keskiviikkona, marraskuuta 13, 2013

Kansalaisaloite 615 - presidentti ja kansanäänestys

Tasavallan presidentin valtaoikeudet. Presidentti Urho Kekkosen jälkeen alkoi presidentin valtaoikeuksien purku, perustelulla parlamentarismin lisäämistarpeella, jolloin kansalaiset pääsisivät tehokkaammin vaikuttamaan lainsäädäntöön, jolla kaikkinensa säädellään elämäämme – nykyään kylläkin paljolti ”brysselin hyväksynnöin tai EU-direktiivien ohjeistuksin”.


Tänään ollaan tilanteessa,

jossa parlamentarismin myötäjäisenä maamme hallituksien kyky toimia kansalaistensa edun nimissä on kärsinyt. Hallitukset ovat ”ylipitkiä”, ja ovat muun muassa sitoutuneet liiaksi hallitusohjelmiin, joiden tarkastelupisteitä pitäisi olla vaalikaudella useampia, jopa muutoksille tilanteiden eläessä.


ja tähän ollaan tultu ...
Nykyinen tasavallan presidentti nauttii poikkeuksellista kansansuosiota

presidentinvaalit olivat suora kansanvaali ja vaalien voittaja sai historiallisen äänimäärän. Voimme rehdisti päätellä, että saimme odotetun ja toivotun presidentin. Nyt vain presidentillä ei ole sitä valtaa ja suoraa vaikutusmahdollisuutta mitä kansa toivoisi, jopa edellyttäisi.


...
Kansalaisaloite numero 615


Arkikansalaisena en osaa enkä voi täsmentää mitä tämä lainopillisesti tarkoittaisi, mutta eduskunnan ja oikeusministeriön virkamiehistössä on riittävä asiantuntemus muotoilemaan lakiehdotus/ laki/ lakien muutos/ muutokset siten, että tässä esitetty kansalaistahto toteutuisi siten, ettei se ole ristiriidassa muun lainkäytön kanssa

Esitys presidentin veto-oikeuksien lisäämiseksi, tarvittaessa kansanäänestyksen kera - presidentin valtaoikeuksien ”työkalupakkiin”.


Veto-oikeus kohdistuisi ---

Istuva presidentti voisi yksin harkintansa puitteissa jättää lain vahvistamatta ja sen palauttamista eduskuntakäsittelyyn perusteluin ja mahdollisin korjausvaatein selostettuna, mikäli sitä ei ole päätetty eduskunnassa vähintään 2/3 osan äänienemmistöllä.
Asiakäsittelyn vahvistamiseksi presidentti voi nimittää kansliaansa viisi asianmukaista asiantuntijaa tai hakea konsultaatioita tarpeidensa mukaisesti.


Lainvalmistelun pitkittymisen estämiseksi on vetokäsitelty lakiehdotus on otettava uuteen eduskuntakäsittelyyn ensitilassa ja vetoa ei voida käyttää samaan lakiehdotukseen kuin kerran –

Vahvistaakseen veton mukaista mahdollista korjausvaadetta, voi presidentti tahtonsa mukaan asettaa asian kansanäänestykseen. Mikäli kansanäänestys puoltaa presidentin ehdotusta yli 2/3 osalta, on laki säädettävä presidentin määräämällä tavalla.

Kansanäänestyksien järjestämismahdollisuuksien tehostamiseksi presidentti saa palkata kansliaansa viisi osa-aikaista asiantuntijaa laatimaan kansanäänestykset kysymyksineen. Laatimisapu voidaan myös hankkia konsultaatioina presidentin määräämiltä tahoilta.

...
Veto-oikeus koskisi lainkohtia, joissa säädetään puolustusta (armeijaa), ulkopolitiikkaa, sosiaali- ja opetustointa, valtionvelan ottoa ja käyttöä sekä yksittäisten ihmisten perusoikeuksia, joihin luetaan sanan- ja kokoontumisenvapaus.LINKKIKOKOELMA

e] Presidentti – kansallinen keulakuva ~ http://ilkkaluoma.blogspot.fi/2005/06/kansallinen-keulakuva.html - [BLOG/il]
f] Presidentin valinta puhuttaa kansaa! ~ http://ilkkaluoma.blogspot.fi/2005/03/presidentin-valinta-puhuttaa-puolueita.html - [BLOG/il]
Ilkka Luomadoc.: kansalaisaloite_615_13112013.doc – OpenOffice Writer


Sent

Sent: Wednesday, November 13, 2013 1:12 PM
Subject: KANSALAISMIELIPIDE - Kansalaisaloite 615 - presidentti ja kansanäänestykset
...

Tasavallan presidentin valtaoikeudet

[ ... kansalaisaloite 615 ... ]


USALIL

Ei kommentteja: