lauantaina, maaliskuuta 26, 2016

Helikopteriraha – ilmainen kansalaisraha

blogID 12100797
...


(Kansalaisten piiriin on levinnyt sana helikopteriraha *], eurokansalainen 0] on innostanut ilmaisesta todellisesta, mutta ilmeisen lyhytnäköisestä euromaiden yhteisistä eduista, joita ei tähän mennessä menestystarinoina ole paljoa esiintynyt – ehkä vain edullisina korkoina)

*] ~ http://www.arvopaperi.fi/blogiareena/elite/tarua-vai-totta-seuraavaksi-helikopterielvytys-6149219 -
*] ~ http://www.talouselama.fi/uutiset/arvio-maailmalta-nama-2-asiaa-pitaa-tapahtua-ennen-kuin-rahahelikopterit-lahtevat-taivaalle-6535802 -
0] 338 miljoonaa eurokansalaista[ … kansalainen Erkki mietiskelee mitä tekisi kun EKP – Euroopan Keskuspankki, haluaa nyt jakaa 250 euroa jokaiselle kansalaiselleen 1], sijoituettavaksi pörssiosakkeisiin – tässäpä nyt tulevalle kansankapitalistille pähkinä, kun tuo raha on pakko jakaa kahtena vuosieränä oman kotimaansa pörssiosakkeisiin, itse vapaasti valiten!

kansalainen Liisa miettii kuumeisesti, kun EKP jakoi myös helikopterirahaa toiset 250 euroa jaettavaksi oman kotikuntansa hyödyksi antamalla kansalaislainan kotikunnalleen - työllistämiseen ja koulutukseen, nyt sai valita ennalta ruksaten mihin työllisyys- ja koulutushankkeeseen Liisa sijoittaa tuon EKP' n lahjan – ilmaisen helikopterirahan! … ]


Noissapa onkin kansalaisille visainen pähkinä

Japanissa *] on mitä ilmeisimmin pohdittu myös tästä helikopterirahasta saatavia hyötyjä. Uutisointi kertoo, etä Japanin keskuspankki olisi jakamassa jenejä köyhille nuorille, heidän kulutukseensa – mitähän sitten ostaisivat? Mitä tuo ilmaisraha merkitsisi Japanin kansantaloudelle, kun sen käyttöä ei säädeltäisi millään tavoin?

*] Japanissa jaettaisiin rahaa? ~ http://www.talouselama.fi/uutiset/helikopteriraha-tulee-japaniin-hallitus-aikoo-jakaa-lahjakortteja-nuorille-6535403 -


Pakko-osoite ilmaiselle helikopterirahalle

On vanha sanonta, ettei ”lahjahevosen suuhun ole katsominen”. Tässä ilmaisen rahan suurjaossa, ei voi katsoa suuhun, sillä sieltä paistaa pohjaton nielu, koska kansakunta imee monissa maissa paljon enemmän kuin antaa, tästä todisteena lisääntyvä velkaantuminen.

Nyt tosin ilmaisraha-annissa voisi olla toki ruksauskohta, jolla kansalainen voi lyhentää valtionsa velkaa 2] – onhan se myös kansalaisen velkaa – lopulta.


EKP jakaa nytkin ilmaisrahaa

Tänään euromaiden yhteiselin EKP painaa rahaa katteetta 3], niin sanottua printti- ja/tai bittirahaa jaettavaksi monimutkaisin tasekikkailuin valtioille ja kohta yrityksillekin – niin miksei myös kansalaisille, jollain systeemillä, josta olisi pidempiaikaista hyötyä euroyhteiskunnille. Pitäisi saada pitkän tarkasteluvälin hyötyä ja enusteellisuutta kansantalousjärjestelmiin.


Ilmaiseksi saatuun voidaan määrätä sääntöjä

Kansalaisdemokratia ei paljon meidän tämän hetken demokratiassamme anna mahdollisuuksia suoraan kansalaisvalintaan ja -vaikuttamiseen 4], vain esimerkiksi meillä neljän vuoden välein eduskuntavaalit 5]. Näin eduskuntavaaleilla demokratia on huolehdittu ja eduskunta päättääkin sitten 199 voimin mitä tehdään, EU' n tahdottamana ja valvomana.

Nyt välillisen demokratian sijasta tarjottaisiin kansalaisille suoraa mahdollisuutta vaikuttaa saatujen ilmaiseurojen jakoon – toivottavasti yhteisen edun ja hyödyn nimissä, saaden samalla mahdollisuuden ansaita osinkoja ja pientä korkoa.


Pörssipeli ja kansankapitalismi
[ pörssipelien autuus ~ http://ilkkaluoma.blogspot.fi/2013/05/porssipelien-autuus-ja-sopulimainen.html - ]

Mitä tapahtuu pörsseissä, kun kaikki kansalaiset tulevat ostamaan osakkeita – kukin 250 eurolla? Esimerkiksi Suomessa se merkitsisi ~ 5.400.000 x 250 € kahdelle vuodelle eli ensimmäisen vuoden osalta se merkitsee ylimääräistä noin 1.350 miljoonan euron ostopursketta ja seuraavana vuonna samaiset 1.350 miljoonaa euroa.

Näihin osakkeisiin määräytyisi myymättömyyssääntö puolelle osakkeista viideksi vuodeksi ja puolelle määrästä 10 vuotta – osingot vapautettaisiin verosta. Neljän lapsen perhe saisi sijoituspotikseen 1.000 euroa. Mitä tosiaan merkitsisi, jos tekisimme ”pakolla” ja ilmaisella helikopterirahalla kansalaisistamme pikkukapitalisteja – mikä olisi tuon toimenpiteen filosofinen ja asenteellinen merkitys meille aivan tavallisille ihmisille?


Kuntien ahdinko ja jatkuva rahan puute

Nyt kansalaiset tulisivat kuntiensa avuksi tuolla ylläolevalla helikopterirahalla – kukin 250 eurolla, se merkitsisi esimerkiksi 100.000 asukkaan kaupungille 250 miljoonaa euroa koulutukseen ja työllistämiseen. Saataisiinko näin turvattua työtä työttömille 125 miljoonalla eurolla? Entä koulutus kussakin kunnassa, kun tarjolle tulisi esimerkkimme kohteeseen 125 miljoonaa.

Toki tuo jakoprosentti voisi olla muutakin kuin 50/50 – jonka itse kunta tai kaupunki valtuustona saisi päättää, kuten ne työllisyys- ja koulutuskohteet, joihin sitten monivalintatehtävänä kansalainen saisi itse ruksaten päättää minne nuo vaikkapa tuolla samalla jaolla 125 miljoonaa euroa jaettaisiin.


Valtion velka 2]

Moni kansalainen kokee pörssipelin vieraaksi, jolloin hän voisi antaa tuon 250 euroa valtiolleen obligaatiolainana – kiinteällä korolla, laina-aika olisi 10-15 vuotta ja saatu korko kullekin tämän maksamien verojen suhteessa, siten, että vähiten tienaavat saisivat suuremman koron kuin enemmän tienaavat – näin samalla tasoitettaisiin huimiksi nousseita tuloeroja 6]. Obligaatiokorko olisi lisäksi verosta vapaa.

Kansalainen voisi ruksata helikopterirahasta suoraan valtiolle obligaationa tuon 250 euroa, pörssipelien sijasta, kun hän ei kuitenkaan saisi osakkeita heti myydä – vaan säädellyn ajan jälkeen.

Jälleen nelihenkinen perhe olisi näin antanut valtiolleen 1.000 euron lainan, jolloin esmerkiksi miljoona kansalaista vähentäisi valtiovelkaa 250 miljoonalla eurolla. Eipä tuo paljoa merkitsisi, onhan valtiomme velkaa jo liki 100 miljardia, siis satatuhatta miljoonaa.


Kolmas vaihtoehto voisikin olla sijoitus turvallisuuteen
[ Suomen kansa haluaa turvallisuutta ~ http://ilkkaluoma.blogspot.fi/2013/05/mika-on-maanpuolustustahtosi.html - ]

Näin kansalainen voisi korvamerkitä saadusta EKP -ilmaisrahasta haluamallaan jaolla tuon 250 miljoonaa poliisille/ Suojeluskuntien uudelleen perustamiselle 7] tai armeijalle vaikkapa jakosuhteella 50/50 – Suojeluskunnille 125 euroa ja Suomen puolustusvoimille toiset 125 euroa per eurokansalainen.


Mikä merkitys tällä helikoperirahalla sitten olisikaan?

Oleellista tuon jaon osalta olisi se, että nyt kansalainen saisi suorademokratian nimissä jakaa rahaa omalle yhteiskunnalleen, tosin ohjatusti – ikäänkuin opastettuna. Ovathan lopulta kaikkien euromaiden ihmiset heitä, jotka lopulta kaikki 'viulut maksavat' ja nyt annettaisiinkin säädellysti jako-oikeus kansankanavalle.

Osaisivatko kansalaiset näin suoraan edesauttaa omien yhteiskuntiensa kehitystä? EKP joka tapauksessa, muutamien päättäessä jakaa tuota inflaatiota ruokkivaa ilmaisrahaa – rahan painaminen vastikkeetta synnyttää ostovoimaa lisäävän efektin eli saattaisi syntyä joidenkin tuotteiden osalta niukkuutta, joka aina nostaa hintoja eli näin myös kohottaa inflaatiota.

EKP haluaa inflaation olevan vajaa kaksi prosenttia. Tähän perustuu tuo jatkuva kasvuhokema, joka vihdoin voitaisiin korvata sanalla toimeliaisuus 8]. Siis kansalaistoimeliaisuutta, muun muassa työnä, josta olisi hyötyä niin tekijälle kuin teettäjälle.


Operaattori

Näiden EKP-helikopterirahojen jakokoordinaattoriksi ja menetelmäkehittäjäksi voitaisiin värvätä luontevasti Suomen Pankki, josta tulisi samalla kansalaisten luottamuspankki 9]– ilman liike- ja osuuspankkien kovaa tuottovaadetta.


Vastuukysymys

Nyt esitetyn kaltaisella säädellyn ilmaisrahan jaolla voisi syntyä vastuuajattelua suoran demokratia nimissä, jolloin vastuu myös yhteiskuntakehityksestä sälyttyisi itse kansalaisille itselleen – ohi valintademokratia eli välikäsimallin. Lähestyisivätkö näin ihmiset uutta käsitettä – suoran vaikuttamisen vastuullista ja pidemmän jänteen tasapaino-ajattelun mekanismia?JK
Euromaissa on tänään kansalaisia 338 miljoonaa. Tämä tarkoittaisi helikopterirahan määräksi kokonaisuutena 338 miljoonaa x 500 euroa eli 169.000.000.000 euroa eli noin 170 miljardia euroa. Nyt voidaan tätä summaa projisoida EKP' n rahapoliittisiin siirtoihin ja Suomesta ”paenneen” Euroopan komission varapuheenjohtaja Jyrki Kataisen mandaattiin jakaa rahaa näivettyviin EU- ja eurotalouksiin. Jatketaan jossittelua, jos jaetaankin kaikille eurokansalaisille 1.000 euroa – merkitsisi se yhteissummana noin 340 miljardia euroa.


Tekstin numeroidut lisäkohdat

0] Eurokansalaisten määrä ~ http://ec.europa.eu/economy_finance/euro/index_fi.htm -
1] Euroalue ~ https://fi.wikipedia.org/wiki/Euroalue -
1] Euroalueen kehitys ~ https://www.ecb.europa.eu/euro/intro/html/map.fi.html -
2] Velkakello – 18.600 €/ suomalainen ja 101 miljardia valtion velkaa ~ http://velkakello.fi/ -
3] EKP painaa rahaa tyhjästä! ~ http://ilkkaluoma.puheenvuoro.uusisuomi.fi/92553-ekp-painaa-tyhjasta-rahaa -
4] Kansalaisvaikuttamisen prototyyppi ~ http://ilkkaluoma.puheenvuoro.uusisuomi.fi/43030-kansalaisten-aanestystulos-ei-toteudu-eduskunnan-omissa-aanestyksissa -
5] Kansalaisluottamus äänestyksissä ~ http://ilkkaluoma.blogspot.fi/2013/06/aanestaja-antaa-luottamuksensa.html -
6] Tuloerot ja kuinka paljon ~ http://ilkkaluoma.blogspot.fi/2013/12/median-lausumattomat-kysymykset.html -
7] Perustetaan Suojeluskunnat! ~ https://www.facebook.com/groups/754975281237923/ -
8] Toimeliaisuus ~ http://ilkkaluoma.blogspot.fi/2013/03/kasvuhokeman-mahdottomuus-kay-luonnolle.html -
8] Työ ja toimeliaisuus ~ http://ilkkaluoma.blogspot.fi/2015/04/tyo-ja-toimeliaisuus-ratkaisevat.html -
9] Kansalaisen luottamuspankki ~ http://ilkkaluoma.blogspot.fi/2007/10/suomen-pankki-kansalaisen.html -EXTRA
Hyperinflaatio ~ https://fi.wikipedia.org/wiki/Hyperinflaatio -Ilkka Luoma
Kansalaiskirjoittaja Helsingistä

http://ilkkaluoma.blogspot.fi
https://www.facebook.com/first.ilkka


SENT

To: maria.lohela@eduskunta.fi
Cc: sanna.marin@eduskunta.fi ; laura.huhtasaari@eduskunta.fi ; li.andersson@eduskunta.fi ; susanna.koski@eduskunta.fi ; katri.kulmuni@eduskunta.fi

Sent: Saturday, March 26, 2016 2:50 PM
Subject: KANSALAISKIRJOITUS - Ilmaista katteetonta rahaa suoraan kansalaisille?


AL | US | PZ | BL | BLOG 72293
---26032016---

DOC: helikopteriraha_26032016.doc – OpenOffice Writer
1052 | 10234

3 kommenttia:

Ilkka Luoma kirjoitti...

1028.

Ilkka Luoma kirjoitti...

HS: Nordea: EKP voisi jakaa rahaa suoraan kansalaisille – ”helikopterista heitettävä raha” piristäisi taloutta

~ http://www.hs.fi/talous/a1459399618595 -

…. ... Nyt Nordeakin innostui helikopterirahasta. Ehkä sen kehittely on jo käynnissä mutta entä sitten, missä kulkisi raja inflaation karkaamiseksi hallitsemattomaksi.

Ilkka Luoma kirjoitti...

~ https://www.arvopaperi.fi/kumppaniblogit/elite/tarua-vai-totta-seuraavaksi-helikopterielvytys/580e4564-397e-3e3c-9449-4b644dbe6652 -