torstaina, syyskuuta 22, 2016

EU-rajat takaavat reviirit – rajattomuus sekoittaa tavat, kulttuurit ja uskonnotKuva: ~ https://act.wemove.eu/campaigns/leggeri-resign-now - kuva lisätty 02082021 johtuen tästä ~ https://yle.fi/uutiset/3-12029877 - 


***(UPI-FIIA järjesti kutsuvierastilaisuudessaan 15. syyskuuta 2016 erinomaisen läpileikkauksen mitä Frontex |1 – Euroopan unionin rajavalvontavirasto teki, tekee ja miten sen tehtävät nähdään huomenna)


[... kansalainen Erkki on pohdiskellut rajallista Euroopan Unionia ja ihmetellyt sen sekasikiömäisyyttä idästä länteen ja etelästä pohjoiseen – mitään strategiaa kansalainen ei ole toiminnassa nähnyt, vain aavistus, että yritetään pitää pää pinnalla Yhdysvaltain ja maailman suurimman Kiinan puristuksissa |2 - |3

 … kansalainen Liisa elämän synnyttäjänä ja kasvattajana huomasi loputtoman ristiriidan tavoissa, kulttuureissa, uskonnoissa ja mentaliteeteissa. Etelä pinnaa ja pohjoinen koettaa olla tunnollinen. Itä on slaaveja ja länsi on ”vapautta ja koskemattomuutta” – kolonialismin jälkijätön uurtamana |4 …]


EU asetti rajat ja sisämarkkinat – nämä piti piirtää yhden alueen sisään. Syntyi osaksi Schengen |5, joka avasi vapauden kulkea, työ sai liikkua, tavarat ja pääomat risteillä ristiin rastiin ja työtäkin sai etsiä mistä halusi. Puolalaiset valloittivat Englannin ja nyt britit haluavat eroon koko EU’ sta |6. Rajat olivat tulleet vastaan. Ulkopoliittinen Instituutti arvioi muuttoaaltoja jo vuonna 2011! |*


Frontex on merellä, maalla ja ilmassa
[ kuvakokoelma UPI-FIIA tilaisuudesta ~ LINKKI - ]**

Rajavalvonta on vanhimpia yksilön ja yhteisön valvontapiirejä. Rajalla ollessaan on uhka joutua taisteluun elämästä ja kuolemasta – on kyse elintilasta, toimialueesta ja edes jotenkin yhteisöllisestä joukosta tulla toimeen, olla ikään kuin omillaan |7. Frontex ei ota kantaa ristiriitoihin sisällä, mutta se yrittää pitää ongelmat poissa sisäpiiristä. Frontex ei myöskään ota kantaa poliittisiin globalisaatio-ongelmiin. |8
|** Tilaisuudessa kehotettiin noudattamaan Chatman House sääntöjä, jolloin luennoitsijoiden nimiä ei saa yhdistää heidän esittämiin kannanottoihin, mielipiteisiin tai asiasisältöihin.


Saimme valtavat määrät pakolaisia

EU on täynnä entisiä isäntävaltioita monille nykyisille kehitysmaille, jotka olivat paljolti alusmaita – valkoisen eurooppalaisen kolonialismissa |9. Muutaman sata vuotta Länsi-Eurooppa imi resursseja härskisti miekan ja ristin keinoin |10. Nyt näistä maista pursuaa pakolaisia – mitä ilmeisimmin myös perinteen vuoksi, kun oli tullut ryöstetyksi, oli myös oikeus tulla saamaan tuosta saaliista korko-osat paremman elämän muodossa (?)


Frontex on loistava esimerkki järjellisestä toiminnasta

Tosin meidän täytyy tässä otsikon osassa unohtaa politiikka, jäsenvaltiopyrkyryys, valtioiden omaehtoisuus, pyrky hyötyä nettosaajan osastaan ja halun rikastua muiden kustannuksella. Kaikkea noita tämän päivän EU on – erilaisten pyrkimysten vuoksi.

EU ei ole yhtenäinen joukkue – yhteisellä hengellä |11. Frontex rajavalvojana ei ota näihin mihinkään kantaa, vaan on tehnyt hienot ja kauaskantoiset suunnitelmat, miten reviiri nimeltä EU valvotaan, suojellaan ja kriisissä toimitaan. Tuo uudistoimintasuunnitelma vesitettiin jäsenmaiden pontevien vastustusten vuoksi. Mikään ei juuri muuttunut.


Kaikki olisi muuttunut, jos Frontex olisi saanut tehdä haluamallaan tavalla

EU’ sta olisi tullut eheä alue valvotuin rajoin. EU olisi saanut kehitysturvatun alueen virittää aivan uutta yhteiskuntajärjestystä uusioeurooppalaisin tavoin. Euroopan Unionista piti tulla uuden maailman esikuva. Tämän esikuvan musertavat jäsenvaltiot, jotka ovat tukkanuottasilla liki asiasta kuin asiasta.

Frontex olisi vain halunnut ammattimaisesti säilyttää alueen rajat hallussa ja turvassa – ulkoisia uhkia vastaan. Sellaisia uhkia kuin vieraat yhteiskuntajärjestykset, uhkaavat kulttuurit ja voimalliset kaiken alleen murskaavat uskonnot. Frontex jopa mitoitti yhteiset rajavalvontajoukot – näin ruotsalaisten osuus jäi pienemmäksi kuin suomalaisten – arvatkaahan miksi?


Frontex oli suunnitelmineen kuin insinöörityö – varmasti EU tarpeita varten mietitty

Jäsenmaat eripurassaan vesittivät uudet suunnitelmat ja nyt mennään niillä korteilla, jotka olivat jo jaetut. Muutamia pakkoja tuli, kuten, jos Suomeen tulee hallitsemattomasti pakolaisia tai muuta väkeä (ei sotilaita) idästä, voi Frontex 10 päivässä tuoda 1.500 rajavartijan joukot Suomeen, tosin jokin muodollinen pyyntö tulee esittää.

Muistamme suomalaisten heikkouden Nato – isäntämaa sopimuksessa, jossa Suomi luovutetaan sovitun jälkeen Naton ja USA’ n käyttöön |12. Nytkin Frontex tulee, jos tietyt tapahtumat täyttyvät ja EU’ n ulkoraja on uhattuna tai EU-alue on joutumassa vieraiden vaikutteiden valtaan. Frontex ei ole kuitenkaan sotajoukko.


EU’ n sotajoukot ovat litovaltiokehityksen seuraava vaihe

Yhteinen Euroopan puolustus |13 siintää jo taivaanrannassa – kirittäjänä virallisesti itä, mutta todellisuudessa pyrky irti USA – sotaliitoksesta. EU ja nimenomaan Saksa kokee Euroopan eurooppalaisena ilmiönä |14 – siellä maantiedettä lukeneet ovat huomanneet Euroopan jatkuvan Venäjän Uralille saakka |15. Tässäkö haaste – kolminkertainen?


Ei kolminkertainen - vaan hyvin yksinkertainen

Kokonaisvaltainen eurooppalaisuuden puolustus rakentuu yhdessä Venäjän kanssa |16. Näin toimien EU poistaa paljolti kuvitellun idän uhkan kokonaan pois, jolloin EU’ lle ei jää vaaraksi kuin omat ja eteläinen osa sekä Etelä-Euroopan kuivuminen kuin muun EU - Euroopan ikääntyminen.

Tarvitsemmeko sittenkin nämä ”pakolaiset” – parhaat ja työteliäimmät heistä? Vai korvaammeko eläkeläistemme tarvitsemat palvelut roboteilla – kun vaihtoehtona olisi elävä inhimillinen ihminen vanhoista kolonioista!


Frontex on virastona fiksu ja ajaa varmasti asiansa

Ongelmaksi tulevat erimieliset jäsenvaltiot, joilla on erilaiset pyrkimykset, erilaiset kulttuurit, jopa erilaiset uskonnot sekä ennen kaikkea erilaiset tavat toimia ja saavuttaa päämääriä. Kieliä on kymmenisen ja käännöstulkkaus ”ei aina ymmärrä nyansseja” ja ristiriitoja syntyy, kun kaikki haluavat rikastua, maallistua, kasvaa ja saada lisää – ja vain yksi tai kaksi, korkeintaan kolme ovat niin vahvoja, että voisivat jakaa, jos haluaisivat.

Saksa ei kaikkia jaksa elättää (tosin hyötyy vankasti eurosta ja vapaasta liikkuvuudesta), vaikka 1939 - 1944 valloitti liki koko Euroopan – ei Uralille saakka, mutta liki Moskovan portteja. Nyt Saksa ei laajene asein – vaan osaamisella, tekniikalla, rahalla ja talouden voimalla (?)
Missä mennään kansoistaan kauaksi karannut byrokraatti EU – Eurooppa, kun kansat haluavat paluuta omaan itsemääräämisoikeuteen ja Brexit ei saata jäädä viimeiseksi. Oliko Frontex vain hehku jostain uudesta, joka olisi osannut suojella reviirit |17 laajemmaltakin alueelta?Tekstin asianumerot lisäkirjoituksiin

|1 Frontex ~ http://frontex.europa.eu/ -Mikäli et näe ja saa auki linkkejä, niin tämä sama artikkeli on kokonaisuudessaan saatavilla täältä ~ x – toimivine linkkeineen.


Ilkka Luoma
Kansalaiskirjoittaja Helsingistä
AL | US | PZ | VU | BL | BL | T | BLOG 88368

DOC Rajat takaavat reviirit_20092016
PVM 20092016 – 21:18
848 | 1022

1 kommentti:

Ilkka Luoma kirjoitti...

.

Julkaisutiedote 24. tammikuuta 2019:

Uudistus lisäisi Frontexin valmiuksia ja toimialuetta

EU-komissio on esittänyt, että Euroopan raja- ja merivartioviraston eli Frontexin käytössä tulisi olla 10 000 hengen pysyvä joukko, jota voitaisiin sijoittaa eri puolille maailmaa tuen hyväksyviin maihin. Uudistus lisäisi Frontexin operatiivisia kykyjä ja laajentaisi sen tehtäviä siirtolaisuuden hallinnassa ja palautuksissa, mutta vähentäisi EU:n jäsenmaiden roolia keskittämällä päätöksentekoa Komissiolle. Uudistus toisi Frontexille myös uusi valtuuksia, jotka ovat osin päällekkäisiä muiden EU:n turvallisuuspolitiikan instrumenttien kanssa.

Ulkopoliittisen instituutin viimeisin Briefing Paper tarkastelee EU-komission ehdotusta Frontexin uudistamiseksi ja sen vaikutuksia rajavalvontaan ja EU:n ulko ja turvallisuuspoliittisiin käytäntöihin. Julkaisun on kirjoittanut Vanhempi tutkija Teemu Tammikko, joka työskentelee Ulkopoliittisen instituutin Euroopan unioni -tutkimusohjelmassa.

Julkaisun voi lukea ja ladata instituutin verkkosivuilta:

https://www.fiia.fi/julkaisu/proposed-frontex-reform-and-its-impact

Lisätietoja saa kirjoittajalta:

teemu.tammikko@fiia.fi
+358 50 316 7996
https://www.fiia.fi/henkilo/teemu-tammikko


.