keskiviikkona, lokakuuta 18, 2017

Puhemies – Maon jälkeen Xi?
Puhemies on suurtitteli Kiinassa. Se on myönnetty vain Mao Zedong' lle, nykyisen Kiinan valtion perustajalle. Mao otti kansanarmeijallaan vallan, ajaen hävinneen Tsiang Kai-sek' n Formosan saarelle [0 – nykyiseen Taiwaniin, joka on Pekingin näkökulmasta osa Kiinan Kansan tasavaltaa – P.R.O.C.

Nyt Kiinan pääkaupungissä Pekingissä kokoontuu Kommunistisen puolueen kansallinen viisivuotiskokous, joka noin parilla tuhannella (2268) päättäjällä asettaa Kiina ylimmän johdon seuraavaksi viideksi vuodeksi. [1

On liki täysin varmaa, että nykyinen kolmikantajohtaja – puolueen pääsihteeri, armeijan ylipäällikkö ja valtion johtaja – istuvan politbyroon puheenjohtaja Xi Jiping jatkaa tehtävissään ja saa etuliikkeekseen jopa puhemies.


Standing Committee of CPC - now seven men


Kiinassa valta nousee alhaalta ylös siten, että nuo nyt kokoontuvat pari tuhatta kokousedustajaa valitsevat puoluejohdon kerros kerrokselta * – aina istuvaan polibyroon (pysyvä komitea) henkilönimityksiin saakka, johon on odotettavissa paljon muutoksia – kiertoon lähtevät liki kaikki.


Vaalijärjestelmä lähtee liikkeelle kortteleista ja maaseutukylistä

Alimmilta tasoilta maakuntien kylistä ja kaupunkikortteleista liikkeelle lähtenyt Kiinan kommunistisen puolueen vaaliprosessi on noussut kerros kerrokselta – ja nyt ollaan huippukvartaalissa, jossa valiintuu 376 henkilön (varalla noista 171) Keskuskomitea, josta taas jountuu 20(25) henkilön politbyroo ja lopulta seitsenhenkinen pysyvä komitea (istuva politbyroo – standing committee).

Vain pääministeri, Anhuin maakunnasta – Li Keqiang jatkaa, ja nykyään seitsemän miehen ydinjoukko saanee jopa ensimmäisen naisen, joka on historiallinen tapahtuma – niin käydessään. Istuvaa politbyroota valmisteltiin jo vuosia sitten kahdelle naiselle [3, ennen ylin hallintoelin oli yhdeksanmiehinen.

Ellei nyt naista, niin sitten seuraavassa puoluekokouksessa – tai sitten, kun nykyinen valtiojärjestelmä Kiina täyttää 100 vuotta!


Vain harva ymmärtää lännessä mitä kiinalainen identiteetti, kansallisuus ja elämä merkitsevät [4

Kiina toimenpiteitä, suunnitelmia ja tulevaisuutta ennustellaan ja arvioidaan kilpaa sadoista erilaisista ”kiina-asiantuntijoiden ryhmistä” - vain harvat osaavat nähdä, saati sitten ennustaa järjestelmää, jossa itsessään on ryhmä, joka suunnittelee 100 vuoden hahlolla tulevia tapahtumia eli Kiinassa katsotaan hitaasti kiiruhtaen elämää 100 vuoden päähän.

Maailman suurimpana talousvaikuttajana ja ”kohta” suurimpana sotilasvoimana on ylimmän hallinnon vastuullisuusperiaatteella osta arvioida tehokkaalla tavalla missä ”maailma makaa 100 vuoden kuluessa” - vähintäänkin ympäristön näkökulmasta.


...
Numerointi tekstistä – viitetekstejä ja välihuomioita
[2 Allekirjoittaneen kommentti Yle' n uutisointiin: ... Maon kuva on kielletyn kaupungin sisääntulomuurissa, ollut ja on - Mao on nykyisen Kiinan perustaja - suuri ruorimies, puhemies. Puhemies on Kiinan korkein arvonanto, puhemies pitää aina vaikuttavimman ja tärkeimmän puheen. Deng Xiaoping ei ollut puhemies, vaikka käynnisti nykyisen Kiinan, maailman suurimman kasvun maailman suurimmaksi [¤. Kiinan rahassa on vain Maon kuvia. Ehkä Deng saa kuvan uusimpaan seteliin. Xi voi nousta Dengin rinnalle? Seuraavina päivinä käydään monimutkaisia kabinettikeskusteluja, peliä ketkä nousevat politbyrooseen ja sen toimeenpanevaan elimeen istuvaan politbyrooseen eli pysyväiskomitetaan.


Käynti Kiinan pyhimpään valtaytimeen - Standing Committee

...

[4 – Julkaistaan myöhemmin kommenttisiossa.

EKSTRA


Entä edellisessä puoluekokousessa 2012?

” … HS-Peking/ 3.11.2012, kirjeenvaihtaja Petteri Tuohinen oivalsi kirjoittaa, että nyt saattaa tapahtua suuri muutos Kiinan istuvassa politbyroossa, joka on miehitetty sanan mukaisesti - tähän mennessä.

[2011][ ...kiinalaiset Naisten federaation (Anhui) vieraat kuuntelivat kohteliaasti suomalaisten kansanedustajien selostusta, kuinka meillä hoidetaan lasten ja naisten oikeuksia. Suomalainen tulkki käänsi suomesta kiinaksi - koettaen löytää jotain sellaista kansanedustajiemme sanoista, joka olisi uutta ja yllättävää kotiin viemistä - mitään sellaista ei kuitenkaan ollut vietäväksi [2012] ... ]

Suomessa kuten muissakin länsimaissa, joissa vallitsee individualistinen voittopyyde, kasvunhokema sekä jatkuvaluonteinen demokratiarykimä - ei ole laajaa tietämystä, eikä näkemystä kiinalaisuudesta, johtuen meidän omasta "oikeassaolon opista" - me löydämme virheitä muista. Kiinalaiset eivät löydä meistä julkisesti virheitä, he oppivat kohteliaisuuden olla puuttumatta muiden omiin sisäisiin asioihin - jo tuhansia vuosia sitten. … ]Ilkka Luoma
Kansalaiskirjoittaja Helsingistä

US VU T FB FB FB BL BL BL BLOG 153956

DOC China2017_18102017.doc – OpenOffice Writer
PVM 17102017


573_5294

tiistaina, lokakuuta 17, 2017

Reviiripuolustus >< globalisaatio - biosfääri reagoi tavallansa!Brittiläisen imperiumin globalisaatio historiasta - lennätinlinjat maailmalle


Talouden perinteitä terävästi esittelevä ja luottamustakin herättävä taloustieteilijä Sixten Korkman – puhuu, kirjoittaa ja selittää, mutta mistä? Kasvuhoenta on pysyväissanavarastoa – unohtaen samalla hengenvedolla biosfäärillisen rajallisuuden – vaikka Aurinko antaa ihmisajallisesti loputtomasti kasvun- ja elinvoimaa – ainoana energialähteenä * -lopulta.

Korkman julkaisi kirjan ”Globalisaatio koetuksella – Miten pärjää Suomi?”, jossa globalisaatiota pidetään hyveenä ja ainoana keinona vaurastua, tasata tulonjakoa ja ostovoimaa, vaikka mittarit ääripäissän osoittavat toista – tänään jo noin 10 prosenttia omistaa ~90 prosenttia ilhmistalouden tasearvosta ---


Ote edellä olevasta linkkijutusta - ” … Korkmanin mukaan populismin myötä on yleistynyt Donald Trumpin omaksuma asenne, jonka mukaan politiikassa pitää keskittyä ajamaan vain oman maan välittömiä etuja. Kansallisia etuja voidaan kuitenkin edistää kestävästi ja tehokkaasti vain riittävän kansainvälisen yhteistyön puitteissa, Korkman katsoo … ”

Kommentti ylläolevaan linkkijuttuun - ”.... Reviiripuolustus ja omavaraisuuden tavoittelu ei tue globalismia - rajattomasti. Evoluutio rakensi revirismin viimeisten 300 miljoonan vuoden aikana - huomioiden sopeutuman ja kilpailun keskinäisyyden monimutkaiseen syy-seuraussuhteeseen ”

Entä 10 vuotta sitten, miten globalisaatio koettiin tuolloin ja nähtiinkö siinä siemen pelastukselle ja tulonjaon tasaamiselle – huomioiden globalisaatioon niin kehittyneet -, kehittyvät - kuin kehitysmaat?

Suomelle elintärkeä korkeaosaamisen vienti ja vähemmän mairitteleva tuonti


Miten tänään projisoimme globalisaation, evoluution luoman reviiripuolustuksen ja siihen oleellisesti liittyvät käsitteen omavaraisuudesta [1, mutta kuitenkin rajat ylittävästä kanssakäymisestä – kun sukua jatketaan, degeneraation [2 estämiseksi.

Olemme talouden näkökulmasta degeneroitumassa kasvuhoennan [3 kaikkivoipaisuuteen – sulkemalla sen toisen – eli ympäristösilmän [4?
[3 – julkistetaan kommentoinnin yhteydessä!
[4 – julkistetaan kommentoinnin yhteydessä!


Globalisaatio nykylailla kuluttaa niin ympäristön kuin ihmisenkin loppuun!

[2007][ … maapallolla on tavarankuljetuskontteja noin 30 miljoonaa kappaletta, 80% niistä tekee vuodessa n. 10 matkaa. Kontti standardoi kulutusyhteiskunnan. Valtavat konttirivistöt kertovat omaa maapalloistumisen kieltä siitä missä kauppa käy ja missä ei. Kontit kuljettavat kaiken sen globalisaatiovirran, jota markkinatalous rajattomana ruokkii ... ] -- YLE-ajankohtaisohjelmisto 09.2007 --

Maapalloistuminen on viha ja rakkaus

Mellakat eri puolilla maailmaa lisääntyvät - tavalliset heränneet ihmiset käyvät omaa sotaansa hillitäkseen markkinarahan otetta ja tavallisen työn karkaamista minne milloinkin halvimmuuden mukaan **. Globaalitalous kilpailuttaa valmistuksen hengästyttäen ihmiset talous- ja työjuoksuun, jossa harmonian tasapaino työn ja vapaa-ajan välillä järkkyy.


Vihaa globaalitalous aiheuttaa maattomuudessaan,

tehokkuushaennassaan miltei ilman ympäristöarvoja sekä ihmisten muuttumisena pelkiksi panosnappuloiksi markkinatalouden kiertorattaisiin. Ärtymystä herättää myös rahavirtojen karkaaminen ylikansallisiin järjestelmiin, joissa osto- ja näyttövoima kanavoituu ohi kansalaisvaltioiden tulontasausjärjestelmien.

Pelastusta globaaliudesta haetaan uskoen sen hiljalleen tasaavan maapallollisesti tuloeroja köyhien ja rikkaiden välillä. Maapalloistumisen uskotaan myös tehostavan hyötysuhteita ja logistiikkaa siten, että turhaa kulutusta vältettäisiin.

Globaalitalouden kilpailun uskotaan tuotekehittävän entistä parempia ja sopivampia tuotteita sekä systeemejä, erikoistuen kullekkin alueelle osaamis- ja ahkeruusresurssiensa mukaisesti.

Ihminen elää vastoin luonnon globaaliutta kasvavassa kulutuskierteessä

Mikäli teoriassa tarkastellaan tilannetta, jossa kaikilla ihmisillä on sama ostovoimakyky kuin meillä suomalaisilla, on maapallo globaalisti tuhon oma. Globaalitalous kehittää nimenomaan järjestelmiä, joissa maa toisensa jälkeen kykyjensä puitteissa saavuttaa länsimaalaista kulutustasoa.

Maapalloistumisessa kommunikointi tehostuu, kansalliset rajat hämärtyvät ja henkinen kilpailu kiristyy. Globaalius toteutuu parhaimmillaan kun tietoliikennejärjestelyt ovat hermoverkon lailla ulottaneet päätteensä kaikkialle. Yli maapallon ulottuva hermoverkko on ihanteellinen maali ja tuhoamisen kohde globaaleihin systeemeihin kyllästyneille ihmisille! … HUOM! tämä siis todettuna jo 10 vuotta sitten ---

Verkottunut talous keskitettyine ja hajautettuine tuotantosysteemeineen imee tyhjäksi alueet toisensa jälkeen siirtyen aina sinne, missä on tuloslaskelmallisesti halvinta valmistaa ja mistä lyhintä kuljettaa itse ostotapahtumaan.Näin tuotanto keskittyy kausittain; nyt on menossa Kiinan "voittokulku"

Kiinasta on syntynyt maapallon liukuhihnatehdas. Investoineet maat saivat voitot ja kiinalaiset saivat työn ja ympäristöongelmat. Kiinan jälkeen "odottaa vuoroaan" uusia maita loputtomaan maapalloistumisen kiertokulkuun. Tosin Kiina saattaa nähdä meille tyypillisen markkinatalouskehityksen pidemmällä jänteellä eri tavoin kuin me?
...

Pahin koko maapalloa kohtaan osoittava uhka on globaaliuden tavara-, materia- ja energia- kuin työvoimavirtojen kasvu yli luonnon luontaisen uudistumiskyvyn.

Ihminen on verkottamassa vuosimiljoonaisen luonnon kulutuksen tilanteeseen, jossa huippuun viritetty tuotantokoneisto imee vuosimiljoonaiset voimavarat tyhjiin.

Vastoinajattelijat perustelevat hyötyinä globaaliudesta syntyvän verkottoituneen suunnittelun ja tuotekehityksen avulla luontuvan "loputtoman energialähteen ja ikuisen materiakierrätyssysteemin".

Emme ole huomanneet,

että ympärillämme oleva ihmisetön luonto on elänyt globaaliudessa jo vuosimiljoonat. Koko eliösysteemi kerää oman globaaliuden läheltänsä menemättä "merta edemmäksi kalaan" - syöden, kuluttaen ja jätökset jättäen aina välittömälle kulkuradalleen.

Eläin- ja kasvikunta säätää "tahtomattaan" itseään olemaan osa todellista verkostoitumista.

Todellinen globaalius jakaa maapallollisesti energiankäytön ja materiamuutokset aina suhteessa kunkin lajin
kokonaisbiomassaan eli biovaikutteeseen. Ylitämme huimasti "meille säädetyn" energiankäytön ja materiamuutosten määrän ylläpitäessämme omaa biovaikutettamme, "hyvinvointiamme" --- seuraukset näemme jo nimenomaan meillä länsimaissa.

Herkkyys havaita luonto ympärillämme voisi tuoda uusia keinoja ymmärtää,

mikä on meille "säädetty" määrä elinvoimaa. Näin pujahtaisimme juuri siihen harmoniakoloon, mikä vuosimiljoonaisessa kehityksessä kullekkin on säätynyt ja järjestynyt - toisien lajien luonnollisesti tuhoutuessa ja toisien menestyessä - taistelu käydään omin, ei lainatuin "asein".
Ilkka Luoma

KESKUSTELU --- TEKSTI [22535]


US VU T BL BL BL FB FB FB BLOG 153831

DOC globalisaation vitsaukset_17102017.doc – OpenOffice Writer
PVM 17102017


744_7273

maanantaina, lokakuuta 16, 2017

Merkittävä tunnustus – teimme raskaan virheen palestiinalaisille!


Englannin entinen pääministeri Tony Blair jatkaa tunnustuksiaan [1. Nyt Tony paljasti, että tehtiin raskas virhe, kun tuomittiin Gazan alueella Hamasin demokraattinen vaalivoitto – vuonna 2006.

Jälkiviisaus on turha kuin paavin pallit tai nunnan nännit, mutta tässä kohtaa on hyvä tuoda esille kansalaisnäkemyksiä yli 10 vuoden takaa – liittyen juuri tähän Hamasin vaalivoittoon, joka tuomittiin nopeasti niin Israelin kuin Yhdysvaltainkin toimesta ---
...

Ote linkin alta:
” … Britannian entinen pääministeri Tony Blair myöntää ensimmäistä kertaa, että Hamasin vastainen boikotti Palestiinan vuoden 2006 vaalien jälkeen oli virheliike … ” -Iltalehti

Kommentoimme myös tuota hätkähdyttävää uutisointia:
” … ... Eng. ent. PM Tony Blair on tunnustanut muitakin laittomuuksia ja virheitä, kuten US taisteluhyökkäyksen ilman mitään mandaattia, jopa valhein, Irakiin vuonna 2003 [2. Näin tällä Irakiin rajusta hyökkäyssodasta muodostui osaltansa maaperä ISIS-järjestön synnylle [3. Onneksemme Nato-sotilasjohtaja USA' n maailmanpoliisiroolin aika on tiimalasissa valumassa loppuunsa … ”


Gaza

...
[24052006] ” … Israel ja USA pääosissa ovat onnistuneet lyhytnäköisessä politiikassaan asettamaan vastakkain palestiinalaiset. Rahan valta on suuri. Nälän koittaessa ollaan valmiit taisteluun vaikka maamiehiä vastaan. EU säesti parlamentarismin ylimpänä ystävänä rahahanojen sulkemista demokraattisesti valitulle Palestiinan Hamas-johteiselle hallitukselle.

Hamas ei ole tunnustanut Israelia, ...vielä. Saavuttaessaan laillisissa vaaleissa enemmistön palestiinalaishallintoon, ei Israelin tunnustus ollut päällimmäisiä asioita. Voittajan täytyy aina purkaa ylimääräinen tunnekuohu ennen kuin palataan arkeen. Hamas on kuitenkin koko vallassoloaikansa välttänyt ja estänyt omat iskut israelilaisia kohtaan. Hamas opettelee hovikelpoiseksi.

Israel ja USA:n George W. Bushin hallinto päällimmäisinä näkivät aikansa tulleen ja vaikeuttavat kaikin keinoin demokraattisesti Palestiinan kansan valitseman hallituksen toimintaedellytyksiä.

USA uhraa omia, pahasti vajeellisen liittovaltion, varoja Irakiin pontimena demokraattisesti valittava uusi Irak, jossa kansa vapailla vaaleilla valitsee hallintonsa. Palestiina teki näin ja USA osoittaa suurta kaksinaamaisuutta näiden kahden eri maan asioissa.

USA:n edut ja valvottavat etupiirit ovatkin hyvin erilaiset. USA pelaa aina Israelin päätyyn ja Irakissa politiikkaa ohjaa energia. Palestiinalla ei ole mitään, ainoastaan kansallistunteensa, jota nyt murennetaan Hamasin ja Fatahin vastakkainasettelulla … ”Koko teksti on luettavissa täältä ~ https://www.tiede.fi/keskustelu/7703/ketju/eiko_israel_nae_rauhanmahdollisuutta_aitansa_takaa?changed=1508076947 -

TIEDE palstalle julkistettu kirjoitus on pysynyt aktiivina jo yli 10 vuotta, saaden noin 21.000 kommenttia (osa roskaa ja osa helmiä) – aihe siis kiinnostaa suuresti suomalaisia. Kun TIEDE -lehti lopetti lukuavauslaskurin noin neljä vuotta sitten – oli lukema noin 1,5 miljoonassa. Tony Blairin tunnustuksen myötä tuo TIEDE - palstan kansalaiskirjoitus on palannut lähtökohdilleen. ^
Tony Blair on rohkeasti tunnustanut aiemminkin, jopa pyytänyt anteeksi
[~ http://www.mirror.co.uk/news/uk-news/tony-blair-says-sorry-mistakes-6699926 - ]

Yhdysvallat hyökkäsi Irakiin vuonna 2003, syiksi paljastui paljolti valheita, joilla yritettiin myös saada taistelulupaa (maailmanpoliisilupaa *) YK' n yleiskokoukselta – sitä ei tullut.
YK' ssa silloinen US ulkoministeri Colin Powell **, tarkoin CIA selvityksin, koetti osoitella grafiikoin ja satelliittikuvin Irakin massatuhoaseiden suunnittelua ja valmistusta kuin varastointia – mitään merkittävää ei löytynyt, kun amerikkalaiset taistelujoukot kampasivat Irakia – sen sijaan kovat valuutat kelpasivat US – erikoisjoukoille kuin myös Abu Graiph vankilanöyryytykset.

** - Kerrotaan Powell' in katuneen puolivalheitaan YK' ssa?Samaan aikaan maailmalla pyöri massiivinen 9/11 terrori-iskun jälkeinen CIA-vankilentojen karuselli välilaskuineen, jopa Helsinkiin (?) – pääteasemana Kuuban alueella oleva US-vuokra-alue Quantanamon keskitysleiri, jossa eivät päde Yhdysvaltain lait!Entä nyt, onko odotettavissa uusia paljastuksia, tunnustuksia – jotka muuttavat maailmaa, ja käsityksiä järjestelmästä, jossa vastakkainasettelu on kiihtynyt omille ennätyslukemilleen, jota myös media kaikkinensa villitsee ja lietsoo West trolling manipulaationa ja idästä East trolling propagandana … [4

[4 ~ http://ilkkaluoma.blogspot.fi/2016/12/west-trolling-east-trolling-nokittelua.html -EKSTRA
Sykes & Picot ~ https://yle.fi/uutiset/3-8400589 -Ilkka Luoma
Kansalaiskirjoittaja Helsingistä
https://ilkkaluoma.blogspot.fi
https://www.facebook.com/first.ilkkaUS VU T BL BL BL FB FB FB BLOG 153520DOC tony_blair_tunnustus_osa2_15102017.doc – OpenOffice Writer
PVM 15102017


Eng. ent. PM Tony Blair
560_5092

lauantaina, lokakuuta 14, 2017

Työtä tullaan tekemään vain tarvittaessa


Hyytävä otsikko, varsinainen lööppi, mutta liian totuudellinen, kun katsomme kiihtyvää automaatiota, digitalisaatiota ja lopulta robotisaatiota, joita tehostetaan entistä itsenäisemmiksi nostamalla tietojärjestelmien kellotaajuuksia eli sykettä.


Sykkeiden nostolla taas kehitetään yhä enemmän tietojärjestelmien itsekorjaavia ohjelmistoja määrittämään erilaisia liikeratoja ja säätöjä, joilla taas tehostetaan tuontantoa – siis enemmän ja nopeammin, näinkö?
Mihin meitä ihmisiä tarvitaan?

Meitä tarvitaan kuluttamiseen, koska roboteille pitää olla töitä eli tehdä jotain, josta syntyy liiketoimintaa [1, että syntyy tulosta ja ostovoimallisia tuloeroja [2 – lokeroidakseen meitä ihmisiä eri luokkiin – huomioiviin [3, näyttäviin, vertaileviin [4 ja lopulta ajatteleviin ---


OSA 1 - Osuustoiminta on isänmaallista liiketoimintaa [5 – nyt eläkkeelle jäävä pääjohtaja Reijo Karhinen kertoo sen, mikä on tiedossa, mutta sitä ei julki kehdata huutaa – selitetään vain, että kyllä korvaavia tehtäviä robottien ja digitalisaation mahdollistaman automaation jälkeenkin tulee --- Ei tule, tai tulee, mutta paljon vähemmille ihmisille, kuin mitä meitä on!

Karhisen haastattelu – HS, toimittajana Anni Lassila

Ote jutusta:
OP-ryhmästä häviää tuhansia työtehtäviä jo lähivuosina, varoittaa eläkkeelle jäävä pääjohtaja Reijo Karhinen HS:n haastattelussa … ” -otsikko

Kommenttini tuohon Karhisen linkkijuttuun:
... Suoraa puhetta siitä mitä digitalisaation lisääntyvä kellotaajuus merkitsee normi-ihmisen työtehtäville. Mitä tulemme tekemään huomenna ja ylihuomenna? Järkeviä työtehtäviä ei riitä kaikille. Miten hallitsemme oman lisääntyvän vapaa-aikamme? Ylihuomisen "kiky" (kilpailukyky) tulee olemaan jotain aivan muuta kuin 17 lisäminuuttia töitä per työpäivä.

Valmistautukaamme uuteen lauantaihin, joka perjantai, kun työt päättyvät jo kello 12. Muistaako joku, kun oltiin töissä lauantaina puolille päivin, niin ja koulussakin! Ylihuomenna viikonloppu alkaa perjantaina kello 12 ja radikaaleimmilla jo torstaina kello "16:00". Sitten myöhemmin olemme töissä vain tarvittaessa

...
OSA 2 - Samaan aikaan Suomen hallitus – pääministeri Juha Sipilän johdolla puuhastelee uutta työaikalakia, ollen pihalla *, mitä se merkitsee, kun töitä tehdään vain tarvittaessa. Tarvittaessa – tuohon sanaan liittyy se kauheus lisääntyvästä ja todennäköisesti hallitsemattomasta vapaa-ajasta, joka luo takuuvarmasti levottomuuksia ---
HS juttu uudesta työaikalainsäädännöstä – pääkirjoitus

Ote jutusta:
” … Toimihenkilöille vastentahtoista työaikalain muutosta olisi voitu yrittää kompensoida suuremmilla palkankorotuksilla. Nykyisellä aikataululla hallitus yrittää viedä toimihenkilöiltä pelaamismahdollisuuden. Toimihenkilöt ovat työaikalain kanssa varuillaan, sillä esityksellä saattaisi olla dramaattisiakin muutoksia heidän työjärjestelyihinsä ja palkanlisiin. Nykyinen työaikalaki ei koske yritysten ylintä johtoa, mutta kaikkia muita kylläkin – ainakin teoriassa. Nyt toimihenkilöt pelkäävät, että myös asiantuntijatyö suljetaan työaikalain ulkopuolelle … ” - leipätekstistä

Kommenttini tuohon työaikalakijuttuun:
... Ylihuomenna töitä tullaan tekemään vain tarvittaessa. Paljon puhuttu, mutta vähän ymmärretty digitalisaatio automatisoi ja robotoi monet työt ihmisten käsistä "virheettömille tehtävien käsittelylinjoille"! Virheettömyyttä ja kasvuhuutoa tukee tietojärjestelmien kellotaajuuksien nosto eli teknologinen kehitys antaa tilaa yhä monimutkaisimmille automaatiotoiminnoille.
Ihminen kehittämisinnossaan robotoi itsensä jouten olevaksi vapaamatkustajaksi ja ympäristökuluttajaksi. Onko näin? Vai syntyykö korjausliike pienelolliseen omavarais- ja kiertotalouteen huomiointifunktiona meitä elättävään biosfääriin nähden?

Kuka/ mikä tarvitsee – missä määritetään tarve – siis tarve ihmisperäiseen työhön?

Automaatio ja robotti kuluttavat, mutta vain energiaa sekä valmistukseen tarvittavia raaka-aineita. Me ihmiset sen sijaan kulutamme myös täysin tarpeellisen energian (ravinnon) isäksi jotain sellaista mikä on täysin tuntematonta robotille – nimittäin mielihalujen tuottamia näyttö- ja vertailuhyödykkeitä sekä turhakkeita – noista syntyy se ympäristöongelma [6, joka meillä on nyt päällä!

Täältä lähtee omavaraisuus ja huomioitseva talous

...
Miten me huomenna ja ylihuomenna kulutamme, kun ihmistyökin valtaosin loppuu ja kyllästys jäytää mieliämme, ei enää jaksa lajiansa enempää kuluttaa ja vapaa-aikailla, jos sitä ostovoimaa nyt robottiarmeijoiden jälkeen tulonjaossa sattui arpoutumaan ** kunkin kohdalle ja missä määrin.

Kuka tai mikä määrää vapaamatkustajille kulutusasteen – välttämättömän ravinnon jälkeen, muuhan on turhaketta, johon evoluutio ei ollut muutamien satojen miljoonien vuosien aikana edes varautunut.

Evoluutio järjesti vain sopeuman ja kilpailullisen lisääntymishimon, jotta itse evoluution sopeuttamisjärjestelmä saa harjoittaa omaa tuote- ja menetelmäkehitystään. Niin – missä mennään homo sapiens sapiens?
...

JK
Millaisia ovat elastiset robotit, jotka vaihtavat itse vioittuneen transistorin? Olemmeko me ihmiset evoluution aikajaksollisia ”robotteja” kuolemattomuuden virrassa [7, joille syntyi nykyisessä yhteiskuntajärjestyksessä vain yksi omaisuus, lopulta – henkilötunnus, muutahan meistä ei jää jäljelle, kun olemme sykkeen pysähtyessä lopullisesti poistuneet kiertoon – biosfäärin monimiljoonaisten sääntöjen ja säätöjen mukaisesti.


...
Viitenumerot tekstistä
[1 - ” … ihmistä, joka motivoituneena työntekijänä on oleellinen osa liiketoimintaa, eikä ole pelkkä menoerä talouspäällikön tilikartalla … ” ~ http://ilkkaluoma.puheenvuoro.uusisuomi.fi/50551-lakkoilun-sijasta-molemmin-puolinen-vastuunkanto -
[6 täydennetään kommentteihin
[7täydennetään kommentteihinIlkka Luoma
Kansalaiskirjoittaja Helsingistä

US VU T BL BL BL FB FB FB BLOG 153223

DOC tyota vain tarvittaessa_14102017.doc – OpenOffice Writer
PVM 14102017


689_6413

perjantaina, lokakuuta 13, 2017

Jossittelu kiihtyy – Venäjän uhkaa maalataan jälleen

!

Helsinkiin tuli uusi Venäjän suurlähettiläs Pavel Kuznetsov – media rynnisti kilpaa kysymään mitä tapahtuu jos Suomi liittyy Natoon [1. Toisaalta media tietää viimeiset reilu 10 vuotta, ettei kansakuntamme halua liittyä Natoon [2, jopa niin, että yli 50 prosenttia kansastamme vastustaa Natoon menoa – hyvin ymmärrettävin syin. Me emme halua olla idän ja lännen vedenjakajalla Naton taistelualusta [** ---
[2 ~ LINKKI – KUVA 1

Kuva 1Aikanaan Venäjän presidentti Vladimir Putin arveli, että Nato mielellään sodituttaa suomalaisia venäläisiä vastaan -viimeiseen mieheen [4. Niin suomalaiset kuin venäläiset sotilasasiantuntijat tietävät, että maamme rajautuu hyvin strategisesti itäiseen naapuriimme – niin Kuolan niemimaa kuin Leningrad oblast ovat tuossa rajaltamme kivenheiton ja poron kuseman päässä.

*

Nyt kun uusi Venäjän suurlähettiläs kertoi Venäjän reagoivan – kiirehti UPI-FIIA ykkösnyrkillään selittelemään jotain sellaista, mikä ei kuulu puolueettomalle ulkopolitiikan tutkimuslaitokselle – Ulkopoliittiselle Instituutille ---

Kommentti UPI-johtaja Teija Tiilikaisen ulostuloon:
... Melkoista Venäjän uhan luontia. Venäjän vastatoimet liittyisivät vain heidän puolustuksen vahvistamiseen Suomen itärajalle - erityisesti pohjoiseen Kuolan niemimaalle ja etelässä Karjalan kannakselle Pietarin edustalle sekä Itämerelle vahvemmat laivastovoimat. Ei muuta.

UPI- johtaja Tiilikaisen pitäisi pysyä asiassa, eikä sekaantua puolitietämättömänä arvailuihin. Nykyään itärajamme on sangen vähävoimallinen Venäjän armeijan näkökulmasta *. Natoon liittymisemme toisi ehkä ohjusmaalitukset maahamme, joita nyt ei ole”

Tässä tuo Kuznetsovin ja Tiilikaisen haastattelu … ~ https://www.is.fi/kotimaa/art-2000005405524.html -

Ja ote sieltä:
” … – Jokaisella maalla on suvereeni oikeus itse määritellä kansallisen turvallisuus- ja puolustuspolitiikan linja. Luulen kuitenkin kaikkien ymmärtävän, että Naton sotilaallisen infrastruktuurin tulo lähemmäs meidän rajojamme pakottaa meidät ryhtymään asianmukaisiin vastatoimiin, suomea puhuva Kuznetsov sanoi … ”

*


"Piirittääkö" läntinen sotakoneisto Kiina + Venäjää?


Emme halua vaarallista perintöä lapsillemme eikä heidän lapsilleen

Nyt viritetään vähän räväkämmällä sanankäytöllä, sillä Ukraina, mitä ei ole Kiovan Maidan-aukion osalta edes ole kunnolla tutkittu --- aikaansai jopa nato-hysteriaa ~ https://ilkkaluoma.blogspot.fi/2014/04/ukrainasta-alkanut-natohysteria-leviaa.html -

...
Meitä halutaan Natoon, ja erityisesti USA haluaa – tuottamaan Viron valtiolle, Nato-jäsenelle ilmataisteluvoimaa [5, sillä Virolla ei ole omia ilmavoimia rynnäköintiin ja hävittäjätaisteluihin, mutta meillä on – olemmehan varustaneet kohta poistuvat Hornetit ilmasta maahan rynnäkköohjuksin (risteilyohjuksin) – jopa useamman sadan kilometrin taistelusäteellä.

Kansalaistemme viisaus ylläpitää meidät poissa Natosta!
460 lukijakommenttia aiheesta ”Kansalaisviisaus erottaa meidät Natosta!” – ORIG 30.04.2014


...

Meillä on rooli, ja se on olla ilman Natoa

Olemme harvinainen poikkeus – erikoistapaus Venäjän pitkällä maarajalla – meillä on 1340 kilometriä yhteistä kiinnikettä toisiimme, mikä luo samalla erinomaiset taloudelliset ja kaupalliset mahdollisuudet, kuten nyt muun muassa Fortum Oyj oivalsi [LINKKI]!

Näihin mahdollisuuksiin liittyy myös se paras eli yhteistyö Venäjän kanssa, mikä poistaisi sen ainoan ”vihollismahdollisuuden”! → 237 lukijakommenttia aiheesta ”Eurooppalainen rauha takautuu Venäjän kanssa - yhdessä” - ORIG 19.12.2013.


Meidän rooli on Pohjolan sveitsi – olla välittäjä, ikäänkuin viestinviejä

Presidentti Sauli Niinistö on hoksannut hienosti roolin, joka takaa meille rauhan, vaikka muualla soditaan. Meitä tarvitaan keskustelualustaksi – ei taistelualustaksi.

Niinistö on tavannut muun muassa ainoana länsijohtajana kaikki kolme suurta eli Kiinan, Venäjän ja Yhdysvaltain päämiehet – se kertoo jotain. Saimme myös ylimääräisen kiitokset jo joitain vuosia sitten, kun Kiinan vastavalittu uusi presidentti Xi Jinping kutsui Niinistön ensimmäisenä länsijohtajana vieraakseen Kiinaan – tätä ei meidän media edes oivaltanut.


Ilkka Luoma
Kansalaiskirjoittaja Helsingistä

US VU T BL BL BL FB FB FB BLOG 153023

DOC venajan_uhka_12102017.doc – OpenOffice Writer
PVM 12102017

526_4837