sunnuntaina, helmikuuta 02, 2014

Kaikille yhtäläiset tasaeläkkeet


***


Vuosimiljoonainen muu kuin ihmiseläimistö ei tunne eläkkeellä olon jouten eloa 

Me ihmiset olemme oivaltaneet sosiaalisuudessamme pitkittää elämäämme myös aktiivikauden jälkeen. Villissä luonnossa ruokaa ei kanneta kuin pennuille – toisessa päässä ei koita vapaamatkustajana oloa, vaan hiljalleen hakeutuma poistumaan – eliökunnan ravinnekiertoihin.

[ … tänään monia pieneläkeläisiä ja pitkään työelämässä olleita jurppii lähinnä johtajiston ennenaikaiset eläkkeellelähdöt miljoonakorvauksin – tätä ei ymmärretä oikeudenmukaisuutena, vaan hyvin menevien keskinäisenä ”sulle - mulle” filosofiana. Nokkelimmat arkikansalaiset tajuavat, että kaikki verkostoyhteiskunnan mahdollisuudet luodaan suuresta keskiluokasta – eikä noilta ”miljoonaosastoilta” … ]


Pitkittäessämme elämäämme päättöpäässä, olemme muodostaneet kokemukseltaan rikkaan ihmisryhmän, joka kasvaa erityisesti määrältään läntisissä kulutustalousmaissa. Keskimääräinen eliniänodote kasvaa maallisen hyvinvoinnin valtioissa – ainakin toistaiseksi, vaikka muutoin yhä terveempien mielenterveys- ja muistisairaudet lisääntyvät, jonkin ohjaamana?

Pitkän päivätyön jälkeen nautimme osin etukäteen kerätyistä ja sijoitetuista eläkevarannoista jokapäiväistä toimeentuloa, keskimäärin noin 1800 [?] euron verran kuukaudessa. Eläkkeiden ostovoimaerot ovat vieläkin suuremmat kuin palkka- ja pääomatulopuolella.


Aktiivielämän kohtuulliset tuloerot ovat ymmärrettävissä, koska olemme erilaisia
[ Äärituloerot herättävät levottomuutta! ~ http://ilkkaluoma.blogspot.fi/2005/11/hyvksyyk-peruskansalainen-jttilismiset.html – BLOG/il ]

Toiset ovat yritteliäitä, toiset vähemmän ahneita – kolmannet loivia, eikä aina työnteko (verojen tilitys) kiinnosta – toisaalla taas kannetaan melkoista yhteiskuntavastuuta maksamalla muhkeita veroja, niin työstä kuin kulutuksesta. Eläkepuskureitakin kerätään etukäteen – tuloihin nähden suhteellisesti.


Tasaeläke johtaa tasa-arvoon!

Kaikille 67 ikävuoden 1] jälkeen täyden päivätyön tehneille voitaisiin maksaa tasaeläkettä, sillä ihmiskeho kuluttaa suunnilleen saman verran – oli sitten työelämässä ollut 2.000 euron tai 20.000 euron kuukausitulot. Eläkkeellä ei juurikaan oteta enää osaa yhteiskuntavastuuseen itse työnä 2], mutta veronmaksuna kyllä.


Tasaeläke on perusteltu myös siinä,

että työssä saavutetut tittelit, työsuhde-edut, valta kuin vaikutus ovat kadonneet, pääsääntöisesti. Tasa-arvoisempi yhteiskunta voisi alkaa eläkkeellä – kaikille esimerkiksi 1.800 [?] euron kuukausieläke 20 [?] prosentin eläkeverolla. Fiksut kansantalousasiantuntijat voivatkin laskea tästä aiheutuvat yhteiskuntavaikutukset!


Keskimäärin velattomat eläkeläiset

Keskimäärin eläkeläisillä on eräs etu aktiiviväkeen nähden – ja se on velattomuus, asunto on oma, jos yleensä sen on hankkinut. Auto on oma, jos ei ole halunnut julkisia käyttää. Arsenaaliin kuuluu useasti myös täysin maksettu kesämökki, ja pankissa on useiden kohdalla huomattavat summat 0-korkotileillä edesauttamassa pankkien edelleen lainaustoimintaa. Lisäksi monet nuoret selviytyvät velvoitteistaan joka vuosi suurentuvilla perinnöillä 3]


Terve ja voimakas yhteiskunta satsaa lapsiin ja nuoriin!

Yhteiskunnan suuret panostukset keskittyvät lapsiin ja nuoriin 4], jotta meillä se kuuluisa kirjoittamaton sukupolvisopimus voisi toimia vastaisuudessakin. Seuraava ryhmä on aktiiviväestö, johon liittyy ehdoton valtiovallan ykköstavoite – täystyöllisyys 5], tämä edesauttaa koko yhteiskunnan tervettä toimeliaisuusrakennetta 6] sekä ylläpitää mielenterveyttä. Työtön mieli on levoton mieli.


Tasaeläke on rankka asennemuutos;

meidän on opittava ymmärtämään, että aktiivikauden jälkeen lähestymme hautaa, jossa viimeistään täydellinen tasa-arvo kohdentuu – niin rikas kuin köyhäkin antavat lainassa olevat molekyylinsä takaisin ravinnekiertoihin, samanarvoisina molekyyleinä – lisäksi niissä tunnetuissa kaavuissa ei ole jemmataskuja.


Auringonlaskussa lepää tyyneys ja rauha

Auringonlaskun jälkeen on aina nousu, ja meillä eliö- ja oliokunnassa se tarkoittaa suvunjatkumista; useimmilla vanhuksilla on lapsia, lapsenlapsia ja enemmänkin – suurin rikkaus on tuolla jatkuvuudessa.

Eläkkeellä ei enää tarvitse maallisesti rikastua, koska ei ole siihen vastikkeellisuuttakaan 7], ellei jatka työtään iästä riippumatta, joka luonnollisesti on täysin kannatettavaa, vaikka työpaikat ovat ensisijaisesti nuorille ja aktiiveille 67 ikävuoteen saakka. Aktiivielämää saa jatkaa – sen päätät sinä ja sinun terveys.

...

VIITTEET

1] E65 → E67:ään! ~ http://ilkkaluoma.puheenvuoro.uusisuomi.fi/40512-u-elakeikakeskustelu-alkaa-vasta-nyt-todenteolla-e65e67 – US_P/il]
2] Eläkeläiset suureksi hyödyksi itselleen ja muille ~ http://ilkkaluoma.blogspot.fi/2005/10/elkeliset-voivat-ratkaista-monia.html – [B/il]
3] Vuosittain kasvavat perinnöt ~ http://ilkkaluoma.puheenvuoro.uusisuomi.fi/56504-perinnot-kuihtuvat-vanhuksien-omiin-hoitokuluihin -
4] Eläkeläiset paremmissa asemissa kuin nuoret? ~ http://ilkkaluoma.blogspot.fi/2006/09/vanhukset-ovat-osin-paremmissa.html – [B/il]
5] Töihin vaikka palkkoja alentamalla ~ http://ilkkaluoma.puheenvuoro.uusisuomi.fi/152070-toihin-vaikka-palkkoja-alentamalla – [US_P/il]
6] Kulutushokemasta toimeliaisuuteen ~ http://ilkkaluoma.blogspot.fi/2014/01/kulutushokemasta-toimeliaisuuteen.html - [BLOG/il]
7] Vastikkeellisuuden merkitys – oletko ansainnut? ~ http://portti.iltalehti.fi/keskustelu/showthread.php?t=993619 – [IL/Kesk./il]

EXTRA

Eläkeiän nosto monille parantaa elämänlaatua!
~ http://ilkkaluoma.blogspot.fi/2014/01/elakeian-nosto-parantaa-elamisenlaatua.html – [BLOG/il]
Kuihtuvatko vanhuksien perinnöt omiin hoitokuluihin? ~ http://ilkkaluoma.puheenvuoro.uusisuomi.fi/56504-perinnot-kuihtuvat-vanhuksien-omiin-hoitokuluihin – [US_P/il]

[?] Mainitut luvut eivät ole faktisia, eikä näin tarkastettuja – osaltaan luvut ovat esimerkkejä, joiden pohjalta voidaan suorittaa analyysit – kansantalouden näkökulmasta ja löytää optimaalisimmat lukuarvot.
..

JK.

Kirjoitukseen liittyvät vastareaktiot ansaitusta ja yksilöllisestä eläkkeestä – kuitenkin ”toimettomana” aikana eivät enää vastaa kokonaisvastuullisen osallistumisen huomiointia. Me kaikki saamme kuitenkin yhtäläisesti elomme ja mahdollisuutemme maapallon biosfäärillisesti yhteisistä hiilielämän varannoista. Tasaeläkkeet olisivat ensimmäinen osallistumissignaali oikeudenmukaisemman ja tasa-arvoisemman elomahdollisuuden kirjossa.

...
Ilkka Luoma
http://jontikka.blogspot.fi
https://www.facebook.com/first.ilkka


SENT
Cc: helena.pesola@kela.fi ; johanna.jurva@eduskunta.fi ; laila.koskela@eduskunta.fi ; juha.rehula@eduskunta.fi ; eero.heinaluoma@eduskunta.fi ; juhana.vartiainen@vatt.fi ; pekka.himanen@aalto.fi ; sixten.korkman@aalto.fi ; ville.niinisto@ymparisto.fi ; paivi.rasanen@intermin.fi ; anni.sinnemaki@eduskunta.fi ; paavo.arhinmaki@minedu.fi ; susanna.huovinen@stm.fi ; Hiltunen Rakel ; paula.risikko@stm.fi ; taru.tujunen@kokoomus.fi ; jutta.urpilainen@vm.fi ; presidentti@tpk.fi ; liisa.hyssala@kela.fi ; JAAKONSAARI Liisa ; timo.laaninen@keskusta.fi ; juha.sipila@eduskunta.fi ; anneli.kiljunen@eduskunta.fi

Sent: Thursday, January 30, 2014 11:52 AM
Subject: KANSALAISMIELIPIDE - Kaikille yli 67 vuotiaille saman suuruiset eläkkeet!
...

Oikeudenmukaiset tasaeläkkeet kaikille yli 67 vuotiaille

AL - US - Vf -  IL - BLOG 30167  SUOMI24  

---30012014---

doc.: tasaeläke_30012014.doc – OpenOffice Writer

645 | 6507

Ei kommentteja: