perjantaina, elokuuta 09, 2013

Elinehtomme hiili - katoaa johonkin!

Atomit ovat ihmisen aikatauluissa ikuisia ja käytännössä rauhallisessa universumissa muuttumattomia; ainakin ne osaset, joista atomit muodostuvat. Mystiset ja vielä teoreettiset säikeet ovat ikuisesti muuttumattomia; koska niillä ei ole aikaa eikä ulottuvuutta – stringejä 1], joilla ei ole halkaisijaa, ymmärtämällämme tavalla.Molekyylit tunnetusti muodostuvat atomeista

Molekyylirakenteet vaihtavat muotoaan ja ”keräytyvät ja hajoavat” - molekyyleistä muodostuvat suuremmat osaset, kuten ihmisen solut F] ja puiden kyky yhteyttää. Elämme tänään ihmisen ja biosfäärin aikana niin kutsuttua ”hiilielämää2]. - tämähän oli itsestään selvää meille kaikille.

Hiili on tunnetusti orgaanista kemiaa 3] – ja koko elämämme ajatuksineen, kuvitelmineen, onnen - ja surun tunteineen ovat täyttä kemiaa, varustettuna myöskin vielä mystisellä ”minä kuvalla” ja olevaisuuden kokemuksella (”ajattelen, siis olen4]); joka voisi olla myös täyttä mielikuvitusta.Elämänvirrat

Maapallollinen elämä on mikrosiru suuremman koneiston ”elämänvirroissa”. Kaikkea elämää emme edes näe, emmekä koe. Ajatuskoneistomme kemia on viritetty fysiikan- ja kemian lakien alle – lämpötilammekin loppuu absoluutissa (muutakaan nimeä emme keksineet).

Elämämme siis ammentuu hiilestä, vedestä ja hengitettävästä hapesta sekä joukosta hiukkasia, jotka ovat rakenteellemme välttämättömiä. Näinhän me evoluutiossa muodostuimme, jonkin suuremman antaman rakennekaavan mukaisesti. Onko nyt paljastumassa oleellinen virheohjelmointi – tarkoituksella vai sattumalta?Mihin hiili häviää?

Tänään metsien ja peltojemme hiilimäärät ovat vähentymässä, merkittävästi. Ja mikä merkittävintä – emme tiedä syytä 5] (MTT Elo 1/2013). On ollut jo pidempään ihmiskunnalle selvää, että tietomme kasvaessa epätietoisuutemme määrä myöskin lisääntyy – kiihtyvästi. Emme osaa ratkaista niitä ohjelmointikäskyjä, jotka luovat elämän, aikaansaavat suvun jatkumisen ja ennen kaikkea miksi elämme ja mitä se on?Elämme hiilielämää –

alkuaine C määrittää biosfäärin peruskoostumukset. Biosfäärin kokonaisbiomassa on osasiensa ja lajiensa summa. Evoluutio loi soputumisen kautta tasapainon, jossa jatkuva kilpailu ylläpitää mahdollisuuksia elämän kuolemattomuudelle; voimme sanoa, että evoluutio on kuolematon; se ylläpitää lajikirjoa elämisen katkeamattoman varmuuden saavuttamiseksi. Onko sittenkin niin, että maapallollamme on vain yksi elävä olento, jota nyt kutsutaan biosfääriksi?Miksi hiilen määrä vähenee?

Onko se merkki meidän ihmisten liiallisesta kulutuksesta – siitä biomassasta, jonka kiertokulku on tarkoitettu kaikille suhteutettuna kunkin eliölajin biomassaan? Tiedämme, että muurahaispopulaatiot ovat suunnilleen biomassaltaan ihmiskunnan kokoiset. Merten palanktonien määrä lienee biomassaltaan merkittävin ja kokonaiseloa ylläpitävin ravintokiertokulun lähde – entä maaperän triljoonat pieneliöt ja niiden merkitys biomassana huipulla elävään ihmiseen? Emme tiedä.Pitäisikö hälytyskellojen soida,

kun olemme innoissamme ja vihreydessämme polttamassa biomassoja metsätähteinä, biojätteinä ja muina yhdisteinä, joiden hiilitasapaino saattoi säätyä jo miljoonia vuosia sitten. Olemmeko rikkomassa harmonian, tuon evoluution mestarituotteen – jonka ohjelmoitumiseen saattoi mennä satoja miljoonia vuosia? Mikä olisi suhteellinen osuutemme biomassojen elämänkiertokäytöstä – ajatellen juuri meile ohjelmoitua suvunjatkantaa?VIITTEET
1] Säieteoria ~ http://fi.wikipedia.org/wiki/S%C3%A4ieteoria - [Wiki_Fi]
2] ”Hiilielämää etsimässä” ~ http://yle.fi/elavaarkisto/artikkelit/futuristisella_matkalla_ylihuomiseen_1971_96302.html#media=96419 - [YLE_Elävä arkisto]
3]Elämän kemia” ~ http://www02.oph.fi/etalukio/opiskelumodulit/kemia/kemia2/ - [oph.fi]
4] Rene Descartes ~ http://fi.wikipedia.org/wiki/Ren%C3%A9_Descartes - [Wiki_Fi]
5] ”Hiili karkaa pelloiltamme - ~ 0,4% vuodessa – ollen noin 220 kiloa per hehtaari” ~ http://issuu.com/mttelo/docs/mtt_elo_1_2013?e=2189930/2161400 - [MTT _ELO 1/2013]

EKSTRAT
A] Syrjäyttääkö robotiikka ihmiset? ~ http://www.tiede.fi/keskustelut/historia-kulttuurit-ja-yhteiskunta-f13/a-lykka-iden-robottien-kehitys-degeneroi-ihmispopulaation-t59202.html - [TIEDE/Kesk./IL]
B] Bioenergialla tuhoamme evoluution sopeuman? ~ http://ilkkaluoma.blogspot.fi/2013/02/bioenergia-romahduttaa-ravintotuotannon.html - [BLOG/IL]
C] Gaia kuumenee liiaksi – kytketäänkö jäähdytys? ~ http://ilkkaluoma.blogspot.fi/2013/02/gaia-kuumenee-kytketaanko-jaahdytys.html - [BLOG/IL]
D] Ilmasto muuttuu aina – ihmisen kanssa ja ilman ihmistäkin ~ http://ilkkaluoma.blogspot.fi/2006/07/ilmasto-muuttuu-aina-ihmisen-kanssa-ja.html - [BLOG/IL]
E] Afrikkalaisen pienviljelin ahdinko ~ http://ojs.tsv.fi/index.php/tt/article/view/8011 – [Tieteessä Tapahtuu 3/2013]
F] Solujen kieli muodostuu molekyyleistä ~ http://ojs.tsv.fi/index.php/tt/article/view/7854 - [Tieteessä Tapahtuu 2/2013]

Ilkka Luoma
http://ilkkaluoma.blogspot.fi
http://ilkkaluoma.kuvat.fi


...
Kirjoituksen tunnussävel – / Mike Oldfield _ ”Closer” ~ http://youtu.be/x86OHS-HVWM - [Youtube]Sent:

Cc: satu.hassi@europarl.europa.eu ; presidentti@tpk.fi ; oras.tynkkynen@eduskunta.fi ; timo.laaninen@keskusta.fi ; hannele.pokka@ymparisto.fi ; eija-riitta.korhola@europarl.europa.eu ; puheenjohtaja@keskusta.fi ; paavo.vayrynen@keskusta.fi ; sirpa.pietikainen@europarl.europa.eu ; jouko.koskinen@mmm.fi ; sirkka-liisa.anttila@eduskunta.fi ; kimmo.tiilikainen@eduskunta.fi ; heidi.hautala@formin.fi ; anni.sinnemaki@eduskunta.fi ; paula.lehtomaki@eduskunta.fi ; ville.niinisto@ymparisto.fi

Sent: Tuesday, July 30, 2013 9:50 AM
Subject: KANSALAISMIELIPIDE - Elinehtomme hiili - katoaa johonkin! [MTT - ELO 1/2013]


...

Elinehtomme hiili - katoaa johonkin!
(Puhumme paljon ilmastonmuutoksesta - lämpenee ja ei lämpene; mutta unohdamme usein muun ympäristömuutoksen, joka vaikuttaa syvällisemmin ja hitaammin elinoloihimme, vääjäämättömästi)
AL FbUS
BLOG 21 343 | 1 756 IL
---28072013---


doc.: atomit_ikuisuus_28072013.doc


530 | 5107

Ei kommentteja: