sunnuntaina, elokuuta 19, 2012

Mannerheim - kansallinen esikuva myöhemmille

ORIG ~ http://ilkkaluoma.puheenvuoro.uusisuomi.fi/114472-mannerheim-kansallinen-esikuva-my%C3%B6hemmille - 
...YLE sai tarkoitushakuisesti suuren julkisuuden kokeilevalla taiteella, jota arkikansa ei ymmärtänyt *] -

[ ... peruskadunmies on aina ihmetellyt johtopolitiikkaa - erityisesti nyt, ja vähän vähemmän presidentti Urho Kekkosen aikana ja kaikkein vähiten Mannerheimin aikakausina. Syy ihmettelyyn on yksinkertainen, koska tänään politiikka on tehty monimutkaiseksi ja Mannerheimin aikana se oli yksinkertaista - piti säilyttää itsenäisyys, jota Kekkonen jatkoi ja jota nykyhallitus ymmärtämättään luovuttaa EU_Brysselille ... ]

Mannerheim kannatti 1938-39 Neuvostoliiton johtajan Josif Stalinin ehdotusta maanvaihdoista**] Karjalan kannaksella - Mannerheimiä ei kuunneltu. Mannerheim ymmärsi Leningradin merkityksen - ei hyökännyt kaupunkiin aseveli Saksan kolmannen valtakunnan pyynnöistä huolimatta. Mannerheim teki myöhemmin epäsuoran valtiopetoksen aseveljeään ja auttajaansa kohtaan loppukesästä 1944.

Presidentti Urho Kekkonen jatkoi presidentti Juho Kusti Paasikiven viitoittamaa linjaa ja piti Suomen taitavasti omanlaisessamme puolueettomuudessa noottikriisistä 1] huolimatta 1961 - olihan Kekkonen saanut USA rakastetuimmalta presidentiltä John F. Kennedy´ltä 2] puolueettomuustunnustuksen, juuri nootin napsahtaessa Moskovasta Helsinkiin. Junailiko Kekkonen tämän - ei junaillut, mutta hymyili arvoituksellisesti sen saapumisesta - Kekkonen tiesi näin kausiensa jatkuvan "ikuisuuksiin".

Ennen Talvisotaa
Mannerheim oli silloisen voimaministeri, kenraali Rudolf Waldenin 3] kanssa lähes ainoita, jotka olisivat tutkineet vakavasti ja huolellisesti Stalinin tekemät maanvaihtoehdotukset **] - Stalin haki turvavyöhykettä Leningradille ja olisi antanut huomattavasti suuremmat maa-alueet Vienan Karjalasta - voimme vain arvailla miten olisi käynyt, jos Mannerheimiä olisi kuunneltu. Ruotsi säilyi taitavasti puolueettomana koko II Maailmansodan ajan - luoden sen vaurauden, jolla se erottui henkihieveriin sotineesta Suomesta.

Hitler lopetti Talvisodan?
Saksan johtaja Adolf Hitler oivalsi suomalaisten taistelukunnon ja lähetti luottomiehensä, Lufwaffen komentajan Hermann Göring´in 4] salaisesti kertomaan suomalaisille, takaisin saatavista menetetyistä maista - kunhan hyväksytte Stalinin sodan lopettamisehdot.
Hitler ilmoitti Stalinille ennen Talvisodan päättymistä, että Suomi jätetään nyt rauhaan ja Stalin totteli epätietoisena länsiliittoutuneiden mahdollisesta avusta Suomelle, peläten samalla Hitleriä - muitahan Stalinin ei sitten pelännytkään. Myöhemmin Mannerheim järjesti salaisen tapaamisen Hitlerin ja Stalinin välille toukokuussa 1940 - jaetussa Puolassa - molempien suurvaltajohtajien salaisesta pyynnöstä!

Mannerheim petti aseveljensä 1944
Mannerheim vaati presidentti Risto Rytiä tilaamaan Hitleriltä ase- ja sotilasapua Neuvostoliiton aloitettua kesäoffensiivit 1944. Hitler suostui ja tehtiin sopimus, jossa Suomi sitoutui taistelemaan aseveljensä rinnalla. Näin Hitler vaikutti voimakkaasti Mannerheimin mahdollisuuteen padota Puna-armeijan työntyminen Suomeen.
Suomi oli puun ja kuoren välissä - oli pakko saada aikaiseksi rauha Neuvostoliiton ja Stalinin kanssa. Mannerheim valittiin presidentiksi ja näin Hitler-Ryti sopimus voitiin yksipuolisesti purkaa - syntyi "valtiopetos", jonka kaikki Saksan myöhemmät johtajat ovat tarkasti tienneet - myös nykyinen liittokansleriAngela Merkel.

Sotasyyllisyydet
Stalin oli antanut erityisesti Mannerheimiä koskevat erityisohjeet - osin kiitoksena toukokuun 1940 järjestelyistä, sekä kiitoksena siitä, että Mannerheim ymmärsi Leningradin merkityksen. Stalin piti Mannerheimistä, ja näin marsalkkamme säästyi kaikilta kiusallisilta syytöksiltä ja oikeuskäsittelyiltä - Lisäksi tieto Mannerheimin asenteesta Stalinin maanvaihtoehdotuksiin olivat hyvin muistissa - Stalin osasi myös kiitää ja osoittaa kiitollisuutensa hyvin konkreettisesti.

Mannerheimin luottoministeri Rudolf Walden
Stalin tunsi Mannerheimin luottokenraalin, puolustusministeri Rudolf Waldenin venäjänkielen taidon, sekä tämän ymmärryksen liikemiehenä "Moskovan tiestä", jota Stalin oli monesti esittänyt juuri paperitehtailija Waldenille, millä suunnitelmalla olisi lisätty merkittävästi Suomen ja Neuvostoliiton välistä kauppaa - joka myöhemmin juuri Urho Kekkosen kaudella paisui nostamaan kansakuntamme elintason aivan uuteen luokkaan.

Urho Kekkonen
Mannerheimin jälkeistä Paasikiven linjaa jatkoi yksiselitteisesti Kekkonen, joka ymmärsi Venäjän karhun merkittävyyden maamme työllisyydelle ja taloudelle. Kekkonen loi samaan aikaan voimakkaan valtionyhtiöden ryppään, joka osasi pelata venäläistä talousrulettia Kekkosen ja tämän venäläisten ystävien kanssa. Suomi työllistyi ja sai lopulta sotakorvauksistakin 5] loppuosalle anteeksiannon. Porkkalakin luovutettiin etuajassa - niin, millainen Suomi olisikaan tänään, jos Stalinin maanvaihtoehdotuksiin olisi suostuttu?

Noottikriisi
Media ja kekkoskriitikot väittävät, että nootti toimitettiin Kekkosen tarpeisiin. Näin ei ollut (kokonaan), nootti tuli Euroopassa ja juuri Pohjolassa tapahtuneen Saksan liittotasavallan ja Naton aktivoitumisen syistä. Venäjä huomautti tästä Suomea - se, että Kekkonen hymyili arvoituksellisesti sisäänpäin, saatuaan tietämänsä nootin - ei ollut yllätys.
Nootti teki Kekkosesta "ikuisen" Suomen kansalle ja näin taloutemme vauraustui Neuvostoliiton kanssa tehtyjen vaihtokauppaperiaatteiden myötä. Tuo aika oli Suomen talouden kulta-aikaa, koska kansalla oli työtä. Kekkonen ymmärsi työllisyyden merkityksen kansakunnalle - ymmärtääkö nykyhallitus, jää nähtäväksi.

Kekkonen tapaa USA:n presidentti Kennedyn
Sotasankari John F. Kennedy, USA:n yksi nuorimmista presidenteistä, tunnusti Suomelle puolueettomuuden - Kekkonen oli näin saanut politiikkansa toisen puolen. Neuvostoliittohan oli "hanskassa" ja nyt toinen ydinasemahti USA oli antanut oman tunnustuksensa - Neuvostoliitto ei antanut, eikä Kekkonen sitä tarvinnut.
Myöhemmin Kennedy ajoi Neuvostoliiton puoluesihteeri Nikita Hrustsovin 6]  kanssa maapallon ydinsodan partaalle 1962 7] - kuitenkin hallitusti, oli käynnistynyt sapelien kalistelu vastineeksi aiemmasta Naton aktivoitumisesta Euroopan Pohjolassa 8], johon liittyi myös Suomen saama nootti.
Kennedy sai tahtonsa läpi ja Hrustsov käänsi laivansa Kuuban rannikolta - ydinohjuslasteineen takaisin Neuvostoliittoon. Suurvaltajohtajat olivat näin saaneet mittelönsä päätökseen. Maailma huokaisi ja Kekkonen tiesi nämäkin tapahtumat jo etukäteen - olihan Hrustsov kysynyt juuri Kekkoselta mielipiteitä Kuuban kriisin hoitamiseksi.

...
Mikä yhdistää näitä kolmea aikautta?
1938-39, 1944 ja 1961-63 olivat käänteitä koko maailmalle. 1939 alkoi II Maailmansota, 1944 alkoi Normandian maihinnousu, joka yhdessä Stalinin kanssa päätti myöhemmin maailmanhistorian verisimmän sodan ja 1960 -vuosikymmenen alku oli viimeinen todellinen ydinaseiden yhteenottouhka - jonka jälkeen molemmat maailmanvallat ymmärsivät, ettei keskinäinen ja näin vakava uhittelu kanna mitään hedelmää.

Suomi oli toisen näytelmäohjaajan neuvonantajan paikalla, aiemmin
[ ... Suomella oli suurempi kuin väkilukuunsa nähden oleva osuus mainituilla kolmella aikakaudella ... ]
1939 alkoi Talvisota, jonka suomalaismenestys herätti lopullisesti Hitlerin, hyökkäyksestä Stalinin Neuvostoliittoon. 1944 Neuvostoliiton kesähyökkäys Suomeen keskeytettiin suomalaisten arvioitua voimakkaamman vastarinnan vuoksi ja näin Stalin käänsi nämäkin armeijat 'Berliinin tielle' - tämä päätös lyhensi II Maailmansotaa Euroopassa noin 6-12 kuukaudella. 1960 vaiheilla Neuvostoliitto ja USA pelasivat "isojen poikien totisinta leikkiä" - Neuvostoliiton hakiessa mielipiteitä Kekkoselta, joka oli aiemmin tavannut Kennedyn ja näin Kekkonen osasi ola kääntämässä Hrustosovin päätä.

Suomalaiset suurmiehet ovat merkittäviä arkikansalaisille
Meillä Suomessa on ollut useita suurmiehiä, jotka ovat kaikki olleet valkoisia. He ovat nauttineet todellisten valtaapitävien keskuudessa arvonantoa, eivätkä nämä suuret ole koskaan parjanneet, vähätelleet tai muutoin aliarvioineet näiden suurmiestemme kykyä nähdä maailmaa.
Suurmiehiämme ei ole mustamaalattu, vaan kunnioitettu osaajina - pienen, mutta päättäväisen maan johtajina, joille oma isänmaa on ollut aina etusijalla. Ja näitä arvoja on aivan tavallinen arkikansa aina arvostanut. Tänään meillä ei ole enää suurmiehiä - joita kansa suuresti kunnioittaisi ja arvostaisi.

Ilkka Luoma

VIITTEET
*]  Kun valkoinen kansakunta jyrähti!
**] Nk. Jartsev neuvottelut maa-alueista Neuvostoliiton ja Suomen välillä 1939 - kevät
1] Neuvostoliiton nootti Suomelle 1961
2] USA:n 35. presidentti John F. Kennedy - 1961-1963.
3] Marsalkan luottomies, teollisuuspatruuna ja ministeri Rudolf Walden
4] Saksan kolmannen valtakunnan Luftwaffen komentaja, ilma-marsalkka Hermann Göring
5] Suomen sotakorvaukset Neuvostoliitolle
6] Nikita Khrushchev (Hrustsov) - s -kirjaimissa yläväkäset
7] Kuuban ohjuskriisi 1962
8] Kts "Moskovan tiellä" -Seppo Keränen, Urho Kekkonen ja Neuvostoliitto 1945-1980 - siv. 78. ISBN 951-1-11283-x - 1990.

Sent
Sent: Sunday, August 19, 2012 7:05 AM
Subject: ARKIKANSALAISEN HISTORIAA - "Mannerheim - kansallinen esikuva myöhemmille"
...

Mannerheim - kansallinen esikuva myöhemmille

Ei kommentteja: