perjantaina, kesäkuuta 24, 2022

II - Maailmankuvien surkeus yksipuolisuudessaan

 |2298|000000|c|E|

.


Piirros: ~ https://peda.net/kotka/lukiokoulutus/karhulanlukio/opiskelu/oppiaineet/historia/ei/keskiaika/km


***


..

Maailmankuvien surkeus yksipuolisuudessaan


Voisiko mediamanipulaatio* olla enää jyrkempää eriteltäessä maailmankuvia - niiden surkeudessaan, niin idästä kuin lännestä?
.
|* Iltalehti-otsikko: 

"Naton jäsenhakemus jätettiin kuukausi sitten – ”Surkeaa on tämä Putinin rakentama maailmankuva"

- linkin https://www.iltalehti.fi/politiikka/a/3aa44c85-988c-4715-a14a-08562cdb5024 - alta.


.
Heti alkuun on kysyttävä lukijoilta ja myös Iltalehti-toimittaja Magnus Brunnsberg' ltä miten surkea oli amerikkalaisten rakentama hyökkäyssotiensa maailmankuva, kun hyökkäsivät Afganistaniin, Irakiin, Somaliaan, Jemeniin, Libyaan ja Syyriaan vuosina 2001-21? Emme voi tässä unohtaa myöskään US/Naton sekaantumista pommein Euroopan Serbiaan, Balkanille ja Kosovoon https://www.hs.fi/ulkomaat/art-2000003871510.html - , kuinka surkeaa se sitten oli!

Nuo yhdysvaltaissodat kohdistuivat aina lähinnä kehitysmaihin tai niitä lähellä oleviin ja ollen kaukana US' n omilta rajoilta ja vain yhdellä US-hyökkäyssodalla oli YK-mandaatti - Libya, kun Venäjä ei jostain syystä halunnut estää USAF-pommituksia Libyaan!USA' n jatkuva sotiminen noissa vuoden 2001-21 hyökkäyksissä vei yli 100 000 siviilin hengen - kaikkinensa

Olivatko nuo US-hyökkäykset ja pommitukset raakoja ja julmia, ei media sellaisia sanontoja käyttänyt, miksiköhän - ehkä Naton ainaissotilasjohtaja Yhdysvallat osasi operoida hyökkäyksiään jotenkin hienostuneesti ja jalostuneesti harjoittaessaan tätä tappavaa kuritus- ja ojennusmenetelmää -

.. olihan USA' lla vankkaa sotimisen ja hyökkäyksien kokemusta, ehkä yhtenä maailman sotineimpana valtiona [ https://en.wikipedia.org/wiki/List_of_wars_involving_the_United_States - ] - viimeisenkin reilu 100 vuoden aikana.Muuttunut maailmankuva

Länsi on todellisuudessa muuttanut eniten maailmankuvaa viimeisen 600 vuoden, 150 vuoden kuin 70 vuoden aikana -

.. ensimmäisen osalta löytöretkien jälkeinen kolonialismi |1 ja alusmaiden taloudellinen ja henkinen ryöstö, toisen osalta ympäristötuhot kaikkinaisina päästöinä |2 - kumuloituneena 150 vuodelta tähän päivään saakka ja kolmantena raskas ja julma sotiminen -- ehkä erityisesti Vietnam ja sieltä poimintana My Lai' n ~ https://sv.wikipedia.org/wiki/Son_My-massakern - siviilien massamurha.

.
|1https://ilkkaluoma.blogspot.com/2018/08/lannenmiehen-arvomaailma-kohtaa.html -
|2https://yle.fi/aihe/artikkeli/2018/12/12/ilmastonmuutos-on-ihmiskunnan-kohtalonkysymys-tutki-kuka-paastoista-oikeastaan -
.

Mikä muuttaa maailmankuvaa?

Eniten muuttaa maailma kuvaa laajasti ottaen sekaantuminen ja sotkeutuminen muiden itsenäisten omiin sisäisiin asioihin ja tästä esimerkkinä nuo amerikkalaishyökkäykset vieraisiin valtioihin - lähinnä sellaisin todellissyin kuin oman talouden turvaaminen ja oman edustamansa hegemoniamaailmanjärjestyksen säilyttäminen.Miksi lännenmies sekaantuu niin voimallisesti muiden sisäisiin asioihin?

Sekaantuminen ja näin maailmankuvan valtatekijällinen muutos alkoi lähinnä lännestä löytöretkinä, jota johdatti uteliaisuus, kaupalliset odotukset kuin hallinnallisten reviirin laajentaminen - josta brittiläinen imperiumi oli oiva esimerkki - jäänteenä kansainyhteisö, joissa puhutaan myös englantia. Britit ulottivat oman maailmankuvansa kaikkialle - Intiasta Pohjois-Amerikkaan - Afrikkaa unohtamatta.Vastakkainasettelullinen maailmankuva!

Tänään länsi käy kovaa ja manipuloivaa |3 informaatiosotaa |4 itää vastaan. Nyt on meneillään lännen ja idän välinen vastakkainasettelun aikakausi, jossa noin 1/5-osaa ihmispopulaatiosta - läntisenä maailmankuvana koettaa ylläpitää hegemonia-asemaansa muuta maailmaa - eli 4/5-osaa vastaan.
.
|3https://keskustelu.suomi24.fi/t/17456654/nain-toimii-hienostunut-mediamanipulaatio! -
|4https://ilkkaluoma.blogspot.com/2015/01/hybridillista-informaatiosotaa-mista.html -
.

Kiina + Venäjä > US + EU! - entä tämän jatkona BRICS!
[ https://keskustelu.suomi24.fi/t/16930121/kiina-+-venaja-suurempi-kuin-usa-+-eu--enta-miten-me-asemoidumme - ]

Tänään maailman jaottelua ajaa itäinen ajatusmaailma valtaenemmistönä ihmispopulaatiostamme -

.. itäisyydellä tarkoitetaan paljolti moniarvoisuutta, toistensa suvaitsevaisuutta kuin myös riitoja rakentavaa henkisen historiallisasemoitumisen ehdottomuutta - ehkä ohjautuva itsenäisesti moninapaisuuden käsite kuvastaa parhaiten väliotsikkokaavan vasenta puolta.

Läntisen maailman paljon juhlapuheiden hyveellisperiaatteissa esiintyvät demokratia |5, ihmisoikeudet |6 kuin sananvapaus |7 kaikkine muotoineen on se tavoite, johon pyritään - täysin onnistumatta todellisuuden arkisessa maailmassa - onnistumatta milloinkaan ja millaisin uhrauksin asiaan kuulumattomien osalta?

.

|5https://www.tiede.fi/keskustelu/3302/ketju/demokratian_kriisi_ja_vastuullinen_johtaminen - 

|6https://ilkkaluoma.blogspot.com/2014/02/ihmisten-velvollisuuksia-ympariston_2256.html

|7https://ilkkaluoma.blogspot.com/2015/01/lyoko-sanahelinallinen-sananvapaus.html

.

.. onhan ihminen kuten kaikki muutkin elollisjärjestelmät aina "puutteellisia ideaalisteoreettisuuteen nähden!"

Ehkä evoluution ei omissa uteliaisuuden kehityspoluillaan täydellisyyttä koskaan saavutakaan - "eikä haluakaan saavuttaa", vaan olemme jatkuvan kehityksen alaisia ja tässäkin esimerkiksi demokratian epäonnistuminen on yksi mahdollinen kehityskohde.Sinun maailmankuva?

>


..
71226

..


EKSTRA

Lukusuositus: "Ihmiskeskeiseen kulttuuriin" -Reijo Wilenius |  Gummerus 1979 ISBN 951-20-1846-22


Entä tuo aiempi valtiokaava Kiina + Venäjä > US + EU?

Tänään vastakkainasettelu ohjaa manipuloidusti läntisestä mediasta, joka rakentaa nyt Suomessakin rautaesirippua - itäiseen naapuriimme [ ~ https://www.hs.fi/paakirjoitukset/art-2000008892042.html, HS-otsikoituna: "Itäinen Suomi opettelee elämään uuden rautaesiripun varjossa" - ] - Venäjän rajalle |**, selitellen syitä miksi muuri tarvitaan.

.

|**https://yle.fi/uutiset/3-9128359 - 

.

Jos osaisi katsoa talouden kehitystä tuon itäisen naapurimme kanssa, voisi havaita sen kiistattomat edut aina autonomiamme avauksesta 1809 - jatkuen aina itsenäisyytemme osittaiseen luovutukseen EU' lle - liittyessämme "läntiseen maailmankuvaan".

Riippuvuussuhteet ovat osa nykyistä globalisoitunutta logistiikkaa ja nyt sen ohdakkeita koetaan juuri lännessä ja Suomessa, joka hakee nyt voimalla mediamanipulaatiolla uutta läntisen ihanteen maailmankuvaa!

--


Ammuimmeko jo aiemminkin omaan nilkkaamme omassa ehdottomuudessamme ja puolisokeudessa nähdä ihmiselollisuudessamme monia vallitsevia maailmankuvia?

--

Valtiokaavassa Kiina edustaa maailma suurinta tuotantokonetta, kansantaloutta (IMF 2015) - bkt/PPP) ja vientivoimaa - kun taas Venäjä edustaa maailmallisesti hyvin merkittävää raaka-aineiden materiaalisia potentiaaleja - unohtamatta valtavia hiilinieluja kuin makeaa käyttökelpoista vettäkään - ollen maailman suurin yksittäinen pinta-alavaltio ravinnontuottopotentiaaleineen [ https://www.kauppalehti.fi/uutiset/vieraskolumni-venajastako-maailman-ruoka-aitta/4a4029a7-096d-3193-807c-2e129878a44a - ]
--


Putinin maailmankuva!

Tämä ajatusmalli ei liene noin sanalliskorea, sillä Venäjän tavoittelee vain osuuttaan maailmastamme, hakien turvaa omille rajoilleen - kipuillen menetettyä suurvalta-asemaa, josta on jäljellä vain elämiseen liittyvät varannot ja kyky omalta osaltaan tuhota maailma - - yhdessä Yhdysvaltojen kanssa.

--
Ehkä uusi oppi maailmankuvien erilaisuudesta, lomittuvuudesta kuin reviirien tunnustus olisivat se ainoa tie, jolla ihmiskunta voi jatkaa hallitusti kilpailullista eloaan - me emme ole samanlaisia, eikä suurimman osan ihmismaailmasta ole pakko ottaa vastaan - usein asein - (pakolla) opastettua lännen tietä kohden "onnea ja autuutta"

..

Onni on suvaitseva erilaisuus - autuus on ihmisyyttä huomata ja tunnustaa nuo lomittuvat erilaisuudet!

..
e


|  241  SUOMI24  488  |  TIEDE  |  FB  |  Vapaa sana  |  FB BLOG  |  Twitter  |

Ei kommentteja: