tiistaina, marraskuuta 21, 2017

Eteläinen EU kuivuu – aroutuu, jopa aavikoituu!Gaia kuumenee – jäähdyttelemmekö kulutustamme? * Elämme yllättävästi muuttuvassa ilmaston- ja ympäristönmuutoksessa [1. Me ihmiset olemme sen aiheuttaneet jo liki 100 prosentin varmuudella. Olemme muun muassa polttaneet biosfäärin miljoonien vuosien biomassan noin 150 vuodessa, öljynä, kivihiilenä ja maakaasuna [2 – vapauttaen tuon vuosimiljoonaisen hiilidioksidikätkön ilmakehään – ei mikään ihme, että ongelmat kiihtyvät. **

” … Olemme tänä vuonna todistaneet poikkeuksellisia sääoloja: yli 50 asteen lämpötiloja Aasiassa, lyhyen ajan sisällä useita ennätyksellisiä hurrikaaneja Karibialla ja Atlantilla – jopa niin kaukana kuin Irlannissa, miljoonia ihmisiä koettelevia monsuunitulvia sekä jatkuvaa kuivuutta Itä-Afrikassa, listasi järjestön pääsihteeri Petteri Taalas [PT] … ” -IS ja PT

Allekirjoittaneen kommentti:
... Tällä on suuri merkitys valtiojännitteisiin. Miksi? Kysymys on siedettävästä ja elinkelpoisesta maapinta-alasta ... ¤ … Yllättävä lähtökohta, joka johtaa vääjäämättä suurvaltakonfliktiin, jo EU' kin osalta - Etelä-Eurooppa EU-valtioina kuivuu, aroutuu jopa aavikoituu, jolloin on odotettavissa hallitsematon kansainvaellus pohjoiseen - ja missä sitä käyttökelpoista maapinta-alaa on riittävästi - hyvin paljon, kun laskemme asukkaita per neliökilometri ... Suomessa ja Venäjällä! ...[3

* - 371 lukijakommenttia aiheesta ”Gaia kuumenee - jäähdytelläänkö kulutustamme? ” linkin ~ http://www.hollilla.com/reader.php?action=thread&thread=6428149 – alta. ORIG 18.09.2015 – Iltalehti – Keskustelupalsta.

...
Uutisointi kertoo poikkeavasti kehittyvistä ympäristömuutoksista – kuumuutena,

... kuivuutena, liikana rankkasateena, kaikkena sellaisena, joka on ennakoimatonta, tuhoavaa ja elämää muuttavaa ja lopulta tappavaa, kun aavikoituminen päätyy täytyyn kuivuuteen, jossa vihreä, meitä elättävä kasvusto kuolee.

Kaikki tämä ylläoleva aloittaa hallitsemattomat kansainvaellukset – Syyrian ennatyskuivuus 2006 – 2010 [4 oli tähän tuevaan nähden ”leikkipeliä”, joka kuitenkin johti ulkoa lietsotuksi sisällissodaksi [5, johon Yhdysvallat otti osaa jo vuonna 2013 [6!

[2014]
Entä me, jotka tuotamme biosfäärilliselle luonnolle epänormaaleja jätteitä?

” … Suomessa generoituu 90 miljoonaa tonnia jätettä (v. 2012). Tästä jätteestä suurin osa on kaivostoiminnan sivukiveä. Seuraavaksi eniten on rakentamisesta juontuvaa mineraalijätettä – edellä mainittuja yhteensä 72 miljoonaa tonnia. Yhdyskuntajätettä syntyy kolme miljoonaa tonnia. Teollisuuden osuus on 13,7 miljoonaa tonnia.

Yhdyskuntajätteestä poltettiin 34 prosenttia eli 0,9 miljoonaa tonnia vuonna 2012. Kaatopaikoille 1] päätyi 33 prosenttia yhdyskuntajätteestä ja kierrätykseen samoin 33 prosenttia. Takavuosina miltei kaikki rahdattiin kaatopaikoille ja yhtenä lyhyenä aikana poltettiin taloyhtiöiden uuneissa – erittäin huonoin tuloksin.

Tutkimukset osoittavat, että lisääntyvä kulutuksemme ja siitä aiheutuvat ympäristötapahtumat materiaalien, ravinnon ja energioiden elinkaariajattelulla muodostavat ilmasto- ja ympäristöuhan, vailla vertaa. Muotisana on polttaminen 2] – poltosta saadaan energiaa 3], jonka tarve on kasvanut meilläkin kaksinkertaiseksi sitten vuoden 1970 – siis vain 45 vuodessa.

Nyt on Sitran 4] toimesta julkaistu Gaia Consulting Oy:n tekemänä tutkimus – ’polttoon vai kiertoon’. Luonnossa tämä kierrätys ja kiertokulku on evoluution myötä (ilman meidän ihmisen vaikutusta) kehittynyt viimeisten satojen miljoonien vuosien aikana huippuunsa. Polttamista kapeassa merkityksessä on esiintynyt vain satunnaisina maasto- ja metsäpaloina, joiden merkitys lajikehitykselle on ollut sekin merkittävä. … ”

[2013]
Ihmisen nerokkuus kehitti kasvuhoennan – pitää saada lisää, enemmän ja nopeammin!

” … Työllä tarkoitetaan sellaista toimeliaisuutta, jossa jokapäiväinen elintarve täytetään ravintona, tarvittavana lämpönä ja suojana, ei muuta. Kasvu huudettiin peliin, kun opittiin vertailemaan itseämme toisiin ihmisiin; piti olla suurempi, vahvempi ja komeampi. Viisaus tuli peliin myöhemmin, jääden harmonisena ilmiönä tänään liian harvojen käsiin. Nyt voisimme odottaa viisauden kasvua.

Ympäristö ei kestä loputonta kasvuhuutoa … ”

Arviointia vuodelta 2009 ---
Uutisointi jyrisee ilmastopakolaisista

Kiinassa laajat maa-alueet aavikoituvat ja paikka paikoin vesi loppuu, mutta sitä ennen Kiina on meille suomalaisille suuri mahdollisuus - ehkä sieltä muuttaa meille ahkeraa väkeä muutamia kymmeniä tuhansia - hoitamaan vanhuksiamme. Kiina on suuri positiivinen haaste, mutta Etelä-Eurooppa aavikoituu ja Suomi joutuu maahanmuuton kohteeksi ---


Eikä tässä valitettavasti vielä kaikki ---
Ilmasto-ongelmien alle jäänyt vesi – vesi vanhin voitehista – voi pahoin!

(Maailman ympäristöväki valmistautuu Kööpenhaminan ilmastofoorumiin joulukuussa 2009 - maailma on puheissa ilmaa täynnä, mutta käyttökelpoinen vesi vähenee kiihtyvästi ja dramaattisesti)

[ …
porakaivon rakentaja kaivaa entistä syvemmälle - pohjavesi pakenee. Kalastaja muistelee joesta saadun runsaita saaliita - nyt jokiveden bakteeri- ja viruskannat ovat yliotteessa perinteelliseen jokiveden harmoniaan nähden. Teollisuus päästää Kiinassa markkinatalouden jätökset surutta paikallisen väestön harmiksi ympäröiviin vesistöihin ... ]
Kolmannen aallon läntinen markkinamekanismi löysi Kiinasta maailman suurimmat tuotto- ja ostovoimamarkkinat, halvimman työvoiman ja löysimmän ympäristölainsäädännön. Kolminkertainen mahdollisuus synnytti nelinkertaisen haasteen, jota kiinalaiset ovat ryhtyneet ratkaisemaan - mm. suomalaisten voimin.
Entä nyt, oletko Sinä valmis puolittamaan kulutuksesi?

Meillä on eräs Euroopan halvimmista sähköistä. Olemme yksiä suurimpia kuluttajia. Energiaa on loputtomasti - mutta saamme sitä vain rajallisesti. Energia muuttaa materioita ja materiamuutokset ympäristöä. Oletko valmis puolittamaan oman energiankulutuksesi?
---
[ ... Elinmahdollisuutemme ratkaisee energia - me kulutamme sellaista, joka on lainassa. Ihminen käyttää historian varastoja liian nopeasti. Me omaksuimme käyttö- ja kulutustavan, jolle katteen ja vastuun antoivat mennyt elämä ... ]

09102007 - Niin ihmisyhteisöllä kuin koko luomakunnalla on energiatase; maapallo on suljettu systeemi, joka ammensi ja ammentaa energian historiasta suljettuna sisuksistaan ja ulkopuolelta saatuna säteilynä. Energia on tunnetusti materiaa ja materia energiaa. Siis me "syömme" itseämme.Lopuksi:
Eräs viisaus toisaalta ---

”” … kaikkien eläinten ja eliöiden pitää sovittaa mahdollinen hyöty mahdolliseen menetykseen – yleensä hyöty on hieman suurempi kuin riski, mutta menestyksen ja menetyksen välinen ero pieni” ... tämän pitäisi herättää ”paatuneimmankin” kasvukiihkoilijan”


Ilkka Luoma
Kansalaiskirjoittaja Helsingistä

US VU T BL BL BL FB FB FB BLOG 155623

DOC gaia kuumenee_10112017.doc – OpenOffice Writer
PVM 10112017


812_7400

Ei kommentteja: