torstaina, syyskuuta 30, 2021

Suomessa on aika lopettaa yksipuolinen vastakkain asettuminen!Kuva ~ https://peda.net/joensuu/lukiot/lyseon-lukio/oppiaineet2/maantiede/ge3-2017-2018/yhteinen-maailma - 


***

..

Suomessa on aika lopettaa yksipuolinen vastakkain asettuminen!

[24]


1 - Lopettakaa yksipuolinen vastakkainasettelu - palatkaa puolueettoman tutkimuksen pariin ja hyveeseen; sitä kaivataan lopulta yhteisessä maailmassamme*
.
|* https://www.is.fi/kotimaa/art-2000008297966.html -  TP Sauli Niinistön puhe UPI' n Juhlakokouksessa 2021.
.

Kokonaisvaltaisuuteen |1 liittyy ymmärrys, jossa tämän päivän uhkia voidaan luoda mistä päin tahansa - mistä maasta tahansa** ja miten tahansa kätkettyinä osoittamaan syyllisyyttä haluttuun tahoon/ toimijaan!
.
.


Kokonaan unohdettu uhkakuvarakennelma on median aikaansaama manipulaatio, kun se viestii haluamaansa yhteiskuntajärjestystä kuin -rakennetta, jonka osoitetaan olevan "juuri se oikea" - vaikka oikeaa ei ole kuin ahtaassa maailmankuvassa.

Emme halua Suomessa Elää ahtaudessa!


--
Kuuluuko läntiseen reviiripuolustukseen tämä yksioikoinen käsitys omasta erinomaisuudesta, jonka muidenkin on omaksuttava?

--
Lukijat eli kansalaiset muodostavat käsityksiä, malleja kuin suosituimmuuksia saatujen tietojen, viestien kuin informaatioiden pohjilta. Tämä tarkoittaa erityisestä vastuuta mediainstituutiolta, joka ei tutkimusten mukaan ole kansalaisten keskuudessa saamassa suurtakaan luottamusta |2.
.
.

Uhka on kaikkinaisesti lopulta se mikä | joka luo levottomuutta oman maan sisällä ja tähän levottomuuteen liittyy vahvasti manipulaatio, joka tänään jylyään voimalla nimikkeen West trolling manipulation -ilmiön |3 pohjalta. Mitä se on?

Läntinen media viljelee oikeutenaan omanlaista tapaa elää, nauttia kuin pitää sellaista hegemoniaa per asukas ympäristöjälkineen |4 ..

.. jolla voitaisiin pitää maailmallisuutta omissa käsissä - tähän pyritään läntisen median luomalla manipulaatiolla. Tämä manipulaatio jakaa kansaa - erityisesti meillä Suomessa, minkä geopoliittinen asema on idän ja lännen vedenjakajalla.

--
Mikä onkaan sananvapauden oikeus |5 ujuttaa lukijoille sellaista vähemmistöisyyttä läntisestä markkinataloudesta, joka nyt vallitsee mediassa?

Tuo käsitteistö manipulaation viljelynä tuottaa rauhattomuutta, vastakkain asettelua kuin maailmallista eripuraa, joka laittaa asemoitumaan hyökkäykselliseen puolustautumiseen, ---

.. mikä taas merkitsee vastapuolen omaa manipulaatiota jopa propagandaa. Tämä kaikki luo uhkaa, niin kyberuhkina, konfliktien uhkina kuin sodan uhkina - usein myös toteutumina, kuten nyt viimeiset sodat, joita on käyty tälläkin vuosituhannella - hyytävästi kertovat Afganistanista |6 Syyriaan ja Afrikan Maliin |7.

--
Maailma on säikeistynyt -

.. emme elä enää US-hegemoniassa, rinnalle on juossut hengästyttävällä voimalla niin sanotusti itäinen suunta maailmallisesta väestöenemmistöisyydestä -

.. ja tästä vastakkain asettumisesta sikiää se uhka, jota nyt taitamattomasti tutkien saadaan näyttämään idän uhalla (lähinnä Venäjän ja Kiinan - aika yksipuolista, eikö?), lännen puolustautuessa ja esittäessä "kaikkea sellaista hyvää", mitä juuri lännestä halutaan, ..

.. jopa opastaen asein sellaisia, jotka eivät halua sitä oppia itselleen!

- unohtamalla samalla, ettei yhtä yhtäläistä yhteiskuntamallia ole olemassa, vaan maailma on säikeistynyt luottamuksen | epäluottamuksen verkostoitumisena kuin yhteistyön mitä moninaisimpina verkostoina.

Epäluottamus, pelko häviöstä kuin toisen suuruuden havainto tuottaa vastakkaisuutta ja pyrkyä ylläpitämään omaa tuttua mallia, jonka toivotaan leviävän myös muualle -

.. tästä ehkä konkreettisimpana esimerkkinä on USA' n maailmanpoliisiroolitus, joka on vaipumassa iltaansa |8 ja samalla luoden yhä kiihtyvämpää aseiden kilpavarustelua |9.
.
.

Kilpavarusteluun liittyy myös kyber- vakoilu- ja hybridiuhkien havainnointi |10 ja näiden osalta manipulaatio jo tutkimuksista alkaen on silmiinpistävää. Kaikki tämä on uhka koko ihmiskunnalle ja näin olemme lähestymässä sitä pahinta, kun pitää osoittaa yhä enemmän voimaa ja vastavoimaa - kunnes syttyy se viimeinen sota?
.
|10 https://yle.fi/uutiset/3-10546742 - F-secure Mikko Hyppönen lausuu
.


Mitä pitäisi tehdä?

Meillä Suomessa ei ole varaa liittoutua, asemoitua eikä varustautua minkään vastakkain asettelevan leirin järjestelmin, mallein tai asentein - meille on varattu ainoalaatuinen 'sveitsittymisen tie', joka tuottaa luottamusta muualle, näiden hakiessa meidän "hyviä palveluksia" |11 neuvottelupöytinä, joiden vankkoihin jalkoihin luotetaan, niiden romahtamatta alta pois.

Voimme vain liittoutua omaan puolueettomuuteen, joka saa määrätietoisesti toimien arvostuksen ja luottamuksen kaikilta ilmansuunnilta!

Voimallisesti jakautunut maailma tarvitsee aina neuvottelupöydät, joissa koetaan isäntien diplomaattista tapaa nähdä asiat sekaantumattomuutena kuin sotkeutumattomuutena muiden vieraiden omiin sisäisiin asioihin.

Tämä on Suomen tie, jota presidenttimme Sauli Niinistö on hiljalleen oivaltamassa |12 -hänet valinneen kansakuntansa opastamana.
.
.


40895

.

2

Aivan ensimmäiseksi meidän kansaa edustavan parlamentarismin kautta on laitettava puolueettomuuden ruotuun niin tutkimus ja kuin oikeus informoida - tämä koskee heti nyt Ulkopoliittista Instituuttia (UPI-FIIA |13) ja Suojelupoliisia (Supo) |14 - näiden kahden luottamus on saatettava laajojen kansalaispiirien toiveiden ja vaateiden tasolle.
.
|13 ~ https://www.fiia.fi/julkaisu/chinas-foreign-policy-at-the-centennial-of-the-communist-party -
.

* .. Yhteinen maailma on tunnistaa yhteiset uhat |15: Ympäristön hälyttävä "ahdistuminen" ja biosfäärin uhkaava kaventuminen - ihmisen vaikutteet meitä kaikkia elättävään luontobiologiaan.
.
.


--
PS. Kansakunta laittoi instituutiotkin järjestykseen ja tässä selvityksessä media ei saanut mairittelevia tuloksia - siihen ei yksinkertaisesti koettu suurta luottamusta.

Ehkä kansa hakee kahta merkittävää muutosta luottamuskeskeisiin elinoloihinsa ja turvallisuuden tunnetta omaan Elämäänsä -

.. a) suoraa kansalaisvaikutetta kansanäänestyksineen ja b) suoraa kansalaisen mediakanavaa |16, jossa jo nyt on käynnissä 'aktiivinen tuotekehitys' kohden kansakuntamme luottamusta - työtä on paljon; turha manipulaatio, jopa propaganda on osattava riisua minimiin ja kansan lukutaitoa on lisättävä kriittisyyden saralla.

..

IJL - (C) e
..
| 85 - SUOMI24 - 218  |  69 - TIEDE - 248  |  TIEDE  |  673 - SUOMI24 - 1563  |


...

Ei kommentteja: