keskiviikkona, syyskuuta 27, 2006

Kansalaisaktivismi haluaa vaikuttaa myös suoraan verojen käyttöön

Valtio kerää ja jakaa. Eduskunta päättää verovarojen käytöstä kansalaistuntojen subjektiivisena välittäjänä. Puoluepolitiikka vaikuttaa kaikkiin edustajiin ja laajat kansalaisryhmät eivät ole kovinkaan kiinnostuneita nykymallisesta puoluepolitiikasta. Verot ovat tulontasauksen lähtökohta ja nyt osa ihmisistä haluaa vaikuttaa suoraan siihen, mihin hänen maksamiaan veroja käytetään.

Linkki keskusteluun---------------> Kopauta <------------------.

Eduskunta ja siellä vallitseva politiikka on 200 henkilön yhteisö, jossa puolue, ryhmä ja osin värikkäät persoonat haluavat vaikuttaa yksilöinä, ryhminä ja vakaumuksina. Kansalaiset maksavat koko operaatiot veroina. Verot kerätään valtavan masinaatin toimesta 200 päättäjän jaettavaksi vahvasti puoluekurin siivittämänä.

Erityisesti suurempi palkkaiset ovat kiinnostuen heränneet, mihin heidän työstään saamiaan rahoja yhteiskunnassa käytetään. Yhteiskunta - valtio ja eduskunta jakavat rahaa periaatteella; sinun puolue saa jotain, sinun maakunta jotain ja sinun ryhmä saa myös jotain. Verovarat jakautuvat erittäin pienen vähemmistön määräyksellä. Tässä tehtävässään ollaan toistaiseksi onnistuttu melko hyvin, koska juuri nyt Suomella menee keskimäärin taloudessa hyvin.

Jokaisella suomalaisella on omat harrasteet, tavat, arvostukset ja kiinnostuksen kohteet. Kaikki eivät pidä oopperasta, kaikki eivät käytä moottoriteitä ja moni ei halua tuettuja kannattamattomia palveluita syrjäseuduille tai pienen pienille vähemmistöryhmille. Osa ihmisistä haluaa kantaa yhteiskuntavastuun ja osa on kiinnostunut myös haja-asutussuomesta. Jokaisella on oma kansalaisen mielipide, mihin hänen verorahansa käytetään. Kaikkien viimeisten eduskuntien aikana on sellaisia verokohteita, jotka eivät saa rahaa kansan haluammalla tavalla.

Olisikin mielenkiintoista tehdä nyt, kun tietotekniikka ja tietoliikenneyhteydet sen sallivat, tutkimusta kokeellisesti esim. veroilmoituksen yhteydessä kyselyllä, kuinka käyttäisit esim. 33% / X euroa maksamistasi veroista. Kyselyssä voisi olla joitain pääluokkia kohteista ja ihmiset saisivat ruksailla haluamiaan. Lisäksi varattaisiin mahdollisuus antaa täysin oma mielipide.

Olisikin innostavaa nähdä, kuinka tämä kansalaisten oma "veronjakotoimisto" päätöksiään tekisi. Kysely ja myöhempi tiedustelu, jopa määräys verojen käytöstä verottajalle ei ole tekninen mahdottomuus. Tulevaisuudessa kansalaisten korvamerkitsemät rahat suuntautuvat suoraan eduskunnan hallinnassa oleville aihealuetileille, jolloin budjetin laatiminen näiltä osin on helppoa ja suoraviivaista - spekulointi ja politisointi jäisivät vähemmälle. Ehkä kansanedustajien määrääkin voidaan samalla vähentää 98:een.

Yhteiskunta muuttuu. Kansalaiset aktivoituvat. Nuoret erityisesti uskovat suoraan kansalaisvaikuttamiseen, ei niinkään perinteelliseen puoluepolitiikkaan. Kuluttaja, joka maksaa koko aparaatin, on oikeutettu ilmaisemaan, ainakin osin, tahtonsa hankkimiensa rahojen verokäytöstä. On uskottavaa, että kansalaiset laajasti päättäen suuntaavat täsmäohjatusti verovaroja koko yhteiskunnan hyväksi, sillä niin rikas kuin "köyhäkin" osallistuvat kulutukseen ja se edellyttää työntekoa, joista nämä verot maksetaan.

Päättäjien olisi uskallettava ottaa askel kohti suorempaa kansalaisvaikuttamista. Yhteiskunta on aina kansalaistensa näköinen ja varatkin voitaisiin osittain jakaa tämän "ulko- ja sisänäön" mukaisesti.

Ilkka Luoma

Ei kommentteja: