torstaina, tammikuuta 21, 2016

EU - eurooppalainen reviiripuolustus


(Euroopan yhteisöä riepoo eripura sen idän ja lännen osien välillä; kuinka eurooppalaista kulttuuria, perinnettä ja tapoja tulisi suojella – kuin myös vieraiden uskontojen leviämistä estää |1 – rakentuuko missä ja kuinka paljon eurooppalaista piikkilankaa fyysisenä kuin henkisenä ilmiönä tästä pakolaisuuden hoidosta |2)

[ … kansalainen Erkki ihmettelee esitettyjä kustannuslaskelmia |3 pakkolakien edellä, mitä pakolaisprosessit ovat tähän mennessä veronmaksajille maksaneet – onko itse kantasuomalainen vähäosaisena jätetty heikommalle osalle? Kansalainen Liisa kysyy onko tämä jopa miljardin kokoinen euromäärä pakolaisille kaikkinensa jo osa kehitysapua |4 ja voimme nyt näin vähentää suoraan muuta kehitysaputoimintaa? … ]
|3 Pakolaispolitiikan arviokustannukset ~ http://www.iltasanomat.fi/kotimaa/art-1453312604802.html -  


Ketkä tekevät päätöksiä pakolaisista?
(Vähemmän on arvioitu konkreettisuuden tajua ja kokemusta arkielämästä, juuri päättäjien osalta)

 Tiedämme, että koko päättäjäkonklaavi ansaitsee ostovoimaa niin paljon, ettei heille aukea se tosiasia, missä se osa suomalaisista elää, joka eniten kampeaa pakolaisia pois maastamme. Syy on yksinkertainen – pakolaiset tulevat samoille tulontasausapajille kuin heikko-osaisempi kantasuomalainen, joka kitkuttelee pienillä korvauksilla tai kädestä suuhun palkoilla.

Työhaluinen pakolainen on palkkaleikkuri, sillä varsinkin Kokoomus toistaiseksi hallituspuolueena haluaa soveltaa turvapaikanhakijoihin alempaa palkkatasoa kuin omiin kantasuomalaisiin. Huono, siltä osin, että se laskee hiljalleen myös omien palkkatasoa – hyvää siltä osin, että saamme kilpailukykyä – oletuksella, että pakolainen osaa asiansa.  Osaammeko kotouttaa – Saksa osaa! |5


Schengen
[Wikipedia Schengenistä ~ https://fi.wikipedia.org/wiki/Schengenin_sopimus - ]

Palaamme nyt vähäksi aikaa tunnelmiin vuodelta 2008, kuinka kirjoitimme, kun aiempi pääministeri Matti Vanhanen oli avaamassa Viroa Schengen alueen uudeksi valtioksi:

” … Ihmisten ja eläinten yhteisöt ovat kuitenkin kaikkinensa täynnä rajoja - niin heimollisina, suvullisina kuin alueellisina. Rajat ovat tehdyt turvaksi aina jotakin vastaan. Raja on merkki uuden vaikutusvallan alkamisesta. Suomen ja Venäjän raja on vedenjakaja, jossa kohtaavat uskonnot, kulttuurit, tavat, politiikka ja kauppa. … ” ~ http://ilkkaluoma.blogspot.fi/2008/01/reviirien-ja-rajojen-avaaminen.html -


Tänään Schengen on henkitoreissaan [?]
[ Jopa EU henkitoreissaan? ~ http://www.hs.fi/kotimaa/a1453269151014 - ]

Emme halua avautua takki levällään, kuten tavataan sanoa. Käymme torjuntaan, koska luontainen reviiripuolustus |6 ohjelmoituu itsesuojeluvaistona päälle – varsinkin siellä, missä se koetaan eniten uhaksi itselle – siis ryhmissä, jotka joutuvat kamppailemaan samoista tulontasauksen rahoista. Päättäjämme eivät koe tätä arkielämää, sillä heidän ostovoima on aivan eri valinnan tasoilla. Meillä on väärät päättäjät?


Prioriteetti ratkaisee ja vastuuta omista on kannettava

Nyt eräiden laskelmien mukaan viime vuoden turvapaikanhakijoiden kokonaiskustannukset ovat sellaista luokkaa, että sillä olisi hoidettu monta sellaista nyt mahdollisesti pakkolakien myötä tulevaa vähennyskohtiota, jotka otetaan lähinnä vähäosaisemmilta kantasuomalaisilta. Onko se oikeudenmukaista ja sosiaalista vastuunkantoa?

Pitääkö meidän kantaa solidaarisuutta vieraiden maiden veljiä ja siskoja kohtaan – kun olemme onnistuneet luomaan itsellemme keskimääräisesti monikertaisen maallisen elintason? Mitä Sinä sanot tähän? Ovatko meillä samat vastuukannon ikeet kuin vanhoilla kolonialisteilla |7 – Englannilla |8, Ranskalla |8, Espanjalla ja vaikkapa Belgialla? Miksi Saudi-Arabia ja rikkaat öljyntuottajamaat eivät ota pakolaisia maihinsa?


Huomenna olemme uskontojen sodassa?
(Olemmeko suvaitsevaisina liian heikkoja vastustamaan suvaitsemattomia – tätä kysytään herkästi)

Pidämme itseämme, lähinnä läntistä kulttuuria, suvaitsevaisina, vaikka lähinnä amerikkalaisena ilmiönä – vasalleineen, me puutumme muiden sisäisiin asioihin. Mikä valtio on aktiivisesti pommittanut nyt niitä maita, joista pakolaisia saapuu EU - Eurooppaan – Afganistan |9, Irak |10, Libya |11, Somalia, Syyria |12. Tuohon rynnäköintien erikoismaahan on Lähi-idästä ja Afrikasta liian pitkä venematka.  Olemmeko Suomessa edes tietoisia mitkä syyt johtivat lopulta Syyrian ulkoa ohjelmoituun sisällissotaan? |13.


Maassa maan tavalla tai maasta ulos

Saksa on ottanut yli miljoona pakolaista, koska kantasaksalaiset harmaantuvat ja syntyvyys omien toimesta on liian vähäistä. Robotiikkaankaan ei täysin luoteta työn ylihuomisen tekijänä – varsinkin kun inhimillistä hoivaa tarvitaan yhä enemmän.

Mekin tarvitsemme työvoimaa, kun jo suuri osa omistamme, jopa nuorista |14 on ajautunut työvoiman ulkopuolelle – masentuneina, sairaina ja uskonsa sekä luottamuksensa menettäneinä. Kaikesta huolimatta me voimme vaatia kunnioitusta tapojamme, kulttuuria ja sääntöjämme kohtaan – muutoin pakolaispaluulippu kotiin.


Mikä on pakolaisen koti?

Lähtökohdiltaan vastaus on hyvin helppo: ”Jokaisella ihmisellä on oma isänmaa, se valtio, jossa hän tulee toimeen parhaiten ymmärrettynä omalla äidinkielellä|15 – Jos edellä tavalla ei elo onnistu, johtuu se sisäisistä riidoista, ahneudesta, kähminnästä, korruptiosta ja kateudesta kuin heikon ja vahvan kohtaamisesta, jossa hävinnyt lähtee etsimään helpompaa elämää, jopa henkensä säästymistä.

Pitääkö meidän kantaa solidaarisuutta ja kollektiivisuutta näitä heikkoja/”heikkoja kuin ovelia” kohtaan? Mikä on meidän velvollisuus? Mikä on meidän velvollisuus omiamme kohtaan? Kansakuntahan on juuri vahva kuin sen heikoin merkittävä lenkki. Voisi vahvasti sanoa, että meidän suomalaisten suurin vastuu on päättäjinä luoda työtä kansalaisille – ennen työ oli valtion erityisessä suojeluksessa, entä nyt?


Vieraat kulttuurit ja tavat

Me olemme omanlaisemme kansakunta. Emme ole ruotsalaisia, emmekä venäläisiksi tule – olkaamme siis aidosti suomalaisia. Tai toinen hyvin tärkeä sinivalkoinen ääni: ”Suomi on hyvä maa ja sitä puolustaa parhaiten suomalainen itse|16 – edes mennyt jalkaväen kenraali ja Mannerheim ristinritari Adolf Ehnrooth.

Me emme taivu, silti olemme kohteliaita ja suvaitsevaisia heitä kohtaan, jotka aidosti kunnioittavat meidän tapoja ja arvoja – tavoitteena tehdä meillä työtä, maksaa veroja ja olla osa suomalaisperusteista yhteiskuntaa - vastuineen, velvollisuuksineen ja oikeuksineen.

Olemme lopulta yllättävän hyväksyväisiä – mikäli meidän paljolti vakioituneeseen yhteiskuntajärjestykseen ei ulkoa tulla puuttumaan, kuin se, että opimme luottamaan vieraaseen.


Olemme osaltamme ”uunoturhapurojen maa”, nauramme omillemme hyväntahtoisesti –

 … osaamme iloita, olla surullisia ja osaamme ratkoa riitojamme, tosin joskus hyvinkin kovaa väkivaltaa käyttäen – no, rauhaa rakastavaa kansakuntaa en ole tähän mennessä löytänyt – edes Tiibetistä, kun heidän reviiriä on tultu väkipakolla muuttamaan. Aina sotienkin jälkeen vakuuttelemme: ”Ei enää koskaan|17


Meidät on jopa valittu kekseliääksi kansaksi!
[ ~ http://www.hs.fi/talous/a1453345089845 - globaalien innovaatioiden tuottajana numero 1! ]

Nyt tänään Sipilä I hallitus tosin kurittaa koulutusjärjestelmäämme – arvaan sanoa kohtalokkaasti. Sinänsä modernisointi vastaamaan tätä päivää on kehitystä – oikeaan suuntaan [?] Nyt kuitenkin opetustointa supistetaan säästääksemme. Tuo säästö olisi kurottu komeasti tuolla miljardilla eurolla, mitä viime vuoden pakolaispolitiikkamme, EU’ n - pakottamana on kaikkiaan kustantanut.


No, oleellista olisi säilyttää kansalaistemme vahva ja jatkuva uteliaisuus |18 oppia lisää,

 … ymmärtää enemmän ja hallita suurempia kokonaisuuksia – olemmehan maailman laajuisessa työn uudelleen jaon taistelussa!|19. Tänään tehokkaasti hoidettuna osasta pakolaisista voisimme kotouttaa ja koulia päteviä työntekijöitä, innovoijia ja myyntihenkilöitä maailmalle – Suomen eduksi, jos osaisimme innostaa ja motivoida heitä suomalaisiksi – jopa heidän ollen ylpeitä uudesta isänmaastaan. Onnistummeko?


Maapallo on yhteinen varanto

Reviirit luotiin evoluution varhaisessa vaiheessa turvaaman kunkin ryhmän sovelias lisääntyminen ja toimeentulo. Reviiri on yksilön turvaa, perheen ja suvun turvaa. Reviiri on myös kieliryhmän ja uskontokunnan turvaa – reviiri on turvaa yhteisöllisyydelle ja samankaltaisesti ajatteleville. Reviiri on evoluution sopeumakehityksen loisteliaimpia tuotekehitysprojekteja.

Miksi me kamppailisimme reviirien valtaa vastaan, kun se on miljoonien vuosien saatossa jo voimansa näyttänyt? Elämme jo nyt alitajunnassamme reviiripuolustuksen voimistumista – siitä ovat alkeellisina ilmiöinä näkyvillä teräsaidat, piikkilangat ja lukitut rajapuomit. Reviirit korkeakulttuureissa hoidetaan muilla tavoin. Millä tavoin – tämän jätän lukijoiden pohdittavaksi!

EXTRA
Kuinka päättäjiämme evästetään asiantuntijoiden/”asiantuntijoiden” taholta? ~ http://www.uusisuomi.fi/kotimaa/166176-sipilan-erityisedustaja-sanoo-aaneen-pakolaiskriisi-vasta-alkusoittoa-eurooppaa -

EXTRA 2
Vaatiko Suomi selvityksiä, kun Ruotsi ajatti busseilla pakolaisia suoraan Haaparantaan, josta oli kätevä kävellä Suomen Tornioon ~ http://www.iltasanomat.fi/kotimaa/art-1453307897113.html -

Kirjoituksen numerokohtiot |4 … alkaen – katso sivustolta – alkaen 23012016 ~ http://ilkkaluoma.blogspot.fi/2016/01/link-eu-eurooppalainen-reviiripuolustus.html

|2 ~ http://yle.fi/uutiset/8591183 - Turvapaikanhakijoiden määrät ja kohdemaat

Ilkka Luoma
Kansalaiskirjoittaja Helsingistä


AL | PZ | BL | BLOG 67776 | FB
21012016

Tiedosto: EU_schengen_21012016 – Microsoft Word Starter

1114s | 0000s
.

1 kommentti:

Ilkka Luoma kirjoitti...

Kirjoituksen lopullinen versio [rel. 1.0]:

~ http://fi-ilkkaluoma.blogspot.com/2016/01/eu-eurooppalainen-reviiripuolustus.html -