perjantaina, joulukuuta 19, 2014

Koppalakkiosasto Kokoomuksesta kurvaa kansakunnan ohi Natoon!

(Media lööpitti voimakkaasti kokoomuslaisen vanhan kaartin – ”erkkolaisuuden nousun haudasta” ja äkkirääkäistyn julkihuudon kansanedustajiltamme - Pertti Salolainen, Ben Zyskowicz ja Kimmo Sasi käynnistivät natomopedinsa 1] – ”Natoon ilman kansanäänestystä!”)


[ … Kokoomus on rehellinen kannoissaan – se haluaa viedä Suomen Natoon ja piste. Toisaalta vielä nykyinen puolueen puheenjohtaja, pääministeri Alexander Stubb sanoo kaukoviisaammin – Natoon, ei kuitenkaan ilman kansalta kysymättä. Herää kysymys – onko kallupoinnin alamäessä oleva Kokoomus 2] hajoamassa, kun paniikkinappulointia harjoitetaan näin väkevästi? … ]


Suomen kansakunta on vuodesta toiseen, kallupista kolmanteen ja kymmenenteen vakaasti suurena enemmistönä sanonut painavan ja viisaan ein Natolle 3] (57-68 prosenttia ei, kun taas natomyönteisiä on noin 17-30 prosenttia). Voimme päätellä, että kansalaiset omalla kansanviisaudellaan 4] ovat systemaattisia asiaytimeen näkijöitä.Miksi kansalaiset ovat niin vakaasti Natoa vastaan?

Siihen on yksiselitteistä vastausta vaikea antaa, mutta yritetään: 1) Suomalaiset eivät halua ajautua Venäjän vastustajaksi, kuten ajauduimme Saksan kolmannen valtakunnan virrassa Jatkosotaan, 2) Suomen kansa haluaa olla kaukoviisas ja katsoa sotilaallisesti liittoutumattomana niin itään kuin länteen – emme asettaudu näin toimien viholliskandidaatiksi 5], vaikka Nato-Isäntämaasopimus 6] jo saattoi siirtää meitä tuohon suuntaan [?].


Kolmanneksi Venäjä on meille erittäin merkittävä kauppakumppani

Me tuomme Venäjältä energiastamme suuren osan – tosin tuo energiavirta kaasuna, raakaöljynä, sähkönä, kivihiilenä ja uraanina on virrannut häiriöttä, kiristämättä tai uhkailematta jo 50 vuotta ja rauhaakin olemme saaneet nauttia 70 vuotta.


Neljänneksi kansalaisemme eivät pitäisi mahdollisuudesta,

 … jossa Naton 5. artikla laittaisi meidät sotisopaan ja auttamaan vaikkapa USA:ta, kun se valtiona tai sen sotilastukikohtana joutuu hyökkäyksen kohteeksi. Emme edelleenkään täysin ymmärrä, mitä me teimme ja edelleen Afganistanissa 7]. Emme myöskään mielellään vaihda 70 vuoden rauhaa uhkaan, jossa Nato kaikilta 1300 kilometriltämme on Venäjän rajassa kiinni.


Kuudenneksi suomalaiset eivät voisi sietää Luumäelle

 …  tai Virolahdelle Naton ohjustukikohtia, jotka ainakin tarjottuina ’turvallisuusvälineinä’ esitettäisiin meille, onhan noilta paikkakunnilta ”poronkusema” Pietariin, jonka ahdistaminen on jo puoli sodanjulistus Venäjälle.


Seitsemänneksi Lapin kansa ei halua suunnata lisänatouhkaa Kuolan suuntaan,

 … jossa sijaitsevat Venäjän laivaston strategiset ydinsukellusveneet – Tämä on muuten se ainoa kohta, josta me voisimme saada Natosta, natottomanakin, uhan itsellemme. Olisi helppoa natomaa Norjasta suunnata tehokas panssari- ja maataistelukoneisku läpi Lapin ja näin katkaista elintärkeä huomisen Koillisväylän 8] raidejatke Pietariin ja syvällä muualle Venäjälle.


Kahdeksanneksi me tiedämme Venäjän,

olemme pärjänneet liki omillamme, ilman varsinaisia liittoja vaikeissakin tilanteissa – viimeeksi kesällä 1944 9], jolloin Saksan kolmas valtakunta auttoi meitä ratkaisevasti – ilman sotilasliittoutumaa, toki aseveljinä 0].


Yhdeksänneksi tiedämme Venäjän tietävän,

ettei meidän maata kannata edes yrittää valloittaa – vaikka meillä onkin pieni, mutta äänekäs, miltei ’russofobistinen natojenkaajien’ joukko 11]. Russofobbareista  me selviämme kyllä itsekin – olemmehan kuitenkin enemmistöperiaatevaltio. Venäjä käy kanssamme kauppaa, vaikka nyt EU:n ja USA:n lännenmiehinäkin yrittää luhistaa Putinin Venäjää 12]. Turistivirratkin maahamme idästä ovat tyrehtyneet – herää kysymys sahaammeko oksaa jolla istumme 13].


Kymmenentenä kohtiona kansalaisemme tietävät,

että Ukrainassa on kaksi, ettei jopa neljä osapuolta – siellä kohtaavat länsi ja itä 14] ja molemmin puolin käytetään palkkasotilaita ja vapaaehtoisia aatteen ja ramboilun nimissä, ja niin USA liittolaisineen kuin Venäjä avustavat kiertoteitse sisällissodan osapuolia.
Edellä mainittu tuo ymmärrystä kansalaisenemmistölle, joka ei halua Natoon, että se on kiihdyttänyt ’nato-jenkaavan älämölön’ huippuunsa ja tätä yksipuolista infosotaa kansakuntamme ei halua ja se ajaa natovastustajat entistä tiiviimpään yhteisrintamaan.


Lopulta kansalaisemme tietävät ja ymmärtävät …

 … meidän erikoisaseman idän ja lännen vedenjakajalla 15], samalla tiedostamme, että olemme myös niin lännestä kuin idästä. Meidän itäinen ja läntinen veteen piirretty viiva piirtyy jonnekin Karjalan ja Savon maastoihin, jossa itäiset ja läntisen periaatteet, tavat - kulttuurit ja näkemykset sekottuvat. Me emme ole vain ”ruotsalaisia”, vaan olemme suomalaisia – erityispiirteitämme myöten. Itsenäisyytemmekin syntyi idästä 16] ja menetettiin länteen.


EU-joustavoitettu sveitsittymisemme!

Meillä myös ymmärretään erinomaisesti ulkopoliittisen johtomme (presidentti Sauli Niinistö ja ulkoministeri Erkki Tuomioja) harjoittaman erinomaisen idän politiikan, jota kutsutaan kansalaisten syvistä riveistä ’EU-joustavoitetuksi sveitsittymiseksi17], joka tarkoittaa paljolti myös sitä, että erkaannumme puuttumasta muiden kolmansien sisäisiin asioihin ja siihen, että voimme olla erinomaisia idän ja lännen välissä olevia uskottavia välitysneuvottelijoita 18] ja jopa pyydettyjä rauhanturvaajia YK-mandaatilla 19].


Kun yhdistelemme kaikki nuo yllä olevat natovastaiset teesit,

ymmärrämme kansakuntamme suuren enemmistön näkemyksen. Kansaa ei voi vaihtaa, sen sijaan eduskunnan me äänestäjät voimme vaihtaa. ”Erkkolainen koppalakkiosasto” Kokoomuksesta teki eduskuntavaaleista 2015 nato- ja eurovaalit – kansalaiset kiittävät ja äänestävät nyt suoraan, koska on kuitenkin olemassa häviävän pieni uhka, että Kokoomuksen ’miekantuppikäskyosasto’ saakin kannatusta.


Kansakuntamme on arkiviisas ja itsesuojeluvaistoinen,

 …kun se näkee yli-innokkaiden ja syvällisesti ajattelemattomien poliitikkojemme läpi. Kansa hymyilee hiljaisena, ja aina lopulta ”ruumiiden pesijöinä” sanoo isällisesti: ”Puhu sinä, minä pidän hevosta” …

 … nuo hevosen pitäjät olivat juuri heitä, jotka pysäyttivät ylivoimaisen vihollisen, sisällissotamme 1918 haavoista huolimatta, yhtenä rintamana yhteisellä taistelutahdolla. Heitä on vielä vähän jäljellä ja olikin syvää isänmaan halveksuntaa ja loukkaamista heitellä ”erkkolaisia puoliumpiloisia”, ettei Kansakunnalta mitään Natosta kysytä 20].


Mikä voisi tässä olla poliitikon hyve?

Poliitikon paras hyve on olla äänestäjänsä iholla kunnioittaen enemmistökansan tahtoa ja palvella kansakuntaa sen itsenäisimmällä tavalla. Veteraanit, jotka pelastivat tämän valtion, pitäen sen itsenäisenä, ovat elonsa ehtoossa joutuvat näkemään, kuinka itsenäisyyttämme pala palalta murretaan ja Nato veisi sen itsenäisen puolustamisen itsenäisyydenkin.


….
MIELIPIDEVIITTEET

1] Natomopedien kaulintaa vikuroiden! ~ http://www.iltalehti.fi/keskustelu/showthread.php?t=1045798  – [2708]
2] Kokoomus on taktiikkapuolue ~ http://www.iltalehti.fi/keskustelu/showthread.php?t=1090962 – [1593]
3] Miksi natottajat ja vastustajat inttävät? ~ http://www.iltalehti.fi/keskustelu/showthread.php?t=920230  – [17595]
4] Kansalaisviisaus erottaa meidät Natosta? ~ http://www.iltalehti.fi/keskustelu/showthread.php?t=1029728 – [20685]
5] Muutuimmeko jo viholliskandidaatiksi? ~ http://www.iltalehti.fi/keskustelu/showthread.php?t=1113570 - [5697]
7] Miksi olemme Afganistanissa? ~ http://www.iltalehti.fi/keskustelu/showthread.php?t=1048804 – [3608]
8] Pohjoisen pallonpuoliskon Koillisväylä ~ http://fi.wikipedia.org/wiki/Koillisv%C3%A4yl%C3%A4 -

11] Russofobbari natojenkaajat ~ http://www.iltalehti.fi/keskustelu/showthread.php?t=1099976 – [4706]
12] Lännenmies yrittää luhistaa Putinin Venäjää! ~ http://www.iltalehti.fi/keskustelu/showthread.php?t=1097438 -  [12663]
13] Sahaammeko oksaa, jolla istumme? ~ http://www.iltalehti.fi/keskustelu/showthread.php?t=1099355 – [5691]
18] Suomi Venäjän ja EU:n välissä! ~ http://www.iltalehti.fi/keskustelu/showthread.php?t=1030309 – [1983]


PS.

Tänään nato-jenkaajien huutosakki käyttää Talvisotaa edeltäviä asioita uhkakuvina, projisoiden niitä nykypäivään, ymmärtämättä, ettei meillä ole edes täyttä historiatietoa, mitä kaikkiaan ’Jartsevista’  21] alkaneet Stalinin maanvaihtoneuvottelut  22] olisivat merkinneet – odotamme Stalinin arkistojen aukeavan 4. tammikuuta 2018.

 … me sen sijaan tiedetään, että sellaiset vastuuvaikuttajat kuin C.G.E. Mannerheim, Juho-Kusti Paasikivi ja Rudolf Walden 23] suosittivat vakavasti ottamaan osaa näihin Stalinin maanvaihtoajatuksiin ja – ehdotuksiin. Näin ei tehty, ja loppu onkin siltä osin historiaa – täältä muuten kumpuaa tuo alussakin mainittu ”erkkolaisuus” 

21] Boris Rybkin alias Jartsev ~ http://fi.wikipedia.org/wiki/Boris_Rybkin -
23] Ministeri ja patruuna Rudolf Walden ~ http://fi.wikipedia.org/wiki/Rudolf_Walden -


Ilkka Luoma
Kansalaiskirjoittaja ja Kiina-asiamies (ympäristöjäljet ja –toimijat)


...
SENT


Sent: Friday, December 19, 2014 1:27 PM
Subject: KANSALAISKIRJOITUS - 'Erkkolainen koppalakkiosasto Kokoomuksesta'

Erkkolainen koppalakkiosasto Kokoomuksesta

AL   IL    Vf    Pz    BL     BLOG 45576
---19122014---

doc.: viela_kerran_nato_19122014 – Microsoft Word Starter


922 |  1081 | 1157

3 kommenttia:

Ilkka Luoma kirjoitti...

Yle ~

http://yle.fi/uutiset/kokoomuskonkarit_lavalla_natoon_voidaan_menna_ilman_kansanaanestysta/7696313 -

Ilkka Luoma kirjoitti...

Ilkka Kanerva: Suomi ja Ruotsi puolustusliittoon – ja tarvittaessa yhdessä jopa Natoon

”Oma pesä pidetään kunnossa ja kansainvälistä yhteistyötä vahvistetaan”, linjaa puolustusvaliokunnan puheenjohtaja.

~ http://suomenkuvalehti.fi/jutut/kotimaa/politiikka/ilkka-kanerva-suomi-ruotsi-puolustusliittoon-tarvittaessa-yhdessa-jopa-natoon/ -

Ilkka Luoma kirjoitti...

"Kokoomuskonkarit lavalla: Natoon voidaan mennä ilman kansanäänestystä

Kokoomuksen pitkäaikaiset kansanedustajat Ilkka Kanerva, Pertti Salolainen, Kimmo Sasi ja Ben Zyskowicz olisivat valmiita viemään Suomen Naton jäseneksi myös ilman kansanäänestystä. Eduskunnan kansalaisinfossa käydyssä keskustelussa kokoomuskonkarit antoivat täyden päätösvastuun presidentille, hallitukselle ja eduskunnalle. ... " ___

" ... Kokoomuksen puoluekokous asetti jo vuosia sitten tavoitteeksi Suomen Nato-jäsenyyden, mutta kokoomusjohtajat ovat linjanneet, että jos Nato-jäsenyyttä haetaan, niin asiasta on järjestettävä kansanäänestys. Myös kokoomustaustainen presidentti Sauli Niinistö on vahvasti sitoutunut Nato-kansanäänestykseen.

Neljän kokoomuskonkarin järjestämä Ukraina- ja Venäjä-keskustelu keräsi eduskunnan kansalaisinfon keskiviikkona illansuussa täpötäyteen. Pienessä yleisötilassa oli yli sata kuulijaa ja Nato-kansanäänestysasia nousi esille yleisökysymyksen kautta.

Kansanäänestys rajoittaa päättäjiä
Ensimmäisenä kysymykseen vastannut Ilkka Kanerva sanoi, että Nato-kansanäänestykseen sitoutuminen rajoittaa suomalaisten päättäjien toimintavapautta turvallisuuspolitiikan valinnoissa.

Kanervan mielestä Nato-kansanäänestyksen järjestämiseen ei pitäisikään ehdottomasti sitoutua. Hän jättäisi Nato-asiassa päätösvastuun presidentin, hallituksen ja eduskunnan käsiin.

Ulkoasiainvaliokunnan varapuheenjohtajana toimiva Pertti Salolainen linjasi, että kansanäänestys Nato-jäsenyydestä ei ole välttämätön.

Salolainen muistutti, että Suomi ei ole koskaan pärjännyt yksin. Salolaisen mukaan jo itsenäistymiseen tarvittiin ulkopuolista tukea ja samoin muiden apua saatiin myös talvi- ja jatkosodassa.

– Emme nytkään pärjäisi suursodassa yksin, Salolainen sanoi.

Nato-jäsenyydelle tarvitaan kansan tuki
Valtiovarainvaliokunnan puheenjohtaja Kimmo Sasi peesasi Kanervaa ja Salolaista; kansanäänestys Nato-jäsenyydestä ei ole välttämätön, mutta Sasin mukaan Nato-jäsenyydelle on saatava kansan tuki.

Keskustelussa kansanedustaja Ben Zyskowicz ei vastannut kysymykseen Nato-kansanäänestyksestä, mutta hän korosti, että Suomi päättää Nato-jäsenyydestä itse ja että Nato-jäsenyys on mahdollisuus.

Zyskowicz kehotti yleisöä miettimään, millainen jännitys Itämeren alueella olisi, jos Viro, Latvia ja Liettua eivät olisi nyt Naton jäseniä.

– Nyt Obama on luvannut, että Tallinnaa puolustetaan samalla tavalla kuin Pariisia tai Lontoota. Naton uskottavuus vaatii, että Baltian maiden koskemattomuus ja turvallisuus taataan, Zyskowicz kuvaili.

Keskustelutilaisuuden jälkeen Zyskowicz täsmensi, että eduskunnan ja tasavallan presidentin mandaattiin kuuluu kansakunnan kannalta keskeisten ulko- ja turvallisuuspoliittisten kysymysten ratkaisu, joten Nato-kansanäänestys ei ole hänenkään mielestä välttämätön. ... " -Yle [copy-paste]Politiikka 17.12.2014