torstaina, elokuuta 24, 2017

China Consultation 0.4 - 2 _ 2017


X –                                                                                                                     0.4
x ja ”Chinese”


Toimenpide-ehdotus – Ver 2
alustava versio A – 24. elokuuta 2017Projekti Z on Suomessa merkittävä ja suuri kokonaismatkailuhanke ”maakunnassa” ja koko Suomessa. Perusidea on jalostaa suuri kaavoitettu maapinta-ala ”kunnan alueen” välittömässä läheisyydessa niin palvelemaan talvi-, kesä- kuin sesonkimatkailua monipuolisella matkailupalvelutarjonnalla majoituksesta aina monipuolisiin harrasteisiin ja elämystapahtumiin saakka.

Projekti on pitkäkestoinen – useita vuosia, ja se voidaan rakentaa, toteuttaa ja ottaa käyttöön vaiheittain – monessa osassa. Projektissa myydään yhtiö ja yhtiöt, jotka omistavat tämän Toimenpide-ehdotuksen liitteinä olevat maa-alueet.


Vaiheistus

0
Matkailullinen tarve- ja kysyntäselvitys. Kevät- ja kesäsesongit – kalastus, samoilu, retkeily, yötön yö, luonnon hiljaisuus, golf, melonta, koskenlasku, sisäliikuntalajit … syys- ja talvisesongit – marjastus,sienet, ruska-aika, luontoliikunta, osa kesälajeista, osin golf (alkusyksy) – varsinaiset talvilajit – hiihto, slalom, pilkkikalastus, talviurheilulajit ja sisäliikuntatarpeet …

1
Tarkka perehtyminen Projektin maa-alueisiin ja niihin liiketoimintamahdollisuuksiin (kesä- ja talvisesongit), mitä myönnetty rakennusoikeus suunnitelmineen antaa. Samalla voidaan perehtyä X läänin matkailutilanteeseen ja erityisesti ulkomaalaisten osuuteen alueen matkailukehityksessä; sen laajentuessa nykyään juuri kiinalaisten osalta noin 10-20 prosentin vuosivauhdilla. Tiedämme lisäksi, että Kiinassa on paljon suunnitelmia juuri Suomeen matkailun osalta.

2
Seuraavaksi määritellään investoinnin koko, vaiheistus ja menettelytavat miten itse pääoma- ja rakennusinvestointi suoritetaan. On hyväksi perehtyä merkittävän suureen maa-alueeseen itse paikan päällä – suoritetaan tutustumismatka Suomen X'n alueelle – kuntaan, jolloin on myös mahdollisuus tavata kunnan toimivaa johtoa. Matkan kesto on noin 7-9 päivää – lepopäivineen.

3
Alkuvaiheessa olisi hyvä tehdä suuntaa antava esibudjetti perustamistoimenpiteisiin, kuten osakeyhtiön X perustamiseen Suomeen, joka olisi sitten niin haluttaessa maa-alueen ostaja, jolloin oma kiinalaisten omistama osakeyhtiö X ostaa suomalaiset yhtiöt, joiden hallussa ovat nämä kyseiset maa-alueet – kiinteistöyhtiöinä.

Suomeen perustettava osakeyhtiö projektoisi itse käytännön alun toimenpiteet, esisuunnittelun, budjetit, tekisi toimintamallit ja toimisi rakennuttajana. Osakeyhtiölle voidaan palkata niin haluttaessa suomalainen toimitusjohtaja, joka kantaisi vastuuta kiinalaisomisteisen osakeyhtiön X kiinalaiselle hallituksen puheenjohtajalle, joka edustaisi enemmistöä osakeyhtiön omistuksesta. Voi olla, että nykyinen maa-alueiden omista, jolla on erinomainen alueen paikallistuntemus, haluaisi olla mukana pienomistajana vielä Kauppakirjan jälkeenkin.

4
Aivan ensimmäiseksi perustetaan osakeyhtiö X, päätetään sille osakepääoma, tehdään yhtiöjärjestys, ehkä osakassopimus ja muut Suomen lain vaatimat asiakirjat – osakeyhtiön perustaminen edellyttää Suomessa pääomistajan/ pääomistajien henkilökohtaista läsnäoloa avataessa muun muassa pankkitiliä yhtiölle X.

X järjestää sovitulla maksulla kaikki käytännön toimenpiteet Suomessa – avaimet käteen periaatteella. Tehtävistä toimenpiteistä myöhemmin tarkka selvitys ja luettelo – kysymyksineen ostajalle. Osakeyhtiön perustaminen maksaa 13.000 euroa ilman mahdollisia veroja - 4.000 euroa aloitettaessa ja 9.000 euroa yhtiön rekisteröityessä Suomen Kaupparekisteriin. Yhtiölle X olisi tehtävä heti alussaan 3-5 vuoden arviobudjetti ja liiketoimintasuunnitelma.

5
Alkuvaiheen rahoitustarve itse Projektiin

Maa-alueen minimihinta on XX miljoonaa euroa – ilman mahdollisia veroja ja muita viranomaismaksuja, joita ovat muun muassa kiinteistövero ja muut maa-alueakauppaan ja rakentamiseen liittyvät verot niin valtion kuin kunnan osalta ja muut mahdolliset maksut (kaikista lisäkuluista tehdään tarvittaessa tarkka seloste). Lisäksi on huomioitava varainsiirtovero.

Itse maa-alueen infrastruktuurin suunnittelu, rakentaminen ja kokonaistoteutus sekä itse rakentaminen merkitsisivät ensimmäiselle parille vuodelle noin 35-45 miljoonan euron panostusta – Suomessa on käytetty laskennallisesti 2.500 – 3.500 euron hintaa rakennusoikeusneliölle. Näistäkin seikoista tehdään tarkka selvitys, mikäli ostosuunnitelma etenee Aiesopimukseen, jossa määritetään perustavoitteet ja sitoutumisraha Projektiin. Sitoutumisraha vähennetään lopullisesta kauppahinnasta ja muutoin sitä ei palauteta.


Projekti olisi luonteeltaan valmiiksi rakentava, jonka jälkeen omistusyhtiö X, jos niin haluaa etsii operaattorin hoitamaan aina kulloinkin valmistuvat kohteet – hotellin, majoitushuvilat, golf-kentän ja niin edelleen. Hoitava ja toimintaa ylläpitävä toimija voi olla kiinalainen ja/ tai suomalainen yhtiö/ yhtiöitä, asian päättää osakeyhtiön X omistajat ja hallitus, jossa tulee olla vähintään yksi EU- tai ETA-alueen kansalainen. Toimitusjohtajan olisi hyvä olla suomalainen, ainakin ensimmäisille vuosille.

6
Projektin kokonaisvalmistumisaika on noin 5-10 vuotta, riippuen sijoittajasta. Rakennusoikeusmäärä on merkittävän suuri suomalaiseen matkailuympäristöön ja kun lasketaan kokonaissummaa ja käyttää tuota edellä mainittua 2.500 – 3.500 euroa rakennusoikeusneliöhintaa – niin loppusumma kohoaa jopa lähemmäksi x euroa.

Itse rakentaminen voidaan vaiheistaa ja tässä ei tarvitse sitoutua koko rakennusoikeusneliöiden ”lunastamiseen” rakentamisena – vaan rakentaminen tapahtuu suhdanteet huomioiden ja kysyntätekijät tarkkaan tutkien – tässä kohtaa Suomen matkailukehityksen kuin kiinalaisten kysyntätekijöiden tietämys on suuressa arvossa.

Osakeyhtiö X hankkii palkkalistalle sellaiset resurssit, että nämä asiakohdat osataan huomioida omistajan/ omistajien edut huomioiden.


7
Mikäli on tarpeen hakea jotain tuotto-odotusta Projektille, on se hyvin vaikea määrittää tähän. Nyt tiedetään, että rakentamisessa on saavutettu näinä vuosina 5-7 prosentin tuottoja, mutta tätä ei voi sitoa tähän projektiin – tuotot ovat vaihdelleen paljon kohteittain ja alueittain. Tuototavoitteita voidaan laskea tarkemmin, kun tiedetään tarkasti suunnitelmat, investoinnin koko ja tavoitteet sekä resurssit ja matkailullinen kysyntäennuste.

Se tiedetään, että X' n matkailu elää voimakasta kasvun kautta ja paikka paikoin on suuri pula muun muassa majoituskapasiteetista – erityisesti sesonkialueilla, joissa on niin kesä- kuin talvilajit mahdollisia – tässä Projektissa on mahdollisuus myös syksyn ja kevään sesongeille luoda tarjontaa kysynnälle. Alue sijaitsee aivan x' n vieressä, joka on jo itsessään suosittu matkailukohde – olisikin hyvä tutkia jo alussaan yhteistoimintamahdollisuudet. Myös Venäjän läheisyys on kiintoisa osa alueen projektia.

8
Eräs kasvava uusi alue on koulutus, urheiluvalmennus, erityisesti talvilajien osalta (ampumahiihto, murtomaahiihto ja slalom – alueella on liki varma lumitilanne, jopa lokakuusta toukokuulle. Leirikoulu ja vaihto-oppilasmallit ovat nousemassa suosioon ja tiedämme Kiinasta olevan kysyntää muun muassa Suomeen ja maakunta ja alue antavat tähän erinomaiset lähtökohdat.

Uskoisimme myös, että kunta voisi olla kiinnostunut koulutusyhteistyön osalta toimimaan yhdessä kiinalaisten kanssa!

9
Perusideaksi tarjoamme Suomesta avaimet käteen huolehdinnan aina osakeyhtiön X perustamisesta sen pyörittämiseen asti – aina tomitusjohtajan valintaa myöten, mikäli omistaja/ omistajat niin haluavat.

Mahdollisesti perustettava osakeyhtiö X voi rekrytoida sellaisen asiantuntijaosaamisen, että rakennuttaminenkin onnistuu – perussuunnittelun, valvonnan kuin suhdetoimminnan osalta – kaikkiin tarvittaviin viranomaisiin ja yhteistyökumppaneihin saakka.


10
Tämän Toimenpide-ehdotuksen liitteeksi voidaan liittää kaikki tarvittavat asiakirjat ja -paperit, mitä tarvitaan ostopäätöksen tekemiseksi. Voimme tarjota kaikki Suomessa tarvittavat palvelut aina kaupan kohteen tarkistuksista, kauppakirjojen laadinnasta kirjanpito- ja tilintarkastapalveluihin saakka – oman suhdetoimintaverkostomme kautta. Laki- ja kirjanpitopalvelut voidaan järjestää myös kiinankielellä.

Järjestämme myös tarvittavat Kutsukirjeet Suomen viisumia varten mahdolliselle delegaatiolle sekä autamme kaikissa muissakin Suomessa tarvittavissa matka-asioissa, jos halutaan tutustua tarkoin Projektiin paikan päällä.

Matkapalvelun Kutsukirjeineen tarjoamme 3.800 eurolla + hotellimajoitus, lennot ja taksi- ja bussikyydit. Olemme lisäksi mukana koko tutustumismatkan ajan valvoen ostajan etuja.

Tiedämme jo valmiiksi korkeatasoisen lakiasiaintoimiston, joka pystyy tekemään kaikki tässä tarvittavat Kauppakirjat esiselvityksineen ja kauppakirjaliitteineen – myös kiinankielellä.

Tämän työn tekisimme ostajan edun nimissä yhdessä ”Chinese' n” kanssa. Minulla on ollut kunnia tehdä x' n kanssa yhteistyötä jo xx vuoden ajan.


YhtiöLiitteet
-
-
-
-
-

Ei kommentteja: