sunnuntaina, helmikuuta 07, 2016

Virkakoneistoa supistetaan vastaamaan ympäristötasapainoa!

*


Valtiohallinto menee täyteen remontiin. Parkinsonin lait 1] ovat toimineet ja virkamiehistö on ”kuin varkain” kasvanut vastaamattomiin mittoihin. Mittoihin, joiden aikaansaama ansainta ja hyöty eivät enää kohtaa niitä kustannuksia, mitä koneiston ylläpito tuottaa.

Kokoomus haluaa ”pääministeriviraston” - siis pääministeristä tulee ikäänkuin ”entisaikojen kekkonen”, ottaa haltuun kaikki ministeriöt. Ministeriöt lopetetaan ja ”valtioneuvostoministeriöstä” tulee supervirasto, jossa nykyministeriöt laihdutetaan ja osastoidaan jouhevimmiksi ja juoksevimmiksi.

Tässä samassa rytäkässä voidaan yllättäen pääministerin virka/toimi lopettaa ja asettaa tilalle kansan suoraan valitsema presidentti, joka kokoaa eduskuntavaalituloksien pohjalta hallituksen, jossa on poliittisia ministereitä ilman ministeriöitä. Määräaikaiset osastopäälliköt kenttähallitsevat osastoministeriöitä ja ministeri itse kantaa poliittisen vastuun – veto-oikeudellaan.
  
Mallia kerrankin Yhdysvalloista!
USA antaa myös jotain hyvää ja se on presidenttijohteinen ministerikabinetti, jossa pääministeriä ei ole lainkaan, tai se on presidentti. Näin presidentistä kansan suoraan valitsemana saadaan päivittäiseen toimeen arkivastuullinen julkikuva – eikä turhaa seremoniallisuutta enää tarvita.

Mikä olisi virkamiehistön oikea koko –
tämä onkin suuri, miltei elämääkin suurempi juttu. Koko yhteiskunnan arvopohjaistaminen hyöty- ja tuotosnäkökulmiin voidaan aloittaa tästä virkahallintokoneiston täydestä remontista.

Mittaus alkaa ruoka- ja ravintotuotannosta –
[ … arable land - peltoviljelymaa-alueet ~ http://en.wikipedia.org/wiki/Arable_land - ]
tiedämmehän, että virkamieskin tarvitsee leivän ja päivittäisen aterian. Tänään maatalous ei työllistä mitään vastaavuutta sen merkitykseen nähden. Täysluomuun siirtyminen avaa uudet työllistymismahdollisuudet ja paluun maalle – nykyinen noin 80.000 2] (vuonna 1986 luku oli ~ 240.000) työllistyvyys pitää vähintään viisinkertaistaa 400.000:een ja tämä luku on pohja kaikelle muulle, mikä elantoa sekä työtä antaa ja ihmiskaltaista demokratiaa valvoo.
Autorobotisaatio 3] hoitaa ”turhat” työt historiaan ja paluu maalle on tosiasia. Maatalous on elinehto, sillä kaupunkilainenkin on oivaltanut, että maito Siwaan tulee lehmistä, mielellään vieläpä suomalaisista luomulehmistä. Lähituotanto, luomu ja maataloustuettomuus ovat huomisen avainsanoja.

Kahdeksankertaisuudessa piilee asian ydin!
Kreikkalaiset filosofit määrittivät jo 3.000 vuotta sitten, että suurin palkkaero voi olla kahdeksankertainen. Jos maatalous tuottaa työtä suoraan ihmisille 8 x 50.000 maatalousyksikköä (=perusmaatilaa) eli 400.000 ihmiselle, niin muiden ammattien työntekijöiden ja esimiestason henkilömäärä on 8 x 400.000 eli 2,4 miljoonaa työntekijää ---
… Kuten edellä oli todettu autorobotisaatio huolehtii rankalla kädellä turhat ihmisduunit pois ja voimmekin nyt säätää sopivan kertoimen pudottamaan ihmistyötä pois – olisiko se esimerkiksi 10 prosenttia, jolloin ihmisiä töihin tarvitaan noin reilu 2,1 miljoonaa + maatalouden 0,4 miljoonaa – ollaanko lähellä todellisuutta. Mitä loput yli 2,5 miljoonaa tekevät, no hehän ovat alaikäisiä, opiskelijoita ja eläkeläisiä ja työttömyys on liki nolla! 4]
Kahdeksikon organisaatiot
Organisaatiot muodostetaan samoin tällä kahdeksan luvulla – 8 henkilöä tarvitsee ryhmänvetäjän ja ensimmäinen päällikkö tulee kuvaan mukaan tuossa 64 henkilön kohdalla. Johtajaa tarvitaan vasta määrässä, joka vastaa 8 x 64 eli 512 henkilöä. Näin organisaatio litistyvät ja tehostuvat. Johtajalla on esikunta – kahdeksan henkilöä. Organisaatiot ovat kolmikerroksisia, tai vähemmän.

Rakentamalla maatalous- eli ravintotuotantovetoisen yhteiskuntatyöllistämisen –
[ … maatalousyhteiskunta (perinteellisesti) http://fi.wikipedia.org/wiki/Maatalousyhteiskunta - ]
saamme työllisyyden nousemaan ja työttömyyden 5] poistumaan lähes kokonaan. Maatalousyksikkö – kahdeksan henkilön suoralla työllistämisellä kertautuu alueyksiköksi kahdeksan maatalousyksikön kesken – siis 64 henkilön tuotanto-osuuskunta, joka jakaa koneita ja laitteita. Suomessa on viljelykelpoista peltomaata noin 0,42 hehtaaria per asukas eli noin 2,3 miljoonaa hehtaaria.

Maatalousyksiköiden määrä
Suomessa maatalousyksiköiden määrä olisi näin 400.000 henkilöä jaettuna kahdeksalla = 50.000 ja näin muodoin alueyksikköjä olisi noin 6.300. Tehokkuutta ja työllistyvyyttä, joka tuottaa täyttä luomua. Jokaisella maatalousyksiköllä on tarpeen mukaan lisäksi kahdeksan hehtaaria metsää F] per henkilö – eli 64 ha per maatalousyksikkö. Näin Suomen metsäomistus palautuu tältä osin yhteiskunnalle/ osuuskunnille ja metsää pitää tällä suunnitelmalla olla luonnonmukaisessa hoidossa noin 3,2 miljoonaa hehtaaria.

Kahdeksan hehtaari peltoa per henkilö – riittääkö?
[ … yhden henkilön tarvitsema biopinta-ala, jotta elo säilyy! ~http://fi.wikipedia.org/wiki/Ekologinen_jalanj%C3%A4lki - ]
Jokainen maatalousyksikkö vastaa peltopinta-alasta 8 hehtaari per henkilö eli maatalousyksikkö on keskimäärin 64 hehtaaria – ja yhteisen peltopinta-alan ollessa Suomessa 3,2 miljoonaa hehtaaria (nykyään todellisuudessa noin 2,27 miljoonaa ha.) – merkiten ravintotuotantoalana noin 32.000 neliökilometriä – löytyykö tämä määrä hyvätuotoksisena maastamme – ellei, raivataan lisää ja vuokrataan/ostetaan menetetystä Karjalasta loput.
Tosiasia on se, että maapallolta ruoka loppuu nykyvauhdilla 6] – ja Suomesta tulee suuri maatalouden vientivaltio – taaten meille sopivan elintason, vaikka painotus totaalisissa organisaatiomuutoksissa on päämäärä elämisentasosta, jossa liiallinen kateus on eliminoitu.

Lopulta meidän on kansakuntana saatava ravinnon osalta täysi omavaraisuus + ylitysosuus, jolla maksamme vientinä tuontimme osaksi, sekä biomassallisesti tasapainoinen uusiutuvien energioiden käyttö mahdollisimman lähellä kriisiajan omavaraisuutta.

VIITTEET
5] Ulosmittasimme liikaa palkkojamme! ~ http://portti.iltalehti.fi/keskustelu/showthread.php?t=946425 - [10198]
6] Ympäristö- ja biomittaroinnista ~ http://www.stat.fi/tup/tietotrendit/tt_05_06_kestava-kehitys.html -
F] Eräiden valtioiden metsät maapinta-alasta (%) ~http://data.worldbank.org/indicator/AG.LND.FRST.ZS/countries -

EXTRA
Kiinan on tänään maapallon kulutus- ja kasvuveturi, joka käyttää pallomme kaikista biologisista varannoista yli 16 prosenttia – Kiina väkiluku vastaisi noin 20 prosentin käyttöä. Mikäli kiinalaiset käyttäisivät samalla tavoin näitä biologisia resursseja kuin amerikkalaiset, niin Kiina ottaisi koko maapallon biokapasiteetin omaan käyttöön. Pallomme biokapasiteetti hehtaareina on noin 1,8 hehtaaria per henkilö – meidän suomalaisten vastinluku on 12,5 ja käyttömme maailman 3. suurinta, ollen 6,2 Gha (=globaalihehtaaria). Keskimääräinen maapalloluku on 2,7 Gha, USA:lla 9,6 Gha ja Intialla 0,8 Gha.
Tänään Suomessa keskiarvoperhe käyttää tuloistaan noin reilu12 prosenttia ruokaan ja ravintoon. Luku on hämmästyttävän pieni siihen nähden mitä se oli 2,5 kertaisena vielä 1930 -luvulla – puhumattakaan 1800 -luvusta, jolloin oli viimeiset todelliset nälkävuodet. Voidaan sanoa, että ruoka ja ravinto ovat halpaa elinvoimaa tilastokeskiarvoille. Ihmiset ovat taas yksilöitä, ja kasvaneet tuloerot ovat tuoneetruokasaatavuusongelman *] jo eräille kansanryhmille.
Mihin metsiemme ja peltojemme hiili katoaa? ~ http://portti.iltalehti.fi/keskustelu/showthread.php?t=941544 -
Maaseutunuorten tulet teiden varsilla – mitä teemme huomenna? ~http://portti.iltalehti.fi/keskustelu/showthread.php?t=1002372 [35261]
Syömme liikaa ja liian halvalla! ~ http://portti.iltalehti.fi/keskustelu/showthread.php?t=853299 – [15386 ]

Ilkka Luoma

AL US VF 599. IL BL - BLOG 33247
---30032014---

doc.: virkamieskoneiston_saneeraus_30032014.doc – OpenOffice Writer
878 | 8362


.

Ei kommentteja: