maanantaina, helmikuuta 29, 2016

Miksi suomalaisia ei Japanissa kuunneltu?

blogID 12100797 - 1008.
...

[U]


[Muistokirjoitus - One Year] Espoo - Hanasaari - SAFIR2010  0] - loppuseminaari päivää ennen Japanin tsunamiluonnonkatastrofin jälkimaininkien ydinvoimalaonnettomuutta - lähelti piti... ..

[ ... seitsenmetrinen vesiseinä vyöryi alaville maille vieden kaiken edellään - ihmiset, autot ja asetti osin heppoiset ydinvoimaloiden turvallisuusnäkökulmat kriittiseen tarkasteluun. STUK - Säteilyturvakeskuksen pääjohtaja Jukka Laaksonen räimi vahvoin sanoin japanilaisten ydinvoimaturvallisuusviranomaisten "välinpitämättömyyttä" tiettyjen ydinvoimaloiden jäähdytysjärjestelmien puutteista ... ]

Japanissa ja USA:ssa on vielä paljon vanhan mallisten fissiovoimaloiden tyyppejä, joissa on puutteita jäähdytysjärjestelmissä. Suomalaiset ovat toistuvasti ja ystävällisesti (suomalaisen kaavan mukaan) huomauttaneet näistä puutteista - eivät kantaneet hedelmää. Nyt on Japanissa päällä nk. "Kiina-ilmiö", jossa reaktorin sydän voi sulaa maan uumeniin, arvaamattomin seurauksin. Nyt on/oli Japanissa elävä case ja demo päällä.

VTT, STUK ja TEM (Työ- ja elinkeinoministeriö) yhdessä voimayhtiöiden kanssa järjestivat Espoon Hanasaaressa loppuseminaarin SAFIR2010 sessiona, joka jatkuu myöhemmin SAFIR2014 -kehitysprojektina 1] - päämääränä lisätä ydinvoimaloiden turvallisuutta ja niiden valvontametodeja kautta linjan.

Ydinvoimalaitoksessa markkinalanka palaa
Nyt päällä oleva japanilaisten ydinvoimaonnettomuus on mainos- ja markkinalause korniudessaan suomalaiselle huippuosaamiselle - lehdistötilaisuuden osallistujien asiantuntijat vakuuttelivat yhdestä suusta, että nyt poikkeuksellisesti Suomessa kaikki ydinvoimatoimijat valvontaviranomaisista voimayhtiöihin saakka puhaltavat yhteen ytimeen.

Suomalainen vientikonsepti on syntynyt
Se syntyi tylyllä tavalla, Luonto järjesti elävän esimerkin, mitä merkitsee valvonnan -, tuotekehityksen - ja valvontakonseptien puutteet. Odotamme nyt sulaako reaktorin ydin ja sulattaa tien "kiinaan", jonne on suunnitteilla 20 uutta fissioydinvoimalaitosta, jopa 40-50! Nyt on suomalaiselle osaamiselle tilaus - ainutlaatuinen tilaus.

STUK ylimpänä ydinvoimalaitosten valvojana ja tarkastajana on pysäyttänyt harmillisen kuuluisan, palkkariidoistaankin tunnetun Olkiluoto 3:en työmaan, esimerkiksi alustabetonilaatan osalta, jossa ei oltu huomioitu riittävästi merenpinnan nousua. Merenpinta saattaa nousta vuosisatamme loppuun mennessä jopa yhden metrin - tosin maankohoaminen voi kompensoida siitä osan - 1 senttimetrin vuodessa.

STUK:in nollabudjettipeli
STUK on ydinvoimalaitosten osalta budjetiltaan 0-budjettipeli, jossa veronmaksajille ei tältä osin koidu mitään kustannuksia, kun STUK tekee vvalvontatyötään näillä ydinvoimalaitostyömailla - voimayhtiö ja/tai rakennuttaja siirtää kulut firman piikkiin.
Esimerkillisen hieno suoritus STUK:lta - viranomainen laskuttaa työstään voittoa tuottamattomasti rakentajaa ja palkaksi tästä saattaa epäselvyyksien kohtaantuessa työmaa mennä kiinni selvitysten ajaksi. Luottamus STUK:iin kasvoi kansalaisaktivistin näkökulmasta.

VTT:ssä kohtaa ydinturvaosaaminen - aina törmäyksistä reaktorikupoliin saakka
VTT omaa Suomessa paljon osaamista tässä ydinvoimalaitosten turvallisuuskonseptissa. VTT on valtion kokonaan omistama tutkimuslaitos, jolla on laajasti toimintaa eri tekniikoiden alueilta. VTT oli ilmiselvästi ylpeä saamastaan asiantuntijahuomiosta maailmalta omatessaan sertifikaatin näistä ydinvoimalaitoksen turvallisuuskonsepteista.
VTT:lle voi olla tulossa oiva vientituote ja -palvelu mainitusta turvallisuuskonseptoinnista. Näin Suomi saisi kipeästi kaipaamaansa high-tech vientiä energianälkäisistä maista, mm. Kiinasta, jonka kulutus sen kuin kasvaa.

Päätösseminaarin jälkeen miltei heti Japanissa pamahti
Luonnonnäytelmä nosti pintaa ongelmat tapahtumista, joille ihminen ei mahda mitään. Kyseisen ydinvoimalaitoksen jäähdytysongelmille olisi sen sijaan voitu tehdä jo aiemmin jotain. Ei tehty. Suomalaiset varoittivat, ei noteerattu . Ilmeisesti ei edes USA:ssa reagoitu, jossa on samankaltaisia voimalaitoksia, kuin nyt Japanissa rikkoutunut.

Suomalainen pragmaattinen insinööri on jälleen näyttänyt osaamistaan
Kuka nyt markkinoi tuon osaamisen - tilaus on järjestetty itse ylimmältä eli luontomekanismilta. Ihminen energian nälässään, kun ei säästämistä vapaaehtoisesti aloita, on lisäenergian rakentamisen tiellä ja nuo kaikki fissioydinvoimalat tarvitsevat tätä SAFIR projektityön loppuhedelmää - ydinvoimaturvallisuuden hallintakonseptia.
Ydin on nyt heitetty suomalaisille - tämä osaaminen voi jopa muuttaa kansalaisten epäilevää asennetta ydinvoimaa kohtaan - hiukkasen verran.


Tekstiin liittyvät asialinkit:
---   VTT/ Eija-Karita Puska - Ydinturvallisuuden parantaminen nykyisissä ydinvoimalaitoksissa - http://www.ats-fns.fi/archive/esitys_puska.pdf 

...

KUVASARJA Espoon Hanasaaren SAFIR2010 päätösseminaarista [myös lehdistötilaisuus]Ilkka Luoma

Sent:
Sent: Saturday, March 12, 2011 8:36 AM
Subject: TIEDEARTIKKELI: SAFIR -Ydinvoimaloiden kokonaisvaltainen turvallisuusohjelma
...

Suomalainen turvallisuuden menestyskonsepti hioutui vientituotteeksi!

1 kommentti:

Ilkka Luoma kirjoitti...

12.03.2011

Ilkka Luoma! Sinä lähetit tämän jo aamulla ministereille klo 8:36, ENNEN KUIN voimala (osin) räjähti! -Nick Rigel US/P ...