitaasti, jopa niin hitaasti, että nuori työtön heittää ’jutut tiskiin ja antaa mennä meininki käynnistyy’ – jopa kymmeniksi vuosiksi.


Nyt Suomessa on 64.000 ajelehtivaa nuorta, jotka elävät vain tunti kerrallaan 8]

 … ilman tulevaisuuden suunnitelmia ja auringon valoa, vaeltaen pimeässä putkessa, missä epäonni ruokkii toistaan. Kierre on valmis ja hinta on hirveä – niin nuorelle kuin vanhalle. Näin on saavuttu elämänalueelle, jossa viidakon lait purevat ja hengissä säilymisen kovat katujen säännöt vähentävät odotettavissa olevaa eliniänodotetta 9]. Tätä emme halua – syttyykö inhimillisyyden pieni liekki luomaan auringon valoa hyljeksityille?


Sivistysyhteiskunta huolehtii jokaisen jäsenensä

myös he todelliset noin 450.000 työtöntä 0], jotka ovat tämän yllä olevan ulosottokierteen uhassa. Velkavaras ottaa pikkusormen, niin ulosoton lakiin perustuva koneisto kauhaisee koko käden. Kun hallitsematon velka ei voi tappaa – niin valitaan se helpoin tie, annetaan olla ja alkaa luisu kohti ajelehdintaa, joka kierrättää ihmistä luukulta toiselle.


Mitä me teemme, jotta velkavankeus avaa portteja aurinkoon?

Pitkä kierre jaettuine velkapääomineen ja suurine kumuloituvine kuluineen ei tuo oikenemista. Oikenemisen tuo vain ulosoton perintään liittyvän lain muutos ja inhimillistäminen sellaiseksi, että velallinen näkee auringonvalon elämälleen.

Valoa syntyy siinä, että ulosottovelka lyhenee velkapääoma edellä ja priorisoiden velat siten, että saadaan ne yksi kerrallaan maksetuiksi loppuun.  Lopulta korot ja kulut vähennetään lopusta – ilman kertyvää korkoa ja lisäkuluja niille.

Myöhemmin perustettava väliaikainen sovituslautakunta voi antaa anteeksi osan ulosotossa olevista loppukuluista ja koroista – nämä menetykset voidaan kustantaa valtion varoista 50 prosenttiin saakka. Lopulle voidaan tehdä yksittäisen henkilön velkajärjestely.

Oleellista on nostaa ”kaikkensa menettäneet” takaisin auringon valoon ja yhteiskuntaan yhtäläiseksi jäseneksi kokemaan hyväksyntää ja omaa hyödyllisyyttään muille ja itselle.


Aiheliitteet
1]
2]
3]
4]
5]
6]
7]
8]
9]
0]


Linkit aihetta koskeviin kirjoituksiin
11]
12]
13]


Viitteet
14]
15]
16]LYHENNELMÄ

Kansalaisvoimalla nostetaan ihmisiä takaisin aurinkoon

Veloilla on taipumus kasautua, ja kun iskee työttömyys tai muu inhimillinen vastoinkäyminen, on ovella lopulta ulosottomies. Tapa ulosmitata ei sovellu nyt vallitsevaan yhteiskunnan tilaan, jossa tuloerot, syrjäytyminen ja työttömyys ovat tehneet tehtävänsä.

Ulosottomenettely ei pura ongelmaa – vaan lisää sitä. Kierre katkaistaan priorisoimalla velkapääoma yhteen velkojaan kerrallansa, säätämällä korko lähemmäksi markkinahenkeä sekä säätämällä kulukirjaukset yhteiseksi eikä yksittäin jokaiseen perintäkohtaan erikseen.


Projekti – ”takaisin auringon valoon”

Ilkka Luoma


AL  .. IL .. Vf .. Pz .. BL  - BLOG 52746
---21042015---


Doc.: Kansalaisvoimalla nostetaan ihmisiä takaisin aurinkoon_21042015 – Microsoft Word Starter