maanantaina, joulukuuta 15, 2014

Itsenäisyyden palauttajat – visio kansalaisen huomisesta

[ver. 0.99]
[ …Itsenäisyys otetaan, harvemmin sitä tarjotaan – itsenäisyys säilytetään työllä, harvoin se säilyy toimettomalle. Itsenäisyys menetetään tahdottomana, ilman ideaa olla eheä kansakunta – väkevän vahvalla kansalaistahdolla se myös palautetaan… ]


Itsenäisyytensä menettänyt kansa joutuu kuuntelemaan sellaisiakin, joita se ei haluaisi

Tänään Suomen ollessa 20. vuotta Euroopan unionin 1] jäsenenä ja mukana Euroopan rahaliitossa eurossa 2], on kansakuntamme herännyt tavoittelemaan takaisin menetettyä ja osin kadotettua itsenäisyyttä. Valtiomuotomme oli määritetty perustuslaissa, jossa oli merkinnät myös omasta rahasta – markasta.


Nyt emme ole itsenäisiä sanan perimmäisessä merkityksessä;

meillä ei ole omaa itsemme säätelemää rahaa, meille ei ole omaa ulko- ja turvallisuuspolitiikkaa. Lisäksi meiltä puuttuvat itsellinen idänpolitiikka 3] sekä erityisesti meillä ei ole enää täyttä lakien säätämistä – me joudumme sovittamaan oman lainsäädännön Euroopan unionin direktiivien määräyksiin.

Oikeusturvamme viimeinen lukko ja mahdollisuus on viritetty myös eurooppalaiselle tasolle. Lopullisissa oikeusratkaisuissa olemme oikeustieteellisessä konsensuksessa.


Olemme noin yhden prosentin osa kansojen sulatusuunia –

 … pääkaupunkinamme Belgian Bryssel, jonne saamme aika-ajoin 13 edustajaa kaikkiaan 751 joukkoon. Sinne on meidän kadonnut itsenäisyys paljolti hautautunut. Olemme pohjois-itäinen EU-kulmaperiferia – kuin kunta jossain kaukana Pohjois- tai Itä-Suomessa.

Itsenäisyyshistoriaa 4]
Suomen mies ja nainen oli totisen paikan edessä, kun Talvisota alkoi

Valtiomme eduskunta ja hallitus eivät olleet onnistuneet neuvotteluissa Neuvostoliiton johtajan Josif Stalinin ehdottamissa maanvaihtokaupoissa 1939. Emme olleet nähneet itsenäisyytemme ylläpitämistä rauhan keinoin riittävän joustavana – olimme joutuneet hyökkäyksen kohteeksi ja sotaan. Itsenäisyyden väkivahva säilyttämisvietti syttyi Talvisodan ratkaisutaistelussa Tolvajärvellä 12. Joulukuuta 1939 5].


Suomen marsalkka - C.G.E. Mannerheim - ratsastajapatsas Kiasma-aukiolla


Itsenäisyys vaarantui seuraavan kerran kesällä 1944, 6]

kun ’järjestetyn yllättäen’ jouduimme ankaran hyökkäyksen kohteeksi Neuvostoliiton Puna-armeijan taholta. Tuolloin jälleen itsenäisyytemme oli kovilla. II Maailmansodan aloittanut Saksan kolmas valtakunta oli auttanut meitä ratkaisevasti torjumaan kesähyökkäys 1944 – kuten myös itsenäisyytemme alkutaipaleella 1918.

Saimme tunnustetun itsenäisyytemme 4. tammikuuta 1918,

kun yleisvenäläisen toimeenpanevan keskuskomitean johtajat Vladimir Leninin johdolla allekirjoittivat meille itsenäisyystunnustuksen – kirjoittajien joukossa oli myös Josif Stalin. Tämän jälkeen naapurimme ja muut ulkovallat joukolla hyväksyivät itsenäisyysjulistuksemme 6. Joulukuulta 1917. Näin oli synnytetty Suomen kansa.


Itsenäisyys oli pitkän kehitystyön tulos,

aina Jean Sibeliuksen Finlandiasta 7] lukien, jonka silloinen isänmaa-aatteen lehdistö oli tilannut merkiksi syntyvälle kansakunnalle. Tuolloin suomenniemeläisillä oli visio itsenäisyydestä – olihan Venäjän tsaari ’meidät vapauttanut’ miehityksellään satojen vuosien ruotsalaishallinnon ja kuninkaiden valtakäskyjen alta. Tsaarit antoivat aika-ajoin tukea itsellistymisen pyrkimyksillemme ja jatkoimme idän ja lännen 8] välimaastossa, omanlaisella tavallamme.

Ruotsin irtoamisen alkuaikoina tsaari Aleksanteri I antoi pyytämättä meille Suuriruhtinaskuntaansa Vanhan Suomen 9], haluten näin eheyttää ja voimistaa kansallisesti yhtenäistä aluetta. Jokainen voi tänään miettiä, millaisia olisimme, ellei tuota vapaaehtoista alueliitosta Suuriruhtinaskuntaamme olisi tehty.


Ruotsikin, entinen emämaamme hyötyi myös Suomen Sodasta 1809 – se sai itsensä ja tsaarin väliin puskurin 0], itäisen maakuntansa – nykyisen Suomen. Ruotsi onkin saanut elää rauhassa yli 200 vuotta selkämme takana - idästä katsottuna. Samalla oli syntynyt idän ja lännen vedenjakaja - Suomenniemi 11].


Suuriruhtinaskunta-ajan itsenäisyyden esimerkkejä olivat oma raha,

oma postimerkki, oma valtion pankki – Suomen Pankki 12] ja monet muut toiminnot, joilla nautimme poikkeavasta suuriruhtinaskunta-ajasta, Venäjän tsaarin alamaisena. Oli meillä hankausaikammekin, mutta lopulta koitti suuri päivä 6. Joulukuuta 1917, jolloin Suomen eduskunta antoi itsenäisyysjulistuksen – maailman kuohuissa, oli koittanut tilaisuus, johon tartuttiin rivakasti.Suomen Pankin pääsisäänkäynti - HelsinkiVisio hakea itsenäisyys takaisin – kansamme edun turvaamiseksi ”sveitsiläisyytenä” 13]

[ … Liian kaukana valtakeskuksista herättää pienen yhteisön kokemaan menetetyn itsemääräämisoikeuden palautusta – ollaan omalla maalla ja puolustetaan oma reviiri. ”Suomi on hyvä maa ja sitä puolustaa parhaiten suomalainen itse” –kenraali Adolf Ehnrooth 14] … ]Savonlinnan Sankarihautausmaa - itsenäisyytemme takuumiehet


Tänään on meille herännyt visio hakea kadonnut ja hävitetty itsenäisyys takaisin rauhanomaisin keinoin – ilman hankausta mihinkään ilmansuuntaan. Meille ilmansuunnat ovat poikkeuksellisen tärkeät, me hengitämme idän kupeessa niin idästä kuin lännestä tulleina suomalaisina 15], joilla on oma omanlaisensa luonne ja tapa elää arkielämäänsä 16].


Me olemme edelleen se ”suo, kuokka ja jussi” - 

 … vaikka väliaikainen väsymys 17] repii mieliämme. Olemme puristetut lännen ja idän vedenjakajalle ja tämä näkymätön kulttuurien, kielien, historian, tapojen ja uskontojen raja säestää voimaa saavuttaa menetetty itsenäisyys omiin käsiimme – jälleen, on koittanut uusi hetki, johon on tartuttava rivakasti.

Nyt kansalaiset voivat ottaa ensiaskeleen tässä pitkässä itsenäistymisketjussa seuraavissa eduskuntavaaleissa 2015. Nyt jokainen ääni Itsenäisyyspuolueelle 18] – koko kansan kansanliikkeelle on ääni vahvistamaan pyrkimystämme olla erossa ristiriidoista ja sellaisista konflikteista, mitä vääjäämättä syntyy idän ja lännen välille. Me emme kuulu noihin konflikteihin, muutoin kuin toivottavasti pyydettyinä välittäjäneuvottelijoina tai rauhanturvaajina 19] tasoittamaan tietä yhteisen länsi - itä sovun saavuttamiseksi.


Nyt olemme osa elinpiiriään lisäävää lännenmiehen koneistoa,

jolla on valtapyyteitä kasvattaa itseään suuremmaksi – case Ukraina 20], koska Kaukoidän jättiläinen Kiina on jo nyt kasvanut maailman suurimmaksi taloudeksi 21]. Me emme ylenkatso länttä, emme myöskään itää – emmekä mitään muutakaan ilmansuuntaan.


Osaamme jo nyt nähdä pohjoisen – eli koillisen ulottuvuuden –

Venäjän Siperian rantoja pitkin etenevän Koillisväylän 22] meille suurena mahdollisuutena. Ulottuvuuksien maailmaan liittyy väkevästi oma itsenäisyys, oma päätösvalta järjestellä itsellisesti kauppamahdollisuuksia kaikkialle – emme osaa pyllistää, mutta osaavina tiedämme, ettei mahtipontinen pullistelukaan kuulu joustavoitetun puolueettomuuden piiriin.


Asettelemme nyt uusia pelinappuloita shakkipeliimme

Nyt tavoitellaan meille sellaisia pelimahdollisuuksia, joista syntyy meille työtä 23] – itsenäiselle Suomen kansalle ja sen valtiolle, joka kunnioittaa omaa suomenkieltä 24] ensimmäisenä ja asettaa kouluttautumisedellytyksen sille, että hallitsemme sen niin hyvin, että vältämme suuren joukon meidän omia sisäisiä ristiriitoja. Muutoinkin kielitaitoisina kykenemme käymään kauppaa kaikkiin ilmansuuntiin.


Itsenäisyyden yksi peruselementti, oma raha,

vaikkapa markka haetaan takaisin kansan siunaamalla päätöksellä, kunhan se ensin selostetaan puolueettomasti selosteena, mikä on hyödyllistä ja mikä haitallista nykyisessä eurossa 25]. Samalla selvitetään paras ratkaisu itsenäisen valtion rahapolitiikalla, miten se sillä selviytyisi jatkuvista talouden ylä- ja alamäistä – kun olemme nytkin maailmanlaajuisessa työn uudelleen jaon taistelussa.26]


Osaammeko vahvistaa vision itsenäisyydestä toteutukseen saakka?

Visio itsenäisyydestä vahvistuu tiedostuksesta, että itse säädämme suhteet kaikkiin ilmansuuntiin ja itsenäisyys edellyttää myös sotilaallista liittoutumattomuutta – emme kuulu mihinkään sotilaallisen järjestelmään 27], mutta voimme olla mukana asiantuntijoina, rauhanturvaajina ja katastrofiauttajina missä tahansa hyväksytyssä sotilas- tai auttamisjärjestössä – olipa se missä maassa tahansa. Minnekään emme mene ilman asianomaisten toimijoiden pyyntöjä.


Itsenäinen valtio ylläpitää riittävän vahvan puolustuksen, 28]

siten, että se kilpistää turhat haaveet hakea meiltä jotain väkivalloin. Historiamme on jo näyttänyt mihin pystymme, olemme toki saaneet apua, mutta liittolaissuhdetta – pois lukien 1941 - 1944 allekirjoittamaton liittosuhde Saksan kolmanteen valtakuntaan. Tuolloinkaan Jatkosotamme yhteydessä ei ollut sitovaa sopimusta, vasta kuin kesällä 1944 – sen sijaan oli kokoaikainen aseveljeys, joka pakotettiin katkaisemaan.


Suomi säilytti itsenäisyytensä sodissa maailman mahtia vastaan

Neuvostoliiton kanssa solmimamme aselevon ja Pariisin rauhansopimuksen jälkeen harjoitimme omanlaista itsenäisyyttä, jossa tuli huomioida erityisesti pitkä itäraja. Se oli meille myös suuri mahdollisuus.

Kahden välinen tasapainokauppa tuotti meille poikkeuksellista vaurautta ja voidaankin sanoa, että tuona Paasikiven – Kekkosen 29] aikana luotiin taloutemme vahva perusbetoni lauseella – ”Viisauden alku on tosiasioiden tunnustaminen”. Tätä noudattamalla kansakuntamme eli omalla rahalla, omalla lainsäädännöllä sekä omanlaisella ulko- ja turvallisuuspolitiikalla – vahvan johtajan katseen alla 30]


Tämä yrittämisen, vahvan johtamisen, kansanluottamuksen

 … ja materiaalisen elintason nousun aikakausi päättyi itäisen suurvallan hajoamiseen, jonka jälkeen meillä on ollut ajautumisen aikakausi vieläkin epäselvine euroon ujuttautumisineen 31]. Rahallinen nousu kylläkin jatkui vuoksiaaltoina, kävimme läpi 1990-luvun laman, joka kuritti tuhansia yrittäjiä ja palkansaajia – oli maistettu pankkimaailman vapautumisen juhlahumu – tunnetuin seurauksin. Oli otettu kuuluisan lauseen ”hallittu riskinotto” – mukaisesti.

Pienoislama iski pörssikurssien sukeltamisena vuosituhannen vaihteessa 32] ja nyt kahlaamme yhteistoimintaneuvotteluista toiseen – meillä ollen nyt enemmän syrjäytyneitä, pitkäaikaistyöttömiä 33], mielenterveysongelmaisia 34], leipäjonoissa jonottavia 35] ja akateemisesti työttömiä kuin milloinkaan ennen.


Visio itsenäisyydestä tuo uskoa kansakuntamme,

on tehtävä ja missio, jonka eteen kerrankin tarvitaan kaikki. Luodaan yhteenkuuluvuutta, on projekti ja näköpiirissä työtä, toimeliaisuutta, luovuutta ja tarpeelliseksi tuntemisen riemua 36]


Tämä on visiota kadotetun itsenäisyyden löytämisessä ja sen uudelleen rakentamisessa

Kansa on paikkansa ansainnut ja jos se huolellisen esivalmistelun ja kirkkaan kansalaiskysymyksen jälkeen sanoo kansanäänestyksessä yli 50 prosentin äänestysaktiivisuudella enemmistönä eroamisen EU:sta, on se selvä johdatus täyteen itsenäisyyteen!


Visio itsenäisyydestä edellyttää uudentyyppisiä toimia valtiovallaltamme

Meidän on joustavoitettava kansalaisten edunvalvonta kansanäänestyksiin, pienennettävä eduskunta 100 edustajaan 37]. Meidän on korostettava työn merkitystä – antaen arvon kaikille työlle 38]. Me nostamme työn valtion erityisen suojelun piiriin. Oma työ mahdollisimman suuren omavaraisuuden saamiseksi on lopullisen uusitsenäisyyden julistus.


Suomi on hyvä maa, jolla on meille riittävä pinta-ala

Pyrimme hyödyntämään oman maamme suuren pinta-alan ihmiskunta-aiheutetussa ympäristökehityksessä 39]. Hyväksymme tosiasian, että emme voi syödä kehitysmaatoverin lautaselta 40]. Emme halua sekoittaa erilaisia kulttuureja turhaan, vaan haemme kansallista eheyttä ensisijaisesti suomalaisittain.

Meillä tehdään työtä ja hoidetaan omat kansalaisemme. Ollessamme voimissamme osoitamme solidaarisuutta hätää kärsiville – vierailla mailla.


Visio itsenäisyydestä maailmanlaajuisesti ajatellen on lause jokaiselle maailman ihmiselle:

 ”Kullakin ihmiselle on oma ja rakas isänmaa, jossa hän tulee toimeen omalla äidinkielellään – saa ymmärrystä ja huolehdintaa siellä, missä oma suku asuu


Työ on kansainvälistä,
meillä saa tehdä työtä lakiemme ja säädöksiemme puitteissa, isäntämaata arvostaen – arvostuksen näkyessä meillä saa harjoittaa omia menojaan meidän itse säätämiemme lakien mukaisesti.

Itäiset ja eteläiset toverit ovat ahkeria ja tuntipalkkaostovoimaltaan huomattavasti alle meidän. Suurin työ tuleekin olemaan lähes mahdoton tavoite saavuttaa maailmanlaajuista yhtenevyyttä työn teosta ja sen aikaansaannoksista. Itsenäisessä maassa omalla rahalla voimme vahvasti puuttua tuloerojen kaventamiseen 41] – kukaan ei voi olla toistaan kahdeksaa kertaa ”arvokkaampi”.


Visio sinivalkoisesta itsenäisyydestä on nyt julistettu

Lopulta visiomme omasta täydestä itsenäisyydestä julistautuu pyhästä lupauksesta olla puuttumatta muiden sisäisiin asioihin, sellaisiin asioihin, joilla ei ole meille suoraa vaikutetta. Me emme sekaannu vieraiden ajatuksiin, vieraiden sotiin – emmekä vieraiden konflikteihin, muutoin kuin pyydettyinä välitysneuvottelijoina siten, että aina molemmat taistelevat osapuolet niin haluavat. Näiden ratkaisujen tekemisen kyky edellyttää täyttä itsenäisyyttä.


Me sen sijaan pyrimme aina pitämään sanamme,

olemaan lauseidemme arvoisia ja aina hoitamaan velvoitteet mitä olemme luvanneet. Emme lupaa liikaa, emme puhu turhia – teemme laatua, täsmällisyyttä ja sen mukaisesti hinnaltaan, mitä on sovittu. Näin kauppa käy kaikkiin ilmansuuntiin ja turvaamme edellytykset ylläpitää omaa itsenäisyyttä kunnioittaen muita ja myös itseämme.


_________
MIELIPIDELINKIT

4] Eilsen tuntemus antaa tietoa tälle päivälle ~ http://ilkkaluoma.blogspot.fi/2006/12/eilisen-tuntemus-antaa-tietoa-tlle.html -
5] Tolvajärven sankari  kenraalimajuri Aaro Pajari ~ http://ilkkaluoma.blogspot.fi/2006/03/suomen-valtio-osoitti-merkittv.html -
6] Tosiasioiden edessä – 1944 ~ http://www.iltalehti.fi/keskustelu/showthread.php?t=1019528 – [7703]
7] Nightwish – Finlandia ~ http://youtu.be/ff2JG89n7io -

17] Kansakunta etsii väsymykseen vaihtoehtoa ~ http://ilkkaluoma.blogspot.fi/2014/10/u-kansakunta-etsii-vaihtoehtoja-ja.html -
18] IPU – Itsenäisyyspuolue r.p ~ http://ipu.fi/ -

21] Kiinan mobilisaatio yltää ympäri maapallon ~ http://www.iltalehti.fi/keskustelu/showthread.php?t=877321 – [15759]
25] …!... [myöhemmin]
27] Kansalaisviisaus erottaa meidät Natosta ~ http://www.iltalehti.fi/keskustelu/showthread.php?t=1029728 – [19493]
28] Sinun maanpuolustustahtosi? ~ http://www.iltalehti.fi/keskustelu/showthread.php?t=960168 – [9056]

31] Mitä tapahtuikaan 1990 –luvulla euroon liittymisessä? ~ http://fi-ilkkaluoma.blogspot.fi/2014/12/sisaltyyko-markasta-euroon.html -
33] Nuorison aktiivienergia kanavoitava oikein ~ http://ilkkaluoma.blogspot.fi/2013/05/nurison-aktiivienergia-pitaa-osata.html -
39] Emmekö ymmärrä ympäristöongelmia? ~ http://www.iltalehti.fi/keskustelu/showthread.php?t=966247 – [24042]

________
EXTRALINKIT

a] Mitä teemme tulevina vuosina? ~ http://www.iltalehti.fi/keskustelu/showthread.php?t=1002372 – [62584]
b] Kulutammeko liikaa – Gaian kuumenee ~ http://www.iltalehti.fi/keskustelu/showthread.php?t=880405 – [35844]
e] Ydinenergiasta pakotettuun energiatasapainoon ~ http://ilkkaluoma.blogspot.fi/2014/09/ydinenergiasta-pakotettuun.html -Ilkka Luoma
Kiinan markkinoiden ja kulttuurin asiamies  – erikoisalana ympäristö


Eduskunta takana -  " ... kun Makasiinit paloivat ... "versio 0.99,  klo 8:55, - 15.12.2014 Helsingissä
---13122014---

AL    IL    Vf    Pz   BL    BLOG 45375
doc.: itsenaisyysvisio_2014 – Microsoft Word Starter


1586 |   1851 | 1884