keskiviikkona, huhtikuuta 16, 2014

Slaavien keskinäistä reviirikamppailua!

Ukrainassa – maatalouden kehdossa, mustan mullan alueista käydään reviiritaistelua. Näiden reviirien omistuksesta, hallinnasta ja hyötykäytöstä kamppaillaan. Kiinalaiset ovat jo kaupallisesti tehneet suuret sitoumukset mustanmullan peltoaloihin – ravinnostahan tulee pula jo lähivuosina.


Venäjän historia katsotaan osin alkaneeksi Kievistä – vanhasta slaavilaisuuden kehdosta, johon kiinnikkeet ovat koko Ukrainan alueelta vahvat, kulttuuriset ja heimoveljelliset. Harmillista on se, että veljessodat ovat verisiä, raakoja ja kostonhimoisia – me tiedämme sen Suomessa. Ei ole edes sataa vuotta kulunut, kun veljemme taistelivat toinen toistaan vastaan.


Ukraina on reviiriltään slaavilaista aluetta,

eikä sinne liity käytännössä mitään siteitä Yhdysvaltoihin, jota huudetaan niin EU:n 1] kuin läntisen ajattelupiirin ukrainalaisten taholta apuun. USA on viimeisen 100 vuoden aikana ollut aktiivisin muiden sisäisiin asioihin puuttuja, omien etujen nimissä, pyydettynä voimana kuin mahdollisena rahanlähteenä ja raaka-aineiden ostajana.


Reviiri on evoluution luoma rakennelma,

jolla ylläpidetään yhteenkuuluvaa monimuotoisuutta, lajikohtaista elinvoimaa ja sekasiittöisyyden estoa. Reviiri on alue, jota yhtenäinen joukko samankaltaisia puolustaa vieraita voimia ja siittiöitä vastaan. Leijonalaumat ovat reviiriytyneet jo miljoonia vuosia, myös muurahaiset, maatalousyhteiskunnat ja kyläyhteisöt ovat tunteneet reviirien luoman turvallisuuden tunteen.


Maailmankansalaisuus on hyvin harvojen toive ja täyttymys,

vaikka pallo, jolla elämme samoista biosfäärin ja mineraalien varannoista – on kaikille lajeille jollakin meille tuntemattomalla kaavalla yhteinen. Ukrainan biomassallinen varanto on suuri, ja sen kyky tuottaa ravintoa on paljon suurempi kuin on koko Ukrainan alueen väestön yhteismäärä.

Reviirit muodostuivat paljolti myös ravintolähteiden rajaamispyrkimyksistä, jotta lauman, kansallisuuden tai kulttuuriyhteisön muonitusjärjestelyt takautuvat tasapainoisiin tuotto- ja hyödynnösalueisiin – reviiriryhmän tarpeisiin.


Halusta,

uteliaisuudesta, mutta myös lisää saamisen ominaisuuksista lähtivät liikkeelle ”löytöretket”, joissa muutamat – lähinnä nykyisiäkin länsimaita edustavat valloittajakansat halusivat enemmän kuin oma osuus olisi tarvinnut. Oli alkanut kasvuhokemamentaliteetin voimallinen vallankumous ja ja heikompien suoranainen ryöstö.


Millainen ryöstö tapahtuu nyt Ukrainan alueella,

johon yhä syvemmälle sotkeutuvat sellaiset voimat, joilla ei ole kielellistä, kulttuurillista, uskonnollista tai aluehistoriallista osallistujuutta. Selvittelytyössä sen sijaan voisivat olla historiallisista syistä mongolit, turkkilaiset, jopa liettualaiset – eikä historia tunne tarkoin kunkin aikakauden alueen hallitsijoita.


Mistä muodostuu oikeus maa-alueen hallintaan,

oikeuteen maahan ja lupaan hyödyntää alueen raaka-aineellisia varantoja? Mikä on se valtakirja, sopimuspaperi tai muu ”näin on päätetty”, joka sitouttaa ihmisen rajattuun hyödynnösvarantoon, kun on muitakin varannoista riippuvaisia biosfäärieläjiä?

...
Valitettavaa on se, että ihminen, ihmisryhmä ja kansakunta haluavat sotansa 2] – aina aika-ajoin, vaikka sodan loputtua yleisin lause on - ”Ei enää koskaan”! >

VIITTEET


EXTRA
Ukraina tänäänIlkka Luoma

---14042014---

doc.: ukrainan_reviiritaistelut_14042014.doc – OpenOffice Writer

423 | 4124

Ei kommentteja: