perjantaina, tammikuuta 11, 2013

Virkamieskoneistolle kiitosta!


Kuva: ~ https://www.maaseuduntulevaisuus.fi/aihe/tytti-yli-viikari -  lisätty 26. toukokuuta 2024

" .. 

VTV:n ex-pääjohtajan Tytti Yli-Viikarin tuomio koveni hovioikeudessa – sai virkarikoksista ja kavalluksesta ehdollista vankeutta

Rangaistusta lieventävänä seikkana hovioikeus otti huomioon, että virka-aseman väärinkäyttämisen osalta teosta oli kulunut pitkä aika. .. "

STT

****Virkamies on byrokraatti. Byrokratia syntyy pitkälti demokratian valvonnasta – pienetkin vähemmistöt on huomioitava. Markkinatalous ja kilpailuyhteiskunta ei välitä kaupallisesti liian  pienistä vähemmistöistä – virkamiesten on heidätkin huomioitava. Olemme halunneet kaltaisemme demokratian ja se on tarkoittanut virkamieskunnan paisumista, koska yhteiskunta monimutkaistuu.

Virkamiehiä ja viranhaltioita moititaan ja heistä löydetään aina virheitä – rehellisyyden nimissä on todettava, että julkishallinto toimii virheettömämmin kuin voittoon pyrkivä kilpailu- ja markkinatalous 1]. Markkinatalouden mittari on voitto – viranhaltijan mittari on tasapuolisuus, laillisuus ja palvelu-uskollisuus.

1] Markkinatalous sotiin yhteiskuntavastuun häviölle


Virheettömiä systeemejä ei ole  - ei edes evoluution johtamassa biosfäärissä; siellä sen sijaan on itsekorjaavat järjestelmät – mitä ei ole markkinataloudessa kuin voitto-ohjattuina, mutta virkakoneistossa on, koska siellä on valitusjärjestelmä, josta tulevaan informaatioon on otettava kantaa - aina.


Virkamiehiä ei juurikaan kehuta – vaikka ansioita siihen olisi![2005] Jokaisella meistä on mielipide valtion tai kuntien virkamiehistä ja toimistotyöntekijöistä. Tämä suuri joukko säntillisiä ihmisiä vaikuttaa suuresti meidän joka päiväiseen elämään. Heidän asiakaspalvelutaitonsa ovat suuresti lisääntyneet viime aikoina.


Satoja tuhansia verovaroin palkattuja ihmisiä osallistuu joka päiväiseen päätöksentekoon ja osaltansa pyörittävät kotimaista tuotantoa ja ostovoiman kierrätystä; heidän palkkamääränsä on merkittävä osa kotimaisesta avainlipun omaavasta rahan käytöstä. Veronmaksajat ostavat heidän työpanoksensa kotimaamme markkinoilta valtiomme ja kuntiemme välityksellä.


On ilolla ollut merkille pantavaa heidän osaamisensa ja tarkkuutensa työssään. Ne virheet, joihin kiinnitetään turhan suurta huomiota, ovat heidän kokonaistyömääräänsä (tapahtumamäärät) nähden lähes mikroskooppiset. Kaikissa työtehtävissä missä inhimillisyys toimii, tapahtuu myös virheitä.

Mikäli tarkastelemme kiihkotta tehtyä työpanosta ja saavutettua tulosta, on tunnustettava, että jos yksityisellä sektorilla hoidettaisiin kaikki pienetkin päätökset ja toimenpiteet samalla tarkkuudella ja huolellisuudella, olisi tuloksena huomattavasti parempi kokonaistulos tuottamaan mm. uusia työpaikkoja. Mutta voittoon tähtäävä tavoite ei kestä tätä tarkkuuden ja säntillisyyden mentaliteettia!


Meillä kaikilla on kokemusta valtion –


... ja kunnallishallinnon työntekijöiden täsmällisistä ja oikeudenmukaisista palveluista; laput ja liput tippuvat juuri oikeaan aikaan postista, rahalähetykset löytävät perille ja ne tulevat silloin kun sovitaan. Pieneenkin palautteeseen esim. sähköpostilla vastataan ja kannanotot sekä perustelut pohjaavat lakiin ja säädöksiin.


Aikaisemmin virkamiesten työtä on rasittaneet viiveet ja byrokratia;

viiveet lyhenevät tällä nettiaikakaudella ja annos byrokratiaa on aina demokratiassa, siksi voimmekin luottaa päätöksiin ja ratkaisuihin. Tiedän, että tästä kirjoituksesta nousee suuri häly; aina löytyy se tapahtuma, joka ei mennytkään juuri oikein. Epäonnistuneet tapahtumat ovat niin pieni pilkku niiden miljoonien juuri oikeiden tapahtumien joukossa, että ne eivät ansaitse kuin reunamerkintähuomautuksen.


Nykyistä toimintaa sävyttää enenevästi myös asiakaspalvelu;

veikkaisinkin, että niin valtio kuin kunnat ovat järjestäneet läjäpäin ihmissuhdetoimintakursseja virkamiehilleen ja työntekijöilleen. Jos yksityissektori laajasti omaksuisi samat tinkimättömyyden perusteet, voisi asiakaspalaute olla positiivisempaa ja kuin myös asiakasuskollisuus.


Tyytyväinen asiakas on aina se paras asiakas


... niin hallinnossa kuin businessmaailmassa. Panee useasti miettimään, kuinka mainosmarkkoihin syydetään miljoonia ja asiakaspalvelussa tyyttää vain varattu tai pimpelipom -musiikki; vertaa teleoperaattoreiden massiiviset markkinaiskut.

Viranhaltijat eivät tuhlaa rahojamme markkinointiin vaan palveluun, he vastaavat asiakkaan haasteeseen saada oikeasti parempaa palvelua. Me emme tarvitse niinkään kauniita ja nokkelia mainostemppuja temppuilevine autotallinovineen (ote erään operaattorin mainos kavalkaadista) kuin oikeata asiakkaasta huolehtimista. Virkamies ei mainoskikkaile, vaan on ottanut tavoitteeksi selvästi paremman asiakaspalvelun.


Hiljaiset puurtajamme ansaitsevat heille kuuluvan arvonannon; he ovat se ryhmä, joka pitää tavallisen suomalaisen ihmisen pyörät pyörimässä. Heidän työpanos on tae kaltaisemme demokratian säilymisestä käytännössä sekä osoitus, että oikeudenmukaisempaan maailmaan on yhä kannattavaa pyrkiä.


 ...
PS. Kun virkakoneistosta omittiin markkinatalouden ahneutta ja itsekkyyttä  ---Ilkka Luoma

Ei kommentteja: