sunnuntaina, helmikuuta 19, 2017

[AN] Pohjoinen ulottuvuus – miksi Kiina haluaa jäseneksi?(Arktinen neuvosto|*, jonka puheenjohtajuuden ottaa vastaan Suomi ja puheenjohtajaksi useimmiten tulee tointa tekevä ulkoministeri eli todennäköisesti Timo Soini, ellei hallituksemme kaadu ja perussuomalaiset korvautuvat sosiaalidemokraateilla)


[ … kansalainen Erkki ei käytännössä tiedä arktisista alueista juuri mitään – vain, että on kylmä ja jääpeite peruuttaa yhä kauemmaksi pohjoiseen, kohti Pohjoisnapaa. Erkin tietämys kasvaa nyt, kun media rummuttaa aihetta, jos ei muutoin, niin Venäjän suuresta ja hyytävästä roolista pohjoisen alueilla

 … kansalainen Liisa vihreiden arvojen kannattajana tietää jo sen, että pohjoisilla alueilla ilmastonmuutoksen myötä vuotuiset keskilämpötilat nousevat liki eniten, ainakin informoidun tiedon pohjalta. Jää sulaa aiemmin ja palaa myöhemmin; tehden Koillisväylästä pidempään purjehduskelpoisen … ]
|* UPI-FIIA, Arktinen Neuvosto ja Suomen Ympäristökeskus – SYKES järjestivät ajatuksia avaavan kutsutilaisuuden eduskunnassa 14. helmikuuta 2017, jonka avasi puheenvuorollaan ulkoministeri Timo Soini. Tilaisuuden lisäinformaatio löytyy täältä ~ x – [UPI – FIIA]Arktinen neuvosto [AN] kerää yhä enemmän valtioiden kiinnostusta. Tarkkailijajäseniä on aina Intiaan ja Singaporeen asti. Nyt tieto Pekingistä kertoo, että Kiina tulisi hakemaan varsinaista jäsenyyttä neuvostosta. Miksi? Vastaus on yhdeltä osaltaan yksinkertainen – kauppareitti Eurooppaan. Koillisväylä on lyhin meritie Kiinasta eurooppalaisille markkinoille.


Kiinalla voi olla toinenkin tavoite – olla mukana triangelissa!

Arktinen neuvosto on kahden ydinasesuurvallan kohtaamispöytä ja nyt Suomen kohta alkavalla kaksivuotisella puheenjohtajuuskaudella tuo pöytä voisi olla Rovaniemellä – ansaitusti. Meillä on harjoitettu presidentti Sauli Niinistön johdolla poikkeavasti vuoropuhelua myös itään eli Venäjälle. Suomi kun sijaitsee niin idän kuin lännen vedenjakajalla |1.

Nyt olisikin luonnollista, että uusi USA:n hallinto presidentti Donald Trumpin johdolla tulee tutustumaan Joulupukkiin ja Napapiirin Pajakylään – se vetäisi automaattisesti Venäjän presidentin Vladimir Putinin myös Lapin pääkaupunkiin.

Riippuen Kiinan jäsenyyshakemuksen käsittelystä Arktiseen neuvostoon, olisi tässä mahdollisuus kolmen suuren kohtaamiseen – ja tämä olisi ulkopoliittinen lottovoitto presidentillemme. Tuo kohtaaminen voisi tapahtua vuonna 2018, jona vuonna tammikuun 4. päivänä Neuvosto-Venäjä tunnusti ensimmäisenä valtiomme itsenäisyyden – kirjallisesti.


Arktiset alueet ovat herkkä luontokokonaisuus

Ihminen on toimillaan ottanut totaalisesti haltuunsa liki kaikki maapallomme alueet, haltuunoton ollessa täysin suhteeton meidän osuuteemme elävästä biosfääristä. Meidän haittajälkemme biomassaiseen eliökuntaan on ylivertainen – me sotkemme enemmän kuin siivoamme.  Vain kaksi aluetta on täysin valloittamatta – ihmiseltä; pohjoinen – ja eteläinen napa-alue. Ihmiskunta tekisi suuren palveluksen biosfäärille, jos se jättäisi kokonaan hyödyntämättä yksipuolisin tavoittein nämä jäiset ja kylmät alueet.


Kasvuhoenta estää tämän napa-alueiden täyden rauhoittamisen

Ihminen ei jätä käyttämättä loputtoman kasvuhoentansa myötä näitä evolutiivisesti poikkeavan hitaan kehityksen napa-alueita rauhaan. Kun se on noin, voisi ihminen nyt kolmen suuren johdolla ja voimalla – myös heidän itsensä edun vuoksi julistaa nämä alueet ”koskemattomiksi” – siis erityisen huolellisuuden, ympäristösiisteyden ja todellisen vastuunkannon piiriin. Entä miten operoidaan materiaaliset ja raaka-aineelliset hyödyntämiset?


Arktisella alueella voisi toteuttaa todellisen kansainvälisen kulutushaittajälkiverotuksen –

 … takuinaan nämä kolme suurta: Kiina, Yhdysvallat ja Venäjä. Olisi kerrankin yhteinen tavoite, keinovalikoima ja samansuuntainen tahto. Tuo Rovaniemen kolmen pöytä olisi samalla tae meille Suomelle sotilaallisesta liittoutumattomuudesta, maamme turvallisuudesta ja tie neuvotteluvälittäjäksi lännen ja idän välille. Saatamme arvata, että Kiina voisi ajatella tuon kolmen pöydän mukaisesti – meitäkin.


Venäjän suurin tasapainotekijä suursodan välttämiseksi

Tunnetusti maailmassa on kaksi ydinasesuurvaltaa, kohta kolmas, kun Kiina lisännee vasta- ja tasapainokapasiteettiaan väestöosuutensa tasolle. Venäjän tämän päivän suurin strateginen ja liikuntakykyisin vasta- ja tasapaino Yhdysvaltain strategisille ydinaseille sijaitsee Arktisella alueella – Kuolan niemimaalla, jossa sijaitsevat uusimmat ydinsukellusveneiden huolto- yms. telakat. Nämä Borei- ja Typhoon luokan ydinsukellusveneet ylläpitävät tasapainoa ja estettä hallitsemattoman ydinsodan syttymiselle.


Koillisväylä

Koillisväylä on suurelta osin vuotta vielä tänään jääkannen alla. Tämä merkitsee aivan uudentyyppisten jäänmurtajien suunnittelua ja rakentamista |2 – Suomessa tämä taito on maailman parasta. Kiinalle Koillisväylä on taas yksi niistä useammasta ”sormesta”, jotka ojentuvat tavaravirtana Kiinasta Eurooppaan – mikä olisi toisin päin virta?

Koillisväylä on myös osin hyvin matala – se estää jättirahtialusten liikkumisen. Onkin suunniteltava myös uuden tyyppiset matalakulkualukset – jäävahvistein varustettuna, rahtaamaan kiinalaista tavaravirtaa. Koillisväylään voidaan myös laskea valokaapelit |3 Euroopasta Kauko - itään. Siperian läpi menevä yhteys on yksityiskäytössä, eikä soveltune laajempaan käyttöön (?)


Koillisväylä voisi tuoda Suomelle toisen lottovoiton

Tunnetusti Rovaniemeltä ei ole ratayhteyttä pohjoisemmaksi. Tuo sähkörata pitää rakentaa, mutta minne? Aikanaan presidentti Urho Kekkonen operoi toimillaan mahdollisuuden vuokrata kanavapohja Suomenlahdelle.


Liinahamarin satama 


Nyt taitavasti ulkopoliittisin keinoin ehdotamme Moskovalle ratapohjan vuokraamista Petsamon Liinahamariin – Jäämeren rannalle. Uskoisin että nokkelat kiina-konsultit löytävät Kiinasta rahoituksen satamalle, joka on liittoutumattomalla alueella – vuokra-alueella Venäjältä. Miten tämän vuokraradan sovittelemme Venäjän oman ”sormen” - Muurmanskin radan kanssa, vaatisi taitavaa konsultointia – yllättäen Kiinan ja Venäjän välillä!

Koillisväylää pitkin tuleva tietoliikenneyhteys Kauko – idästä voisi rantautua myös tuolta Liinahamarin kohdilta ja yhteys kulkisi ratapohjaa pitkin Suomen puolelle, Rovaniemelle, Jyväskylään ja lopulta kaikkialle, kuten itse ratakin – tosin ratayhteys Oulusta Rovaniemelle pitää modernisoida ja sähköistää. Tietoliikenneyhteyden varteen voisimme saada sen puuttuvan pilvipalvelinkeskuksen |4 – Kiinasta.


Rahanpuute

Ymmärrettävästi Arktisella Neuvostolla on krooninen rahapula. Tuo rahapula voitaisiin ainakin osin täyttää Kiinasta, sillä Kiinalla on suuret intressit operoida ”Arktisen Neuvoston alueella”, onhan Kiina kylmien seutujen valtio, tosin sillä ei ole Jäämeren rantaa, kuten ei Suomella eikä Ruotsillakaan. On hyvin uskottavaa, että Venäjä puoltaa lämpimästi Kiinan jäsenyyttä – kuten Suomi ja Ruotsi EU:n jäsenyyttä samaiseen neuvostoon!


Alkuperäkansat

Arkisen Neuvoston tarkkailijajäsenillä on yli 3000 miljoonaa asukasta, kun taas arktisilla seuduilla asuu muutama miljoona, lähinnä Venäjällä ja Kanadassa.  Miten varmennamme Suomestakin - etelästä hämäläisten muinoin häätämien saamelaisten elinolot, tarpeet, perinteet ja historian – heillähän on ikiaikainen nautintaoikeus ja se kohdistuu myös Ruotsiin, Norjaan ja Venäjän Kuolaan.

Haluaako saamelaiset lopulta oman koko asuinalueensa mittaisen itsenäisen Saamenmaan – olisiko nämä alkuperäkansat oikeutettuja jopa ”renkaana” koko Arktisen Neuvoston ”maa-alueen” puitteissa omaan täyteen autonomiaan?


Mitä Suomi voisi tehdä Arktisen Neuvoston puheenjohtajana?

Johdatella kahden ja kolmen yhteispöydän luomista, jota ennen kokoontuisi huippukokous, jossa kaksi alueen johtavaa valtiota kohtaavat ja hyväksyvät samalla Kiinan jäsenyyden – jo senkin vuoksi, että se voisi olla rahoittaja neuvostolle. Suomi voisi olla aloitteellinen Jäämeren radan osalta, vieläpä siten, että radan ympäristöjälki olisi esimerkki muille.

Suomi voisi korostaa arktisten alueiden luonnonsuojelua – yhteisvastuu periaatteella, esimerkiksi muille maapallon alueille. Lisäksi Suomi voisi tunnustaa tiettyä autonomiaa alkuperäkansoille ja heidän ikimuistoisille nautinnoilleen aidosti vapaasta kulusta ilman rajoja!


Onko meillä Suomesta riittävä osaaminen ja karismaattisuus puheenjohtajaksi – henkilönä?

Puheenjohtaja on aina johdattelija, jolla on tai tulisi olla kyky viedä asioita yhteishyväksynnällisesti eteenpäin. Nyt nämä oikeasti aidot ja kokonaisvaltaisuutta tavoittelevat päämäärät ovat siksi suuria ja vaikeita, että Suomessa tulisi miettiä tätä henkilökysymystä tarkasti. Kestääkö nykyinen hallitus tuonne puheenjohtajuuden alkuun vai hajoaako se? Miten käy Timo Soinin PS – puheenjohtajuuden?

Mikä olisi seuraava hallitus ja ennen kaikkea kuka olisi sen ulkoministeri tai ottaisiko presidenttimme Sauli Niinistö poikkeuksellisesti puheenjohtajuuden haltuunsa?  Sauli mitä tähän ajatukseen sanoisit? |5


|* Kuvakimara tilaisuudesta 14.2.2017 ~ 1
|* Videointia tilaisuudesta 14.2.2017: 2 ja 3 – ja TS.


Tekstistä numerokohdat

|3 Tietoliikenneyhteys Koillisväylää pitkin?

PS
Ellet näe tai saa auki tekstin linkkejä, onnistuu se täältä, jossa on täysin sama teksti toimivine linkkeineen ~ x -Ilkka Luoma
Kansalaiskirjoittaja Helsingistä

...
AL | US | PZ | VU | BL | BL | FB | FB | T | BLOG 123695

DOC AN_arktinen_neuvosto_15022017 – Microsoft Word Starter
PVM 15022017|1138|@

6 kommenttia:

Ilkka Luoma kirjoitti...

Westerbacka ja hänen kiinalaiset kumppaninsa tietänevät, että Kiinan keskushallinto on tiukentanut huomattavasti maasta lähtevän rahat tarkkailua. Yli 100 miljoonan USD projektit joutuvat tarkempaan selvitykseen. Enää ei riitä hyvä ja iskevä tarina, vaan pitää olla selkeä Kiinalle ja kiinalaille liittyvä etu ja rahallinen paluuvirta tai yhteiskunnallinen "keypoint" hyöty. Projektien pitää olla tuottavia ja linkitettävissä johonkin kärkihankkeiden suurempaan kuvaan - Kiinan näkökulmasta!

~ https://m.kauppalehti.fi/uutiset/kiinasta-rahoitusta-tallinnan-tunnelille-etsiva-vesterbacka-juna-voisi-kulkea-jouluaattona-2024/LALascHp -

...

Ilkka Luoma kirjoitti...

Trump ja Putin saattavat tavata uudelleen Suomessa alkuvuodesta – Presidentti Sauli Niinistön mukaan asiat ovat edenneet ”yllättävästikin parempaan suuntaan” -HS

~ https://www.hs.fi/politiikka/art-2000005859390.html -
.

Ilkka Luoma 11.10.2018 - 2:53:

Nykyinen presidentti Sauli Niinistö rakentaa koko ajan siltoja, niin itään, idemmäksi ja länteen. Niinistö saa ennakoidusti kolme suurta Suomeen - Arktisen neuvoston juhlakokoukseen: Venäjän presidentti Vladimir Putinin, Kiinan presidentti Xi Jinpingin ja US-presidentti Donald Trumpin*. Päätteeksi Kiina tulee neuvoston täysjäseneksi Koillisväylän vuoksi.

Niinistö on oivaltanut Suomen erinomaisen aseman täällä idän ja lännen vedenjakajalla - meidän sotilaspoliittisesti viisaan kansakuntamme tahdon mukaisen liittoutumattomuuden avustamana.

Talvella 2017 Suomea verhotusti houkuteltiin tulemaan mukaan Korean rauhanrakentamiseen yhdeksi järjestelijä-arkkitehdiksi, Suomessa tätä ei hoksattu**, mutta jotain vielä tapahtuu; uskoisin, että presidenttimme on varmaankin informoitu Pekingin tiekartasta ...

Ilkka Luoma kirjoitti...

https://www.tiede.fi/keskustelu/71250/pohjoinen-ulottuvuus-miksi-kiina-haluaa-jaseneksi

Ilkka Luoma kirjoitti...

Tällainen on mahdollista vain Suomessa, hehkutettiin Venäjällä presidentti Niinistöä – toinen Niinistö taas sai niskakarvat pystyyn -HS

~ https://www.hs.fi/ulkomaat/art-2000005864467.html -

Ilkka Luoma 15.10.2018 - 8:57

Eikä tässä vielä kaikki. Luotettavat huhut Pekingin nimettömistä lähteistä kertovat, että Kiinan presidentti Xi Jinping osallistuisi myös Arktisen neuvoston juhlakokoukseen. Näin avautuisi pr. Niinistön rauhan-nobeliin johtava tie. Syy Xi' n osallistumiseen olisi looginen - halu liittyä Arktiseen neuvostoon* varsinaiseksi jäseneksi, jota varmaankin Venäjä tukee - Koillisväylän vuoksi. Kiina on nyt Arktisen neuvoston "sivujäsenenä".

Meille kiinalaisten mukaan tulo voisi tuottaa rahoituksen ja sen myötä mahdollisuuden Petsamon Liinahamarin satamaan, jonne Venäjä vuokraisi meille Jäämeren radan jatkeen ratapohjan ja näin Suomi saisi kiintoisan puolueettoman aseman merkittävän kiinalais-venäläisen silkkitien eräänä päätessatamana! Huom! Saimaan kanava on myös osin venäläisiltä vuokramaa-alueena.
.

Ilkka Luoma kirjoitti...

[10
...
Arktinen alue kuumenee - Suomi on matkalla seudun solmukohdaksi

Maailman vauraimpien valtioiden kiinnostus maapallon pohjoisinta kolkkaa kohtaan kiihtyy. Kehitys on yksi kaikkien aikojen mahdollisuuksista Suomelle.

" ... Professori Frederic Lasserre Quebecin Lavalin yliopistosta uskoo, että 10 vuoden sisällä varustamot voivat liikennöidä säännöllisesti Koillisväylällä ainakin kesäkuukausina. Yksi aktiivisimmista maista on Kiina. Kiina ja Venäjä solmivat kesällä sopimuksen Koillisväylän kehittämisestä. Alueen vapaakaupasta ovat kiinnostuneet myös Etelä-Korea ja Japani. Kaukoidän maiden kesken onkin syntymässä uusi arktisen alueen intressikeskittymä. ... " -OP

~ https://op.media/chydenius/vastuullisuus/arktinen-alue-kuumenee-suomi-on-matkalla-seudun-solmukohdaksi-90eb310a82ff420bb692a46027abeba7 -

.

Ilkka Luoma kirjoitti...

.
HS:
Tallinna-tunnelin rahoitus etenee, vakuuttaa kiinalaisrahaston nokkamies: ”Raha löytää tiensä kuin virtaava vesi”

~ https://www.hs.fi/kaupunki/art-2000006283432.html -

...
Ilkka Luoma 24.10.2019 - 15:13

Tallinnan ratatunneli ei ole yksin kiinnostava kohde, sillä Tallinnan ja Helsingin yhteinenkään volyymi ei riitä kiinalaisille. Niinpä tuohon Tallinna-hankkeeseen liittyy muutakin.

Tuo muu on Jäämerenrata aina Petsamon Liinahamariin saakka. Siihen taas sisältyy mahdollisuus Suomelle vuokrata rata- ja satamapohja Venäjältä (vrt. Saimaankanavan vuokrasopimus), sillä Liinahamariin saataisiin kiinalaisella rahalla sotilaspoliittisesti puolueettomaan maahan Koillisväylän Silkkitien läntisin pohjoinen satama purkamaan lastia Kiinasta ...

Eikä tässäkään vielä kaikki, vaan tuohon Koillisväylään lasketaan Aasian datakaapeli, joka jatkaa matkaansa Liinahamarista Jäämerenrataa pitkin Rovaniemelle ja siitä eteenpäin soveltuvaa reittiä pitkin Helsinkiin ja välille - Jyväskylään - rakennetaan kiinalainen datakeskus AliBaballe.

Sen sijaan AliBaban Pohjois-Euroopan keskusvarasto nousisi Venäjän Karjalaan ja samalla rakennetaan Liinahamarin radasta pistoraide Murmanskin rataan ja sitä myöten Leningrad oblastiin ja ... kauemmaksikin Venäjälle.

Jäämerenradan varteen voidaan rakentaa kiinalaisella rahalla Pyhätunturille suuri kiinalais-suomalainen lomailukeskus yhteiskouluineen. Pyhällä on runsaasti venäläisomistuksessa olevaa maata ja uutta kouluakaan Pelkosenniemen kunta ei ole rakentamisen osalta päättänyt.

Kiina lähettää mielellään lapsiaan ja nuoriaan suomalaisiin kouluihin - ja Pelkosenniemelle voidaan suunnitella juuri tähän tarkoitukseen kansainvälinen koulu. Näin Pelkosenniemen tulevaisuus on taattu! ;-)
.