keskiviikkona, tammikuuta 07, 2015

Elämän synty

1] -
(käsite on puhtaasti ihmismielinen, ja perustuu käsitteisiin, jotka ihminen elossaan on itse kehittänyt. Perinteellisesti elämä on liitetty hiileen *] ja happeen + typpeen ja fosforiin sekä lukuisaan määrään eri alkuaineita – tosin häviävän pieniä määriä, mutta välttämättömiä. Kaltaisemme elämä sijoittuu esimerkiksi lämpöliike-energian spektrissä liki olemattoman pieneen ”välikköön vain noin + 2-5 astetta ja noin +40 asteen väliin, kun maailman kaikkeudessa tämä kokonaisspektri on -273:n ja liki äärettömän kuumuuden välillä; ylärajaa ei olla kyetty määrittämään ja muistamme, että lämpökin on liike-energiaa. Hämmästyttävää on se, että sijaitsemme niin lähellä lämpöliike-energian päättymispistettä!)

Jos voisimme "istua" arvioitujen stringien (string theory) 2] – energeettisten jousien (muodostavat kvarkkeja 3]) "selässä" - emme voisi edes nähdä, kokea tai aistia mitenkään elämää, koska sitä ei ole, tuosta lähtökohdasta – onko Elämä siis yhtä teatteria? ~ http://ilkkaluoma.blogspot.fi/2007/07/elm-on-yht-teatteria.html -.

Elämä on siis ylätason juttu, jonka kerroksellista rajapintaa kiihkeästi etsimme - missä siis "napsahtaa käsittämämme elämä eloon?" … mehän muistamme ketjun pienestä suureen: stringit [?], kvarkit, neutronit, protonit, elektronit … atomit 4], molekyylit 5] ja niin edelleen …


On niin pakko löytää – uteliaisuuden 6] vuoksi

Mutta jos on pakko etsiä jokin kohta elämän mahdollistajan synnylle, olisi se siinä kohtaa, jossa alkuräjähdyksen (Big Bang - alkuräjähdysteoria 7]) jälkeen 'olematon kohtasi toisen olemattoman', ja syntyi vetovoima, gravitaatio (painovoima) 8] ja sen muodostaja – gravitoni 9], jota emme ole yrityksistä huolimatta löytämään ja todistamaan sitä itsellemme -

... alkuräjähdyksen alkuhan oli täydellinen ja absoluuttinen hajaantuminen, jossa ei ollut vetovoimaa, vain kiihtyvä työntövoima täydellisessä järjestyksessä "olemattomien hiukkasten" paetessa äärettömän pienestä - rajattomasta ja mittaamattomasta - pisteestä, singulariteetista 0].


Muuten, tuo kahden olemattoman ensi kohtaaminen, joka sytytti vetovoiman -

oli alku myös nykyisen universumin 11] muodolle, hajaannusjärjestykselle 12] sekä massakeskittymille 13], joita voimme kutsua planeetoiksi, tähdiksi, galakseiksi …(kaikki ainehan on vain tihentymää ja harventumaa 14]), ... jotka nekin hiljalleen hajoavat täydelliseen autiuteen - loputtomaan päätökseensä, kunnes aika liikkeen lakkaamisen myötä pysähtyy lopullisesti. Lopultahan oli vain tyhjyyttä ja energioiden värähtelevää vuorovaikutusta [E=mc2] 15] … .


Se syvin kysymys

Mistä nuo energioiden värähtelyt (string energy) saivat alkunsa, vai eivätkö mistään? Ehkä kaikki olivatkin harhaa – me vain kuvittelimme, ja usko siirsi näkemyksiä, väitteitä, luuloja, harhoja ja hippusen tietoa!

...
Mihin Jumala ja jumaluus sijoittuvat?VIITTEET
3] Kvarkit (Quarks) ~ http://fi.wikipedia.org/wiki/Kvarkki -
4] Atomi (=jakamaton, kreikk.) ~ http://fi.wikipedia.org/wiki/Atomi -
6] Uteliaisuus johtaa kykyyn ymmärtää enemmän ~ http://ilkkaluoma.blogspot.fi/2005/09/uteliaisuus-johtaa-kykyyn-ymmrt-enemmn.html - [46441]
6] Miksi jotkut ovat uteliaampia kuin toiset? ~ http://ilkkaluoma.blogspot.fi/2005/04/miksi-jotkut-ovat-uteliaampia-kuin.html -
6] Monimutakistuva yhteiskunta vaatii yhä enemmän koulutusta ~ http://ilkkaluoma.blogspot.fi/2006/08/monimutkaistuva-yhteiskunta-vaatii-yh.html -

12] Hajaannusjärjestys on kaikeudessa ilmentyvä massapisteiden sijainti toisiinsa nähden ja niiden lähinnä etääntyminen laajana spektrinä ja kasassa pitävänä ilmiönä, vaikkapa aurinkokuntina – jokaisella osasella on paikkansa, joka määräytyi ”alun hämärissä” - Liike on seurannut toistaan ja koskaan ei olla nykytiedon mukaan oltu staabiilissa tilassa, vaan hajaannusjärjestys vetää ja loitontaa – ja mahdollisesti loitontumisessaan ”repii” pimeää energiaa **] laajenevan välimatkan suhteessa. Saamme siis jatkuvasti lisää tätä meille toistaiseksi tuntematonta energiamuotoa!
13] Massakeskittymä on painovoiman tulos ja vain kertomus jostain syystä tapahtuvasta halusta vetää puoleensa jotain – suurimmat massakeskittymät saavat jopa valon taipumaan ja lopulta ”liimautumaan kiinni” - mustat aukot ***] ja niiden singulariteetit. Tyhjyyden olemus menettää merkityksen äärimmäisissä massakeskittymissä – joihin voi imeytyä kokonaisia universumeja, syntyäkseen uudelleen – Big Bang theory.
14] Tihentymien ja harventumin maailma – ei ole mitään rajapintaa olemassa, kuten me aisteillamme helposti toteamme – on vain enemmän ainetta ja vähemmän ainetta. Lopulta on kysymys aineellisessa maailmassa massapisteiden keskinäisistä etäisyyksistä toisiinsa nähden.
15] E=mc2 – kuuluisa Einsteinin kaava … ~ http://ilkkaluoma.blogspot.fi/2007/10/e-mc2-energiaa-on-rajattomasti-mutta.html – [46443]
15] Itse E=mc2 kaava tieteellisesti ~ http://en.wikipedia.org/wiki/Mass%E2%80%93energy_equivalence -


EXTRA
*]
Hiilielämä ~ http://ilkkaluoma.blogspot.fi/2013/11/on-vain-hiilielama-meille-biomassaisille.html – [46438]. Perinteellisessä mielessä osaamme jo jakaa alkuaineiden osuuksia elämään ja elottumuuteen liittyen. Elollinen aines muodostuu biosfäärissä painoprosentteina osapuilleen näin – Happi 74%, hiili 11%, typpi 10%, vety 2,2%, fosfori 0,2%, pii 0,05% - muita alkuaineita on loput ~2,6%. Elottomassa biosfääriaineksessa vastaavat prosentin eroavat suuresti – Happi 46%, hiili 0,03%, typpi 0,13%, vety 0,01%, fosfori 0,13%, pii 28% ja muut alkuaineet 25%. Huomaamme, että elottoman ja elollisen biosfäärin hiiliero on valtava – noin 370 kertaisena määränä elollisessa aineksessa, tästä johtuu sanonta hiilielämä.
**] Pimeä energia – Dark energy ~ http://en.wikipedia.org/wiki/Dark_energy -


Ilkka Luoma

AL … IL VF BL - BLOG 46444

doc.: elama_05012015.doc – OpenOffice Writer
---05012015---


696 | 6666

Ei kommentteja: