torstaina, kesäkuuta 15, 2006

Vastinetta Kokoomuksen puheenjohtajalle

Tätä vastinetta on edeltänyt alkuperäinen mielipidekirjoitus, joka on linkkinä pääotsikossa. Tähän kolumniin Kokoomuksen puheenjohtaja Jyrki Katainen vastasi asiallisesti suoraan replynä. En julkaise hänen vastinetta, koska en ole hänen kanssaan siitä erikseen sopinut. Alla oleva vastine Kataisen kirjeeseen halutaan julkaista allekirjoittaneen toimesta julkisena kirjeenä. 

Hyvä Jyrki Katainen,

Kiitos vastauksestasi. Osoittaa aitoa mielenkiintoa vastata kansalaismielipiteisiin. Allekirjoittaneelle on syntynyt käsitys kansanedustajien ja puolueiden puheenjohtajien vastausinnosta.

Kuten huomasit alkuperäisessä kirjoituksessa, "kosto" oli sitaateissa, se keventää sanan merkitystä ja tuo sille monivivahteisempaa ilmettä. Heti jatkossa asetin avoimen kysymyksen mahdollisesta toisen tyyppisestä kannastasi, mikäli Suomi olisi Saulista saanut uuden presidentin. Sauli valiintuessaan olisi voinut jatkaa myös toisellekkin kaudelle, nykyinen ei jatka.

Presidentin valtaoikeuksien lisääminen muodikkaan vähentämisen jälkeen on mielipidekysymys. On olemassa vahva kansalaisnäkemys presidentin valtaoikeuksista, kuten muistatakin arvoista, jotka kiinnostavat äänestäjiä, mutta ei edustuksellisuutta. 


Vahva presidentti ei murenna parlamentarismia. Kuten informaatiologistiikan asioita seuranneena tiedät (oletus), suora kansalaisvaikute mahdollistuisi jo nyt teknisesti, mutta ei asiakysymyksellisesti ja salassapidollisesti. Ehkä edustuksellisuus ei haluaisi "uskoa" kansan käsiin edes osapäätöksiä tai mielidetiedustelua (?)

Kokoomus, mielestäni sopivana puolueena, olisi voinut ottaa selkeämpää kantaa mm. puolustusvoimiimme, joka on kansan sydäntä lähellä. Aihe on tietysti hankala, koska media ja Mot innostuu leimaamaan ne populismin tavoitteluksi. Kokoomuksen Nato-kanta on häilyvä ja taas kansalaisilla, enemmistönä, on siitä selkeä näkemys. Natokeskustelu on arvokeskustelua suurimmissa määrin. Suomi ei tarvitse Natoa (kirjoittajan näkemys).Myönnän sinun runsaan ja positiivisen arvokeskustelun, 


se on rohkaisevaa alkua Kokoomuksen uudelle tulemiselle. Kuinka Kokoomuksen "perinnekilta", onnistuuko heiltä "uusin tuulin" arvokeskustelu? Moni toivoisi arvokeskusteluun päämäärähakuisuutta sekä selviä kannanottoja Eduskunnassa, vaikkakin "huudellaan" oppositiosta. Oppositioasema on muutakin kuin "kohteliaisuutta" hallituspuolueita kohtaan. Kuitenkin, joissain kannanotoissa on havaittavaa "terävyyttä". 


Sairaanhoitajien palkkaus ja sen tarkistukset näyttää olevan listoillanne

Kuinka opettajien palkat ja poliisien vakanssit? Linjakkuutta olisi huolehtia sellaisesta, mikä on lähellä kansan sydäntä. Avaa oikea "brain storm" ryhmääsi ajatuksella, kuinka ihmiset pannaan töihin, ota riski ja katso mihin te pystytte (saman voisivat tehdä kolleegasi muissa puolueissa ja voisitte joskus panna "viisaat päät yhteen" laajemminkin; Suomi on yhteinen maa meille kaikille). 

Ihminen ilman työtä on häpeä yhteiskunnalle. Selitykseksi ei käy se, etteivät kaikki halua tehdä työtä. Suurin osa ihmisistä motivoituu kunhan he huomaavat, että hänen asioistaan välitetään ja annetaan tunnustetta rehellisesti hänen hyödyllisyydestään.


Kaikilla puolueilla on omat linjaukset, "arvomääritykset" ja julistukset 


Useasti ne eivät kohtaa todellisuudessa arkea, vaan jäävät kirjaimiksi paperille. Innovaatio ja uuden julistus tuntuu hyvältä, mutta kaikihan ovat siitä samaa mieltä. Kannanotto esim. sähköntuonnista Venäjältä on taas konkretiaa, jota ymmärtää niin äänestäjä kuin teollisuusjohtaja. Toki selvitysmiehen tulee tehdä tutkimuksensa, mutta periaatteellinen kanta voisi olla olemassa jo nyt. Kuinka hyvin Kokoomuksella on tiedossa ne venäläiset tahot, jotka ovat tarjoamassa "johtoa" Suomeen? 
...
Uskoisin jokaisen puoluejohtajan tietävän eron painetuista puolueiden päämääristä ja toteutuvasta käytännön politiikasta, jotka ilmenevät mm. Kokoomuksen edustajista ja kokoomuslaista politiikkaa äänestävistä esim. yritysjohtajista. On hyvin tiedossa esim. Fortum "kähinä", joka yhdisti kansalaisia ymmärtämään taloudenhoidon yksisilmäisyyden ja suoranaisen ahneuden. On tekopyhää mennä "laillisuuden taakse", antamatta mitään kantaa kohtuuttomuudesta, joka on ilmiselvä. Ymmärrän Kokoomuksen mieluusti pidättäytyneen "populistisesta" kannanotosta 

Monissa piireissä tapahtuu samaa "kähmintää" ja nämä piirit ovat lähellä alkuperäisen kirjoituksen mainintoja taloudenhoidosta. On hyvin tiedossa taloudellisten parametrien tärkeys kokoomuslaiselle politiikalle, joskus saattaa syntyä kiusautuneisuutta sinulle ja puolueellesi räikeimmissä tapauksissa. Fortumiin olisitte voinut antaa selvän kannanoton. Energia on siksi tärkeä elementti, ettei se voi jättää "kylmäksi".


Jo syksyllä aloitettu palsta- ja mielipidekeskustelu kilpailukyvyn parantamisesta vientitoiminnassamme mm. alentamalla palkkoja kautta linjan sai pahan kolauksen Fortum jupakasta. Kansalaiset ovat herkkiä "takapakeista". Miksi rivityöläinen antaisi pois 4-8% prosenttia, siis ehkä nettovaikutuksena 50-100 euroa/kk, kun ilman vastaavuutta todelliseen ansaintaan "parhaat" esimiehet ylimmissä kerroksissa tempaisevat kymmenien prosenttien korotukset, jopa yhtiön tuottaessa tappiota. 


Juuri tätä kirjoitettaessa (klo 19:03) television uutiset kertoi Mikael Liliuksen työntävän sähkönhintojen heilahtelut poliitikkojen niskaan. Nämä johtajat ovat suurelta osin Kokoomuksen perusäänestäjiä, ja he eivät äänestä sellaista puoluetta, joka "kampittaisi" heitä. 


Onkin ymmärrettävää, että monesti puolueiden julistukset jäävät kirjaimen asemaan paperilla 

Siitä huolimatta kannatan esilletuomianne innovaatioajatuksien hyödyntämistä; laajalla rintamalla, kuten arkiluovuutta tuottamaan yhteenkuuluvuutta ja onnistuneita tuote- ja palvelukehitysratkaisuja , myös ihmisten ehdoilla. Luovuus voisi kohdata myös passivoituneita ihmisiä kansalaistoimintaan; tekemättömiä "hyviä tekoja" on runsaasti. Puoluepolitiikka joutaa saamaan myös luovuutta, ei vain te, vaan kaikki.


Kokoomus esittää myös ponnettomuutta vaikutekanavana itse teollisuuteen ja kauppaan 


Kokoomuksella on parhaat "eväät" suhteisiin elinkeinoelämään. Ponnettomuus poistuisi kannanotoilla siirrtyvistä ja menetetyistä työpaikoista (on huono selitys selitellä kustannuskilpailukyvyn puutteesta). On muutakin kuin pelkka sana luovuus tai innovaatio. Kuinka ne pitäisi tuoda esille, jotta työpaikkamuuttoliike kaukomaille pysähtyisi? 

Kokoomuksella on kykyä, ja tämän äänestäjissä erityisesti, parantamaan tuotanto- ja logistiikkamenetelmiä yhteishengessä koko yhtiöporukan kanssa, jolloin saavutetaan kilpailuetuutta vastineeksi liian suurille palkoillemme. Palkkajousto on yksi elementti, mutta se ei koske pelkästään SAK:ta, sen tulee koskea myös Kokoomusta lähellä olevia piirejä. Johtajien selittelyt kansainvälisestä kilpailusta huippuosaamisesta ja palkkamääristä ontuu, koska jokainen tietää kotimaamme hyödyt ehkä pienempien johtajapalkkojen vastineeksi.

Vastuuta ja osallistumista myös vapaaehtoisesti voisi näkyä, ja siihen Kokoomus merkittävimpänä talouspuolueena voisi kantaa linjakkaasti kortensa kekoon. Kokoomus voisi ottaa reippaasti kantaa myös rahan rahtaamiselle ulkomaille sekä vallitsevaan käytäntöön, että lähes kaikki liikenevä voitto jaetaan osinkoina. 


Ymmärrän yrityselämän olevan "ulottumattomissanne" ja siihen puuttumisen olevan pyhien arvojenne vastaista. Ehkä kuitenkin kannattaisi pohtia asiaa, nimittäin joku/jotkut ryhmät siihen tulevat tarttumaan ja ripeästi. Mitta on monissa piireissä täyttynyt. Lujuutta puolueellesi antavat kannanotot myös epäkohdissa, jotka kohtaavat ihmisen räikeinä ylilyönteinä rahanjaosta, vaikka nämä piirit ovat perinteellisiä kannattajianne.


Et ehkä huomannut, mutta alkuperäinen kirjoitukseni sisälsi positiivisen viestin puolueellesi, 


totesin sen olevan kasvupuolue, koska oikeasti teillä on mahdollisuus saavuttaa eduskuntavaaleissa merkittävä voitto. Teillä on vielä aikaa linjata jotain sellaista, minkä kansalaiset suoraan ymmärtävät; pukekaa selviä asioita innovaation ja luovuuden ympärille. 

Tehkää jotain ehdotuksia esimerkein teollisuudelle, kuinka kotimaista tuotantoa, tuotekehitystä ja työpaikkamotivaatiota kohennetaan. Tehkää myös ehdotuksia kuinka jaettava voitto tasapuolisemmin jaetaan. Puolue voi tehdä muutakin kuin edustajina ja ryhmänä säätää lakeja istuntosalissa.


EK julistaa parempaa kuin koskaan Suomessa, 


 ... mutta ei huomaa hätää myös "hyvin toimeentulevissa" perheissä lasten ja nuorten osalta. Toimettomuus, osallistumattomuus ja yhteenkuulumattomuus repii mm. Espoon kaduilla. Kaikilla ei lähellekkään mene hyvin; yhteiskunnan kahtiajakoa on selvästi havaittavissa. Kokoomus voisi tehdä talouspuolueena täysin uusia avauksia -  rohkeasti; herättäkää kotimaahenkeä päättäjiin. Kehoittakaa kansalaisvastuuseen kilpailukyvyssä, palkkoja voidaan alentaa myös hallitusti ylimmissä kerroksissa. Mihin on kadonnut yhteishenki?
...

Ottakaa kantaa nuorison hätähuutoon; 

tiedät kuten tutkijatkin, että liian suuri osa nuorista ei tee mitään, eikä tee sitä huomennakaan. Pinnan alla muhii ongelmia, johon pitää puuttua. Kokoomus voisi tässäkin olla rohkea ja avata pelin yhteiskuntatyöhön nuorison "hedelmäpelinaputtelun" sijasta. 


Tiedät, että osallistuminen ja hyödylliseksi tuntemisen olotila on kaikille tärkeää 

Nuori voisi olla tyytyväinen, jos heille osoitetaan jotain, missä kohtaantuu yhteisöllisyys ja tekemisen meininki päämäärällisesti. Nuoret tarvitsevat myös selvää esimerkkiä ja reilua johtajuutta huomioimalla nuorten muuttuneet tarpeet. Tehkää vaikkapa ehdotus kierrätysjärjestelmän "manuaalikäytöstä", siis jätteet purkuun ja kiertoon, vaikkapa purku käsin operoituna, parempi töissä kuin kaduilla. Velvoitetyöllistäminen on yhteiskunnan vastuuta jäsenistään.

Perusongelma, mitä osa kansalaisista havaitsee edustamassasi "aatteessa" on tunto, ettei teillä ole aina realistista näkymää, mitä pinnan alla tapahtuu. Menkää ja katsokaa myös ikävyyksiin ja ongelmiin. Eduskuntasali on kaukana niistä tapahtumista mitä lähiöissä, terveyskeskuksissa, poliisien työtehtävissä, saattokodeissa ja nuorisoasemilla tapahtuu. 


Tämä kaikki positiivisuudella ja tavoitteella avata todellista keskustelua laajasti. Aattellisuus on rohkeaa kannanottoa, se ei ole liturgiaa, johon lähes kaikki edustajatoverisi laidasta laitaan "syyllistyvät".


Tämän päivän poliitikko ei ota riskejä, 

 ... vaalit ovat tärkeämpiä kuin itse asiat. Kansalaisille voi sanoa EI, jos oikeasti osaa perustella sen. Poliitikko on myös "kiltti", kansalaiset haluavat karismaa edustajiltaa. Puheet voidaan pitää elävästi ja ilman papereita. Kannattaa käydä Kallion pubeissa ja uskon, että Siilinjärveltäkin löytyy kansankuppiloita, joissa kahdeksannen tuopin jälkeen tulee "suomalainen totuus" esille, ...viimeinen lause huumorilla.


Kokoomus on lähempänä suurta voittoa kuin pitkiin aikoihin


Arvostan rehellistä esiintymistäsi jo presidentin vaaleissa Matti Vanhasen kanssa, koska porvaripuolueetkin voivat puhaltaa yhteen hiileen. Te voitte jopa yhdessä ottaa kantaa aikaisemmin vain "vasemmistolle" kuuluviin kysymyksiin. Alkuperäinen kirjoitus ei ollut niin negatiivinen kuin ensilukemalta polemisoit. Jos sen lukee uudelleen, huomaa positiivisia vivahteita.

...
Tosiasioihin perustuva kritiikki lähde- ja vertailumateriaalina puolueen julkilausumat ja hyvää tarkoittavat puoluekokousjulistukset eivät kohtaa, koska todellinen politiikka hoidetaan Eduskuntasalissa vastakkainasetteluissa muiden puolueiden kanssa. Todellinen politiikan kritiikki kohtaa arkisessa elämässä, kuinka säädetyt lait todellistavat kansalaisten elämän ja toimeentulon.Kokoomus on ns. järkipuolue, joka on kadottanut osaksi realiteettiansa ymmärtää "katuja ja kujia" 

Kokoomus on positiivinen puolue, jossa kohtaa osaaminen ja taito ratkaista asioita viemättä niitä aina lattiatasolle. Kokoomus voisi olla seuraavien vaalien voittajapuolue selkeistämällä mm. Nato-kannan, selkeistämällä kannan Venäjän kauppaan ja muuhunkin yhteistyöhön. 

Terää voisi tehdä ryhdikäs esitys, kuinka Suomi itsenäisenä kohtaa Brysselin haasteet. Kuntakysymykseenkin voisi saada jämäkkyyttä, eikä selostetta, että Kepun ja demareiden kannat käyvät molemmat teille. Kunta voi olla vain "terve ja tyytyväinen". Hallituksellakin on vaikeuksia nähdä kunta-asia yhteisenä.

Menestystä toivottaen tehtäviisi ja määrätietoisuutta vaaleihin.

Ilkka Luoma


PS.
Paperimiehet ja "dinosauruslinnoitukset" ovat saaneet myös "kyytiä" kolumneissani :) Keskustelu avoimesti puhdistaa ilmaa... ja, en muuten syytä ketään, kuten ilmaisit vastauksessasi.

Ei kommentteja: