torstaina, maaliskuuta 01, 2018

Läntisissä kehittyneissä valtioissa maaperä on moni paikoin sairas


Esitarinan ydin ---
Ihmisen elämä lähtee maasta – sellaisesta maasta, joka on terve ja kasvaa ravintoaLäntisissä kehittyneissä valtioissa maaperä on moni paikoin sairas

Materiaalisen elintason nosto on vaatinut erilaista tuotantoa, ja kaikki nuo tuotanto-, jakelu- ja toimintamuodot eivät ole säästäneet meitä elättävää maaperää. Maaperä on saastunut moni paikoin jopa kelvottomaksi elämälle – esimerkiksi öljyn päästöistä luontoon. Tämä ongelma on myös kehitysmaissa, varsinkin kehittymättömissä öljyntuottajamaissa – vaikkapa Nigeriassa ja Venezuelassa.


Maaperä on osa biosfääriä, ollen sen alin osa

Maaperä toimii kalastuksen ohella liki ainoana kasvualustana kaikelle elämälle. Me ihmiset olemme osa biosfääriä [1 ja meillä on tässä järjestelmässä osamme, jota ei pitäisi ylittää, tai muuta eliöstöä saastuttaa/ vahindoittaa – koittaa vastuunkannon hetki, jolloin tuhottu, saastutettu ja vahingoitettu maaperä on puhdistettava.

Maaperä on vanhimpien eliölajien vallassa – terveenä – miljardit bakteerit, mikrobit [2 ja muut pieneliöt elävät symbioosissa [3 keskenään ja monin paikoin ihmisen toiminta on sekoittanut tämän vuosimiljoonasen systeemin – mutta tuo systeemi voidaan tietyin keinoin useissa tilanteissa ja tapauksissa normalisoida – saattaa ennalleen.


On puhdistamisen aika

Erityisesti länsimaissa on paljon esimerkiksi bensiini- ja öljyasemien maaperäpohjia, jotka vaativat paljon työtä ja vaivaa, että ne saatetaan normaaliin tilaan – olemaan hyödyllinen osa kasvavaa biosäfääriä. Näitä maa-alueita puhdistetaan monin eri tavoin. Eräs merkittävä ja tehokas tapa on luontaiset bakteerit, joilla on kyky muuttaa maaperää sen luontaiseen olotilaan.


Bakteerien kombinaatiot ovat nyt osa huippututkimusta

Bakteerit ja niiden erilaiset kombinaatiot [4 ovat merkittävin tapa nyt ja huomenna palauttamaan elinkelpoisuutta ”tuhoutuneille” maa-alueille. Suomessa on tehty aiheen osalta paljon tutkimustyötä, ja toimivia koettuja keinoja ja menetelmiä on saatavilla.

Osalle menetelmistä on olemassa patentti ja patentteja, jotka ovat nyt tämän esityksen pohjana löytää toimivia kokonaisratkaisuja erilaisiin ”maaperäsairauksiin”, jotka analysoidaan, koetestataan ja otetaan puhdistumisprosessiin, jossa maailman vanhimmille eliöille, bakteereille annetaan tehtävä –

Puhdista maaperä luontaiseen olotilaan, jotta se voidaan merkitä terveeksi ja ottaa uudelleen hyötykäyttöön edistämään elämää ja biosfäärin monimuotoisuuuta – biodiversiteettiä [5.


Ratkaisu on nyt tarjolla Kiinan markkinoille sopivalle yhteistyökumppanille,

joka esimerkiksi haluaisi suorittaa maaperäpuhdistusta sellaisilla alueilla, joilla on merkittävää hyötyä erilaisille kaupallisille toimille – vastavuoroisuusperiaatteella.

Tämä maaperän bakteeripohjainen prosesssi on käyttökelpoinen moniin erilaisiin haastaviin maaperäpuhidstuksiin -erityisesti öljyisen maaperän puhistukseen. Nyt on jo olemassa koetuloksia, miten se toimii saastuneissa lammikoissa ja pienissä lammissa – ehkä järvissäkin.


Nyt suomalainen alan huipputoimija on halukas tutkimaan Kiinan markkinoita

Tämä suomalainen toimija omistaa patentin pl. Venäjän, jonka Venäjä-patentin omistus on venäläisellä kumppanille Venäjän aluetta varten, muutoin nyt suomalaisten hallussa oleva patentti oikeuttaa toimimiseen kaikkialla muualla maailmassa. Yhteistyö venäläisten kanssa on toimivaa ja suhteet ovat kunnossa.


Tarjolla olisi tarvittaessa täysin oikeuksin tämä bakteeripohjainen puhdistusmenetelmä

Neuvottelut suomalaisen osaajan kanssa voidaan aloittaa lähes heti – määrityksin miten menetellään vaiheittain tavoitteena toimiva tuotanto, tuotekehitys, markkinaselvitys, myyntikanavaselvitys ja käyttökoulutus sekä kansallinen lokalisointi vaikkapa Kiinaan.

Yhteistyö voidaan määrittää useammaksi vuodeksi ja se olisi muotoa yksinoiekudella kiinalaiselle soveliaalle toimijalle.


Tulevaisuus

Nyt esitetty puhdistusmenetelmä antaa tuotekehityksen myötä uusia käyttökohteita, on vain kysymys mahdollisen kiinalaisen yhteistyökumppanin tarpeista, tavoitteista ja päämääristä. Kaikki toimintamuodot ovat neuvoteltavissa.


Mikäli kiinnostusta löytyy – voidaan tämän maaperäpuhdistusmenetelmän projektointi aloittaa esiselvityksellä, esisopimuksella ja tavoiteasetannalla jo nyt lähitulevaisuudessa. Suomessa ollaan valmiit sopivaa esisopimusta käyttäen tarkkoihinkin määrityksiin yhteistyön aloittamiseksi.

Lisätietoa annetaan mielellään, kunhan vain saamme kysymyksiä ja kiinnostuksen osoituksen.

Täydennämme tätä Esitarinaa -DRAFT 0.4 – seikkaperäisillä tiedoilla itse menetelmästä, koetuloksista ja käyttökohteista sekä mahdollisista työskentelykohteista, mikäli kiinalaista mahdollista yhteistyökumppania kiinnostaa toimiminen Kiinasta katsottuna ulkomailla. Tätä menetelmää ei ole tarjottu muille Kiinassa, eikä se ole Kiinan alueella käytössä – ainakaan toistaiseksi.


Ilkka Luoma
Puheenjohtaja
Ympäristöteollisuus ry ja Pix International Oy

00440 Helsinki
EU-Suomi – Finland


DOC maaperäpuhdistus_01032018.doc – OpenOffice Writer

568_5060

DRAFT 0.4 - Esitarina

1 kommentti:

Ilkka Luoma kirjoitti...

Bakteerit ovat elämällemme täydellisen välttämättömiä - elättävät meidät, muun muassa vatsamme bakteerifaunana, jatkuen paksusuolen omiin sekotteisiin - hyvin monimutkaisena cockailina sulattelevat jopa epäterveelliset suuhun laittamamme mielihyvämme! Toisaalta bakteerit ovat tappajia, ja vain siksi, että eivät halua soveltua/ sopeutua kaikkeen, vaan siihen tiettyyn - mihin ne ovat kukin suunniteltu ... bakteeritkin kantavat evoluution ohjeistusta, joka on meille liki täydellinen mysteeri.

Bakteerit syövät jo viemäreitämme puhtaiksi - tosin emme tiedä miten ne myöhemmässä putkistossa käyttäytyvät, puhumattakaan siitä, miten sotkevat puhdistusprosessien omat bakteerikannat ...

Bakteerit olivat jo silloin, kun meistä ei ollut edes hajun aavistustakaan - eikä muutakaan ..., mutta mitä oli ennen syanoja* ... onkin jo tieteiden huippua, jota ei tiedetä - minne pitää mennä ymmärtääksemme bakteerit, jotka uusimman "opin" mukaan muodostavat aivan oman sfäärinsä - bakteriosfäärin - ulottuen syvällä maan alle ja esiintyen korkeuksissa ... kerrassaan sopeutumisen huippukehitystä, mutta miksi, miten ja keiden/ minkä toimesta - vai ei minkään? ... Olisiko koko bakteriosfääri tseohjautuvuuden päättöseremonia, "kantaen jotain tuomiopäivää" - mikä ei olisi ihme, siksi yksinkertaista kaikki on lopulta!

Silloin alkujen alussa jokin erikoinen meille täysin tuntematon tekijä aikaansai sen ensimmäisen "vetovoiman", kun olematon kohtasi mitättömän!