sunnuntaina, kesäkuuta 12, 2022

Ikuinen elämä - itsekäs toive kuolemattomuudesta!

| 2290 |  347620 |


Kuva: ~ https://seura.fi/asiat/ajankohtaista/haaveissa-ikuinen-elama-vainajia-syvajaadytetaan-jotta-nama-voitaisiin-herattaa-henkiin-tulevaisuudessa-uuden-teknologian-avulla/


***


..

Ikuinen elämä - itsekäs toive kuolemattomuudesta!

Yllätyksetön YLE-otsikko: "Miljardöörit hamuavat "ikuista Elämää"" -kirjoitus kaikkinensa löytyy täältä ~ https://yle.fi/uutiset/3-12474217 -

.. ja jatkoksi monille suuri yllätys Elämästä


Tekniikka & talous -otsikko: "
Tämä meduusalaji Elää ikuisesti – Kuolematon eläin voi palata syntymätilaansa" -juttu löytyy täältä:
~ https://www.tekniikkatalous.fi/uutiset/tama-meduusalaji-elaa-ikuisesti-kuolematon-elain-voi-palata-syntymatilaansa/1491dc00-3e97-4b95-8ac1-a956f71e5f16 -

"Turritopsis dohrnii [https://fi.wikipedia.org/wiki/Turritopsis_dohrnii -] on ainoa tunnettu ikuisesti elävä organismi." -T&t

--
Mikä on Elämää, lisääntymistä ja mikä "ikuista säikeiden värähtelyä"?
- 'String theory' - lisäinfo tästä toistaiseksi toteen näyttämättömästä säikeiden sinfoniasta löytyy taas täältä:

~ https://math.berkeley.edu/~kwray/papers/string_theory.pdf -

~ https://ilkkaluoma.blogspot.com/2013/02/saikeista-haivahdys-kuolemattomuutta.html

..
Gravitaation synnystä pariutumiseen - säikeistä neulanreiästä aina evoluutioon "kuolemattomuuteen"!

(Yle TV1 esitti http://areena.yle.fi/1-2694732 - hienon ja osin hätkähdyttävän luontodokumentin eläinkunnan pariutumisesta, siis suvun jatkamisesta – kuinka naaras määrittää millä uroksella on oikeus biodynamiikkaan, jota voidaan rankaksikin markkinoinnin jälkeiseksi geeniperimän jatkamiseksi kutsua – josta voidaan uskonnollisesti puhua ”ikuisena elämänä”!)

Nyt myös uutisoitiin mullistava, mutta ennakoiduksi tapahtumaksi odotettu gravitaatioaaltojen vihdoin löytyminen 1] – olihan nobelisti Albert Einstein jo 100 vuotta sitten ennustanut arvoitukselliset vetovoima-aaltojen olemassaolon suhteellisuusteorioissaan, mutta vasta nyt [?] saatiin todiste – mittavälineet olivat kehittyneet riittävän tarkoiksi.

1]http://yle.fi/uutiset/viikko_tieteessa_einsteinin_uumoilemat_gravitaatioaallot_kavivat_toteen/8669447 -
?]https://www.tekniikkatalous.fi/uutiset/vuosikymmenen-tiedeuutinen-gravitaatioaallot-on-loydetty/b63507a7-5377-3ff5-ac07-93a17f21b1f0 -


Mitä tiedämmekään silloin, kun nuo mittavälineet ovat tästäkin 1.000 - tai 10.000 kertaa tarkemmat?

Miten nämä kaksi yllä mainittua asiaa ja tapahtumaa liittyvät toisiinsa?

Yksinkertaista. Kysymys on alun alkaen löytämisestä, jatkamisesta ja vaikuttamisesta. Molempiin tarvittiin tuo vetovoima – toinen fysikaalisena ja toinen biodynaamisena ilmiönä. Noiden ilmiöiden taakse toki sisältyy koetun/ testatun ymmärtäminen ja toimena hyväksyminen.Kaiken alussa oli täydellinen harmonia
[ … juuri alkuräjähdyksen jälkeen ~ https://en.wikipedia.org/wiki/Big_Bang - ]*]


Tuo harmonia kesti jonkin aikaa, kukaan ei tiedä sen pituutta. Aikamääre saattoi alun hetkellä, jolloin olematon löysi toisensa, olla ajaton, koska mittaamiseen liittyvää epäsopua ei ollut. Harmonia oli ennen löytymistä niin täydellinen, ettei aika kulunut ymmärtämällämme tavalla.

Sitten meille tuntemattomasta syystä tapahtui jokin virhe, suurvirhe, joka käynnisti nykyisen universumin syntymisen. Mikäli voisimme kelata tapahtumafilmiä taaksepäin, päätyisimme alun tilanteeseen, juuri siihen hetkeen kun harmonia särkyi ja vetovoima syntyi. Hiukkanen tai säie löysi toisensa.Biodynamiikka jatkaa sukua ja Elämää
[ ”Evoluutiolla on sittenkin kova kuri” ~ http://ilkkaluoma.blogspot.fi/2013/05/evoluutiolla-on-sittenkin-tiukka-kuri.html - ]

Vetovoima on lähtöisin myös evoluutiosta, joka ”oivalsi” jossain vaiheessa pariutumisen olevan se ratkaiseva tekijä, joka aikaansaa jatkumon, siis suvun jatkumisen – geeniperimän siirtona, luoden ”ikuisen Elämän” |2.

Evoluutio havaitsi jo varhain, että monimutkainen molekyylien rakennelma elävänä konstruktiona rappeutuu monien kemiallisten tapahtumien seurauksena. Oli keksittävä keino, jolla Elämä turvataan ja keinoksi keksittiin pariutuminen eli lisääntyminen – näin mahdollistui tuo ikuinen elämä.

|2http://ilkkaluoma.blogspot.fi/2013/11/on-vain-hiilielama-meille-biomassaisille.html -

..
Ikuinen Elämän markkinointi, joka luo myynnille pohjat

Lisääntymiseen kytkeytyy oleellisesti markkinointi, myyntitaito ja sen myötä rankka kilpailu. Kilpailu kohdistui paljolti uroksiin ja valinta jäi naaraiden käsiin. Valitsijoita piti herätellä, ja tuohon herättämiseen biodynamiikka kehitti vertailun ja näytön.

Urokset kamppailevat liki aina oikeudesta siirtää omia perintöjään eteenpäin. Naaraan tehtäväksi jäi valinnalla varmistaa jälkikasvulle mahdollisimman suuri selviytymiskyky. Näin oli tässäkin vetovoima saanut henkisenä (kemiallisena prosessina) toimena valta-aseman.Nyt ymmärrämme hyvin miksi me haluamme näyttää ja vertailla Elossamme!

Nykyisin puhutaan näyttö- ja vertailutaloudesta |3 - sen jatkuvuudessaan ..
- kunnes heräämme ajan rajallisuuteen,

.. joka on kehittynyt kulutusyhteiskunnan jalostuessa yhä houkuttelevampiin ostotapahtumahoukutteisiin - mainontaan. Nyt keksitään kaikki keinot, jotta ostosignaali herää. Se näkyy hyvin kauppakeskuksissa ja se näkyy myös esille panosta tavoiteltaessa naarasta, jotta ikiaikainen lisääntymisakti mahdollistuisi.

.

|3 ~  https://www.tiede.fi/keskustelu/74953/naytto-ja-vertailutalous-mita-se  - 

.Nytkin itsekkäästi sanotaan mainoslauseena: "Elämä on"!


..


70270


..

2

..


Ihminen uteliaisuuttaan ja itsekkyyttään haluaa pidentää Elämäänsä ajallisesti - entä laadullisesti?

"Elämä on" - on sanayhdistelmä, joka ei pala tulessakaan, sillä Elämä tosiaan on - koska havaitsemme sen aisteillamme. "Ajattelen, siis olen - Gogito ergo sum" -Rene Descartes sanoi näin.

Miksi pidentää Elämää, jos sen vääjäämätön lopputulos on kuitenkin aina päättyminen - on alkunsa ja on loppunsa

Miksi hamuamme lisää aikaa olla, siis ajatella? Entä ajatus, mikä olisi hyvä ajatus ajatella. Se lienee laatu, hyvä olo ja onni - onnellisuus. Entä jos onnea on ikuisesti - mikä onkaan kyllästymisesi aste tuolloin ja missä ajan vaiheessa?Onko rakkaus onnea - on se, sillä sitä säätelee ikuinen Elämä -

[ ~  https://ilkkaluoma.blogspot.com/2019/12/rakkaus-evoluution-suurin-kemia.html - ]


.. evoluutio, jotta sinäkin lisääntyisit. Evoluutio on säätökoneisto ja ehkä jopa se jumalallinen kaiken käyttöjärjestelmä mikä sääti sinutkin syntymään - puhalsi hengen ja sytytti Elämän tulen - päättyäkseen aina lopulta, jotta monipuolisuus lisääntyisi - siitä esimerkkinä uskomaton lajikirjo - biodiversiteetti, jota tosin me ihmiset omalla itsekkyydellämme koetamme tuhota - jopa kiihtyvästi.

Evoluutio oli niin nerokas, että se sääti ajan, jonka puitteissa teemme sen välttämättömän - eli lapset, jotka vievät osaltansa jälleen evoluution ihmettä eteenpäin (Sinuakin!) - ajassa ikuisessa.Ikuisuutta ei ole!

Ikuisuuden alku oli neulanreikä -nykytiedon mukaan, tai sitten alkua ei ollut lainkaan, vaan käsitteistöömme on itsepintaisesti tarttunut ajatus ajan kulusta, koska kellokin on ranteessa tai nykyään kännykässä, jota 'hiplaamme' aina aikamme.

Ikuisuudella on myös loppu, joka sekin kumpuaa inhimillisistä ajatuksistamme että kaikella on päänsä kuten uraputkella - jolla on aina alku ja loppu (välissä aika) - lopussa jäljelle jää - tai oikeastaan ei sekään - sosiaaliturvatunnus.Loppu on myös Aurinkomme räjähtäessä ja höyrystäessä nykyisen asuinplaneettamme avaruuden tuuliin --

-- tai se ei silloinkaan ole lopullinen loppu, vaan atomit tai niiden alkeet jatkavat elämää - liikettä, mikä se liike lopulta onkaan - tähän ei ole tyhjentävää vastausta edelleenkään.

.. ikuista kulkua kohden ajan päätöstä. Niin, onko ajalla loppu -herää se viimeinen kysymyksemme.Aika on suhteellista, ja huimin väite on se, ettei aikaa ole!

Entä Elämä itse, jota haluamme pidentää hyvin itsekkäistä syistä!
Kaipaatko laatua vai määrää? Mikä olisi se oikea aika Elää, miten ja kuinka Onnellisena kokien rajallista rakkautta?


..

|  8  TIEDE  11  |  55  SUOMI24  173  |  VU  |  FB  |  Vapaa sana  |  FB BLOG  |  Twitter  |

....

e
Ei kommentteja: