lauantaina, maaliskuuta 30, 2013

Luonnon oma 3D on ylivoimainen!


Media ja tiedemiehet intoilevat ”uudesta” mahdollisuudesta täyttää kulutustarpeitamme; on löydetty vuosimiljoonainen tapa ”kasvattaa” itse, suunnitellusti tulostaa esineitä 3D:nä 1] – onko tässä ongelmana ympäristöhuomioimaton itsesuunnittelu, kun luonnossa tämä menetelmä on päinvastaisesti perustunut perimän hyväksi havaittuun jatkuvuuteen.


[ … ”aikojen alussa” --- Ulottuvuuksia on joskus ollut vain nolla – ei siis mihinkään suuntaan mitattavaa, näin ei myökään ollut liikettä eikä aikaa. Oli äärimmäisen lyhyt hetki täydellistä staattisuutta – nykytietämyksemme mukaan. Jostain erikoisesta syystä alkoi laajentuminen joka loi heti ulottuvuudet (syntyi vetovoima ja rakenteiden alku) – nyt ulottuvuuksia on meille havaittavasti neljä – kun ajan kulku otetaan mukaan … ]


Tänään puhutaan innolla maailmoja mullistavasta 3D tulostuksesta, joka tarkoittaa meille siirtymistä paperitulostuksen kaksiulotteisuudesta esineiden kolmiulotteiseen tulostamiseen tai oikeastaan kasvattamiseen.

3D:n idea on kuitenkin erittäin yksinkertainen – teemme mallin vaikkapa tietokoneella, annamme parametrit ja koneen ohjelma aloittaa työn ja lopputuloksena on esimerkiksi uusi kodin avain vanhan kadonneen tilalle.


Kolmiulotteisella tulostuksella, siis kasvatuksella on vuosimiljoonainen esimerkki ja malli

Me olemme jokainen sen läpikäyneet. Evoluutio loi ”kuolemattoman” 2] lisääntymisen – se perustuu ennalta määrittyneeseen suunnitelmaan (perimä) ja ”rakentumistilaan”, jonne syötetään materiaalia (kohtu, istukka ja napanuora), ja kas – keskimäärin yhdeksän kuukauden kuluttua syntyy noin 3-4 kiloinen ”aihio”, joka sitten ulkopuolisessa kasvussaan jalostuu täysikokoiseksi ihmiseksi, joka edelleen pyrkii lisääntymään. Tämä on meidän luonnon oma 3D tulostus, siis kasvattaminen, periaatteet ovat samat.


Nykyinen globaali markkinatalous suosiii tehokkuutta,

materiaalista kasvua, voiton pyydettä lisääntyvästi sekä tuotantoa siellä, missä se on taloudellisesti tehokkainta. Esimerkkinä voisi toimia esimerkiksi Kiina, jossa suunnittelu muodostuu liukuhihnojen kautta massiiviseksi tuotannoksi – ylivoimaisella tuotantohinnalla (halpa ja ahkera toveri).

Me olemme nyt ajautuneet omassa ahneudessamme ja kasvuhuuruisessa päämäärässämme maailmanlaajuiseen työn uudelleenjaon taisteluun 3], jonka nykymuodossaan olemme ”häviämässä”.


Työ on aina kasvattamista

Työ ja sen tulokset ovat suurimman osan ihmiskunnan historiasta syntyneet tekijänsä paikalla, jossa on myös siitä aiheutunut tulos tullut hyödynnetyksi – ravintoketju ja biokierrätys – ovat myöskin eräänlaista 3D:tä!

Myöhemmin ihminen oivalsi tuotannon, lisääntyneen ylijäämäravinnonsaannon myötä (maatalousviljely), keskittämisen olevan hyödyksi, jolloin ei itse tarvinnut viljellä, vaan syntyi ostovoimaa hankkia ravinto maanviljelijältä. Tuotanto alkoi keskittyä ja ihmisten työt eriytyä ja erikoistua.


Tänään keskittyminen on huipussaan,

ja emme osaa itse enää tehdä ”mitään”, kaikki on ostettava mahdollisimman halvalla hinnalla ja se ohjaa tuotannon tehokkuusparametrien myötä ”halpojen toverien maihin” - näin syntyi muun muassa meidän suomalaisten vientialijäämät, jossa velkaannumme hyvää vauhtia. Kehruu-Jenny 4] ja T-Ford liukuhihnat olivat tehotuotannon esiairueet, ja nyt elämme toistaiseksi niiden jälkiteollista aikakautta.


Koti-3D on tätä päivää yksinkertaisina esineinä,

lähinnä muovi- eli hiiliyhdistepohjaisia yksinkertaisia osia, esineitä ja tavaroita, joiden käyttöarvo on keskimäärin pieni. Ollaan 3D:n aamunkoitossa, jossa tuotannollinen tuotekehittyminen on aloittanut huiman kasvunsa. Lopultahan on vain kysymys siitä kuka tekee, missä tekee ja mihinkä tarpeeseen.

Ennen vielä 1700 -luvun suomenniemellä (maa)taloudet olivat pääsäännön mukaan lähes omavaraisia, kaikki saatiin omasta pellosta ja kylän ainoalta sepältä ja kengittäjältä. Elimme suurimmalta osalta omavaraistaloudessa. Emme tarvinneet ”bmw:tä”, emme dieseliä emmekä kiinalaisia tarve-esineitä, teimme esineemme ja lelumme itse; nyt ne tulevat Kiinasta, oli lelu sitten isän tai pojan, äidin tai tyttären.


Palaammeko omavaraistalouteen – emme!

Siirtääkö 3D ominaisuus tuotannon omaan lähipiiriin, kun materia- ja energiasaannot on ensin ratkaistu, sillä kaikkea ei voida muovista tehdä, vaan ”kasvattamiseen tarvitaan ”hienoimmillaan” kaikki se alkuainekirjo 5], mitä nyt massatuotannollisesti jalostetaan käyttö- yms. esineiksi.

Ratkaisemattomia asioita on paljon – unohtamatta kotitalouskohtaista ympäristöjälkeä, kun yksilötuotanto saadaan (jos saadaan) täysillä käyntiin. Miten käy massatehtaiden ja osaammeko joskus ”tulostaa” haluamamme näköisen ja tehoisen auton tms. liikkumavälineen?


Kiinan suuri kulttuurivallankumous 1960 -luvulla

Kiinassa Mao Zedong´in 6] aikana kokeiltiin kyläkohtaista omavaraisuutta 7] – piti saada raudanvalmistus joka kylään, jotta omavaraisuus ravintotuotannon tuotantovälineidenkin osalta olisi ollut ”täydellistä” - tavoite hieno, tulos oli sen sijaan osalle kuolettava. Kiina koki uuden historiansa pahimman nälkäkuolema-aallon.


Järkevää taloutta (maailman turhin sanonta!)

Mikä on järkevää, taloudellista, tehokasta, ympäristöystävällistä ja lopulta tarpeellista tuottaa ja käyttää? Me lännessä ”tukehdumme” energiaa syöviin laitteisiin, suurinta osaa emme edes tarvitse – jo kirpputorit sen kertovat 8]. Unestaan nouseva minimalismi 9] ei tarvitse loputtomiin apuvälineitä, joilla vähennämme omaa liikuntoa ja fyysistä toimeliaisuutta, henkisen ja fyysisen terveytemme kustannuksella.


Paluu menneisyyteen?

Paluu omavaraisuuteen globaalikriisien myötä konkretisoituu jo lähivuosikymmeninä. Tällöin omaehtoistuotanto niiden muutamien todellisten tarve-esineiden osalta voisi olla hyödyllistä valmistaa itse – kuten ne tehtiin jo 1700 -luvulla ja nimenomaan maaseudulla (toki suurkaupungit työpajoineen ovat olleet maailmalla jo tuhansia vuosia, jolloin tuotanto oli jo osin keskittynyt).

...
Onko 3D ratkaisu globaaliin työn uudelleenjaon taisteluun?

Luoko 3D mahdollisuuksia todella omaan tuotantoon ja työllistämiseen? Miten maksamme tuolloin 3D:ssä tarvittavat rakennusmateriaalit ja miten kustannamme ”kasvattamiseen” tarvittavat energiat? Ennen se oli helppoa, teimme käsin ja materiaalit löytyivät paljolti omalta maalta ja omasta metsästä.


3D – insinööritoiveiden onnenkaivo

Onko 3D vain insinöörien uutuuskohkaus teknologiahuuruisessa ”täytyy keksiä mitä tahansa”, jotta olisi kehityksen liikettä – ajattelematta mitä seurauksia siitä muodostuu. Nyt näemme joka tapauksessa keskittyneen massatuotannon jälkiseuraukset ympäristössämme, omassa mielenterveydessä ja poliitikkojen loputtomassa kasvujargoniassa – hätähuutona menettämillemme työtilanteille.


Miten yksilökohtainen kotitaloustuotanto suhtautuisi kasvuun ja sen hokemaan –

syntyisikö jälleen jatkuva materian - ja energian tarvekasvu a], … nykyisin jälkiseurauksin? Onko niin, ettei ”loputonta lisääntyvän käyttötalouden” vimmaa saada suitsittua, ennekuin itse luonto ryhtyy ”imperiumin vastahyökkäykseen” b]?


...
”...aikojen alussa...”
”Voimme sanoa, että dramaattisin kaikkeen vaikuttanut pienen pieni muuttuja oli kaiken alun "tyhjästä" pulpahtaneen täydellisen harmonisen räjähdyslaajenemisen [ teoria: Big Bang ] äärimmäisen pieni häiriö. "Virhetilanne" täydellisyydessä siirsi jotain olematonta juuri sen verran lähemmäksi jotain mitätöntä, että syntyi vetovoima. Nyt elämme tuon hitaan, mutta meidän ajallisesti käsittämättömän pienen hetken hidasmuuttujan jälkimainingeissa. Voimme vain odottaa takaisinpurkausta alkuhetkeen, jota ei ehkä ollutkaan - tosin oma aikamme loppunee aiemmin … ” - [2007] http://ilkkaluoma.blogspot.fi/2007/05/hitaat-muuttujat-voivat-kiihty.html – BLOG/IL...
VIITTEET
1] 3D ”three dimension printing” - http://en.wikipedia.org/wiki/Three-dimensional_space – [wiki_3D olotila]

2] ”Säikeistä häivähdys kuolemattomuutta” - http://ilkkaluoma.blogspot.fi/2013/02/saikeista-haivahdys-kuolemattomuutta.html -

4]Kehruu-Jenny” - http://en.wikipedia.org/wiki/Spinning_jenny – [wiki/eng.]
5] Eräs ”asioista perillä oleva tohtori” kertoi vuoden 2013 Tieteiden päivillä Helsingin yliopistolla, että mahdollisuutemme ovat rajattomat – koska muuuntelumahdollisuudet kaikkien tuntemiemme alkuaineiden kesken ja välillä on niin suuri luku, ettei universumin tähtien määrä riitä sitä kertomaan”! … -kertoo siis materiamuunteluille loputonta kehityssarkaa …?, mutta minkä ehdoilla, millä energialla ja minkä ”kustannuksella”.

7] Kiinan kulttuurivallankumous [suuri harppaus] 1960 -luvulla vaati, että jokainen kaupunkilaisnuori käy maaseudulla oppimassa ”elämän edellytyksiä” - http://fi.wikipedia.org/wiki/Kulttuurivallankumous – [wiki/fi.]

8] [2005] ”Kirpputori on trendipaikka” - http://ilkkaluoma.blogspot.fi/2005/05/kirpputori-on-trendipaikka.html – [BLOG/IL]
9] Minimalismilla tarkoitetaan vain välttämättömyyksien hankintaa – tänään markkinamekanistinen kulutusyhteiskunta näyttö- ja vertailuefekteineen kannustaa hankkimaan lisää ja suurempaa (kuuluisat vertailut ”leikkimökin kokoisista pihagrilleistä ja heinäladon mittaisista citymaastureista” - http://www.blogilista.fi/avainsana/minimalismi - [WEB]

a] Tänään ”ympäristöllisesti hyvistä tarkoituksista huolimatta” (kestävä kehitys jne...) materiakäytön ja -muutosten tahti sekä määrä kiihtyvät ja noihin tapahtumiin liittyvät energiatarpeet kasvavat – tunnetuin ja tuntemattomin seurauksin … - http://ilkkaluoma.blogspot.fi/2013/02/nayttotalous-luonnostaan.html -

b]Imperiumin vastahyökkäys” voi tapahtua mutantoituneiden mikrobien toimesta – lisääntyvä materiamuuntelumme ja ”keinoaineiden” käyttö ovat luoneet otollista maaperää prionien, viruksien ja bakteerien suotuisuuskasvulle – ja -muuntumisille … - [2006] ”viruksetkin kilpajuoksevat, kuten me ihmiset” - http://ilkkaluoma.blogspot.fi/2006/02/virukset-kilpajuoksevat-kuten.html – [BLOG/IL]...
Ilkka Luoma
Kansalaisaktivisti ja Kiina konsultti, HelsinkiOT
3D – kotitalous - vai globaali massatuotanto?

...
Sent

Sent: Wednesday, March 27, 2013 11:39 AM
Subject: KANSALAISMIELIPIDE - 3D - kasvattamisen materialistinen vallankumous?...
USBLOG16125IL
---27032013---

Ei kommentteja: