tiistaina, maaliskuuta 17, 2015

Talvivaaran purkuputkessa muhii aikapommi – paikallisille ja valtiollemme!

                                                          

Millainen ympäristötuho meitä odottaakaan Talvivaarassa, sen kiistellyssä lasku- eli purkuputkessa, jolla olisi tarkoitus siirtää kohtalokas ympäristöongelma, ettei jopa ympäristörikos pois näköpiiristä seuraaville sukupolville.


Talvivaaran jätevesiputki Nuasjärveen ei ole yhteiskunnan etu, vaan jätevedet tulee puhdistaa ympäristöluvanmukaisesti, kunnolla eikä jättää ongelmaa muhimaan ympäristöpommiksi tuleville sukupolville.


Uutisissa ja tiedotusvälineissä ministerit ja viranomaiset uhkailevat Talvivaaran täyttyvän vesistä ja vesien hätäjuoksutuksilla tai hallitsemattomasti kaivokselta vyöryvillä vesillä

Se on kaupallinen valinta johtuen pyrkimyksenä tyhjentää osa avolouhosta, jotta kaivoksen louhinta voitaisiin aloittaa mahdollisimman nopeasti (1). Jos keskityttäisiin kestäviin, saatavilla oleviin ja laillisiin vedenpuhdistus-menettelyihin, niin vedet voitaisiin hyvin varastoida esimerkiksi avolouhokseen, jossa on tilaa 11 miljoonaa kuutiota ja käytössä reilut kolme miljoonaa kuutiota (2, 3).

Varastointi on toki uhka pohjavesille, mutta se on toistaiseksi hyväksytty ympäristöluvassa kaivoksen lopettamisen yhteydessä joka tapauksessa tapahtuvana toimenpiteenä.


Mikään vastuullinen ostajataho ei ryhdy yhtiön erittäin suurille korvausvaatimuksille ja sosiaalisen lisenssin menettämiselle altistavaan purkuputkihankkeeseen

Ostajien vaatimukset perustuvat myyjien tarjoukseen purkuputkesta väärin tai harhaanjohtavin ympäristövaikutus- ja laillisuustiedoin. Tällainen kaupankäynti ei ole Suomen etujen mukaista. Voidaan esimerkiksi kysyä aiheuttiko Talvivaaran aikaisempi kupla osin Suomen luottoluokituksen laskun.


Uhkaus vesien hallitsemattomasta juoksutuksesta sekä purkuputkihakemuksessa, että viranomaisten ja ministerien toimesta on äärimmäisen laiton uhkaus

Se voidaan ymmärtää uhkaukseksi toiminnasta, joka on Talvivaarassa johtanut syytteisiin törkeän ympäristön turmelemisesta. Tämä on sellainen rikos, jonka valmistelusta ilmoittamatta jättäminenkin on määrätty rangaistavaksi puolen vuoden vankeuden uhalla. Liekö tämä syy miksi rikoksella uhkaillaan avoimesti. Perustuen aikaisempiin oikeuspäätöksiin ylimääräiset ELY’ n ”hätäjuoksutukset” ovat myös laittomia (4), ja jopa AVI’ n poikkeusympäristöluvalla tehtävä juoksutus on laiton (5).


Kalkkisaostuksella käsiteltyjen jätevesien väittäminen puhdistetuiksi on törkeää vääristelyä

Ministeri Vapaavuoren termi ”puhdistettu vesi” antaa jo olettaa, että vesi olisi tavanomaista järvivettä puhtaampaa.

Talvivaaran konkurssipesä hakee jäteveden purkuputkea Sotkamo - Kajaanin tärkeälle Nuasjärvelle. Valtion hallitsema ja rahoittama pesä on mallintanut järven keskelle laadultaan heikkenevän 314 hehtaarin sekoittumisvyöhykkeen useiden haitallisten raskasmetallien, kuten elohopean kadmiumin ja nikkelin suhteen.

Hakemuksessa on ohitettu lukuisia jäteveden haitta-aineita kuten arseeni, hopea ja beryllium sekä lantanoideja *] ja radioaktiivisia aineita. Talvivaaran valitsema kalkkipuhdistus ei sovellu pahimpien vesien puhdistamiseen esim. arseenista. Kyseessä on pahimman käsiteltävän jätteen osalta oleellisesti erilainen prosessi kuin lainvoimaisessa ympäristöluvassa.


Talvivaaran ”puhdistettujen” vesien tähän saakka aiheutuneen saastumisen vaikutukset on havaittu suurimmilla kohdejärvillä kalojen karkoittumisina, kalojen saastumisena/laadun heikkenemisenä sekä pieneliöiden muuttumisena suolaisen veden lajeiksi. Rantojen ja sedimenttien pilaantumisesta on kasvavaa näyttöä. Järvillä on löyly/pesuvesikieltoja johtuen mangaanista.


Talvivaaran purkuputkihanketta on tarkasteltava yhteiskunnan kokonaisedun kannalta

Tällöin tulee huomioida putken rakennus-, luvitus-, oikeus-, sekä tarkkailukustannukset. Erityisesti on tarkasteltava riskejä ja vahinkoja, jotka aiheutuisivat muille elinkeinoille, luonnolle sekä rantojen ja vesien virkistyskäytölle. Matkailu, maatalous ja kalastus ovat paikallisesti tärkeitä elinkeinoja. Järven välittömässä läheisyydessä tapahtuu miljoona yöpymistä vuodessa.

Jo 10 % vähennys matkailussa aiheuttaa suuruusluokaltaan ainakin 10 miljoonan euron loven liikevaihtoon. Matkailu perustuu puhtaimpaan luontoon ja tämän kilpailuedun menettäminen suhteessa muihin keskuksiin merkitsisi asiakaskatoa. Syvänteestä toiseen leviävä väliaikainenkin kerrostuminen levittää haitat sekoittumisvyöhykkeen ulkopuolelle ja alas vesistöä.   

Talvivaaran maine ja rajallinenkin vedenlaadun heikkeneminen on aiheuttanut nykyisellä vaikutusalueella kiinteistöarvojen laskemisen lähes nollaan ja kaupan pysähtymisen. Hakemuksen laatinut Pöyry Oyj myöntää epäsuorasti väliaikaisen arvonalenemisen.
Toiminnan jatkuessa 50 vuotta ja huomioiden edelleen lopettamisen seuraukset tästä ajasta voisi tulla pitkä. Rantamökki on rakas virkistyspaikka tai asunto luonnonkauniin ja puhtaanjärven rannalla. Se on myös vuosikymmenien uurastuksen ja säästämisen tulos.Tämä saattaa olla viimeinen kerta, kun eduskunnalla on valtaa asiassa, jos Kanadan CETA ja USA’ n TTIP vapaakauppasopimukset hyväksytään!

Valtion asettama ”purkuputkistandardi” tultaisiin siten vääntämään vesien suojelun syrjimättömäksi tasoksi. Keski-Savon Rantasalmen Osikonmäeltä purkuputki menisi Saimaalle norppavesille ja Oriveden kultakaivoksen putki Tampereen Näsijärveen. Hanke on jo kerännyt Suomen ennätysmäärän noin 500 muistutusta ja mielipidettä ainakin 3000 henkilöltä.  Laajat kansalaispiirit pyrkivät huolehtimaan, että purkuputkihanketta kannattaville edustajille äänestyksestä tulee se viimeinen - kansanedustajana.


Helsingissä 13. maaliskuuta 2015


Kunnioittavasti

Jari Natunen

Biokemisti, FT
Helsinki
+358 40 77 13 781
sposti - njarit@yahoo.com  


ylös merkinneenä - Ilkka Luoma


Viitteet:

1)

2)
Kaivoksen johtaja Pertti Pekkala kertoi Aluehallintoviraston purkuputki-kuulemisessa 24.helmikuuta 2015, että vedet voidaan varastoida louhokseen siksi aikaa, että riittävä veden puhdistus on tehtävissä. Selvitys on esitetty YLE Kainuun suorassa lähetyksessä. Veden puhdistus käytössä olevilla menetelmillä nykyisessä ympäristöluvassa rajattomasti laskettavaksi hyväksytylle käänteisosmoositasolle (sulfaatti alle 0.2 grammaa litra) on normaaliteknologiaa, joka on pystytettävissä 1-2 vuodessa.

3)
Talvivaaran korotuspato-lupahakemuksessa kerrotaan louhoksen tilavuudeksi 11 miljoonaa kuutiota ja käyttöön arvioidaan yli kolme miljoonaa kuutiota. Luvassa arvioidaan, että louhoksen toisen avauksen tyhjentäminen, johon ilmeisesti on ryhdytty tai ollaan ryhtymässä mahdollisen ostajan vakuuttamiseksi, vaarantaa kaivoksen vesitasetta. https://tietopalvelu.ahtp.fi/Lupa/Lisatiedot.aspx?Asia_ID=891670

5)
KHO on todennut Raahen kultakaivoksen 2012 keväällä täyttyneen altaan poikkeusympäristölupana annetun juoksutusluvan Tuoreenmaanojaan laittomaksi. Tuossa tapauksessa Pohjois-Pohjanmaan ELY määräsi vedet varastoitaviksi, koska pitoisuudet olivat luparajalla. Vaikka hallitsemattomilla juoksutuksilla uhkailtiin koko kevät, tulvaa ja parin sentin päässä pitkään ollutta padon turvarajan ylittymistä ei koskaan tapahtunut. http://kho.fi/fi/index/paatoksia/vuosikirjapaatokset/vuosikirjapaatos/1366959563968.html -


Lisää aihelähteitä komentti ykkösessä.

doc.: Talvivaaran putki ei ole yhteiskunnan etu 13.3.2015 – Microsoft Word Starter 

1 kommentti:

Ilkka Luoma kirjoitti...

Aiheeseen liittyviä lähteitä
Gilmour CC, Henry EA ja Mitchell R, Sulfate stimulation of mercury methylation in freshwater sediments, Environ Sci Technol 1992 26 2281 - 2287.

Brahmacharimayum B,and Ghosh P Kumar. 2012. A study on efficiency of five different carbon sources on sulfate reduction. Journal of Environmental Research And Development. 7: 1.

Johnson DB. Reductive dissolution of minerals and selective recovery of metals using acidophilic iron- and sulfate-reducing acidophiles. Hydrometallurgy 2012; 127:172-177.

Johnson DB & Hallberg KB. Acid mine drainage remediation options: a review. Science of the total environment 2005: 338(1):3-14.

Kaksonen AH, Puhakka JA. Sulfate reduction based bioprocesses for the treatment of acid mine drainage and the recovery of metals. Engineering in Life Sciences 2007; 7:541-564.

Keränen A, Leiviskä T, Gao BY, Hormi O, Tanskanen J (2013) Preparation of novel anion exchangers from pine sawdust and bark, spruce bark, birch bark, and peat for the removal of nitrate. Chemical Engineering Science 98: 59-68.

Kimura S, Hallberg KB, Johnson DB. Sulfidogenesis in low pH (3.8-4.2) media by a mixed population of acidophilic bacteria. Biodegradation 2006; 17:57-65

Myuzer G & Stams AJM. The ecology and biotechnology of sulphate-reducing bacteria. Nature Reviews Microbiology 2008; 6, 441-454.

Neculita CM, Zagury GJ, Bussiere B. Passive treatment of acid mine drainage in bioreactors using sulfate-reducing bacteria: Critical review and research needs. Journal of Environmental Quality 2007; 36:1-16

Nevatalo LM, Bijmans MFM, Lens PNL, Kaksonen AH, Puhakka JA. The effect of sub-optimal temperature on specific sulfidogenic activity of mesophilic SRB in an H-2-fed membrane bioreactor. Process Biochemistry 2010; 45:363-368

Nilsen RK, Torsvik T, Lien T. Desulfotomaculum thermocisternum sp nov, a sulfate reducer isolated from a hot North Sea oil reservoir. International Journal of Systematic Bacteriology 1996; 46:397-402.
O'Flaherty V, Mahony T, O'Kennedy R, Colleran E. Effect of pH on growth kinetics and sulphide toxicity thresholds of a range of methanogenic, syntrophic and sulphate-reducing bacteria. Process Biochemistry 1998; 33:555-569.

Sanos JM, de Sa LM, Reis Junior NC, Horan NJ. Kinetic models of hydrogen sulphide formation in anaerobic bioreactors. Environmental Technology Reviews 2013.

Vainionpää N (2013) Teollisuusveden käsittely biopohjaisella vedenkäsittelymateriaalilla (Treatment of industrial wastewater by bio-based water treatment chemical). Bachelor's thesis, University of Oulu.
Wang W-Y, Yue Q-Y, Xu X, Gao B-Y, Zhang J, Li Q, Xu J-T (2010) Optimized conditions in preparation of giant reed quaternary amino anion exchanger for phosphate removal. Chemical Engineering Journal 157: 161-167.

Xu X, Gao BY, Yue QY, Zhong QQ (2010) Preparation of agricultural by-product based anion exchanger and its utilization for nitrate and phosphate removal. Bioresource Technology 101: 8558-8564.

Yamaguchi T, Harata H, Hisano T, Yamazaki S, Tseng IC. Process behavior of UASB reactor treating a wastewater containing high strength sulfate. Water Research 1999; 33:3182-3190.