maanantaina, syyskuuta 26, 2016

Euroopan unioni – kriisien ja hitaan kehittymisen kitkerä yhteistyöPiirros lisättiin 18092021 - lähinnä tämän uutsien vuoksi ~  https://www.hs.fi/politiikka/art-2000008255490.html  - 

---

Suomi vietiin läntisen Euroopan peräpohjolakolkaksi kansanäänestyksellä vuonna 1995 – hiukan yli puolet kansastamme, tuntematta vähääkään tulevaisuutta, antoi epävarman äänensä liittymiselle yhteisöön |1. Unioni tänään kitkeröityy |* kansallisvaltioina romahdukseen tai talouden väkivahvaan liittoon – Yhdysvalloille ja Kiinalle vastapeluriksi ja/tai yhteistyökumppaniksi.
.

.


[... vielä tänäänkin kansalainen Erkki pohtii miksi meiltä vietiin markka |2 – tuo säätelyjen armoitettu mahdollisuus kansallisissa kilpailuissa pärjätä kisassa ulkoisista asiakkaista. Me viemme ja sen myötä menestymme tai uinahdamme. Erkki tietää, että euroon liittymisestä ei suoraan äänestetty ja meidän vietiin sinne ikään kuin varkain

 … kansalainen Liisa Ilomantsista tietää, että maakunnan keskuspaikkaan Joensuuhun on vähän pidempi kuin kivenheitto. Joensuulaiset taas tietävät, että valtiomme pääkaupunkiin menee juna, lentokone ja autolla ottaa kuusi - seitsemän tuntia – murre muuttuu välillä useaan otteeseen. EU – Brysseliin saakka Liisa ei jaksa edes katsoa, niin kaukana se on – puhumattakaan äänestäjistään kaikonneet ja eronneet europarlamentaarikot eli ”mepit”, joilla ei tunnu olevan mitään yhteistä linjaa äänestäjiään kohtaan – tänne kotisuomeen … ]
|* Valvooko EU ensisijaisesti koko EU-alueen etuja TTIP neuvotteluprosessissa, vai yksittäisten valtioiden? Miten tässä sekaisessa tilanteessa huomioidaan voimakkaat eroavaisuudet jäsenmaiden kesken ja kuinka hyvin itse jäsenvaltiot tietävät missä mennään? ~ http://www.mtv.fi/uutiset/kotimaa/artikkeli/kauppakomissaari-on-jarkevaa-jatkaa-eu-n-ja-usa-n-vapaakauppaneuvotteluita/6087448
|* EU – kriisistä toiseen, nyt Italia tarvitsee 100 miljardia € ~ http://www.hs.fi/talous/a1467605588067 -


Euroopan unioni on maho jättiläinen virka-rollaattorien varjosta. EU on liiaksi kasvanut byrokratian hirviö, jolla ei ole enää yhteyttä EU – kansalaisiin tai jäsenvaltioiden äänestäjiin. EU on ideaalinen koitos liian laajalla, liian nopeasti ja liian muotokieliväkivaltaisesti sulatellen byrokraattidirektiivejä, jotka ovat yhtenevät kaikille – Portugalista Suomeen ja Ruotsista Kreikkaan.
|EKSTRA: EU on viiden kriisin solmussa ~ http://yle.fi/uutiset/3-8384067 - (2015)


EU on liimaamaton liitto – Saksan ja Ranskan tahdosta

Saksa hyötyy liitosta paljon, ja sille on suunnilleen sama onko euro vai Saksan markka. Saksa säätelee läntisen Euroopan taloutta omalla menestyksellä ja heillä on suurin edustusto parlamentissa sekä suurin nettomaksuosuus – alusta alkaen |3.


Saksa johtaa de facto unionia

Kun Saksa ei saanut haluamaansa Eurooppaa asein, niin nyt se on otettu rahalla, taloudella ja ylivertaisella osaamisella. Saksa on pelastanut ja ”pelastanut” Suomen usein |4, siksipä me vikisemme ja Saksa vie. Hyvä, vai huono - päätä sinä lähtökohdistasi.


Miten Ilomantsi ja EU nivoutuvat yhteen?
[ Ilomantsi … edesmennyt erinomainen lauluntekijä Juice Leskinen ~ https://youtu.be/laCgOcnmLR8 - ]

Ilomantsi on hiukan rumasti sanottuna Suomen takahikiperiferia, ollen kuitenkin lähempänä meitä elättävää luontoa kuin moni muu koko EU – Euroopassa.  EU on taas ideaalikolossi, joka koettaa säätää kaikkia yhtäläisesti ja sulattaa niin Espanjan takahikiperiferiat, Irlannin sateiset nummikylät kuin Italian Sisilian kuivuneet puoliautiokylät ja EU’ n suurkaupungit säännösmuottiin, unohtaen, että ilomantsilaiset ja Sisilian catanialaiset ovat kaksi aivan eri asiaa – siis aivan eri maasta.


Ilomantsi on maakunnassa nimeltä Pohjois-Karjala

Pohjoisen Karjalan laulumaat ovat metsää, puhtaita järviä ja harvaa asutusta. Nuoriso on kaikonnut Joensuuhun ja rohkeimmat aina Helsinkiin saakka, osa jopa eksynyt muualle Eurooppaan. Pohjois-Karjala on maakunta – ikään kuin jäsenvaltio rakkaassa Suomessamme. Pohjois-Karjala on kuten Suomi EU - Brysselille. Näin voimme tehdä myös rinnastukset Italiaan, Ranskaan – Puolaan, Romaniaan ja Bulgaariaan.


Valtiot eivät ole tasalaatuisia, väkikään ei ole harmonista –

 … vaan osa alueista on rospuuttoa eli kehitysaluetta. Kehitysalueita pitää tukea maallisesti toimeliailta kasvukeskuksilta. Väki pakkautuu muurahaispesämäisesti Suomessa Kehä III’ n sisään – joku menee Turkuun, osa Tampereelle ja uskaliaimmat Ouluun ja Kuopioon. Samaa tapahtuu kaikkialla EU – Euroopassa.


EU – Bryssel on epäonnistunut nykytyylillään yhdistämään läntistä Eurooppaa

Edes Euroopan Unionia ei ole kokonaiskäsitteenä olemassakaan – EU on vain osa Eurooppaa!  Euroopan kokonaispinta – alasta on Venäjällä suuret osat. Venäjä on huomisen Euroopan raaka-aine- ja energia-aitta – saksalaiset ymmärtävät tämän, me emme aina täällä Suomessa.


Miten olisi autonomia, mitä tällä tarkoitamme?

EU – jäsenvaltiot eivät ole itsenäisiä unionin jäsenvaltioita. Direktiivit ja monet säädökset, määräykset ja osalla yhtenäisvaluutta ovat vieneet kansallisen täyden itsemääräämisoikeuden pois. Suomikaan ei juhli ensi vuonna 100 vuotta kestänyttä itsenäisyyttä, vaan ainoastaan juhlaa siitä, että itsenäisyysjulistuksesta on kulunut 100 vuotta 6. joulukuuta 2017.

Pohjois-Karjala voisi olla Suomessa uuden maakuntajaottelun mukaisesti autonominen osa-alue Suomi nimisessä valtiossa tai jäsenvaltiossa. Mitä se tarkoittaa? Se tarkoittaisi samaa kuin Suomi nyt Euroopan Unionissa.

Pohjois-Karjala saa itse määrätä niistä asioista mitä Suomi saa nyt ohjastaa unionissa. Pohjois-Karjalalla olisi oikeus valita oma rahansa ja näin säätää omaa kilpailukykyä muihin nähden, sillä Pohjois-Karjala on oiva osa vientitoimintaa ja matkailukilpailua rikkaista kiinalaisista. Toki maakunta itse päättää oman omavaraisuutensa ja se määrittää sitten vientitarpeet |5.


Siis mitä?

Aivan, kaikki EU-jäsenvaltiot voivat antaa samanlaisen autonomian kullekin maakunnalleen, onhan esimerkiksi Suomessa kaikilla se yhteinen piirre – sama kieli ja suunnilleen samat tavat ja kulttuuri – tosin Pohjois-Karjala on aivan eri maata kuin Satakunta tai Lappi.

Perustetaan valtioiden sisään soveltuvat autonomiat maakunnille (vrt. Ahvenanmaa), ja heille suuri itsemääräämisoikeus. Tämä sopii kuin nenä päähän moniin EU - Euroopan valtioihin, sillä monissa valtioissa maakuntien väliset erot ovat suuria. Saksakin on jo liittovaltio.


Suomesta tulee ikään kuin eheä Suomen Unioni –

 … omine maakuntineen, joiden pitää tulla toimeen lähtökohtaisesti omillaan, siksi näille on säädettävä vahva itsemääräämisoikeus, jopa omalla rahalla. Epäilijät arvioivat Suomen olevan jo muutenkin liian pieni kansallisvaltio – tämä on sitten jo uuden artikkelin arvoinen pohdinta. Olisikin hyvä mallintaa näitä erilaisia autonomiaskenaarioita – ennakkoluulottomalta tasolta.


Ihmisen historia on reviirillistä omavaraisuutta

99 prosenttia olemassa olostamme olemme tulleet toimeen itse, ensin perhe- ja sukukunnissa, sitten kyläyhteisöissä – kunnes jättimäinen kasvuhoenta kasvatti suurkaupungit, jonne me olemme pakkautumassa – suurtuotanto- ja tavaralogistisin elämäntapaperiaattein.


Ihminen palaa juurilleen ja kokee yhteenkuuluvuuden tunnetta – voittaako ihmisyys ja inhimillisyys?
[ Osaako ihminen sopeutua uudelleen muuhun eliökuntaan, joka ihmistäkin elättää? ~ http://ilkkaluoma.blogspot.fi/2006/03/kasvun-loputtua-palaamme-juurillemme.html - ]

Paras yhteenkuuluvuus on ollut perhe- ja sukukunnissa, jotka ovat avioliiton/ naimakaupan myötä muualta hakeneet poikkeavaa geeniperimää. Elämä palaa juurilleen ja silti voimme elää modernisti – kukin maakunnassaan omine tapoineen ja säädöksineen.

Vapaa kulkuoikeus olisi valtiossa, jonka autonomiana ollaan. Reviirit ovat kunniassa, sodat vähissä ja keskinäinen luottamus omiin – tutumpiin, paremmassa asemassa kuin nyt, kun kansallinen luottamus muun muassa poliitikkoihimme on tänään ja tässä alamaissa.


Ja mitä tämä on?

Yksinkertaista. Suomi eroaa nykymuotoisesta Euroopan Unionista, sitten tehdään Suomen Unioni, säädetään maakunnallinen autonomia ja liitytään eurooppalaiseen talousperheeseen, jossa ovat mukana myös venäläiset.

Kun pahin russofobia on laantunut, muodostetaan yhteinen ja kokonaisvaltainen Euroopan ulko- ja turvallisuuspolitiikka |6, jotta pärjäämme eurooppalaisina maailman suurimmalle – Kiinalle |7 ja Yhdysvalloille. Eurooppa on uudesti syntyneenä ansainnut oman lokeronsa maailmakuvassa – omalla mittakaavallaan, joka olisi Venäjän kanssa luokassa ~ 0,9 / 7,3 |8.


Tekstin numeroviitteet
|8 Maailmassa on noin 7,3 miljardia asukasta, ja Euroopassa niistä noin 900 miljoonaa – Kiinan luokka on ~ 1,4/7,3.


Ilkka Luoma
Kansalaiskirjoittaja Helsingistä

AL | US | PZ | VU | T | BL | BL | BLOG 88601

DOC Euroopan unioni_24092016 – Microsoft Word Starter
PVM 24092016

1110

Ei kommentteja: