maanantaina, maaliskuuta 04, 2013

Kokoomuksen hallituskriisi


Tänään maamme hallitus on puun ja kuoren välissä. Pääministeri Jyrki Katainen on ajanut - pakkohalussaan yhdistää laaja eduskuntakannatus hallituksensa taakse, kansantaloutemme ja mielenterveytemme seinää vasten. Sixpack kuusilo on puheidensa jälkeen lopullisesti tekojen edessä. Ellei nyt synny, maamme himaskataisgate-hallitus *] abortoidaan ja kansakunnan etu vaatii ennenaikaiset eduskuntavaalit.


Usein näytönpaikassa yksilö löytää parhaat puolensa – nyt voi myös niinkin käydä, että kuusilo tormistautuu saattohoitonsa uralta kipeiden asioiden ratkaisijaksi – muussa tilanteessa hallituksemme joutuu kivuttoman päättöhoidon potilaaksi – ja kansa saa päättää mitä seuraavaksi synnytetään.


Puheiden aika on ohi – teot astuvat tilalle

Nyt ei riitä pääoman palvonta eikä verohelpotus heille, jotka töissä saavat olla joka tapauksessa. Nyt on edessä rahankalastus tulontasaukseen ja työpaikkamobilisaatioon sekä kilpailukyvyn kohennys luomalla samalla ymmärryksen, ettemme voi enää kuluttaa enempää 1].

Kasvuhokema ei ole ratkaisu – nyt ratkaisuna on mobilisaatio, kyky ymmärtää ympäristö sekä osata harmonisoitua elolliseen luontoon yhtenä osasena – ei sen yksinomaisena yltiöriistäjänä.
*]
Himaskataisgate-hallituksella tarkoitetaan sitä asennetta, mitä hallitus osoittaa laillisesti tukeutuen eduskuntaenemmistöönsä ja näinmuodoin valvottuun puoluekuriin, jossa ajattelematon päätöskoneisto ei ota huomioon ”hyviä tapoja” hoitaa asioita, vaan kertoo edunvalvonnasta, jossa kansakunta ei ole äänestäjinä kuin reilu 13 prosentin osuudella mukana – tämä on Kokoomuksen todellinen kannatus edellisistä eduskuntavaaleista.

1] Kaatopaikka on materiaalisen elintasomme mittari sekä elämisentasomme pahaolo ---


...
Pääomaliike on aina osannut huolehtia osuutensa kulutus- ja kasvuhokemasta – sinne on kertynyt vanhan sanonnan ”raha rahan luokse löytää” myötä - yliriittävä ostovoima. Nyt on luopumisen aika, pelastettaessa itseämme, ihmispopulaatiota ja alueellisesti suomalaista identiteettiä kuin yhtenäistä kansalaishenkeäkin … mitä kirjoitimme jo vuosia sitten, jolloin olisi pitänyt avata silmät ---Ristiriitasiemen – perustavaa laatua oleva ajatusvirhe asenteissa, ahneudessa ja silmittömyydessä olla näkemättä metsän puita ---


Pääoman tuottovaateiden äänitorvi Sammon konsernijohtaja, KT Björn Wahlroos peräänkuulutti Kauppa- ja teollisuusministeriön Omistaja&Sijoittaja (2-2006) -julkaisussa:

" … olemassaolomme oikeutuksen perustuvan siihen, että kasvatamme omistajiemme varallisuutta niin hyvin kuin kykenemme".


Tieteessä tapahtuu -lehti (7-2006 / prof. HTT Aimo Ryynänen) taas herkisti arvokeskustelua yhteiskunta- ja yksilövastuista yhteisestä elinympäristöstämme: Perustuslakimme 20.1§ kohdan sanoessa -

"Vastuu luonnosta ja sen monimuotoisuudesta, ympäristöstä ja kulttuuriperinnöstä kuuluu kaikille".

...
Linkki keskusteluun ..... TIEDE


Markkinatalous on jakanut vuoden kvartaaleihin,

jotta pörssianalyytikkojen on helpompi ennustella kurssien käyriä sijoitettujen pääomien kasvun turvaamiseksi. Sijoitustoiminta on kärjistäen yhteisten luonnonvarojen ulosmitantaa jyrkistäen tuloeroja ja kulutusvoimaa tuhoten hiljalleen elinympäristöämme.

Sijoittamisessa ei ole kyse yhteiskunnallisesti työnteosta, jossa tasapaino säilyy luonnon kanssa. Sijoitustoiminta maksatetaan aina peruskuluttajilla ja viime kädessä luonnon toimintakyvyllä.

Henkinen depressio ja degeneraatio jäytää

Pääoman palvelu on ilmentymä kulutusyhteiskunnan henkisestä taantumasta ymmärrykseen vain rahan kaikkivoipaisuudesta. Raha on merkki ostovoimasta. Ostovoiman liika keskittyminen ja painoarvon nousu jakaa kansalaisia huomisen barrikadeille.

Epätasaisesti jakaantunut liiallinen kulutuskäyttäytyminen kohtelee luontoa epäoikeudenmukaisesti. Luonto kantaa vastuun taakan markkinapullistelun näyttöseremonioista. Ilmasto, maaperä ympäriltämme ja loppuva puhdas vesi lyö takaisin viivästyneenä rekyylinä muuttumatta enää eiliseksi. Ihmisen ostovoima on iskenyt liiaksi luonnon suonta.


Hokemien markkinatalous kansantaloudessamme

Hokema pääomien palvelusta muuttaa hiljakseen kausaliteettien lakien mukaan maapallon biokerroksen ohuemmaksi ja ohuemmaksi. Biokerroksemme, elinvoimamme lähde, on aina ollut häkellyttävän ohut - kuin silkkipaperi rantapallon ympärillä.

Markkinatalous kasvuvaateineen vie vääjäämättä koko ihmiskunnan seinää vasten. Meille ei jää vaihtoehdoksi kuin reilu luopuminen ja vastuun asetus pääomien tuoton sijalle.
Menee niin hyvin, ettemme näe jotain” -Eero Heinäluoma

Kansakunnalla maassamme menee juuri nyt tilastojen valossa rahataloudellisesti hyvin, mutta henkisesti huonosti. Vaihtotase on erinomainen ja henkinen tase mm. valtion ja kuntien työpöytien ääressä uupunut tasolle, jossa sairauspoissaolot kasvavat kasvamistaan.

Liian suuret osat lapsiperheiden yhteenkuuluvuudesta ovat kadonneet jatkuvien ”vapaaehtoisten” ylitöiden jalkoihin. Lapset oireilevat mielenväsymystä ja osallistumattomuutta hautautuen näyttöpäätteidensä äärelle vain sähköinen kanssakäyminen normaalin yhdessäolon korvikkeena. Roolien ja mallien haenta on sekaantunut pelien, katujen ja chattien labyrinttimäisiin sokkeloihin.
Moni ikääntyvä yksinäistyy materiaalisesti rikkaammaksi

Ikääntyneet ihmiset erakoituvat keskimäärin rikkaampina ja yksinäisempinä kuin koskaan. Pääomatase on korkealla vinoutuneiden asuntohintojen vuoksi pääkaupunkiseudulla. Työssäkäyvän väestönosan oravanpyörällinen kilpajuoksu ostovoiman perässä hyydyttää vähenevän vapaa-ajan kierteeseen, jossa alkoholi- ja muut päihdesairaudet ovat puhkaisseet kansakunnan pahanolon kuplan tilastojen tietoisuuteen.

Arvokeskustelu on jäänyt velipuolen asemaan,

velan ollessa veli kulutukselle ja näyttämiselle. Yhteiskuntavastuu on keskittynyt kvartaalipalvontaan ajaen ennustajat ja sijoittajat kierteeseen, jossa yhä kiihkeämmin haetaan tuottoa pääomille, joiden lähtökohtana on nopeutuvan rahakierteen voittoparkkeeraukset uuteen sijoitusputkeen tai kulutusosoitukseen.
2] Linkin alta paljastuu kirjoitus, jossa kansalaiskulttuuri henkevyydessään torppasi markkinatalouden seireenikutsun ja pidättäytyi omaan rooliinsa tavallisen kansalaisen tunteiden tulkitsijaksi – sillä kaurismäkeläisellä filosofialla ja kuvauksella, mistä olemme usein tyytyväisinä omaa identiteettiämme katsoneet.

Kulutusyhteiskunta on nyt markkinamekanistisesti loppunsa alussa

Muutokset ovat luonnolle ”tuskallisen” hitaita 3]. Vastuun ja sosiaalisuuden ymmärrys ja ympäristön aktiivinen havainnointi on alkunsa porteilla - jännitteellisesti pohtien aika- ja toimintaikkunan sulkeutuessa hiljalleen muutoksilta, jotka saattoivat tulla liian myöhään.
3] Evoluutiolla ei tunteita eikä inhimillisyyttä – vain lisääntyminen ja sopeuma

On 'kalliin hinnan' maksamisen aika

Nyt ei ole ajankohtaista pohdiskella onko ilmasto- ja ympäristömuuttujat auringosta vai ihmisestä johtuvia, sillä muutos on jo käynnissä. Päätös on kohta käsissäsi – Sinä kuluttajana 4] voi tehdä suuria muutoksia ja antaa oman myrskyvaroituksen!

4] Kirpputori on trendipaikka ja kulutusvähenemän ilmentymä – toki jokainen kansataloutta nykymallilla ymmärtävä tai puolustava tajuaa, että kierrätysostaminen vähentää uuskulutusta – jolloin tuotantokoneisto reivautuu pienemmäksi – vastaamaan ympäristömme kykyä olla ”yhteisissä talkoissa mukana” - tästä alkaa talouden uussopeutumisen aikakausi, nimikkeellä ”puolitamme kulutuksemme”.

Ilkka Luoma
AL --- US

BLOG15307IL

Ei kommentteja: