tiistaina, tammikuuta 12, 2016

Germania - haaveillaanko meillä Suur-Suomesta?

Oppi puhtaasta rodusta, rajallinen ymmärrys ylivertaisuudesta ja kuri nähdä viitoitettu reviiripuolustettu tie kohti uutta maailmanjärjestystä nosti saksalaiset Euroopan valtiaiksi nopeudella ja yllätyksellisyydellä vuonna 1941. Saksan kolmas valtakunta oli noussut Euroopan johtajaksi ja hyödynsi maanosavoimavarat suureen ristiretkeensä itään – elintilan laajentamiseksi.

Seuraukset olivat tunnetut ja voittajat (USA ja Neuvostoliitto) eivät juuri anna selitemahdollisutta hävinneelle. Saksan itsevaltiutta ja asehegemoniaa haaveilevat maan alle piiloutuneet ryhmät – tänäänkin. Elintilan puute ajoi suuret suunnitelmat jo 1920 –luvulta, vereslihalliseksi kohtaloksi ydineuroopan valtiaille - saksalaisille.
Suuri Germania unelma, joka vei 6,5 miljoonan saksalaisen hengen – puhumattakaan neuvostoliittolaisista, joita kaatui ”suuressa isänmaallisessa sodassa” yli 30 miljoonaa, romahdutti erityisesti Saksan kansan. Opimmeko mitään Adolf Hitlerin Saksasta ja Josif Stalinin Neuvostoliitosta?

Mitä Saksa ei saanut asein – saa se sen nyt ylivertaisella taloudella, kekseliäisyydellä ja tehokkuuden taidolla – ilman aseita ---


...
[2007]
Vaiettu asia - kielletty totuus ja sen ymmärtämättömyys
(YLE esitti pienoissarjan saksalaisesta arkkitehdistä, joka pelasti itsensä taitavalla luovimisella 1945-46 - varusteluministeri Albert Speer, Hitlerin ystävä ja laskelmoinut lojalisti )

[ ... joukkoja ja kansanryhmiä on kautta-aikain johdatettu ryhmähengen, kansallistunteen, yhteenkuuluvuuden ja yhteisen vastustajan/ vihollisen osoittamisella tekoihin, jotka hitaasti kehittyivät mm. Saksan Kolmannesta Valtakunnasta esitettyihin ja todettuihin rikoksiin ihmiskuntaa kohtaan ... ]

LINK ---   http://ilkkaluoma.blogspot.fi/2007/06/asioita-joista-ei-uskalleta-t...   ---

Ilmaisjakeluna ilmestyvä mainokseton tieteen ja filosofian mielipiteitä, tutkimuksia ja tieteellisen maailman riippumattomuusdebattia julkaiseva Tieteessä Tapahtuu -lehti 4/2007 julkaisi (prof. Juha Manninen 2] rohkea ja kiihkottoman kirjoituksen "Eino Kaila ja kolmas valtakunta" 1]. Suomessa oli runsaasti myönteisyyttä ja seurailua jo 1930-luvulta alkaen koskien Kansallissosialistisen Saksan siirtymistä totalitaarisen yhteiskuntajärjestyksen tielle.


Suomessa - kuten kaikkialla - on hyvin tunnettua, mitä tapahtui Saksassa 1933 - 1945. Nämä kertomukset ja kirjoitukset eivät ole sisältäneet juuri mitään sellaista, josta syntyi ennennäkemätön joukkovoima yhdistämään miltei koko kansakuntaa.
Kolmannen Valtakunnan järjestelmä kaikkinensa on jätetty esimerkiksi pahan akselista, jolle ei ole vertaa löytynyt. Näkökulmien syväluotaukset kiihkottomina analyyseina ovat jo julkistuneet esisanoina ja varovaisina pohdintoina - ja tässäkin äänitorviksi uskaltautuvat ensiksi "valtapolitiikasta vapaat" tiede- ja filosofiapiirit.
Joukkovoima ja yhteenkuuluvuuden henki
1930-luvulla Saksa vapaissa vaaleissa valitsi kansallissosialistisen järjestelmän, jota johti systeemi, joka ammensi alusta alkaen voimansa ryhmähengestä, samankaltaisuudesta, historian kaipuusta ja oman edustamansa ryhmän kaikkivoipaisuudesta.
1930 -luvun tiede etsi monin keinoin perusteluja vahvemman rooliin, epäkelpojen lopulliseen järjestykseen ja rodun arvioimiseen saavutusten pohjalta. Oli syntymässä vastakkainasettelua tuolloisella tavallansa, jota tänäkin päivänä esiintyy rasismina, reviiripuolustuksena ja pelkona, kuin myös vihana tuntematonta ja vierasta kohtaan.
Suomalainen myötämieli 
Akateemikko Eino Kaila suomalaisena filosofina pohdiskeli järjestelmää (erityisesti 1940-1942), jossa suosittiin päämääriä vahvuuksien ja yhteneväisyyden pohjilta. Saksa oli järjestelmä, johon moni suomalainen samaistui, syntyi haaveita ja päämääriä rakentaa vastaavuuksia joukkohengestä, puhtaasta suomalaisuudesta ja elinpiiristä, joka olisi meille historiallisesti kuulunut.
Suomella oli kiistattomat siteensä Saksaan jo meitä vapauttamaan tulleiden jääkärien ajoilta, jotka tunnetusti saivat koulutuksensa Saksan kasarmeilla. Samoin ne nuoret miehet, jotka seikkailun ja voimantunnon kuin liitton kuulumisen hengessä vapaaehtoisesti Saksan SS-joukkoihin ilmoittautuivat "yhteiseurooppalaiseen akselivaltojen" sotalaitokseen turvaamaan "yhtenäisen Saksa-johteisen Euroopan" lisäelintilan saantia idästä.

Professori Kaila –
kuten monet muutkin, esimerkiksi tunnetun tiedemiessuvun Rolf Nevanlinna (Helsingin Yliopiston rehtorina 1940-luvulla) suitsuttivat kansallissosialismin aatetta airueena kommunismia ja sen leviämistä vastaan. Löydettiinpä siitä myös kantaeurooppalaista historiahavinaa.

"Marksismi on kaiken pahan alku ja juuri"
Neuvostoliiton marksistinen järjestelmä oli pelon ja vihan kohde ja Saksa koettiin tuon maanvyöryn lailla leviävän systeemin riittävän vahvana esteenä (tavallaan täältä asti saamme perintönä sitkeästi elävää uhkamanipulointia nyky Venäjääkin kohtaan).
Voiman häpeilemätön ihannointi 
On selvästi tunnistettavissa, että monet tiedemiehet ja poliitikot omaksuivat voiton ja kansallisen voiman tiekseen, erityisesti Saksan menestyksen vuosina. Moni kirjailija innostui palavasieluisesti kuvaamaan Saksan joukkokokoontumisia ryhmähengen ja yhtenäisyyden hektisenä kiihkona.
Voimaa ravittiin hypnoottisesti puolifilmaattisella alitajuntavaikutepsykologialla. Kansakunta oli Saksassa saanut latauksekseen paristoituneen tunnefilosofian, jossa suuretkin ponnistusvaateet otettiin vastaan hyväksyttyinä tehtävinä päämäärän saavuttamiseksi - kansa oli uskollinen johtajalleen loppuun saakka.

Suomi eli vahvuutensa jatkosodan alussa Saksan rinnalla - aseveljenä
Saksa oli jäänyt meille ainoaksi valinnaksi; pelkäsimme Neuvostoliittoa, vaikka meillä, jos kenellä, on näkemystä, tietoa ja elämisen tasapainoa idän ja lännen vedenjakajalla. Saksa hurmasi monet ja Adolf Hitlerin Taisteluni 1:stä ja 2:sta otettiin runsain painoksin. Monilta se jäi lukematta; se kuului ikäänkuin kunnon kansalaisen kirjahyllyvarustukseen. Lukivatkohan Stalinin vasallitkaan sitä?
...
Saksan vaiheista 1930- ja - 40-luvuilta ei ole loppuun kirjoitettuja kappaleita
Asioiden kaikkia puolia ei ole tuotu esille. Niitä tekoja, jotka alussa valiinnuttivat vapailla vaaleilla kansallissosialistisen järjestelmän, ei tuoda kuin verhotusti esille. Tämä puolittainen esitys - vain sen negatiivisina puolina - pitää hengissä mystiikkaa ja viehtymystä vahvuudesta, voimasta ja käsittämättömästä ihmisten hallinnasta (suurelta osin vieläpä vapaaehtoisesti)
Puolittaisuus antaa ajattelemisen ja kiihkottoman pohdiskelun aihetta. Mystiikat ovat aina kiehtoneet ja kiihottaneet ihmisiä. Kielletty on hedelmää, jota jo historiassa on maistettu. Oliko lähes koko tuolloinen Saksan kansa niin täysin väärässä kuin halutaan antaa ymmärtää?

Kolmannessa valtakunnassa oli myös tarkastelun arvoisia puolia;
täystyöllisyys, perhekeskeisyyden arvostus, ruumiinkultturin kannatus, mielenvahvuuteen tähtäävät terveystavoitteet, liikenneyhteydet ja ylivertainen järjestys ja toiminnallinen tarkkuus. Järjestelmän sisällä oli hyvä ja turvallinen asua - oli vain joko vapaaehtoisesti tai mukaillen hyväksyttävä valtavirta, josta järjestelmä loi yhteenkuuluvuuden ja ryhmähengen voiman kannattajillensa.
Urheilu, liikunta, luonto ja terveet elämäntavat olivat hyveitä, joita tosin osa puolue-eliitistä viisveisasi - "älä tee niin kuin minä teen, vaan niin kuin minä sanon" -mentaliteetilla.

Järkestelmä söi itsensä – kansa pysyi uskollisena
On tunnettua, että totalitäärisissä järjestelmissä hitaiden muuttujien seurauksena tapahtuu "ryöstäytyvää" siirtymistä itselleen arvostelukyvyttömään suuntaan luoden uskomuksia omasta täydellisestä kaikkivoipaisuudesta.
Hyvätkin alun idealismia hipovista aatesunnista frustruoituvat valtapyyteisiksi ja "tavoitteet pyhittävät teot" -periaatteiksi. Järjestelmän tavoitteiden eteen ei saanut jäädä häiritseviä esteitä. Esteet raivattiin pois, jotta historiallinen vastuu ja perimän kanto uusille sukupolville ei häiriintyisi.
Järjestelmäkonkretisoijat olivat sokeutuneet näkemään omia muista, "vieraista" piittaamattomia toimia -- tavoite- ja käskyjen noudattamisvelvoitteet olivat ylittäneet inhimilliset kestorajat.

Mystiikan hälvennys

Kolmannen valtakunnan mystiikkaa saadaan parhaiten hälvennetyksi ottamalla esille sen kaikki puolet, myös kiistattomat edut ja tapahtumat, jotka nostivat Saksan I-maailmansodan häpeästä jälleen koko Euroopan tekniseksi ja kaupalliseksi veturiksi.
Ylivertainen varustelukyky sumensi Saksan kiihkotonta näkemystä yleiseurooppalaisesta yhteismallista; sen teki itsellisesti Saksa yksin ja omien valtapyyteiden ohjaamana. Liiallinen identiteetti on kuin hyvän - tai pahanlaatuinen liikakasvu yhteisöllisyyden elimistössä.

Kolmannen Valtakunnan Eurooppa oli saatettava yhden järjestelmän systeemiksi,
jossa tosin kansalliset ominaisuudet saivat jäädä paikoilleen, kunhan ne eivät muodostuneet uhaksi tunteelle, jossa koettiin ylivertaisuutta muihin nähden. Eurooppa olisi näin saanut riittävän voiman patoamaan pelättyä kommunismia, joka oli Hitlerin Saksan suurimpia uhkakuvia läntisille järjestelmille.
Hitler ennusti neuvonantajiensa kautta hyvin II Maailmansodan loppumisen jatkoseuraukset. Amerikkalainen panssarikenraali Patton oli ilmeisesti pikaistuksissaan jossain yhteydessä 1944 tuumannut, että saman tien Moskovaan saakka. Hitler uskoi loppuun saakka lännen kääntävän aseensa Neuvostoliittoa vastaan.

...
Nyt me elämme uudessa Euroopassa,
jossa Saksa koettaa järjestellä yhteistä perustuslakia EU:lle. Yhteisömme on nyt pinta-alallisesti miltei yhtä suuri kuin Kolmas Valtakunta vuonna 1942. Saksa on jälleen noussut tekniikan ja kaupan veturiksi maanosassaan.
Suomelle Saksa on ollut koko itsenäisen historiansa yksi tärkeimmistä kauppakumppaneista, kuten myös Neuvostoliitto ja myöhempi Venäjä. Saksa on uudessä koko maapalloa koskevassa työn uudelleenjaon taistelussa yksi merkittävimmistä Euroopan pelintekijöistä.
Yhtenäisen EU:n tulisi asemoitua USA:n ja tulevan Venäjä-Kiina -akselin välimaastoon yhteiskunnallisena ympäristöarvostajana kehittämään tekniikat ja järjestelmät siivoamaan sen aikaansaamat markkinataloudellisen kulutusjuhlinnan jäljet.
...
Eurooppa voisi olla ensimmäinen irtiottaja palauttamaan henkisiä arvoja ymmärrykseen mitä on historiallinen sivistys näkemään vastuuta teoistamme, jossa me valkoisena rotuna olemme markkinakulutuksen airueena jälkemme jo ympäristöömme jättäneet.

Eurooppa on ollut filosofioiden ja useiden korkeakulttuurien kehto
Meidän uutena eurooppafilosofiana olisi tilausta ympäristötavoitteiden harmonisoituminen kunnioitukseen kokonaisuuksia kohtaan. Olisiko sieltä "pimeistä ja vääryyden peittämistä" Kolmannen Valtakunnan joistakin perusperiaatteista ammennettavissa yhteyttä luontoon, terveeseen ruumiinkulttuuriin sekä joukkohenkeen, jossa yhteisöllisyydellä tavoiteltaisiin sellaisia päämääriä, joilla olisi kestävyyden merkkejä - vaikkapa tuhanneksi vuodeksi ymmärtämään, että luonto ei kestä kaltaistamme kulutusta?

1] Artikkeli "Eino Kaila ja kolmas valtakunta"

2] Arvostelu prof. Juha Mannisen kirjasta "Valistus ja kansallinen identiteetti"

Juha Manninen: Kansakunnan aatteen synty Ruotsissa ja Suomessa

Ilkka Luoma

KESKUSTELU --- TIEDE

Voit tilata ilmaiseksi Tieteessä tapahtuu -lehden: tilaukset@tsv.fi
...
Kuvakokoelma yllä olevaan kirjoitukseen
kuvia saa käyttää vapaasti tekstin yhteydessä. Copyright by Ilkka Luoma 2005 ja 2006.

Kuva 1
--- http://www.flickr.com/photos/ilkkaluoma/510005715/ --- DSC_2039.JPG

Teksti
Mannerheim käänsi tilanteen pakosta selkänsä Saksalle ja näin presidentti Ryti - tehtyään sopimuksen Hitlerin kanssa - sai linnatuomion toimista, jotka pelastivat itsenäisyytemme. Stalin ei halunnut Mannerheimille tuomiota. Muistettakoon kuitenkin, että Kolmannen Valtakunnan marssiessa ylivoimaisena Neuvostoliiton aroilla 1941, antoi kunnioittu marsalkkamme kuuluisan miekantuppi-päiväkäskyn. Saksa hurmioitti osaa Suomen kansaa 1941 haaveesta Suur-Suomesta. Suomi on kulkenut historiaansa tiiviisti Saksan yhteydessä - nyt Saksa ajaa EU:lle yhteistä perustuslakia...

Kuva 2
--- http://www.flickr.com/photos/ilkkaluoma/510005695/ --- B0001570.JPG

Teksti
Kolmannen Valtakunnan SA-joukkojen asepukuun liittyvä tikari suomalaisella kirpputorilla; hinta oli 1500 euroa. Kysynnän ja tarjonnan laki huolehtii korkeista hinnoista. Maamme itsenäisyyden vartija marsalkka Mannerheim pelasti Suomea mm. saksalaisten aseilla heinäkuussa 1944. Saksa koulutti myös jääkärimme 1910-luvulla, jotka vaikuttivat ratkaisevasti sisällissodassamme valkoisten voittoon. Suomi seisoi jo tuolloin idän ja lännen etuvartiossa. Saksa on ollut aina yksi merkittävimmistä ulkomaankauppakumppaneistamme...

...
Tunnisteet:

4 kommenttia:

Ilkka Luoma kirjoitti...

Elokuva Perikato
~ http://areena.yle.fi/1-232686 - vain 14 päivää!

Ilkka Luoma kirjoitti...

Suomen tie Jatkosotaan
~ https://areena.yle.fi/1-3397730 -

Ilkka Luoma kirjoitti...

Kansallismielisyyttä tunteena paremmuudesta, ylemmyydestä ja velvollisuudesta

1 - Saksan kolmas valtakunta oli rakennelma, joka yhdisti tehokkaasti saksalaisen kuuliaisuuden, uskon omasta osaamisesta sekä ylemmyydestä sellaisesta paremmuudesta, joka ylitti kaikki inhimillisyyden rajat - äärimmäisyytenä kuoleman tehtaat, joissa alistetut ihmiset olivat vain hyödykkeitä koneistolle.

Eivät vain inhimillisyyden rajat- vaan reviirilliset rajat
Oli kyse 'Lebensraum' -ista, elintilasta, jotta valtiasrotu ja -kansa saisi tilaa Elää tavallansa. Saksalaisessa kansakunnassa oli tarve laajentua - oli otettava alkuun omat suojelukseen - sudeettisaksalaiset ja tätä ennen Anslusch - Itävalta, joka hurrasi Wienin kaduilla, kun saksalainen sotakone vyöryi "vapauttamaan tai yhdistämään reviirejä".

Saksan kolmannen valtakunnan johtaja Adolf Hitler halusi naisen paikan kotiin -

... huolehtimaan perheen, isännän ja kasvattamaan lapset, jotta he oppivaisina myöhemmin otettaisiin NSDAP' n* "holhoukseen" tavasta Elää ja yhtenäistyä yhden lipun alle.

Hitler ei olisi halunnut naista tehtaiden linjoille - tuottamaan sotahyödykkeitä - mieluummin käytettiin orjan asemaan joutuneita vankeja ja alempi rotuisia!

Kuuliaisuus oli hyve, ja Hitler katsoi, että äidin paikan ollessa kotona - olisi tuo kuuliaisuus kasvanut kurinalaisesti äidin maidosta nuhteettomuuteen kansallissosialismin eteen - työkaluiksi, työvoimaksi ja sotilaksi, joilla oli tehtävä.

Kansallisosialismi oli hämmästyttävän tehokas koneisto, joka lopulta upotti Saksan kansan

Silti kannattajia ja uskollisuutta oli paljon, vaikka kaupungit raunioituivat silmissä RAF ja USAAF-tulimyrskypommituksissa. Oli kyse kunniasta ja velvollisuudesta sekä johtajuuteen uskomisesta, jossa hiljalleen herännyt epäilys/epäuskoisuus kätkettiin visusti pelosta joutua hyljätyksi jopa tapetuksi >

...

Ilkka Luoma kirjoitti...

HS: Goebbelsin pariskunnan tarina on kuin suoraan Kauniista ja rohkeista pettämisineen ja kolmiodraamoineen: Tuore teos paljastaa myös, että kolmas pyörä liitossa oli itse Hitler

~ https://www.hs.fi/kulttuuri/art-2000006673636.html -

..
Ilkka Luoma kommentti 19.10.2020 - 14:23

2 - Tehtävä oli täyttää maa arjalaisuuden hyveellä, joka suorastaan rakennettiin palvelemaan yhtä asiaa - perustettiin jopa siittoloita puhdasverisille SS-sotilaille! Oli ajatus antaa näille SS-sotilaille ja heidän perheilleen maa-alueita valloitetusta Neuvostoliitosta ...

Kansallinen tehtävä oppimaterialisoitiin tiukasti muottiin, josta ei ollut lipeämisiin mahdollisuutta. Varaa aateharhailuun ei ollut siksi, että vallitsi samankaltaisten joukossa kova kuri, joka piti yläluokan (puolueen jäsenet) omassa valtahegemoniassaan, jota johti yksi ja sama mies - Adolf Hitler.

Hitler kirjoitti kaiken ylös jo 1920-luvulla ollessaan Landaun vankilassa

'Huominen nähtiin siis jo eilen' - kunhan vain oivalsi lukea. Kerrotaan, että Venäjän vastaava diktaattori Josif Stalinille tuo Hitlerin "Taisteluni" käännettiin erityisesti - jo monta vuotta ennen Saksan kohtalokasta idän retkeä - operaatio Barbarossaa, johon Saksa lopulta kaatui.

Hitlerille nainen ja äiti oli luomisvoimaa, kasvattaja ja sen inhimillisyyden pilkahduksen ainoa luoja, jossa Hitler saattoi Elää hetkinä harvoina, kun ajan vei tuotanto- ja sotakoneisto.

Hitler oivalsi jo varhain - mahdollisesti äitinsä perua, että nainen on säilyttäjä, ja siis varmin tae aatteen ja opin etenemiselle - sillä jokainen äiti halusi ja haluaa edelleen lapsilleen vain parasta huolehdintaa ja Hitler osasi huomioida naiset - tässä kohdin kannattaa lukea kirja Hitlerin yksityissihteerin tekemänä: Christa Schroeder: Olin Hitlerin yksityissihteeri.

Naisen velvollisuutta Hitleriä kohtaan kertovat erinomaisesti - lentäjä Hanna Reitsch ja elokuvaohjaaja Leni Riefenstahl.

Tänä päivänä on varmaa, että edelleen kannattajia kansallissosialistiselle aatemaailmalle löytyy, vaikka nykyinen Saksa tekee kaikkensa padotakseen tuon harvojen intohimon.

Se kaikkien kysymysten äiti on se, mikä tekee ihmisestä niin uskovaisen omaan luuloon omasta ylivertaisuudesta. e

...