keskiviikkona, toukokuuta 06, 2015

Kriisihallituksen yhteiskuntasopimus

!
(Tuleva pääministeri Juha Sipilä 1] on toden edessä – maamme on ajautumassa rauhanajan vakavimpaan kriisiin 2], jota ei ehkä SAK' ssa vielä ymmärretä – eikä edes kaikissa puolueissa. Liian moni valtapoliitikko ei ole kokenut työelämää, eikä sen vaikeuksia – omakohtaisesti)[ … 'äänestäjä-antti' pohti kopissa minkä numeron pyöräyttäisi. Oli luvattu jälleen viisi hyvää ja viisi kaunista – harva oli uskaltanut sanoa ääneen, missa maa makaa ja kansa menee. Arkikansalainen sen sijaan tiedosti 650.000 työtöntä, joista 64.000 oli ajelehtivaa nuorta 3] – eläen tunti kerrallaan tietämättä mitä huomenna tekisi - edellä olevat ovat yhteiskuntasopimuksen todelliset keskipisteet! 4] … ]Keskustan puheenjohtaja Juha Sipilä on ollut työntekijä, yrittäjä ja työnantaja. Sipilä on tehnyt tulosta, ja kuulemma ollut vielä etäinen, mutta laupias esimies; siis ymmärtänyt, että ”lattioilta” syntyy tulos, ja jota kannattaa johtaa edestä ja huolella – antaen arvostuksen ja luottamuksen.Luottamus on asia, joka koettiin 1939 juoksuhaudoissa, kun vieruskaveriin katsottiin. Kaveria ei jätetty – kaatunut naapurin poikakin tuotiin omiin multiin, vaikka tulen alta hakien. 1939 oli kansallinen hätätila, oli myös luottamus, mutta erityisesti johtaja 5]. Sotamarsalkka C.G.E. Mannerheimiin luotettiin – oli huomattu, että aatelinen herrasmies osasi kunnioittaa jermua, joka Suomelle lopulta itsenäisyyden takasi – raskain tappioin.Sipilä koettaa saada luottamusta ja johtajuutta yhteiskuntasopimuksen välityksellä

Hallituksen muodostaja virittää yhteiskuntasopua ja yhteishenkeä tosiasioilla, jotka tiedetään ja tunnetaan. Nyt on kuitenkin kysymys luotetaanko oikeudenmukaisuuden toteutumiseen, kun työtä lisätään, aikana ja tuotoksena. Elämme edelleen virheellisessä kasvuhokemakulttuurissa, jossa oletetaan kasvun jatkuvan ikuisesti.Kasvuhokema ei luo luottamusta eikä toimeliaisuuden turvallisuutta
[ … toimeliaisuus korvaa kasvuhoennan! ~ http://ilkkaluoma.blogspot.fi/2013/03/kasvuhokeman-mahdottomuus-kay-luonnolle.html - ]

Kasvu ei ole se tavoite, vaan toimeliaisuus ja ihmisille työ, josta saa arvostusta, jota tehdään huolella vastuuta kantaen – olipa työ mitä tahansa 6]. Työssä ollaan myös siksi, että saadaan osallistua, olla mukana ja vaikuttaa omalla panoksella johonkin yhteiseen, josta voidaan yhdessä nauttia. Ihminen kaipaa yhteenkuuluvuutta, hyväksytyksi tulemista ja tarpeelliseksi tuntemista 7] – oman työn saavutuksista.

Tänään kasvuhokema on automatisoinut tuotannon 8], koska työvoiman palkkaaminen on kallista kaikkinensa 9] – sivu- ynnä muine kuluineen. Meidän yhteiskuntamme sosiaaliset turvaverkot ovat arvokkaita, niin rahassa kuin niistä saatavista palveluista. Osa meistä on täysin näiden turvaverkkojen varassa. Työtä ei ole, ja ruokaakin pitäisi saada – kotikin olisi kiva ja perhe.Sipilä viritti itselleen ratkaisijan roolin

Tuleva pääministeri kertoi avoimesti, että EK haluaa 100 tuntia lisää työtä vuodessa – se tarkoittaa reilua kahta viikkoa. Pekkaset poistuvat, lomarahat (entinen lomaltapaluuraha) eliminoituu ja kesälomaakin nipistetään, ehkä pari juhlapyhääkin.

Suomessa työ kallista 0] ja emme saa aikaiseksi nykyisellämme sitä kilpailukykyä, jossa pärjäisimme viennissä, kun tuontiakin on pakko harjoittaa. Tuonti tunnetusti maksetaan viennillä. Jos olisimme omavaraisia 11], niin asia olisi aivan eri, varsinkin omalla rahalla ja täysin omalla lainsäädännöllä 12].Sipilä on vaikean totuuden edessä

SAK 13] on osin norsunluutorni ja sarvikuono, joka ei hevillä luovu saavutetuista eduista – kuten ei kukaan muukaan! Saavutetut edut eivät ole itsestään selvyys eikä itseisarvo.

Kysyntä, markkinat ja niihin vastaaminen on dynaamista toimintaan – kuten pitäisi olla myös kustannusmuodostumankin. Myyntimiehet 14] ovat hyväksyneet ajat sitten itsestään selvyydeksi provisiopalkkauksen, jossa ostovoima muodostuu työstä ja sen todellisista tuloksista. Palkkakin on dynaaminen elementti – sen mittaaminen monin paikoin on vain kovin monitahoisen ongelmallista!Elämänkaari on kamppailua kilpailussa, joka pitää terveenä-sanotaan

Emme elä suunnitelmataloudessa, vaan markkinataloudessa, jossa kuluttaja määrää markkinointitoimenpiteiden ohjauksessa mitä ostetaan ja mitä ei. Tänään mainonta, medialööpitys ja enemmän saamisen tarve ohjailee – elämme näyttö- ja vertailutaloudessa 15].

Sipilä mainostaa kiertotaloutta, joka tarkoittanee materiaalien kiertymistä kulutus- ja tuotantokoneistossa siten, että ympäristö rasittuu vähimmällä mahdollisella tavalla ja energiaa materiamuutoksiin käytetään niin vähän kuin mahdollista – kaunista, eikö – ja tuohon jatkumoon pitäisi saada ihmistyökin mahdutetuksi?Kiertotalous voisi olla huomioimisen taloutta
[ … huomioimisen talous ~ http://ilkkaluoma.puheenvuoro.uusisuomi.fi/65585-kasun-jalkeen-neutraalitalous - ]

Huomioitsemisen keskiössä on itse ihminen osana biosfääriä, joka biomassallaan elättää koko vesi- ja hiilielämän 16], missä olemme muurahaispopulaatioiden kokoisena biomassana.

Emme voi polttaa ja tuhota elättäjäämme 17]. Emme osaa edes laskea, mitä merkitsee biotalous, jossa orgaanisen kasvun elementtejä hyödynnetään pelkästään ihmistarpeiden mukaisesti.Taloussuunnittelumme lyhytnäköisyys puree nyt

Maapallon lämpöennätyksiä julkistellaan miltei kuukausittain 18] - ymmärtämättämme mitä jäätiköillä ja merien syvyyksissä tapahtuu. Ympäristömme on muutoksen kourissa ja me vain huudamme kasvua kasvunkin päälle.Muutoksen kourissa on myös itse ihminen

Elämme maailmanlaajuisessa työn uudelleenjaon taistelussa 19]. Kaukoidän toverit ovat halvempia, tekevät pidempää päivää ja ovat jopa vastuullisesti ahkeria, koska ei ole kaltaistamme sosiaalisen elättämisen turvamekanismeja. On vain työ, joka elättää.

Olkaamme ylpeitä forssalaishengen luomista turvajärjestelmistä tulontasauskoneistoineen. Yritetään säilyttää niistä edes oleelliset osat, jotta ihmisyys säilyy ja näin estetään lopulta suurien väenpaljouksien nousu barrikadeille 20].Kökkäperinne eli talkoohenki koskee kaikkia!

Yhteiskuntasopimus edellyttää kollektiivista talkoohenkeä, jossa ovat mukana kaikki, toistan, siis kaikki – myös päälliköt, johtajat, omistajat, kuponginleikkaajat, vapaamatkustajat ja perintökeisarit ja -keisarinnat. Yhteiskuntasopimus edellyttää ehdottomasti täyttä osallistumista, kunkin osalta vielä suhteellisesti omaan tulo- ja ostovoimatasoon nähden.Tuloerot ovat revenneet ja pitkäaikaistyöttömiä on jo liikaa

Tuoloerojen kaventaminen rauhoittaa yhteiskuntaa ja luo edellytyksiä taipua ja sopeutua ansaittujen etujen leikkaamisessa. On tullut aika höylätä kaikilta sopivasti – alimmista luokista pikkiriikkisen, ellei lainkaan ja suuremmista tuloluokista enemmän.

Luottamus nousee, kun tämä leikkaus tapahtuu oikeudenmukaisesti, jopa SAK taipuu uusioforssalaisina – huomattuaan, että toveri voi vieläkin huonommin, jos ei tosiasioita ymmärretä 21], kuten aikanaan presidentti J.K. Paasikivi - ulko- ja turvallisuuspolitiikassa.


...
LINKKIYHTEYDET OHEISKIRJOITUKSIIN


1] Pääministeri Juha Sipilä? ~ http://www.iltalehti.fi/keskustelu/showthread.php?t=901277 – [50624]
2] Suomi on uppoava laiva – EK' n PRIMA 2013 ~ http://www.iltalehti.fi/keskustelu/showthread.php?t=1008472 - [7425]
3] Kytevä aikapommi! ~ http://ilkkaluoma.blogspot.fi/2013/01/nuorisotyottomyydessa-kytee-aikapommi.html -
4] Nuoret varjossa ~ http://ilkkaluoma.blogspot.fi/2015/04/varjossa-olevat-nuoret-jaavat-jalkoihin.html -
5] Johtaja ~ http://ilkkaluoma.puheenvuoro.uusisuomi.fi/111933-kansakunta-vaatii-tienn%C3%A4ytt%C3%A4j%C3%A4n-miss%C3%A4-on-suomen-johtaja -
6] Kirvesmies - ammatti-ihminen! ~ http://ilkkaluoma.puheenvuoro.uusisuomi.fi/144793-kirvesmies -
7] Toimeliaisuudella tarpeelliseksi ~ http://ilkkaluoma.blogspot.fi/2015/04/tyo-ja-toimeliaisuus-ratkaisevat.html -
8] Automat ~ http://ilkkaluoma.puheenvuoro.uusisuomi.fi/104880-automatisoimme-itsemme-ty%C3%B6tt%C3%B6miksi -
9] Sammon Stadigh ~ työ on liian kallista! ~ http://www.iltalehti.fi/keskustelu/showthread.php?t=945297 - [16590]
0] Ulosmittasimme liikaa palkkoja? ~ http://www.iltalehti.fi/keskustelu/showthread.php?t=946425 - [25845]

11] Omavaraistalouteen? ~ http://ilkkaluoma.blogspot.fi/2014/12/reviirien-hallinnalla-omavaraisuuden.html -
12] Itsenäisyyden palauttajat ~ http://ilkkaluoma.blogspot.fi/2015/03/itsenaisyyden-palauttajat.html -
13] SAK ja Lauri Ihalainen ~ http://ilkkaluoma.blogspot.fi/2006/06/tyn-isnmaan-ja-perheen-tymies-on.html -
14] Myyntimies Miikkulainen ~ http://ilkkaluoma.blogspot.fi/2006/03/myyntimies-miikkulainen-on-aina-ollut.html -
15] Näyttöä ja vertailua ~ http://ilkkaluoma.puheenvuoro.uusisuomi.fi/131588-nayttotaloudesta-sopeutumistalouteen -
16] Elämään sovittautumisen kulutussuhde ~ http://www.iltalehti.fi/keskustelu/showthread.php?t=1090560 - [8096]
17] Biosfäärin poltto käy luonnon päälle ~ http://www.iltalehti.fi/keskustelu/showthread.php?t=823551 - [19875]
18] Gaia kuumenee – jäähdytellään kulutusta! ~ http://www.iltalehti.fi/keskustelu/showthread.php?t=880405 - [44574]
19] Työ ~ http://ilkkaluoma.vapaavuoro.uusisuomi.fi/101019-maailmanlaajuinen-ty%C3%B6n-uudelleenjaon-taistelu -
20] Nouseeko väki barrikadeille? ~ http://www.iltalehti.fi/keskustelu/showthread.php?t=1061335 - [4098]

21] Forssalaisuus kadoksissa? ~ http://ilkkaluoma.blogspot.fi/2005/06/demaripuolueella-on-nyt-mahdollisuus.html -
21] Pelastaako Tuomioja demarit? ~ http://ilkkaluoma.blogspot.fi/2014/02/pelastaako-erkki-tuomioja-demariliikkeen.html -

...
EXTRA

Pelastaako palkka-ale meidät? ~ http://ilkkaluoma.blogspot.fi/2013/10/pelastaako-palkka-ale-meidat.html -


PS

Yhteiskuntasopimukseen kuuluisivat myös kansalaistemme enemmistön mielipide sotilaallisen liittoutumattomuuden kunnioittaminen ja tilanteen rauhoittaminen sekä yltiöpäisen natottamisen lopettaminen, koska mitään uhkaa ei maahamme kohdistu – ei idästä, eikä lännestä.

Lisäksi yhteiskuntasopimukseen tulisi kuulua kansantalouden perusperiaatteen kunnioittaminen, missä jokainen rahakeskittymä tuloeroja riipovana elementtinä aina lopulta kerätään pienistä puroista – aivan tavallisilta arkikansalaisilta, joita on ylivoimaisesti eniten kansalaisistamme....
Ilkka Luoma
Kansalaiskirjoittaja Helsingistä

http://ilkkaluoma.blogspot.fi
https://www.facebook.com/first.ilkka


SENT

Cc: paivi.rasanen@intermin.fi ; carl.haglund@defmin.fi ; kimmo.tiilikainen@eduskunta.fi ; eero.heinaluoma@eduskunta.fi ; paavo.arhinmaki@eduskunta.fi ; lauri.lyly@sak.fi ; lauri.ihalainen@tem.fi ; jyri.hakamies@ek.fi ; paavo.vayrynen@europarl.europa.eu ; jussi.halla-aho@europarl.europa.eu ; teuvo.hakkarainen@eduskunta.fi ; riikka.slunga-poutsalo@perussuomalaiset.fi ; timo.laaninen@keskusta.fi ; ville.niinisto@eduskunta.fi ; erkki.tuomioja@formin.fi ; antti.rinne@vm.fi ; alexander.stubb@vnk.fi ; timo.soini@eduskunta.fi ; presidentti@tpk.fi ; juha.sipila@eduskunta.fi ; hannu.raikkonen@teliasonera.com ; jyrki.katainen@ec.europa.eu

Sent: Wednesday, May 06, 2015 6:42 PM
Subject: KANSALAISKIRJOITUS - Yhteiskuntasopimuksesta kriisihallitukseen?


...
Yhteiskuntasopimus

AL - IL - Vf - Pz - BL - BLOG 53579
---06052015---

doc.: yhteiskuntasopimus_2.0_06052015.doc – OpenOffice Writer

[ 1088 | 11090 ]

Ei kommentteja: