sunnuntaina, toukokuuta 24, 2015

”Ei uskottavaa tulevaisuuskuvaa”

!

( Kansanedustaja, ja entinen vakuusvaltiovarainministeri Jutta Urpilainen (SDP) lausui syvällisen ja ehkä jopa tahtomattaan universaalin lauseen – ”Yleiseurooppalainen ongelma, vasemmistolla ei ole tarjota uskottavaa tulevaisuuskuvaa*] 1] – nimenomaan globaalina ilmiönä e] ja koskien kaikkia puolueita)


[ … kansalainen Kalle pohdiskelee miten eri puolueiden vaaliohjelmat suhteutuvat kohta ilmestyvään Keskustan Juha Sipilän ja tulevan pääministerin 2] strategiseen lyhythallitusohjelmaan. Kansalainen Liisa ihmettelee jatkoksi miksi vaalilupauksia annetaan, kun niitä ei tarvitse lunastaa. Kalle ja Liisa hyväksyvät selitykseksi vaalilupausten pettämisestä ’isänmaan edun ja kompromissin’ – jota esiteltiin perussuomalaisten puheenjohtaja Timo Soinin taholta 3] … ]


Uskottava tulevaisuuskuva on kansakuntien luottamukseen 4] ja toimeliaisuuteen 5] eniten vaikuttava asiakokonaisuus. Ilman luottamusta yhteiskunta ei toimi – ainakaan demokraattisella tai sitä tavoittelevalla tavalla. Luottamus syntyy lupausten täyttämisestä. Niin kauan kuin ei ole täyttä valtaa – yhden liikkeen näkökulmasta, ei myöskään synny täyttä lupausten lunastamismahdollisuutta, jos yleensä yhdessä halutaan toimia.


Vaalilupaukset ovat tehdyt rikottavaksi – aina joltain osin

Tämän takaa kompromissien tekopakko. Useiden aatesuuntien edustajat joutuvat luopumaan ja taipumaan, muutoin ei synny hallitusta eikä yhteistoimintaa. Jokainen äänestäjä ymmärsi jo äänestäessään, etteivät vaalilupaukset toimi – kaikkinensa. Vaalilupaukset täytetään vasta, kun on saavutettu yksiselitteinen yksinvalta. Kompromissi ja konsensus ovat ikään kuin synonyymeja.

Jutta Urpilaisen lause – ”ei uskottavaa tulevaisuuskuvaa”, on syvällisempi ja kaikkia puolueita koskeva, teesin omainen huudahdus. Demareiden uskottavuus saattoi mennä vakuuksien ja kreikkatukien 6] myötä, tai sitten demareilla on aate hukassa 7], Forssan kokouksesta on kulunut jo niin kauan ja silloiset tavoitteet ovat jo saavutettu sekä huolehdintana ja yhteiskuntavalvottuna jo ylitettykin.


On reivaamisen aika – jotkut kutsuvat sitä reformoimiseksi

Ja tätä uusi hallitus tulee tekemään, yhteiskuntasopimuksella 8] tai ilman. Sipilän hallitus leikkaa ja säästää 9], vaikka lopulta kysymys on velanoton suuntaamisesta 0], koska velkaa pitää ottaa joka tapauksessa koko ajan lisää – lisääntynyt työttömyys on jotenkin maksettava. Mikä olisi sitten uskottava tulevaisuuskuva?


Uskottava tulevaisuuskuva sisältää karismaattisen johtajan, johon luotetaan

Nyt sellaista ei perinteellisten poliitikkojen taholta ole näkyvissä. Yksi kandidaatti on olemassa ja se on toimitusjohtajamainen Juha Sipilä 11], jonka iterointikakkarat 12] saattavat sittenkin projekteina ja niiden välitavoitteellisina tarkastelupisteinä toimia – jopa hyvin. Jos kansa luottaa johtajaansa, on se valmis vyön kiristykseen 13], palkkojen alentamiseen 14], työajan lyhentämiseen ja etujen karsimiseen.


Olemme valmiit luopumiseen

Toisaalta suomalaiset ovat erittäin tarkkoja oikeudenmukaisuudesta ja se tarkoittaa, että jos minä luovun, niin sitten luovut sinäkin. Jos toveri tehtaan lattialla luopuu, niin sitten työnjohtaja, välipäällikkö, tehtaanjohtaja, toimitusjohtaja – omistajat, kuponginleikkaajat ja muut tyhjällä rikastujat myös luopuvat ja kukin suhteellisesti, ettei vain juustohöylänä samalla prosentilla.


Karismaattinen johtaja on solidaarinen

Solidaarisuus vaatii kaikkia mukaan, kukin kantokykynsä puitteissa. Huomisen suunnan uskottavuus ja luottamus siihen perustuvat lujaan uskoon oikeudenmukaisuudesta ja siitä, että ’silmään ei sahata’. Onko tämä liian kova vaade – tässä näyttö- ja vertailutalousmaailmassa 15], jossa omaa kyvykkyyttä mitataan maallisen voiman saavutuksilla.

Mikä takaisi konsensuksen kantokyvyllisesti yhteismitallisen luopumisen, kun nyt Sipilän syntyvä hallitus sitä ajaa joka tapauksessa. Miten kansa saadaan ymmärtäen yrittämään, tsemppaamaan ja luomaan yhteistä henkeä 16], koska vain sillä ja toimeliaisuudella pärjäämme – ei ole ’ilmaisia lounaita’, on vain työ ja siitä saatava tuotto teettäjälleen. Vai löydätkö Sinä jonkin uuden tavan ansaita jokapäiväinen leipä?


Johtolause huomiselle – uskottava tulevaisuuskuva

Urpilaisen lause oli johtolause huomiselle, mutta positiiviseksi kääntäen – ”uskottava tulevaisuuskuva”. Mikä tekee tämän tavoiteltavaksi hyveeksi päättäjiltä, kun he koettavat löytää meidät pois maallisen talouden kreikkalaistasolta 17]. Uskottava tulevaisuuskuva muodostuu päämäärästä, johon sitoudutaan. Mikä tällainen päämäärä voisi olla?

Kansakunta sitoutuu ylläpitämään omaa suomalaista yhteiskuntaa eheänä ja sellaisena, jossa kukin kansalainen tulee isänmaassaan parhaiten toimeen juuri omalla äidinkielellään 18]. Kansa on yhtä eheä kuin on sen hajanaisin osa. Evoluutio loi kaikille eliökunnille tarkkaan rakentuneet reviirit.


Reviiri on turva, se on keino pitää yhtenäisyys,

 … samankaltaisuus ja yllätyksettömyys omien kesken. Se ei silti ole degeneraatio 19] – vaan uteliaisuuden ja tuetun lahjakkuuden 20] 21] myötä hengeltään rikas ja yhteen hiileen puhaltava – tämän asian Juha Sipilä uskovaisena harmonisen keskinäishengen voimistamana ymmärtää erinomaisesti.

Uskovaisia pidetään rehellisinä ihmisinä.


TEKSTIN LISÄKIRJOITUKSET
2] Pääministeri Juha Sipilä? ~ http://www.iltalehti.fi/keskustelu/showthread.php?t=901277 – [52448]
3] Totuuksia mäeltä räksyttävä rakkikoira? ~ http://www.iltalehti.fi/keskustelu/showthread.php?t=956328 – [12267]
7] Demareiden aate hukassa? ~ http://www.iltalehti.fi/keskustelu/showthread.php?t=1064771 – [12975]
9] Leikataan, säästetään – mitä unohdetaan? ~ http://www.iltalehti.fi/keskustelu/showthread.php?t=1196902 – [3064]
0] Nyt otamme syömävelkaa jokapäiväiseen elämään – nyt olisi aika ottaa investointivelkaa, joka luo työtä kansalaisille
11] Toimitusjohtajuutta hallitusmuodostuksessa ~ http://www.iltalehti.fi/keskustelu/showthread.php?t=1209860 – [1899]
12] Iterointi ~ http://fi.wikipedia.org/wiki/Iterointi - toistoa pilkkoen kohdetta, kakkara = pyörö, jossa kehät muodostavat osatekijöistä summia eli iterointikakkara on pilkottujen osatekijöiden havaintoväline eli hahmotuskiekko.
13] Oletko valmis vyön kiristämiseen? ~ http://www.iltalehti.fi/keskustelu/showthread.php?t=992808 – [5276]
14] Työtä vaikka alentamalla palkkaa! ~ http://www.iltalehti.fi/keskustelu/showthread.php?t=976157 – [9932]


18] Isänmaassaan omalla äidinkielellä ~ http://www.iltalehti.fi/keskustelu/showthread.php?t=965635 – [13663]


e] EXTRA
Globalisaatio kuluttaa nykymallilla ympäristömme loppuun

EXTRA II
Maaseutunuorten tulet teiden varsilla – mitä teemme huomenna ja ylihuomenna?

Kevennys meneillään olevista hallitusneuvotteluista … ”Soini osaa kyynelehtiä vain yhdellä silmällä” ~ http://www.iltasanomat.fi/kotimaa/art-1432353010651.html -Ilkka Luoma
kansalaiskirjoittaja Helsingistä


…203.738…
AL .. IL .. Vf .. Pz .. BL … BLOG 54390
---23052015---

SENT

Sent: Sunday, May 24, 2015 9:42 PM
Subject: KANSALAISKIRJOITUS - Eikö millään puolueella ole enää uskottavaa tulevaisuuden näkymää?

*]Vasemmistoliike ei ole pystynyt tarjoamaan äänestäjille uskottavaa tulevaisuuden näkymää” – Jutta Urpilainen

doc.: Ei uskottavaa tulevaisuuskuvaa_23052015 – Microsoft Word Starter

937s

Ei kommentteja: