keskiviikkona, lokakuuta 29, 2014

VATT – Eläkeikä tulee nostaa 68 vuoteen – E65 ei riitä!

(Puoluekenttää repivä eläkeuudistus jää puolitiehen – kylmät matemaattiset kaavat, keskimääräinen eliniänodotteen nousu, ja työnteon ja työtätekemättömän ajanjakson välinen suhde vääristyy … samalla huomaamme, ettei E65/E68 ole yksittäinen ratkaisu, vaan joudumme pohtimaan paljon muitakin tekijöitä yhteiskuntamme kehittämiseksi)


[ … keskimääräisen eliniän nousu lisää sosiaali- ja terveysministeriön hallinnonalan kustannuksia – vaikka eletään yhä terveemmin, on kansakunnan kahtiarepeytyminen tosiasia, samaan aikaan yhä useampi on raihnaisempi, sairaampi ja pahoinvoivampi. Samaan aikaan kustannukset elinvoiman ylläpitämiseksi kasvavat – onko käsissämme Gordionin solmu **], joka aukeaa vain radikaaleilla keinoilla? … ]


Linkki takavuosien keskusteluun samasta aiheesta ~ http://ilkkaluoma.puheenvuoro.uusisuomi.fi/40512-u-elakeikakeskustelu-alkaa-vasta-nyt-todenteolla-e65e67 -

*] VATT = Valtion taloudellinen tutkimuslaitos ~ http://www.vatt.fi/ -
**] Gordionin solmu ~ http://fi.wikipedia.org/wiki/Gordionin_solmu -


[2009] Poliitikot, elinkeinoelämä ja media hyppäyttivät eläkeikäkeskustelun uudelleen parrasvaloihin E65:sta E67:een. Ent. pääministeri Matti Vanhasen aloittama eläkeikäkeskustelu ei ole päättynyt. Demareille eläkeikä nykyisessään oli kohtalokkaasti kynnys - ei voida nostaa.

Kreikassa palkat karkasivat käsistä, nurkan takana valtiollinen konkurssi. Meillä loppuvat työntekijät ja lopulta kilpailukyvyttöminä palvelemme vain toisiamme, missä mennään Suomi?


Eläkeikä on yksilöllinen päätös

Jokainen voi itse katsoa oman eläkkeelle jättäytymisen soveltuvuuden, mutta E65 tasaa työelämäkertymän 100 prosentin laskentatason. Alle E65:n jäävät kuittaavat 100% miinus 'jotain' eläkekertymän ja E65:n ylittävät saavat plushyvitystä lasketusta perustasosta.Suomi ei tule huomenna toimeen nykyisellä kokonaistyöpanoksella -

ei tehtävinä, eikä verokertyminä. Kansalaisten on aikaansaatava riittävä työ- ja tulokertymä valtion ja kuntien tulontasauskoneistoihin, mikäli haluamme pitää kiinni markkinatalouden pisteyttämästä elintasoajattelusta.


Suomi eläköityy

Elämme yhä vanhemmiksi ja samaan aikaan lääkkeiden ja lääkäritarpeiden kysyntä kasvaa. Hoivahenkilökunnan tarve lisääntyy myös. Meidän on varauduttava tuomaa koulutettua ja empaattista hoitohenkilökuntaa maahamme huolehtimaan eläkeläisarmeijaamme - jossa piilee suurien mahdollisuuksien varanto.


Yhteiskunnallinen ansainto!

Normaalisti työllänsä ansainneet kansalaiset ovat ansainneet huolehdinnan verokertymätaseensa mukaisesti - ja mikäli tasetta ei ole riittävästi, hoitaa yhteiskunnan tulontasauskoneisto hoivaamisen inhimillisen puolen. Samalla lapsien ja lasten lapsien vastuu sukuyhteisön mukana kasvaa järjesteltäessä vanhuksiemme huolehdintaa ja tässä ei ole haitaksi koko ajan kasvavat ja historiallisen suuriksi paisuvat perinnöt.Yhteiskuntamme on peruuttamattomasti työntekokeskustelun edessä -

kuinka, miten ja millä laadulla teemme yhteiskuntavelvoitteemme eli työn itsemme ja yhteiskuntajärjestelmämme eteen. Vastuu on meillä jokaisella - se on merkki yhteiskunnasta, jolla on henki, tahto ja yhteenkuuluvuus. Eläkekeskustelu on osa laajempaa yhteiskuntakeskustelua, jossa meille kaikille on vastuuroolinsa - myös valitsemillamme poliitikoilla.Ilkka Luoma
AL IL Vf Pz BL BLOG 43601

...Alla 9. maaliskuuta 2009 kirjoitettu eläke-, työ- ja moraalikeskustelu, joka pysyy ajankohtaisena niin kauan kunnes on nykyisyyteen ja huomiseenkin tarpeellinen työnteon kokonaismäärä selvitetty niin tarpeina, inhimillisyytena kuin tavoitteena ylläpitää ja/tai muuttaa nykyistä markkinatalousehtoista elintasomääritettä —

[09032009] Mikä on yhteiskuntatarpeiden mukainen politiikanhoito, työmäärä, kulutus ja elämänlaatu?
(Paljon puhuttu eläkeiän nostoesitys julkistettiin ensimmäisenä osiona tulevasta -http://www.adressit.com/elake65 — kansa nousi takajaloilleen ja ryhtyi ensimmäiseen ”kansanäänestykseen”)

[ …
työtä tehdään konttoreissa yömyöhään - väki vähenee. Ympäristöhaittoja seurataan kuluttajakohtaisesti muodostaen henkilökohtaista kulutustasetta. Tavalliset kansalaiset harjoittelevat suoravaikutusta 1] viikottaisiin kansalaiskyselyihin, samalla kun edustajamme yrittävät kerätä suosituimmuuspisteita pitkin vaalikautta … ]

Tänään kasautuu liian monia ongelmia yhteen nippuun. Länsimainen markkinamekanismi käy kuolinkamppailua sulavana näyttö- ja kulutustalouden jäänteenä. Ympäristö ajoi ohitse ja luonto varustautuu tasapainon palautukseen ihmisten liiallisen sormeilun jälkeen - alkoi kokonaisvastuun aikakausi.Mikä on se oikea eläkeikä?

Suomessa pitää nostaa eläkeikää
2], koska eläkeläisten määrä kasvaa ja ansaittu ”toimettomuusaika” kustantaa liiaksi vähenevälle aktiiviväestölle. Veroeurot loppuvat lääkeannoksien ja hoitokertojen määrän kasvaessa. Veroja ei haluta teetättää maahanmuuttajilla, joita tulisi ahkerina työmyyrinä mm. kaukoidästä palvelemaan ikääntyvää väestöä.


Ilman tervettä ympäristöä ei ole elämänlaatuista eläkeikääkään

Ympäristö loppuu kulutuksemme tieltä
3]. On pakko säätää verotuksen kulutuslait. Valmistaudumme pitämään reaaliaikaista kirjaa kulutuksestamme - saamme taseen, jossa ynnäytyy kulutusverotaakka haitta-asteiden mukaisesti 4]. Pluspisteitä saamme kotimaan työllistämisestä vähäpäästöisinä valintoina.


Kansallinen identiteetti lähtee tahdosta olla yhtenäinen kansakunta
(Tämä on ”välihypyllinen” osio perustelulla, että pohja pitää olla kunnossa)

Irtaudumme lopulta puhkikeskustellusta Nato eipäs-juupasrollaattorista - se ei enää jaksanut kansaa puhuttaa ja jäämme sitoutumattomaksi
5]. Venäjä tulee osaajaksi muille EU-valtioille. Suomi pitää samalla ylisuuren armeijansa luottaen omaan puolustukseen 6] - samalla keräämme maailmalle lähetetyt sotilaat takaisin, toimimaan vain YK:n lipun alta - pyydettäessä.


Politiikanhoito muuttuu vastuuajatteluksi eduskunnassa - eikä ennenaikaisiksi eläkkeiksi

Vaikuttavin muutos tulee yhteisten asioiden edustajiemme valintaan - eduskunnassa ehdokkuusalueeseensa ja asettumaansa ryhmään nähden eniten ääniä saaneet ovat suuressa salissa painoarvoltaan merkittävimpiä
7]. Tällä toimenpiteellä varmennetaan välittömämpi kansalaisvaikute, varsinkin kun jokaisella valitulla on valmiiksi valittu vastinedustaja, jos kansalaissuosio laskee säädetyn tason alle - astuu toinen tilalle.


Elämä on laatu- eikä määräajattelua

Merkittävin suuntaus tulee olemaan irtautuminen luolamiesten kaudelta peritystä ylihamstrauksen ominaisuudesta. Elämisen perusmalli purkautuu tasapainoisempaan arvoasetelmaan hyväksyä vain se välttämättömyys, millä luontevasti ja ympäristöllisesti tullaan toimeen. Näyttökliimaksi osoitetaan muilla arvoasteikoilla, kuin myös evoluutiota ylläpitävä kilpailuvietti.

Elintaso korvautuu elämisen laadulla, jolle asettuu arvoasetelma yhteenkuuluvuudesta, ryhmähengestä, kuin tavoiteasetannasta yhteisön ja ympäristön etuja silmällä pitäen. Kulutusvoima ei ole laatu, se on vain määrä paljoutena, josta sikisi nykyinen ympäristöongelma. Nurkkaan ajettu elinvoimanlähde - ympäristö ja sen suojelu kavensivat näennäisdemokratian
8] rajoja.


Palkkoja ei voida nostaa loputtomiin - on osattava myös luopua

Elämän laatuajatteluun ei sisälly palkkakilpailu, vaan ansainta, joka takaa terveen suvun jatkannan tai elämän valinnan, jopa ilman siirtoa jälkipolville. Maailmankatsomus alentaa palkkojamme tasoon, joka maapallollisesti kullekkin kuuluu - osuutemme kaventui 33 prosentilla
9] (kulutuksena ja päästöinä projisoituen palkka-alenemaan – minkä kansantaloustieteilijät osaavat euroiksi laskea).


Jokainen on sen laulun arvoinen ja paikkansa tavallansa ansainnut

Vaikeimmaksi asiaksi jää suunnitelma, jolla hyödyllistetään jokainen ihminen niin itselleen kuin yhteiskunnalle. Paljon puhuttu väestöpyramidi on vaarassa keikahtaa nurin, ja sille on jotain tehtävä, jotta kollektiivinen elo tasapainossa muun ympäristön kanssa sallisi yhteisten resurssien kestävämmän käytön.Luonto näyttää mallia - jo miljoonia vuosia

Lopulta ihiminen oppii katsomaan luonnosta mallia, sillä sieltä löytyvät kaikki ratkaisut ylikulutuksen estämiseksi ja tasapainon saavuttamiseksi. Luonto tasapainottaa hitaan varmalla tavalla kaikki mittansa mukaiseen lokeroon 10]. Maapallo ei ole, eikä koskaan ollut tarkoitettu vain ihmiskunnalle – Aropa 11]

.

11]
Aropa on anutan kieltä ja tarkoittaa suunnilleen jakamista tasan kaikkien kesken luoden tällä yhteenkuuluvuuden henkeä ja osallistumista niukkuudessa vähän jakamiseen x] - monet luonnonkansat elävät yhteisöissä, joissa aropa on merkittävin selviytytymisen keino.
.
Tyynellä valtamerellä Solomonin hallintoalueella on Anuta niminen saari [
http://en.wikipedia.org/wiki/Anuta ], jossa aropa on jokapäiväistä elämää. Anuta saaren päällikkö mm. kielsi kookospähkinöiden keräämisen, kun niiden määrä oli poikkeuksellisen vähäinen. Saarella työ, toimeentulo, ilot ja surut ovat yhteisiä - ryhmähenki ja yhdessä tekeminen ovat lähtökohta - kunnes saarelle ilmestyi rahaTekstissä olevien alaviitteiden selitykset:
(linkin jäkimmäinen osa avaa tarkennetun kohtion sivustosta)
1] http://ilkkaluoma.blogspot.com…3%A4%C3%A4 2] http://ilkkaluoma.blogit.uusis…skimaarin/ 3] http://ilkkaluoma.blogspot.com…sen+lailla 4] http://ilkkaluoma.blogspot.com…tusverolle 5] http://ilkkaluoma.vuodatus.net/blog/1722478 6]http://ilkkaluoma.blogspot.com…+armeijaan 7] http://ilkkaluoma.blogspot.com…ei+toteudu 8] http://ilkkaluoma.blogspot.com…+on+hokema 9] http://ilkkaluoma.vuodatus.net/blog/1844230 10]http://ilkkaluoma.blogspot.com…ajuoksevat

x]
Täman päivän talous- ja henkisessä kriisissä on paljon hyvin toimeentulevia selittäjiä ja päättäjiä. Olisiko saavutettavissa tehokkaampaa hallintoa, lainsäädäntöä kuin johtamistakin, jos päättäjillä olisi ”aropa-velvollisuus” keskimääräisestä paljon suuremmista palkoista, palkkioista ja muista etuisuuksista.
Olisiko mm. Suomen Pankin pääjohtaja Erkki Liikasen selityksissä ja päätöksissä enemmän tehoa (YLE/TV1 la. 7.3.), jos hän joutuisi puolittamaan palkkansa solidaarisuutena ja konsensushenkisenä heille, jotka nyt menettävät työnsä, pakolla lomautuvat ja ajautuvat hätään - ilman suoraa omaa syytään.
Kuinka olisi ministereidemme laita, entä yhtiöiden toimitusjohtajat jne… mihin on kadonnut markkinatalousmaistamme tuo tuhansia vuosia vanha aropa -henki?Ilkka Luoma


http://ilkkaluoma.vuodatus.netSent:

Sent: Monday, March 09, 2009 8:58 AM

Second sending:

Sent: Thursday, November 12, 2009 3:09 AMSubject: KANSALAISMIELIPIDE - Tosiasioiden kieltäminen on totuuden välttelyä - eläkeikä E65 -projekti1187 | 11399 

Ei kommentteja: