tiistaina, marraskuuta 22, 2016

Saako kansa äänestää suoraan omista asioista?

Suomalaisten kansanäänestystulos Euroopan Unionista 1994
(Uutisointi julkisti viimeisimmän tutkimustuloksen mitä kansalaiset sanovat 1084 haastatteluotoksen osalta omasta päätöskyvystään – suoraan, kansanäänestyksessä, koskien kunnallispolitiikkaa, joka unohtui vähälle ilmaisulle otsikoinnissa, tämän vuoksi me laajennamme aiheen valtakunnalliseksi – LINK)*

[ … kansalainen Erkki miettii äänestyskopissa kuinka hyvin hänen nyt ruksaama edustaja hoitaa lupaamiaan asioita. Usein aiemmin on seurannut pettymyksiä, ja niitä lupaamattomuuksia on sitten selitelty monimielisin sanoin, ettei ollut riittävää enemmistöä – poliitikoille kansanäänestys lienee painajainen |1

 … kansalainen Liisa tietää oman kykynsä ja on valmis ottamaan kantaa suoraan esitettyihin kansanäänestyksiin, motiivina on se, että näissä päätöksissä Sveitsin mallin mukaan enemmistön tulos toteutetaan, tosin perinteellinen media halunnee manipuloida voimakkaasti joitain äänestysasiakohtia – onneksi mitään poliitikkoselityksiä ei sitten jälkijunassa tule! … ]


Sveitsissä kysytään kansalta ”pieniäkin asioita” suoraan – onko tämä merkki sitä, että sveitsiläiset luottavat kykyynsä mikä on heille itselleen suoraan päätettynä parasta?  Entä meillä nyt, kun haastattelututkimus |2 epäröisi antaa kansalle suoraa mandaattia omista asioista päätettäessä? Emmekö oikein luota itseemme?
|2 Esimerkki EU:sta ja eurosta ~ http://yle.fi/uutiset/3-8993957 -


Kreikkalaiset huusivat vapaina miehinä torilla

Demokratian kehtona pidetty Ateena oli reaaliajassa, siellä vapaat miehet saivat huutoäänestää mitä kaupungissa tehdään. Enemmistö päätti ja vähemmistö oli hiljaa. Suora demokratia on lajissaan vanha systeemi. Nyt ateenalaisten jälkeen on ollut diktaattoreita, matriarkkoja, kuninkaita, tsaareja, kaaneja ja keisareita – yksinvaltaisuuden ollessa ehkä pisimpään vallinnut järjestelmä. Valistunut diktatuuri – miettii jo moni.


Välillinen demokratia – kuten Yhdysvaltain presidentinvaalit 2016

Donald Trump voitti vaalit pienemmällä äänimäärällä. Oli tapahtunut laillinen suoraan kansanvaltaan nähden epädemokraattinen lopputulos, joka säätyi välillisesti laadittujen vaalilakien vuoksi. Nyt presidenttikin valitaan välillisesti, kuten meillä vielä Mauno Koiviston aikana. Koiviston jälkeen oivalsimme antaa kansalaisille suoran mandaatin presidenttinsä valintaan.

Suomessa presidentti sai samalla melkoisen arvoaseman suorassa kansanvaalissa, vaikka muutoin päätösvaltaa oli kohtalokkaasti vähennetty |3. USA:ssa ei ole muuten pääministeriä, presidentti on hallituksen ”pääministeri”. Voisiko meillä olla sama systeemi – mitä sanoisi kansa, jos saisi suoraan päättää? Meillä kansa ei toistaiseksi valitse pääministeriä.


Suora demokratia – kansa sanoo tahtonsa ilman välikäsiä
[Suorassa demokratiassa selittelyt jäävät vähemmälle ~ http://ilkkaluoma.puheenvuoro.uusisuomi.fi/219253-suorademokraattinen-kansanaanestys - ]

Suorassa demokratiassa ja kansanäänestyksessä ennalta mietitty kysymys ja niihin valintakohdat on ratkaiseva tekijä. Vaatii suurta vastuuta, asiaymmärrystä ja kansan iholla oloa, jotta kysymysasettelu ja valintakohdat ovat tehty oikein – kuka/ ketkä päättävät mikä on oikein? Tarvitaan Kansanäänestystoimisto.


Kansanäänestystoimisto

Otamme esimerkin Krimiltä |4, jossa suorittiin länsimaiden mielestä laiton kansanäänestys, paitsi venäläisten ja itse krimiläisten mielestä. Tuossa ulkoa riidellyssä äänestyksessä kysyttiin krimiläisiltä suoraan, mitä he haluavat ja lappuun asetettiin kaksi kohtaa, jotka olivat:

1)       kannattaako hän Krimin liittämistä Venäjän federaatioon
2)       vai vuoden 1992 perustuslain palauttamista

(Lyhytaikainen perustuslaki antoi Krimille oikeuden valita liittolaisensa itsenäisen valtion tavoin)

Kumpi oli oikein laadittu, vai oliko kumpikaan ja mitä lopulta itse krimiläiset saivat itselleen? Tätä on nyt pari vuotta tapahtuman jälkeen hyvä kysyä – jälleen itse krimiläisiltä, mutta millaisella kysymysasettelulla ja millaisilla ruksausvaihtoehdoilla?


Ketkä valitsevat Kansanäänestystoimiston henkilöt ja missä laaditaan toimintaohjeet

Toimiston henkilöresurssit ovat ykkösasia. Pitää olla lakien tuntemus, pitää olla kansalaistuntemusta ”iholla olona”, pitää olla ajan hermolla oloa – pitää olla tietämystä, mitä muualla tapahtuu, pitää olla näkemystä oikeudenmukaisuudesta ja historiasta.

Tietämystä tulee olla kansanryhmistä, paikallispolitiikasta, unohtamatta valtakunnan politiikkaa ja oman valtion perinteitä ja tapahtumia. Lisäksi erityisesti tietämystä ongelmista, mitä kansakunta on kokenut aiemmin. Tällaista monitaituria ei ole – vaan toimisto joutuu rekrytoimaan viiden vuoden kierrolla noin 10 - 15 henkilöä näihin vaativiin tehtäviin. Presidentillä voisi olla tiettyyn pisteeseen asti veto-oikeus ja toimiston johtajuus?

Demokratian huippu
[ … onko nykyinen demokratiamme vain hokema? ~ http://ilkkaluoma.blogspot.fi/2006/09/demokratia-on-hokema-joka-ei-ole.html - ]

Nyt hyväksymme aitodemokratian määritykseksi selvän enemmistöominaisuuden eli enemmän kuin 50 prosenttia – ehkä 60 - 75 prosenttia. Löydetään eläinkunnasta esimerkki:

Muurahaiset ovat harrastaneet täyttä aitososiaalisuuden proletariaatin diktatuuria joitain miljoonia vuosia – paljolti hajusignaalein. Työläiset päättävät lähes kaikki asiat ja tapahtumat, vain lisääntymisen päätös on kuningattarella, joka on vain munintakone. Työläiset huolehtivat täydellä uhrautuvaisuudella suvun jatkumisen – työläisetkin ovat lisääntymiskyvyttömiä tyttäriä. Evoluutio on muurahaisten osalta pääsääntöisesti saavuttanut päämääränsä, jo satoja tuhansia vuosia sitten.

Muurahaisilla ei ole kansanäänestystä, vaan täysi diktatuuri massajoukkona, jossa hajureseptorit ja niiden jälkeiset ohjelmistokomennot ovat ”päättäjän asemassa”. Muurahaiskolonioissa päätösprosessi on nyt – periaatteellista, siellä ei suunnitella mitään, ei ennakoida – ainoastaan toimitaan sen meneillään olevan ohjelma-ajon mukaisesti, joka on varautunut liki kaikkiin tapahtumamahdollisuuksiin – niin elämässä kuin kuolemassa.

Evoluutio rakensi täyden uhrautuvaisuuden menettelyn – ja näyttää systeemi toimivan. Muurahaisten kokonaisbiomassa on suunnilleen ihmiskunnan kokoinen. Voimme arvata meidän poistuessa muurahaisten jatkavan – samoin hitaiden muuttujien ohjelmakaavoin kuin nytkin.


Entä miten me ihmiset toimisimme?

Kommunismi tuli, näki ja hävisi. Ainakin Neuvostoliitossa, ei vielä Kiinassa – maailman väkirikkaimmassa yhteiskunnassa, joka on noussut jo maailman suurimmaksi – moni mittarein, myös epämieluisin. Kiina kehittää koko ajan hitaasti kiiruhtaen omaa vastinetta ihmisen yhteiskuntavaikutekehitykselle |5 – vastineeksi vähemmistössä olevalla läntiselle kulttuurille, jossa demokratia nykymuodossaan on ajautunut vedenjakajalla.  Miksi länsi puolustaa hyvin aggressiivisesti niin sanottua sananvapauttaan, kulttuuri- ja yhteiskuntaoppejaan? |6


Ehkä Yhdysvalloista on alkamassa uusi yhteiskuntakehitysaalto, sitten orjuuden vapauttamisen

Suurin osa maailmasta ei siedä läntistä tyyliä tulla puuttumaan muiden sisäisiin asioihin. Kiinalaiset eivät puutu muiden kolmansien, kiinalaisille kuulumattomiin asioihin. Kiinalla on tuhansien vuosien kokemus – amerikkalaiset ovat muutaman sadan vuoden vanha kehityskaari puoliväkisin tehtynä sulatusuunina.

Kiinassa ei ole suoraa kansanäänestystä, siellä äänestys alkaa kortteleista ja maalaiskylistä, edeten hierarkkisesti aina ylimmille portaille saakka – äänestys on liki pakko, ja mitä ylemmäksi mennään sen vähemmäksi käy äänestäjien määrä |7.

Lännessä muutamissa valtioissa on äänestyspakko. Nykyinen mobiliteetti, pilvipalvelu ja digitalisaatio mahdollistavat melkein rajattomat mahdollisuudet ideoida suorat kansanäänestykset – vain kysymykset ja valintavaihtoehdot jäävät meille – ihmisille, jos nekään!


Entä nyt?

Aloitetaan puolittamalla eduskunta 101 edustajaan, joista kaksi puhemiestä ei äänestä. Pääministerin tehtävä lopetetaan ja presidentti ottaa hallituksen vetovastuun. Kansa pääsee puolivälitaipaleella antamaan välitodistuksen, joka määrittää hallituksen menestyksen ja tarvittaessa alle viitosen tuloksella ministeri menee vaihtoon – tähän on presidentillä veto-oikeus. Lisäksi nyt on saatava aiemmat äänestämättömät vaaliuurnille – keinolla, jos toisella!


Entä sitten, kun tutkimus selittää, että suorassa kansanäänestyksessä päätökset ovat ”vääriä ja lyhytjänteisiä”?

Palataan ympäristöömme, joka elättää meidät. Evoluutio |8 ei ennakoi, se vain toimii reaaliajassa. Samoin kansa tekee päätöksiä asetettujen kysymys, annettujen vaihtoehtojen ja tunteiden ja asiakohtien ymmärtämisen kokonaisuutena.

Kansa ei tee koskaan itselleen lopulta vääriä päätöksiä, kuten ei tee evoluutiokaan – evoluutio korjaa ”virheensä”, lopulta ja aina. Olemme itse siitä aika hyvä esimerkki, kun tarkastelemme omaa konstruktiotamme. Ainoat uhat meidän omalle kehitykselle, olemme itse!

Kansan tekemät ”virheelliset” suorat päätökset korjautuvat ja kehittyvät, jos ne koetaan alussaan ”vääriksi” – nuokin ”vääryydet” suoristuvat sopeumalliseen ojennukseen, lopulta ja aina kuitenkin sopeumaan kompromissien kautta.

Ja jos kansanäänestys vie kansakuntansa tuhon tielle, on se sen ansainnut. Monia eliölajeja on tuhoutunut (myös toimestamme) ja uusia tullut tilalle – keinotekoinen ja sidoksellisesti suunnitelmallinen kehityskaari on vastoin evoluution ennakoimattomuutta ja joustojen keinovalikoimaa.

Me olemme jo tässä vaiheessa ennakoineet itsemme uhaksi koko muulle eliökunnalle – ja evoluutio tekee reaaliajassa jonkin korjausliikkeen, ehkä omilla maailmanpoliiseillaan – viruksilla ja bakteereilla? |9


Siis kansanäänestykset, koska ne ovat lähempänä luontoa ja biosfääriä, joiden osa mekin olemme

Ne kertovat enemmistöperiaatteen, jopa sillä määräintensiivisyydellä mitä muurahaiskoloniat ovat selvinneet vuosimiljoonat. Milloin saamme kansanäänestykset – sitovina, koska me luotamme itseemme. Luotatko sinä itseesi?


Linkit tekstistä

|1 Esimerkiksi paljon puhuttu Nato, ja siihen liittymättömyys. Kokoomuksen rujoimmat valtapoliitikot Pertti Salolaisen ja Ilkka Kanervan johdolla esittävät jopa kansanäänestyksen ohittamista – LINK ~ https://ilkkaluoma.blogspot.fi/2014/12/koppalakkiosasto-kokoomuksesta-kurvaa.html -, jolloin vain välillinen demokratia hoitaisi Nato – kysymyksen. Miksi näin, johtunee siitä, että niin Kanerva kuin Salolainen tietävät, että kansakuntamme on ollut ja on kirkkaan selvillä omasta mielipiteestään – Ei Natoon, jo yli 10 vuoden ajan ja aina yli 50 prosentin voimalla! Kokoomus onkin ainoa puolue joka liputtaa kansalaisenemmistön vastaisesti Natoon liittymistä.

|6 Lännenmiehen aggressiivinen reviiripuolustus ~ http://ilkkaluoma.blogspot.fi/2014/08/kuinka-agressiivisesti-lannenmies.html -


EKSTRA – Brittien Brexit kansanäänestys ~ http://ilkkaluoma.blogspot.fi/2016/06/brexit-sexit-2.html -

EKSTRA 2 - Yhdysvaltain presidentinvaalien yhteydessä äänestettiin suoraan – kansanäänestyksenäkannabiksesta. ... Aika tulee näyttämään miten kohtalokas tai katkaiseva/ ratkaiseva tämä huumeidenkäytön yleistymiseen liittyvä päätös eräin Yhdysvaltain osavaltioin tulee olemaan. Miksi me keinotekoisin tavoin koetamme voimistaa aivojemme mielikuvia, kemiallisesti ulkoisin keinoin? Mitä tapahtuu, kun mikään ei riitä? ~ http://yle.fi/uutiset/kannabis_voitti_usan_vaalit__trumpin_suhtautuminen_marihuanaan_huolestuttaa_aktivisteja/9286579 -


Ilkka Luoma
Kansalaiskirjoittaja Helsingistä

...
AL | US | PZ | VU | T | BL | BL | BLOG 96369

DOC Saako kansa äänestää suoraan omista asioista_13112016 – Microsoft Word Starter
PVM 13112016
|1335|

Ei kommentteja: