lauantaina, kesäkuuta 25, 2005

Rauman murteelle käännetty mielipidejuttu

·Raumangiälise uutiset·Uus Raum·Mainoksia·

24.06.2005

Kansanganali

Studentei käytetä suruttomast hyväks

Tutui jutui mone studenti suust: "Ko mnää haim balkatont tyäharjottelupaikka, se luanist oikke seivakkast, kosk tyäantaja sai ilmasen dyäntekkjä - mutt luvatt palkaline suvityä jäi saamatt."

Peruskouluhungi o jo tyäharjottelu tullup pakoliseks ja siit tyäantaja ei tarvit maksa juur pali mittä, jos oikjastas lainkka. Peruskoullaisellt täst o vissi hyätty; saa freistat tyäelämä. Hyvä jutt, ei siin mittä.
Studenti ova opiskeluisas jo pidemäll ja hef fundeeravat tiätyst, ett kui jongun dryki luanistais ollt tyäharjottelus vaikk ammattkorkkikouluis. Mutt harmim baikk, usse ainakkim biänemäp puulaaki andava hävyttömi luppauksi, ja unhottava nes sitt se siliän tiä.

Yrittäjäm bidäis näyttä malli, ett kuit tyät tehdä ja asjoi hoideta rehelisest. Luattamus istuta nuarihi jo harjottelu aikan. Mnää toivoisingi, ett nuare näppärsormise netin käyttäjät tekisiväk kylmä raohalisest musta listan dämsist yrityksist, ko ova valla repertuaarisas unhottan rehelisyde ja ett kuis sana pitä träkkis.

Ilkka Luoma

1 kommentti:

Eila B kirjoitti...

Oo se kummallist, et tota o aika vaikki lukke, vaik sujuvaste ymmärtä puhet, - ja puhuki. Mut toi onki sitä vanhemppa kiält, mitä isovanhemma puhusiva..