sunnuntaina, marraskuuta 13, 2011

YK:n turvaneuvosto - suurvaltojen käsikassara

(YLE-AamuTV:n uutiset meuhkasivat Kiinan ja Venäjän olevan uskollisia ystäviä Syyrialle, aivan kuten USA on uskollinen ystävä Israelille --- veetto-oikeus estää muutoksia ja ajaa suurvaltojen omaa kansainvälistymispolitiikkaa eteenpäin, heikkojen haitaksi)

[ ... Gazan kaistalla palestiinalaislapset ja -siviilit elävät jatkuvassa kuoleman uhassa, talvella 2009*/ juutalaiset sotilaat kehottivat siviilejä hakeutumaan turvaan sairaaloihin - meni hetki ja perään tuli ohjusisku - runsaasti tapettuja siviilejä. Libanonissa siviilit juoksevat karkuun niin kapinallisia kuin Gaddafille uskollisia joukkoja - tuloksena jälleen eniten - juuri siviiliuhreja ... ]


Libyassa länsimaat äänestivät YK:n turvaneuvostossa de facto sodan julistuksen puolesta**/ - Kiina äänesti tyhjää, ei halunnut sekaantua itsenäisen maan omiin sisäisiin asioihin. Tänään juuri kukaan ei tiedä tarkasti ketä nämä kapinalliset Libyassa todellisuudessa ovat. Syyrian osalta Venäjä ja Kiina käyttivät veetto-oikeuttaan - näin Syyria saa rauhassa kurittaa omia kapinoivia kansalaisiaan nykylaillisen esivallan kautta.

USA on ahkera veetto-oikeudenkäyttäjä, kun on kyseessä esimerkiksi Israelin ja juutalaisten edut. Viimeeksi USA esti palestiinalaisten itsenäistymispyrkimykset - Kiina ei kommentoinut, kuten ei kommentoi muutoinkaan toisten itsenäisten ja suvereenien valtioiden sisäisiä asioita - eikä liioin pidä suotavana, että sen omiin sisäisiin asioihin puututaan..

USA ja länsi sen sijaan innolla levittävät oppiaan vapaasta kaupasta ja markkinataloudesta, verhoten sen läntiseen kasvuhakuiseen "näyttötalousdemokratiakäsitteeseen". Syyriaan olisi lännen mukaan pitänyt puuttua, mutta palestiinalaisille ei sallittu itsenäisyyttä ja suvereeniutta, koska se olisi ollut haitaksi Israelille ja juutalaisille.


Läntinen tapa sekaantua muiden asioihin

Valkoinen mies on kautta aikain sekaantunut muiden asioihin talous- ja valtapyyteidensä vuoksi. Jo espanjalaiset ryöstivät Väli- ja Etelä-Amerikat kullan himossaan täydentääkseen kuninkaansa aarrekammioita. Valkoinen mies ahdisti Pohjois-Amerikan intiaanit reservaatteihinsa degeneroitumaan. Valkoinen mies ahdisti Australian alkuperä-aboriginaalit pienille aavikkokaistaleille riutumaan ja katoamaan genetiikan kartoilta.

USA sekaantui Koreioiden nimimaalle, USA sekaantui Vietnamiin - ajatuksena padota vapaata maailmaa "riistävä" kommunismin leviäminen. USA kurmootti Saddamia kaksi kertaa, jolloin toisella kertaa saatiin diktaattori hengiltä. USA röykyttää afgaaneja ja nimenomaan talibaaneja, jotka karkottivat venäläiset aikoinaan, niin kuin brititkin vielä aikaisemmin.


Turvaneuvosto - USA:n käsikassara, nyttemmin myös Venäjän ja Kiinan

YK edustaa miltei kaikkia maailman maita ja kansoja. YK on yhdyselin, jolla pitäisi olla voima toteuttaa sodan jälkeiset kuuluisat sanat: "Ei enää koskaan" - näin ei kuitenkaan käy, koska ihmisissä asuu sotimiseen ja tappamiseen kiihdyttävä "stimulanttigeenibitti".
YK mandatoi USA:n ja Naton moukaroimaan Libyan yhteiskuntakoneistoa maan tasalle, jotta saadaan tilaa miltei tuntemattomille kansannousijoille, jotka huomasivat "facebookkien" toimivan kiihdyttimenä, niin Tunisiassa kuin Egyptissäkin. Onko todellisuudessa suurelle hiljaiselle kansalle saatu näin mitään todellista parannusta, kuin vain hengenkohotukset, kun valtapyyteitä on ottajilleen täytetty?  Seuratkaamme Tunisiaa, Egyptiä ja Libyaa - toimiiko läntisen maailman "vapautuskoneisto" tuhoelementteineen.


USA on menettämässä maailmanpoliisin roolinsa,

ainakin taloudessa ja myöhemmin sotilaallisestikin. Kiina nousee ja jos Kiina ja Venäjä lähentyvät - maailma napaistuu kahteen leiriin; raaka-aineiden ja maailmantehtaan Kiina-Venäjä allianssiin ja USA johteiseen läntiseen markkinatalouskoneistoon***/. Asetelmat ovat jo hahmottumassa. EU-Euroopalla on tässä irtiotonpaikka, jossa Saksan johdolla voidaan rakentaa oma EU-Venäjä vakauttamisallianssi, myös sotilaallisesti - se olisi paras tae yleiseurooppalaiselle rauhalle.

Valkoinen mies valtasi miekoin ja ristein. Kiina asemoituu maailmalle rahalla ja tavaralla. Kumpiko parempi? Kyseessä lienee maailmanhistorian suurin johdettu tasaistusprojekti, jossa resurssit ja raaka-aineet koetetaan jakaa väkilukujen suhteessa käytettäväksi [?]


Epätasapaino - mikä käytäntö ja malli vakiintuu yleismaailmalliseksi?

Kiina on sanonut, ettei yksikään valtio tai kansa voi olla toistaan korkeammalla, kukaan ei voi sanella toisten suvereenien asetelmia omien valta- ja talouspyyteiden vuoksi. Mikään maa ei näin voisi esimerkiksi ryöstökalastaa somaleilta ikiaikaisia kalansaaliita - mikään maa ei voisi ryöstöviljellä rahan voimalla Botswanan pelloilta ravintoraaka-aineita Eurooppaan, nyppäämällä ateria itse botswanalaisten suusta. Nigerian öljynkin pitäisi tuottaa laajempi hyöty itse nigerialaisille.


Turvaneuvosto on rikkaiden ja voimakkaiden käsikassara

YK:n turvaneuvostossa ajetaan viime kädessä suurvaltojen etuja. Siellä ei pysyvinä jäseninä, veetto-oikeudella ole kuin voimakkaimmat - vahvemman oikeudella. Suurvalloilla on etupiirinsä - USA ajaa juutalaisten uskollisena ystävänä Israelin etuja, jo vuosikymmenet ja on näin torpannut mm. käytännössä Israelia kohtaan osoitetut yksiselitteiset vetäytymislauselmat rajoille ennen 1967 kesäsotaa.

Nyt Kiina ja Venäjä estivät USA:n ja Naton sekaantumisen Syyrian valtion sisäiseen kapinointiin - koska kapinoivilla ei ole mitään tunnettua statusta tai humanitääristä tavoitetta, kuin poliitikoille ominaiset hokemat demokratiasta ja vapaudesta. Kiina ja Venäjä saattavat tosin pelätä moissa maissaan vastaavia "kansannousuja" - ja näin hakevat "hyväksyntää" omille mahdollisille toimilleen. Emme voi unohtaa myöskään USA:ssa nousevaa kapinahenkeä ahneutta ja riistoa vastaan.


Missä mennään valkoinen mies ja lahoamassa oleva nykymallinen läntinen markkinatalous?

Maailmalla on käynnissä globaali työn uudelleenjaon taistelu. Ostovoima- ja kulutuserot ovat revenneet - todetusti jo todettu "rikkaat rikastuvat ja köyhät köyhtyvät" on muuttumassa "rikkaat lihovat ja köyhät laihtuvat". Mistä löytyy se voima, jolla resurssit, ravinto, raaka-aineet ja energiat saadaan jakoon väkilukusuhteisina - esim. Kiina 1,35/6,95, USA 0,35/6,95 ja Suomi 0,0053/6,95****/.


Mistä löytyy se YK:n voima, jolla ihmiskunnan läpeensä turvottama ahneus saadaan tasaistettua kaikille yhtäläiseksi, kun aatteellista heräämistä ymmärrykseen luontovarojen loppumisesta ei saada tajuntajakeluun - saataisiin edes ahneus tasavertaiseksi, niin kansojen kesken kuin kansojen sisällä!
*/ Kansannousu Gazassa - YK ei kyennyt estämään osittaista kansanmurhaa"
**/ Suomalaiset eturivin natomaanikot ja läntisen tappamisen hyväksyjät huusivat "Me pommitamme, Me tuhoamme" ...
***/ Markkinatalouskoneisto on mekanismi, joka itsesanotusti tasaa ostovoimaeroja - pitkällä tähtäyksellä, mutta syventää elintaso- ja elämisentasokuiluja lyhyellä tarkastelujaksolla - köyhdyttäen myös sisäisesti materiaalisia kulutusjuhlatalouksia, näyttötalouden hiipuessa ostovoiman puutteeseen ja haluttomuuteen olla jatkuvasti lisäämässä kasvua kasvulle. Kiina oppimassa läntisen markkinatalouden [?]
****/ Luvut kuvastavat asianomaisen valtion/ kansakunnan väkilukumäärää per koko maapallon yhteinen väkiluku - tämän suhdeluvun puitteissa pitäisi tapahtua paljon puhuttu " WGND - World Global New Deal"


...
SENT
Sent: Wednesday, October 05, 2011 9:26 AM
Subject: KANSALAISMIELIPIDE - YK:n turvaneuvosto - maailmanpolitiikan raadollinen näyteikkuna
...

YK:n turvaneuvosto - suurvaltojen käsikassara

Ei kommentteja: