perjantaina, helmikuuta 20, 2015

Kansallista voimaa – vastuunkantoa valituilta

!
( Suomi käy kohti eduskuntavaaleja 2015 – takana raskaat kahdeksan vuotta. Enemmän työttömiä kuin sitten 1990 – puolivälin, enemmän nuorison ajelehtimista 1] ja pitkäaikaistyöttömiä. Enemmän ikääntyneitä ja yksinäisiä vanhuksia 2], jotka eivät enää jaksa. Yhä enemmän näyttö- ja vertailutaloutta 3] )

[ … arkikansalainen pohtii kun tammikuun jälkeinen helmikuu on jo kevättä; viime vuosi oli maapallollamme mitatun historian lämpimin 4] 5]. Ympäristömme kuluu, se on särkymässä 6] – evoluutio ei ehdi meidän kulutuskäyttäytymisen ”kellotaajuuksille” 7] – se väsyy … ]


Edellisen hallituksen aikaansaannoksia ei enää tarvitse luetella, niitä ei juuri ole. Hyvää tarkoittanut kuusilovaltioneuvosto olisi voinut olla kattavaa vastuuta ja muutosta kansakunnan eheyttämiseksi. Tuloksena syntyi riitelyä, mutta pahinta oli se, että vastuunkantajat pakenivat EU- Brysseliin 8] – tätä kansa ei tule unohtamaan.


Eduskuntavaalit ovat ovella

Jälleen on hetki, jolloin on tarjolla viisi hyvää ja viisi kaunista, vaikka todellisuus on pikemminkin luopumista, leikkaamista, mutta myös eheytymistä ja yhteishenkeä. Kulunut sanonta ’Talvisodan hengestä’ on kaukana. Jos kuitenkin sanomme asiat kuten ne ovat, niin juuri tuota henkeä tarvitaan kahtia revittyyn kansakuntaamme 9].


Elämme tänään keskimäärin pidempään kuin koskaan aiemmin

Meillä on yhä enemmän niin köyhiä, joille Hursti on pelastus, samoin Kirkon jakama ruoka-apu 10]. Terveyskeskuksiin on suuret jonot, ei ole varaa jonottomiin yksityisiin. Suuressa Sote – uudistuksessa 11] koetettiin ratkaista tämänkin osa-alueen rakenneongelmaa – meillä on yhä enemmän vanhoja ja kokeneita ihmisiä. Osa heistä on erinomaisessa kunnossa, mutta monilla on yksinäistä – eikä ole oikein mitään tekemistä, osin sukulaisetkin odottavat vain perintöjä.


Velkaa, velkaa ja velkaa!

Kansakuntamme valtiona kuin yksityisinä kansalaisina on velkaantunut enemmän kuin koskaan. Piti saada sitä ja tätä – neliöitäkin lisää niin kotiin kuin talviasuttavalle kesämökille. Mukava oli näyttää ja vertailla – olemmehan kilpailutaloudessa, jossa vain vahvimmat pärjäävät – tältä osin kornia on se, että tämä tapa on vuosimiljoonaisen evoluution perusprinsiippi!

Kornia ei sen sijaan ole se, että meille on kehittynyt vahva lähimmäisen huolehtimisen tarve, onhan sekin mahdollista, että vahvinkin on jossain vaiheessa heikko – ja tarvitsee apua. Huolehtimiseen kuuluu tasa-arvo, oikeudenmukaisuus – nämä loppuun huudetut vakiosanat, niinpä niiden täyttämisen vastuu unohtuu jo vaalien jälkeisenä päivänä.


Tosin edellisen ’jytkyn’ saanut kantoi vastuunsa –
[Perussuomalaiset – äijävoimaa … ~  http://www.iltalehti.fi/keskustelu/showthread.php?t=957810 – [10466 -]

 … eikä mennyt hallitukseen, jossa nuo pyhät vaalilupaukset olisivat tulleet syödyiksi. Nyt onkin mielenkiintoista nähdä onko vaalilupaukset muuttuneet – nyt on hinku hallitukseen.


Kansallista henkeä nostetaan yhteisillä piirteillä,

 … yhteisellä ponnistuksella kohti eheyttä. Kansahan on juuri niin vahva kuin sen heikoin lenkki. Kaikille tulee löytää tehtäviä, vaativia, helpompia, kevyempiä ja raskaitakin – kullekin kykyjen mukaisesti. Meidän tulee olla valmiit myös tulotason laskemiseen 12] -  solidaarisesti vastuuta kantaen juuri parhaiten ansaitsevien joukoista.


Meidän on toteutettava myös työmobilisaatioita –

 … johon voidaan synkronoida kansalaisen perustulo 13]. Tuloeromme ovat liian suuret 14] ja välttääksemme myöhemmät levottomuudet, on tähän kiinnitettävä huomiota – oikeasti.
 IDEA - Toteutetaan kaikki loogisesti järkevät siirtotiet, johdot, kaapelit, putket ja niiden ohjaus- ja valvontajärjestelmät maan alle piiloon lisääntyviltä myrskyiltä.


Kansallista eheyttä lisätään keskittymällä omien hoitamiseen –

 … muiden merkittävä auttaminen jääkööt odottamaan niitä aikoja, jolloin olemme vahvempia. Emme ole rasisteja – olemme kansallisten tahtomme mukaisesti omamme vaalijoita ja huolehtijoita, tätä kutsutaan miljoonien vuosien kehityksen tuloksena syntyneeksi reviirihallinnaksi 15].


Työtä tekevä väestönosa vähenee ja eläkeläisten määrä lisääntyy

Meidän on tuotava ulkoa työvoimaa, vaikka meillä on 450.000 työtöntä. Ulkoa tuleva väki saattaa tyytyä pienempään tulotasoon, sekin meidän on kestettävä – voimme varautua kulutuksemme vähentämiseen 16], josta ainakin ympäristö kiittää.


Yhä sairaampia, parantumattomasti pois haluavia on voitava helpottaa,

 … jos he täyden ajatuksen hetkellä ovat niin ilmaisseet – ilman kenenkään painostusta. Me joudumme pohtimaan vakavasti eutanasialakien säätämistä. Samalla voimme miettiä aborttien lisääntymistä – niihin on oltava keskeytyksinä painavat syyt.


Suomalaiset voivat lisääntyä enemmän –

 …perheen perustaminen, ylläpito ja perhevakaus ovat työtilanteiden mahdollistamisen ohella valtiomme erityisessä huolehdinnassa. Kansalaisemme kuin viranomaisetkaan eivät kestä enempää Eerikan äänettömiä hätähuutoja! 17]


Kysymys on luottamuksesta!

Luottamusta ei lisää kesken kansan antaman valtakirjan pako muille maille, kun ongelmat kasaantuivat 18]. Nyt ihmisten silmät ovat auenneet samassa tahdissa kun kreikkalaisten hätä on kasvanut 19]. Oliko solidaarisuutemme oikein ja humaania? Oli ja ei – apu meni vain vääriin osoitteisiin ja ahneita riittää Kreikassakin, haitaksi saakka.


Me olemme täysin riippuvaisia ulkomaankaupasta

Meidän on pakko tuoda, ja tuota tuontia voidaan maksaa vain viennillä. Vienti yskii, jo kauan aikaa – liki 15 vuoden vientiylijäämiemme putki on mennyttä – nyt taomme tappiota. Vientialijäämä on tappiota.

Viennin vähetessä valtion velka on kasvanut. Kornia on sekin, että voimme ottaa vielä vähän lainaa [!] – nyt työmobilisaatioon – kansalle on saatava työtä ja se maksaa alussa, mutta tuottaa myöhemmin. Kasvua emme huuda, vaan toimeliaisuutta 20].


Läntisen maailman kasvuhoennallinen markkinatalous lienee elinkaarensa iltapäivässä

Nyt on leikkauksien aika – kasvaa ei voi loputtomiin. Meidän on sopeuduttava – ensinnäkin itseemme, rauhattoman mielen tasaamiseksi, meidän on sopeuduttava maailmanlaajuiseen työn uudelleen jaon taisteluun 21] – Kaukoidän halvemmat toverit ovat jo ottaneet paljon pois tehtäviämme 22] – eikä lisääntyvä robotisaation autuaallistaminen E] tule helpottamaan tilannetta.
E] Automaatio ajaa meidät palvelemaan toinen toisiamme ~ http://ilkkaluoma.blogspot.fi/2007/02/automaatio-ajaa-meidt-palvelemaan.html -


Tärkein sopeutuminen kohtaa kuitenkin suhteessa ympäristöömme,

 … joka elättää meidät ravintona 23] ja raaka-aineina, jotka ovat jakaantuneet epätasaisesti pallollamme. Meidän osuus on katoavan pieni, mutta meillä on paljon pinta-alaa, joka hienosti voi elättää vähempään tyytyessämme koko kansakuntamme, jopa omavaraisesti 24]. Tähän meillä tulee olla pyrky – seuraavan 20-30 vuoden kuluessa. Meidän on samalla huolehdittava riittävä itsenäisyyden palautus 25], jotta voimme suvereenisti hallita omaa maatamme.


Jälleen kerran valinta on kansalla – seuraavaksi neljäksi vuodeksi

Kuka tai ketkä uskaltavat altistaa itsensä vaalien jälkeenkin – valiintuessaan Arkadianmäelle. Miten he huomioivat äänestäjänsä, joka päivä seuraavien neljän vuoden ajan – valtakirjahan on tuon pituinen. Äänestäjä on edustajan työnantaja. Kuinka edustaja huomio äänestäjänsä ja tämän tahdon – onko Demokratia 8.0 astumassa esiin?


On vahvojen johtajien vuoro astua esiin – puheet ovat pidetyt,

 … on aika astua tekojen puolelle. Ja kaikki teot eivät kaikkia miellytä, se on varma. Luottamus valintoihinsa helpottaa tilannetta ja kestoa, kun harjoitamme luopumista – mutta vastineeksi saamme turvallisuutta, vakautta ja yhteistä henkeä kohdata ne vieläkin vaikeammat ajat, jotka lähestyvät – satakertaisen varmasti.


PS.
Tämä ei voisi olla vaalikirjoitus, sillä näin kirjoittamalla menettäisi paljon ääniä – tämä onkin vain kirjoitus realismista, avoimista silmistä ja uskosta huomiseen – yhdessä, paljon antaen, mutta rauhaa saaden ja turvallisuutta.

Turvallisuutemme takaamme pysymällä sotilaallisesti puolueettomina, emme liity Natoon 26], emme osallistu Naton tai lännen kuin idänkään sotiin – edes niiden koulutustapahtumiin 27].
Turvaamme omamme riittävällä voimalla 28], reaaliylpeydestä itseemme. Ylläpidämme tehokkaan suojelukoneiston – armeijana, poliisina ja perustettavina aluejoukkoina, joita voimme kutsua Suojeluskunniksi.

Lopulta ymmärrämme niin idän kuin läntisenkin rajat – olemme vedenjakajalla, aivan poikkeavassa asemassa mihinkään muuhun valtioon nähden. Varaudumme myös eroamaan kaikesta sellaisesta turhasta, joka ei meille omaa riittävää hyötyä tuo. Oman solidaarisuutemme ulkomaille osoitamme muilla keinoilla 29].

EXTRA


KANSALAISVIITTEET
1] Kuinka valjastamme nuorison aktiivienergian? ~ http://ilkkaluoma.blogspot.fi/2013/05/nurison-aktiivienergia-pitaa-osata.html -
2] Kollektiivista hoivaa ja yksilöllistä perintöoikeutta ~ http://ilkkaluoma.blogspot.fi/2014/11/kollektiivista-hoivavastuuta.html -
4] Gaia kuumenee – jäähdytelläänkö kulutustamme ~ http://www.iltalehti.fi/keskustelu/showthread.php?t=880405 – [41342]
5] Emmekö tahdo ymmärtää ympäristömuutoksia ~ http://www.iltalehti.fi/keskustelu/showthread.php?t=966247 – [27212]
6] Kuluttamisen sopeuttaminen ympäristöömme ~ http://www.iltalehti.fi/keskustelu/showthread.php?t=1090560 – [6477]
8] AAA ´n tarina ja jäljet sylttytehtaalle! ~ http://www.iltalehti.fi/keskustelu/showthread.php?t=1137511 – [11327]

12] Hinnoitteliko paperimies itsensä työttömäksi? ~ http://www.iltalehti.fi/keskustelu/showthread.php?t=928536 – [36833]
13] Kansalaisen perustulo ~ http://www.iltalehti.fi/keskustelu/showthread.php?t=953937 – [4565]
16] Olisitko valmis vähentämään kulutustasi? ~ http://www.iltalehti.fi/keskustelu/showthread.php?t=992808 – [4130]
17] Eerikan vaiennettu hätähuuto! ~ http://www.iltalehti.fi/keskustelu/showthread.php?t=896233 – [9102]
18] Jyrki Kataisen poliittinen testamentti ~ http://www.iltalehti.fi/keskustelu/showthread.php?t=1069885 – [4056]
19] Eurooppalainen ongelma – kreikkalaisella filosofialla ~ http://ilkkaluoma.blogspot.fi/2011/11/eurooppalainen-ongelma-kreikkalaisella.html -

22] ’Esiteollinen robotisaatio’ – hanhiparven lento ~ http://ilkkaluoma.puheenvuoro.uusisuomi.fi/152322-esiteollinen-robotisaatio-hanhiparven-lento -
25] Itsenäisyyden palauttajat – ajatuksia kansalaisilta ~ http://fi-ilkkaluoma.blogspot.com/2014/12/itsenaisyyden-palauttajat-visio.html -
26] Kansalaisviisaus erottaa meidät Natosta! ~ http://www.iltalehti.fi/keskustelu/showthread.php?t=1029728 – [30566]
27] Osallistummeko ISIS -vastaiseen taistelurintamaan? ~ http://ilkkaluoma.blogspot.fi/2015/01/nykyhallituksemme-osapuoleksi-sotaan.html -


Ilkka Luoma


AL ..  IL ..  Vf ..  Pz ..  BL   - BLOG 48930
---16022015---


doc.: Kansallista voimaa_1_16022015 – Microsoft Word Starter

1017s | 1101s | 1316s

Ei kommentteja: